TERUG

NIEUWE FRIESCHE COURANT.  Uitgave Firma Koopman & Knol te Lemmer.

Collectie couranten van: Oudheidskamer Lemster Fiifgea, waar veel voorwerpen bijeengebracht zijn, die tastbare herinneringen brengen aan de voormalige visserij en scheepvaart op de Zuiderzee, de veenderij en het dagelijks leven in Lemmer in vroeger tijden.

Zaterdag: Mei 1926 Courant d.d. 08-05-1926/29-05-1926 47ste Jaargang.

 

 

 

Plaatselijk Nieuws.

Lemmer 8 Mei.

Een kippenei van 65 gram.

Lemmer.

Dezer dagen vond de heer K. Deinum alhier in het kippenhok een buitengewoon kippenei hetwelk 65 gram zwaar bleek te zijn. Zeer zeker is dit een zeldzaamheid.

_o_

Jongetje vermist.

Lemmer.

Sedert Zaterdagmorgen 1 Mei v.m. 10 uur wordt vermist het 5 jarige zoontje van schipper Thomas Dokter van Groningen, die met zijn tjalk "Zwerver" alhier in de Lemsterrien gemeerd lag. Even voor bovengenoemde tijdstip had de moeder het knaapje nog aan dek gezien. Men vreest dat het kind onopgemerkt in het water is geraakt en verdronken is.

De geheele week heeft men overal gezocht en op verschillende plaatsen gedregd zonder echter een spoor van het kind te ontdekken. Heden Vrijdag was er nog niets naders bekend. De toestand der ouders laat zich indenken.

Lees verder >>>> Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt  of op andere wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.