Vanaf plm. 1800 - heden. Zeilvaart en Stoom/Motorvaart.

Samengesteld door Piet Boltjes, 26 augustus 1944 te Amsterdam - 4 maart 2015 te Amsterdam.

 

Geredigeerd door, Roelie Spanjaard Visser. www.spanvis.nl

Voor vragen en of aanvullingen: pboltjes@planet.nl

Zie ook: Welkom op Zeemansleed !  www.schippersgilden.nl of   Scheepvaartpenningen

Korte uitleg van de beschreven schepen.

Meest gebruikte bronnen.

Gekoppeld aan korte genealogie van de opvarenden. 

Op de lijst van opvarenden, staat het schip waarop de opvarende zich bevond, boven de persoon vermeld!

De schepen vermeld met een * staan voor hetzelfde schip, maar met een andere opvarende.

 

 

Alfabetische lijst scheepsnamen.

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|IJ|Z

Alfabetische lijst Opvarenden.

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|IJ|Z

 

 

A

Aarts, Jacob

Abelesz, Gerbrand

Aegemar, Carel Frederik

Abrahamse, Abraham

Admiraal, Pieter

Adriaansen, Willem

Albek, Megteld

Andersson, Larsen Pieter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

B.

Baarn

Backenhagen

Barend

Baltimore * 1

Banana

Banca

Banka * 1

Baros

Batavia

Batavier

Baudina Elisabeth

Bernardus

Bodegraven

Bordeaux

Boreas

Bothnia * 1

Boeton

Brazilie

Broederschap

Burger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B

Baan, van der Jan

Bakker, Albert

Bakker, Andries

Bakker, Berend

Bakker, Cornelis

Bakker, de Jan Andries

Bakker, Dirk R.

Bakker, Douwe

Bakker, Jacobus

Bakker, Jan Gerrits

Bakker, Simon Wybrand

Bakker, Sipke Pieters

Bakker, Wybrand Anes

Barf, Sypt Arends

Baud, Maurits

Beekhuis, Fedde

Belderok, M.P

Bellaart, Leendert

Berghuis, Reindert

Beyaard, Douwe Jans

Bierma, Auke Sjoerds

Blaakmans, Charles Anthonius

Bleeker, Reina

Bloem, Cornelis

Bloem, Jan Hendriks

Breed, de Jan

Broek, van den Casper

Boekhout,

Boer, de Antony Geerts

Boer, de Christiaan Demaillť

Boer, de Derk

Boer, de Dirk

Boer, de Evert Jacobus

Boer, de Freerk

Boer, de Hans

Boer, de Hendrik Douwes

Boer, de Hendrik Hendriks

Boer, de Jackle Douwe

Boer, de Jan Beenen

Boer, de Nicolaas Hendrik

Boer, de Rintje Jakles

Boer, de Ruurd Nannes

Boer, de Taeke

Boer, de Tjepke Cornelis

Boer, de Tijs Wiebes Cornelis

Boer, Cornelis Tijs

Boer, Jens Theiss

Boer, Klaas

Boerhave, Geert (Gerrit)

Boermans, Jan

Boersma, Johannes Ebeles (Roersma)

Bol, Louwe Jans

Bollema, Sybren Pieters

Bonne, Cornelis Leendertsz

Bonnema, Jacob (Jaap)

Boompaal, Jan Harmannus

Boompaal, Menne

Boonstra, Antje Dirks

Bootsma, Dooitje

Bos, Cornelis

Bos, Daniel Pietersz

Bos, Dirk

Bos, Eltjo Teunisz

Bos, Jan

Bos, Jan Cornelisz

Bos, Marten Barends

Bos, Walle

Bouma, Hylkje

Bouricius, Bernhardus

Bouw, L

Brandenburg, Willem Pieters

Brouwer, Douwe Dirks

Brouwer, Jacobus Roelofs

Brouwer, Roelof Johannes

Bruinsma, Pieter

Brink, van den J

Bruin, Cornelis

Buikhuizen, Hermanus

Burga, Menne Hilbrands

Burghgraaf, Willem Hendrik Franzes

Buyl, Tjaard Gerrits

Bijlsma, Marten Harmens

Bijlstra, Aaltje

Bijvoets, Petrus

 
   
   
   
   
   
   
 

H

Haan, de Bouwe Heetzes

Haan, de Douwe Klazes

Haan, de Jan Aukes

Haan, de Meindert

Haanstra, Ibe Wybrandus

Hage, Jacob

Halffman, Jacobus Lambertus

Hanbeek, Cornelis

Hazewindus, Sieger Rienks

Heer, de Cornelis

Heffner, Peter Wilhelm

Hek, Jan

Hek, Jan Douwes

Henderiks, Abraham

Hendrikse, Boudewijn

Heida, Jan Feitzes

Hek, Albert

Herrema, Antje Sibles

Hes, Albertus

Hettema, Klaas

Heijblom, Pieter Jacobus

Hiddinga, Hendrik Gerlof Jan

Hitman, Teunis

Hoedemaker, Tjeerd

Hoef, van der Schelte Folkerts

Hoeksma, Albert Tjarks

Hoeksma, Hendrik Erkes

Hoeksma, Jan Eltjes

Hoekstra, Klaas

Hoekstra, Willem Gerbens

Hobma, Rienk

Hofker, Gerrit

Hofstede, ter Coenraad Theunis

Hofstede, Jan Roelf

Hofstra, Marten Feddes

Hoften, van Coenraad

Hollander, den Jan Willem

Hoog, de Cornelis

Hoogeterp, Wietze

Hoogeveen Heymans, J.F.

Horn, Jacob Hendrik

Houtum, van Antonius Gerardus

Houwink, Willem

Huibregtse, Kornelis

Huisman, Douwe Wiebes

Huisman, Johannes Wiebes

Huisman, Roelof Hendriks

Hut, Jan Jans

Hutjes, Iemke

 

 
   
 
   
   
 

K.

Kersbergen

Kijkduin

Kitty

Koning der Nederlanden * 1

Koning Willem II * 1 * 2 * 3

Koningin Regentes

Koningin Wilhelmina * 1

Koophandel * 1 * 2

Koopmans Welvaren

Kosmopoliet I

Krimpen aan de Lek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

K

Kappen, Berend Harm

Karst, Pieter Gerrits

Keizer, Roelof Reintjes

Kerkstra, Eltje Louwrens

Keulen, van Sipke Pietersz

Keulen, van Willem Corneliszoon

Kiewit, Johannes Klazen

Klaasse, Samuel

Klein, Haye Folkerts

Klein, Jan

Klein, Jelle Benes

Klein, Jouke

Klein, Peter Hendriks (Pieter)

Kleinvogel, Wopke Broers

Klip, Foeke

Klip, Thomas Arjens

Klontje, Drieves Arends

Knock, Claas Eilers

Knop, Tomas Jans

Kobesma, Klaas Willem

Koe, de Haring Annes

Kok, Harmen Leendert

Kolk, Herman Dethmer

Koehoorn, Hendrik Johannes

Komst, Remke Baukes

Kooger, Jan

Kooiker, Tjeerd Dirks

Kok Houwink, Harm

Koon, Johannes Seydel

Kooy, Jacob Jacobs

Kooyman, Frans Reltjes

Koster, Gerrit

Kramer, Dirk

Kramer, Paulus

Kraay, Jan Taylor

Kreekel, Thomas

Kroese, Cornelis

Kromhout, Meilom Klaasz

Kroon, Ane Pieters

Kroon, Claes Pieters

Krottje, Enne Pieters

Kuiken, Eeltje Willems

Kuiper, Wiebe Tijssen

Kuipers, Hylke

Kuiper, Simon Berends

Kuiper, Tijs Wiebes

Kuipers, Obbe

Kuipers, Louwe Jannesz

Kwint, Hendrik Matheus

 
   
   
   
   
   
   
 

Q.

Quatre Bras

 

 
 

Q

 

 

 
   
 

R.

Regina Maris

Reintje

Remelia Geertruida

Remke

Roompot, de * 1 * 2 * 3

Rotterdam * 1 * 2

Rotterdam

Rudolphine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

S

Saint Aulaire Marquise de Bertha Maria Diana

Sap, Alida

Sap, Hendrik Ottos

Sap, Klaas Geuchies

Schaap, Jasper

Schaft, van der Antonie Hendrik

Scheltema, Lucius Nicolaas

Schenkius, Pieter

Scherpbier, Edzard Jacobs

Scherphuis, Jacob

Schols, Paulus Paulus

Schots, Sibrand Pieters

Schreven, van Abraham

Schulink, Nicolaas

Seinstra, Jouke Regnerus

Siegers, Feite Pieters

Sikkes, Roel Pieters

Sikkens, Jan

Six Dijkstra, Hendrik

Six Dijkstra, Pieter

Sipkes, Jacob Klaassen

Slooten, van Ane Hendrik

Smedema, Wemeltje

Smilde, Hendrik Harms

Smid/Smit, Jan Douwesz

Smit, Cornelis

Smit, David

Smit, de Abraham

Smit, Gerrit Jan

Smit, Simon

Smit, Willem Gossens

Smits, Johannes Jacobus

Snel, Abraham

Sommer, Jan Johann Heinrich (John Henry Sommer)

Sorgdrager, Baukje Jans

Sorgdrager, Cornelis (Sorg(e)drager)

Souverein, Klaas

Spanjaard, Jan

Spanjaard, Jan

Spanjaard, Jan

Sparrius, Hendrik

Spits, Jan

Spits, Roelof Jansen

Stada, Cornelis Jacobsz

Steinvoorte, Carl Frederik Elise

Stender, Gooy Leenderts

Steringa, Thomas Lurks

Sterk, Pieter

Stoffels, Douwe

Stoffels, Binze Tjittes

Stokje, Folkert Aukes

Stuit, Jan Hendrik

Stuit, Tjisse Tjisse

Stuur, Johannes Eeltjes

Swart van Bienema, de Isaak

Swennen, Anthonie

Swart, Jan

Swart, Jan

Swart, Rijnder Cornelisz

Swart, Wiggele

 
   
   
 

U

 

 
   
 

V.

Valerius Lodewijk * 1 * 2

Van der Palm

Vasco da Gama

Vice-Admiraal Gobius

Vier gebroeders

Vlieland

Voorlichter * 1

Voorwaarts

Vrede en Hoop

Vijf Gebroeders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V

Vanger, Hielke Hendriks

Varel, van Andries

Veen, van der Johannes Adolfs

Veen, van der Sake Johannes

Veeneman, Willem

Veer, van der Jan

Velde, van de Jacob Quinten

Velds, Wijnand Steven

Veldman, Oene Baukes

Verhave, Thomas Hermanus

Verheul, Johannes

Verhulst, Cornelis

Vervenne, Adriaan Johannes

Vil, Roelof Hendriks

Visman, Christiaan

Visser, Ate

Visser, de A

Visser, Dirk Douwesz

Visser, Egbert Siebes

Visser, Frans Stevensz zie ook genealogie

Visser, Folkert

Visser, Jacob Wiebes (Wibes Wybes)

Visser, Jan Eltjes

Visser, Johannes Wibes

Visser, Louw

Visser, Pieter

Vliegop, Klaas

Vries, de Boele

Vries, Pieter Dirks

Visser, Reyer

Visser, Rienk Siebes

Visser, Rindert

Visser, Sietsche IJsbrands

Visser, Tjetske Ysaaks

Visser, Tjeerd Sjoukes

Visser, IJsbrand Siebes

Vliet, van der Marinus

Vogel, Willem

Vos, de Arnoldus

Vries, de Evert Geerts

Vries, de Boele

Vries, de Christiaan Wybrands

Vries, de Frederik Wiebrand

Vries, de Iewe Gerrit

Vries, de Jacob Simons

Vries, de Jan

Vries, de Jan Klazes

Vries, de Jan Laus

Vries, de Klaas Sikkes

Vries, de Lolle

Vries, de Taede Klazen

Velde, van der Eelke Melis

 
   
   
 

IJ.

IJmuiden * 1 * 2

 

 

 

 

   

Home

 

 


Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt  of op andere wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.