Historie

Friesland

Lemmer

 

Welkom bij Spanvis.

 

Wie zoekt Wie

Zoekfoto

Genealogie

 


 

 

Familie Bootsma - Lemmer - Makkum.

 

 

 
 

Deze pagina is geplaatst op 9 september 2005, met dank aan Willem Bootsma, uit Makkum.

 

 

Gedeelte historie van Bootsma's uit dit boekje

 

Gauke Gerbens, 28 oktober 1758. Zo is er ook opgetekend een; Passage langs de Sont d.d. 4-12-1763. schipper Gerbrands, Gauke. Thuishaven Lemmer, Nederland vertrekhaven Stettin, Polen bestemmingshaven Brest, Frankrijk lading planken.

 

1. Gauke Gerbens, geboren circa 1730, overleden op 28 juni 1808 te Lemmer. Gehuwd op 1 juli 1759 met Tetje Lieuwkes, geboren op 1 oktober 1740 te Lemmer, gedoopt op 2 oktober 1740 te Lemmer.

● Lemsterland, huwelijken 1759
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 juli 1759
Man: Gauke Girbes afkomstig van Lemmer
Vrouw: Tet Leukes afkomstig van Lemmer
Gestandaardiseerde namen: GAUKE GERBENS en TETJE LIEUWKES

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Maria Gerbens, geboren op 3 oktober 1760 te Lemmer, overleden op 3 oktober 1760 te Lemmer.

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1760, doopjaar 1760
Dopeling: Mari
Geboren op 3 oktober 1760 in Lemmer
Gedoopt op 5 oktober 1760 in Lemmer
Dochter van Gauke Girbes en Tet Leukes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: MARIA
Vader: GAUKE GERBENS
Moeder: TETJE LIEUWKES

2. Maria Gerbens, geboren op 17 juni 1762 te Lemmer.

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1762, doopjaar 1762
Dopeling: Mari
Geboren op 17 juni 1762 in Lemmer
Gedoopt op 27 juni 1762 in Lemmer
Dochter van Gauke Girbes en Tet Leukes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: MARIA
Vader: GAUKE GERBENS
Moeder: TETJE LIEUWKES

3. Janke Gerbens, geboren op 19 april 1764 te Lemmer.

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1764, doopjaar 1764
Dopeling: Janke
Geboren op 19 april 1764 in Lemmer
Gedoopt op 22 april 1764 in Lemmer
Kind van Gauke Girbes en Tet Leukes

4. Gerben Gerbens, geboren op 8 september 1765 te Lemmer.

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1765, doopjaar 1765
Dopeling: Gurbe
Geboren op 8 september 1765 in Lemmer
Gedoopt op 15 september 1765 in Lemmer
Zoon van Gauke Gurbes en Tet Leukes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: GERBEN
Vader: GAUKE GERBENS
Moeder: TETJE LIEUWKES

5. Janke Gerbens, geboren op 2 december 1766 te Lemmer.

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1766, doopjaar 1766
Dopeling: Janke
Geboren op 2 december 1766 in Lemmer
Gedoopt op 7 december 1766 in Lemmer
Kind van Gauke Gurbes en Tet Leukes

6. Maria Gerbens, geboren op 17 april 1769 te Lemmer.  

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1769, doopjaar 1769
Dopeling: Marij
Geboren op 17 april 1769 in Lemmer
Gedoopt op 30 april 1769 in Lemmer
Dochter van Gauke Girbes en Tet Leukes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: MARIA
Vader: GAUKE GERBENS
Moeder: TETJE LIEUWKES

7. Lieuwke Gerbens, geboren op 19 november 1773 te Lemmer, volgt op 2

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1773, doopjaar 1773
Dopeling: Leuke
Geboren op 19 november 1773 in Lemmer
Gedoopt op 21 november 1773 in Lemmer
Kind van Gauke Gerbrands en Tet Leukes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: LIEUWKE of LIEUWKJE
Vader: GAUKE GERBENS
Moeder: TETJE LIEUWKES

8. Gerben Gerbens, geboren op 14 augustus 1777 te Lemmer, volgt op 3

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1777, doopjaar 1777
Dopeling: Gerbe
Geboren op 14 augustus 1777 in Lemmer
Gedoopt op 17 augustus 1777 in Lemmer
Zoon van Gauke Gerbrands en Tet Leeuwkes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: GERBEN
Vader: GAUKE GERBENS
Moeder: TETJE LIEUWKES

 
2. Lieuwke Gaukesz, geboren op 19 november 1773 te Lemmer. Gehuwd op 17 november 1793 te Lemmer met Trijntje Jacobs van Dam.

Lemsterland, huwelijken 1793
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 november 1793 in Lemmer
Man: Leeuwke Gaukesz afkomstig van Lemmer
Vrouw: Trijntje Jacobs van Dam afkomstig van Lemmer
Gestandaardiseerde namen: LIEUWKE GAUKES en TRIJNTJE JAKOBS

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Gauke Gaukes, geboren op 23 april 1796 te Lemmer.

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1796, doopjaar 1796
Dopeling: Gauke
Geboren op 23 april 1796 in Lemmer
Gedoopt op 24 april 1796 in Lemmer, Follega, Eesterga
Zoon van Leeuke Gaukes en Tryntje Jacobs

2. Tetje Gaukes, geboren op 5 oktober 1798 te Lemmer. 

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1798, doopjaar 1798
Dopeling: Tet
Geboren op 5 oktober 1798 in Lemmer
Gedoopt op 7 oktober 1798 in Lemmer, Follega, Eesterga
Kind van Leeuwke Goukes en Tryntje Jacobs
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: TETTE of TETJE
Vader: LIEUWKE GAUKES
Moeder: TRIJNTJE JAKOBS

 
3. Gerben Gaukes, geboren op 14 augustus 1777 te Lemmer, overleden op 15 januari 1829 te Lemmer. Gehuwd op 30 Mei 1802 te Lemmer met Elske Pieters, geboren in 1781, dochter van Pieter Heeres en Antje Klazes.

● Lemsterland, huwelijken 1802
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 mei 1802 in Lemmer
Man: Gerben Gouwkes afkomstig van Lemmer
Vrouw: Elske Pieters afkomstig van Lemmer
Gestandaardiseerde namen: GERBEN GAUKES en ELSKE PIETERS

Pieter Heeres, trouwde met Antje Klazes, en de kinderen Klaas, Elske en Heere waren 25, 20 en 15 jaar oud, toen hun ouders overleden. Ze waren nog ongehuwd. Daarna gingen ze ieder hun eigen weg, omdat hun ouders, die in Lemmer terecht waren gekomen, vanwege de slechte en armoedige leefomstandigheden in Sneek waren overleden, en er in Lemmer geen familie was.
Klaas kwam in Rien/Tirns terecht, bleef R.K. Klaas nam in 1811 de familienaam 'Bootsma' aan. Deze Bootsma-familie bleef in het begin klein.

 

Rond 1811 is de achternaam verplicht  verordening van Napoleon. Op deze akte is te zien dat Gerben die hier inmiddels Gerbrand genoemd wordt de naam Bootsma aangenomen heeft.

 

Lemmer, deel 1 folio 6 verso
Bootsma, Gerbrand Gaukes, Lemmer
Kinderen:
Leeuke 7, Gauke 3, Pieter, 7 weken (een broers zoon: Gauke 15)

 

Afbeelding

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Tetje Bootsma, geboren op 2 januari 1803 te Lemmer, gedoopt op 12 januari 1803 in comc.LFE (De betekenis van comb.LFE  is: in combinatie Lemmer, Follegea en Eastergea. Dat houdt in dat het niet bekend is of de doop heeft plaats gevonden in de kerk van Lemmer, Follegea of Eastergea.

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1803, doopjaar 1803
Dopeling: Tettje
Geboren op 2 januari 1803 in Lemmer
Gedoopt op 12 januari 1803 in comc.LFE
Dochter van Gerben Gaukes en Elske Pieters

2. Leeuwke Gerbens Bootsma, geboren op 8 augustus 1804 in Lemmer, gedoopt op 12 augustus 1804 in comc.LFE, volgt op 4

3. Pieter Bootsma, geboren op 1 augustus 1807 in Lemmer, gedoopt op 16 augustus 1807 in comc.LFE, overleden op 18 september 1807 te Lemmer.

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1807, doopjaar 1807
Dopeling: Pieter
Geboren op 1 augustus 1807 in Lemmer
Gedoopt op 16 augustus 1807 in comc.LFE
Kind van Gerbrand Gaukes en Elske Pieters

Lemsterland overlijden/begraven 1807
Overleden: Pieter Gerbens
Datum: 18 september 1807
Plaats: Lemmer

4. Gauke Gerben Bootsma, geboren op 27 november 1808 in Lemmer, gedoopt op 18 december 1808 in comc.LFE, volgt op 5

5. Pieter Bootsma, geboren op 21 november 1811 te Lemmer, overleden op 26 februari 1819 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1811
Aangiftedatum 28 november 1811, blad nr. 18
Pieter Bootsma, geboren 21 november 1811
Zoon van Gerbrand Gaukes en Elske Pieters

Opm.: Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als
"Bootsma"

Overlijdensakte Lemsterland, 1819
Aangiftedatum 27 februari 1819, blad nr. 5
Pieter Bootsma, overleden 26 februari 1819, 8 jaar, man
Zoon van Gerben Gaukes Bootsma

6. Tetje Bootsma, geboren op 26 november 1815 te Lemmer, overleden op 14 augustus 1816 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland (mairie Lemmer),  1815
Aangiftedatum 28 november 1815, blad nr. 67
Tetje Bootsma, geboren 26 november 1815
Dochter van Gerben Goukes Bootsma en Elske Pieters

Overlijdensakte Lemsterland (mairie Lemmer),  1816
Aangiftedatum 14 augustus 1816, blad nr. 21
Tettje Gerbens Bootsma, overleden 14 augustus 1816, 8 maanden, vrouw

7. Tetje Bootsma, geboren op 27 oktober 1818. Gehuwd met Harmen Hielkes Atsma, op 19 december 1847 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1818
Aangiftedatum 27 oktober 1818, blad nr. 112
Tettje Bootsma, geboren 25 oktober 1818
Dochter van Gerben Goukes Bootsma en Elskje Pieters

Huwelijksakte Lemsterland, 1847
Man: Harmen Hylkes Atsma, oud 33 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Hylke Harmens Atsma en Geertje Dirks Faber
Vrouw: Tettje Gerbens Bootsma, oud 29 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Gerben Gaukes Bootsma en Elske Pieters
Datum: 19 december 1847, akte nr. 31

Overlijdensakte Lemsterland, 1858
Aangiftedatum 22 december 1858, blad nr. 34
Harmen Hielkes Atsma, overleden 22 december 1858, 43 jaar, man
Gehuwd

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Hielkje Atsma, geboren op 12 oktober 1851 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1851
Aangiftedatum 14 oktober 1851, blad nr. 56
Hielkjen Atsma, geboren 12 oktober 1851
Dochter van Harmen Hielkes Atsma en Tetje Gerbens Bootsma

2. Maaike Atsma, geboren op 24 juli 1854 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1854
Aangiftedatum 25 juli 1854, blad nr. 44
Maaike Atsma, geboren 24 juli 1854
Dochter van Harmen Hielkes Atsma en Tetje Gerbens Bootsma

3. Tetje Atsma, geboren op 7 september 1857 te gemeente Doniawerstal.

Geboorteakte Doniawerstal, 1857
Aangiftedatum 7 september 1857, blad nr. 36
Tetje Atsma, geboren 7 september 1857
Dochter van Harmen Hielkes Atsma en Tetje Gerbens Bootsma

 
4. Leeuwke Gerbens Bootsma, geboren op 8 augustus 1804 te Lemmer. Gehuwd op 11 augustus 1833 te Lemmer met Berendje Andries Bergsma, geboren op 28 januari 1811 te Lemmer, dochter van Andries Sake Bergsma en Roelofje Berendje Bergsma.

(Bootsma, Lieuwke Gerbens; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;.

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1804, doopjaar 1804
Dopeling: Leeuwke
Geboren op 8 augustus 1804 in Lemmer
Gedoopt op 12 augustus 1804 in comc.LFE
Kind van Gerben Gaukes en Elske Pieters

Huwelijksakte Lemsterland, 1833
Man: Leeuwke Gerbens Bootsma, oud 28 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Gerben Goukes Bootsma en Elske Pieters
Vrouw: Berendje Andries Bergsma, oud 22 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Andries Sakes Bergsma en Roelofjen Beerends Bergsma
Datum: 11 augustus 1833, akte nr. 22

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Roelofje Bootsma, geboren op 21 april 1834 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1834
Aangiftedatum 21 april 1834, blad nr. 21
Roelofje Bootsma, geboren 20 april 1834
Dochter van Leeuwke Gerbens Bootsma en Beerendtje Andries Bergsma

2. Elske Bootsma, geboren op 17 september 1836 te Lemmer, overleden (32 jr) op 2 november 1867 te Lemmer. Gehuwd op 25 oktober 1857 te Lemmer met Wybren Siebes Zandstra, geboren op 30 november 1833, overleden op 11 september 1921 te Lemmer, zoon van Siebe Geerts Zandstra en Jacobje Aukes van der Veen.

Geboorteakte Lemsterland, 1836
Aangiftedatum 19 september 1836, blad nr. 56
Elske Bootsma, geboren 17 september 1836
Dochter van Leeuwke Gerbens Bootsma en Berendtje Andries Bergsma

Huwelijksakte Lemsterland, 1857
Man: Wybren Siebes Zandstra, oud 23 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Siebe Geerts Zandstra en Jacobje Aukes van der Veen
Vrouw: Elske Leeuwkes Bootsma, oud 21 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Leeuwke Gerbens Bootsma en Beerendtje Andries Bergsma
Datum: 25 oktober 1857, akte nr. 26

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Leeuwke Zandstra, geboren op 18 februari 1858 te Lemmer.

2. Siebe Zandstra, geboren op 25 maart 1860 te Lemmer.

3. Sake Zandstra, geboren op 20 mei 1862 te Lemmer, overleden op 27 februari 1931. Gehuwd op 11 oktober 1888 te Lemmer met Aaltje Post (Urker Aaltje), geboren op 17 maart 1866 te Urk, overleden op 19 oktober 1950 te Lemmer, dochter van Jan Post en Anna de Vries. Zie ook: Sake Zandstra met zijn Urker Aaltje. en Genealogie Gnodde

Kinderen bekend uit dit huwelijk.

1. Roelofje Zandstra.

2. Anna Zandstra.

3. Leeuwke Zandstra.

4. Leeuwke Zandstra.

5. Elske Zandstra.

6. Leeuwke Zandstra.

7. Jan Zandstra. Jan is getrouwd met Albertsje Brandsma en had een haringkar in Amsterdam.

8. Grietje Zandstra.

4. Geert Zandstra, geboren op 19 juli 1864 te Lemmer.

5. Berendtje Zandstra, geboren op 21 september 1866 te Lemmer.

3. Roelofje Bootsma, geboren op 22 februari 1839 te Lemmer, overleden (79 jr) op 23 juli 1918 te Lemmer. Gehuwd op 9 september 1860 te Lemmer met Reindert Jurjens de Boer, zoon van Jurjen Rinkes de Boer en Janke Meintes Heerkema.

Geboorteakte Lemsterland, 1839
Aangiftedatum 22 februari 1839, blad nr. 15
Roelofje Bootsma, geboren 21 februari 1839
Dochter van Leeuwke Gerbens Bootsma en Berendje Andries Bergsma

Huwelijksakte Lemsterland, 1860
Man: Reindert Jurjens de Boer, oud 22 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Jurjen Rinkes de Boer en Janke Meintes Heerkema
Vrouw: Roelofje Leeuwkes Bootsma, oud 21 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Leeuwke Gerbens Bootsma en Berendtje Andries Bergsma
Datum: 9 september 1860, akte nr. 27

Overlijdensakte Lemsterland, 1918
Aangiftedatum 25 juli 1918, akte nr. 45
Roelofje Bootsma, overleden 23 juli 1918, 79 jaar, vrouw
Gehuwd

4. Sake Bootsma, geboren op 17 mei 1841 te Lemmer, volgt op 6

Geboorteakte Lemsterland, 1841
Aangiftedatum 18 mei 1841, blad nr. 33
Sake Bootsma, geboren 17 mei 1841
Zoon van Leeuwke Gerbens Bootsma en Berendje Andries Bergsma

5. Pietertje Bootsma, geboren op 27 december 1843 te Lemmer, overleden (22 jr) op 27 januari 1866 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1843
Aangiftedatum 28 december 1843, blad nr. 75
Pietertje Bootsma, geboren 27 december 1843
Dochter van Leeuwke Gerbens Bootsma en Berendje Andries Bergsma
Opm.: Vader afwezig, is schippersknecht

Overlijdensakte Lemsterland, 1866
Aangiftedatum 12 maart 1866, blad nr. 5
Pietertje Bootsma, overleden 27 januari 1866, 22 jaar, vrouw
Ongehuwd
Opm.: Overleden te Groningen

6. Andries Bootsma, geboren op 14 mei 1846 te Lemmer, overleden (2 jr) op 19 december 1848 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1846
Aangiftedatum 14 mei 1846, blad nr. 29
Andries Bootsma, geboren 14 mei 1846
Zoon van Leeuwke Gerbens Bootsma en Berendje Andries Bergsma

Overlijdensakte Lemsterland, 1848
Aangiftedatum 20 december 1848, blad nr. 27
Andries Leeuwkes Bootsma, overleden 19 december 1848, 2 jaar, man

7. Leeuwke Bootsma, geboren op 3 augustus 1849 te Lemmer, overleden (11 mnd) op 11 juli 1850 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1849
Aangiftedatum 3 augustus 1849, blad nr. 45
Leeuwke Bootsma, geboren 1 augustus 1849
Zoon van Leeuwke Gerbens Bootsma en Berendje Andries Bergsma
Opm.: Vader overleden

Overlijdensakte Lemsterland, 1850
Aangiftedatum 12 juli 1850, blad nr. 10
Leeuwke Bootsma, overleden 11 juli 1850, 11 maanden, man

 
5. Gauke Gerben Bootsma, geboren op 27 november 1808 in Lemmer: Gedoopt op 18 december 1808 in comc.LFE (De betekenis van comb.LFE  is: in combinatie Lemmer, Follegea en Eastergea. Dat houdt in dat het niet bekend is of de doop heeft plaats gevonden in de kerk van Lemmer, Follegea of Eastergea) overleden (55 jr) op 6 juni 1862 te Lemmer. Gehuwd (1) op 4 november 1832 te Lemmer met Wimke Poppes Bontekoe, geboren op 12 oktober 1810 te Lemmer, overleden (31 jr) op 26 juni 1842 te Lemmer, in het kraambed van Elske, dochter van Poppes Innes Bontekoe en Tettje Jans de Graad.

Gehuwd (2) op 19 februari 1843 te Lemmer met Jacobje Aukes van Veen, geboren op 6 december 1809 te Lemmer, overleden op 7 mei 1891 te Lemmer, dochter van Auke Johannes van der Veen en Leentje Jurjens de Boer. Jacobje was eerder gehuwd op 4 mei 1828 te Lemmer met Siebe Geerts Zandstra, geboren op 15 april 1807 te Blokzijl, overleden op 5 augustus 1834 te Lemmer, zoon van Geert Wybrens Zandstra en Gerbrig Siebes de Vrij. Uit het huwelijk van Jacobje en Siebe zijn 3 kinderen geboren: Geert Zandstra, Auke Zandstra en Wybren Zandstra.

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1808, doopjaar 1808
Dopeling: Gauke
Geboren op 27 november 1808 in Lemmer
Gedoopt op 18 december 1808 in comc.LFE
Zoon van Gerbrand Gaukes en Elske Pieters

Overlijdensakte Lemsterland, 1862
Aangiftedatum 6 juni 1862, blad nr. 12
Gauke Bootsma, overleden 6 juni 1862, 55 jaar, man
Gehuwd

Overlijdensakte Lemsterland, 1842
Aangiftedatum 27 juni 1842, blad nr. 11
Wimke Poppes Bontekoe, overleden 26 juni 1842, 31 jaar, vrouw
Gehuwd

Huwelijksakte Lemsterland, 1832
Man: Gauke Gerbrands Bootsma, oud 23 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Gerbrand Gaukes Bootsma en Elske Pieters
Vrouw: Wimke Poppes Bontekoe, oud 22 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Poppe Innes Bontekoe en Tettje Jans de Graad
Datum: 4 november 1832, akte nr. 20

Huwelijksakte Lemsterland, 1843
Man: Gauke Gerbrands Bootsma, oud 34 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Gerbrand Gaukes en Elske Pieters
Vrouw: Jacobjen Aukes van Veen, oud 33 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Auke Johannes en Leentje Jurriens
Datum: 19 februari 1843, akte nr. 3
Opm.: Bruidegom ook Gauke Gerbens Bootsma genaamd

Uit het 1e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Tetje Gaukes Bootsma, geboren op 26 augustus 1833 te Lemmer, volgt op 7

Geboorteakte Lemsterland, 1833
Aangiftedatum 27 augustus 1833, blad nr. 49
Tetje Bootsma, geboren 26 augustus 1833
Dochter van Gauke Gerbens Bootsma en Wimke Poppes Bontekoe

2. Gerben Bootsma, geboren op 30 juli 1836 te Lemmer, volgt op 8

Geboorteakte Lemsterland, 1836
Aangiftedatum 31 juli 1836, blad nr. 46
Gerben Bootsma, geboren 30 juli 1836
Zoon van Gauke Gerbens Bootsma en Wimke Poppes Bontekoe

3. Poppe Bootsma, geboren op 12 juni 1839 te Lemmer, volgt op 9

Geboorteakte Lemsterland, 1839
Aangiftedatum 13 juni 1839, blad nr. 42
Poppe Bootsma, geboren 12 juni 1839
Dochter? van Gauke Gerbens Bootsma en Wimpke Poppes Bontekoe

4. Elske Bootsma, geboren op 19 juni 1842 te Lemmer, overleden (32 jr) op 2 november 1867 te Lemmer. Gehuwd met Wybren Zandstra, geboren op 30 november 1833 te Lemmer, overleden op 11 september 1921 te Lemmer, zoon van Siebe Geerts Zandstra en Jacobje Aukes van der Veen. (De 2e vrouw van Elske haar vader Gauke)

Geboorteakte Lemsterland, 1842
Aangiftedatum 20 juni 1842, blad nr. 33
Elske Bootsma, geboren 19 juni 1842
Dochter van Gauke Gerbens Bootsma en Femke Poppes Bontekoe

Overlijdensakte Lemsterland, 1867
Aangiftedatum 4 november 1867, blad nr. 25
Elske Bootsma, overleden 2 november 1867, 32 jaar, vrouw
Gehuwd

Geboorteakte Lemsterland, 1833
Aangiftedatum 2 december 1833, blad nr. 71
Wybren Zandstra, geboren 30 november 1833
Zoon van Siebe Geerts Zandstra en Jacobje Aukes van der Veen.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Leeuwke Zandstra, geboren op 19 februari 1858 te Lemmer, overleden op 24 augustus 1939 te Amsterdam.

2. Siebe Zandstra, geboren op 25 maart 1860 te Lemmer, overleden op 25 november 1934 te Lemmer.

3. Sake Zandstra, geboren op 22 mei 1862 te Lemmer, overleden op 27 februari 1931 te Lemmer.

4. Geert Zandstra, geboren op 19 juli 1864 te Lemmer, overleden op 11 januari 1876 te Lemmer.

5. Berendtje Zandstra, geboren op 21 september 1866 te Lemmer, overleden op 10 oktober 1939 te Amsterdam.

Uit het 2e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

5. Auke Bootsma, geboren op 17 september 1843 te Lemmer, overleden op 2 juli 1845 te Lemmer

Geboorteakte Lemsterland, 1843
Aangiftedatum 18 september 1843, blad nr. 55
Auke Bootsma, geboren 17 september 1843
Zoon van Gauke Gerbens Bootsma en Jacobje Aukes van Veen

6. Aukjen Bootsma, geboren op 26 juli 1845 te Lemmer, overleden op 5 april 1916 te Lemmer. Gehuwd op 29 juni 1873 met Hendrik de Vries, geboren op 6 januari 1848, overleden op 30 november 1873, zoon van Engbert Jans de Vries en Willemke Johannes de Hond.

Geboorteakte Lemsterland, 1845
Aangiftedatum 26 juli 1845, blad nr. 48
Aukjen Bootsma, geboren 26 juli 1845
Dochter van Gauke Gerbrands Bootsma en Jacobje Aukes van der Veen

7. Leeuwke Bootsma, geboren op 13 augustus 1848 te Lemmer, overleden op 3 februari 1925 te Sneek, volgt op 10

Geboorteakte Lemsterland, 1848
Aangiftedatum 14 augustus 1848, blad nr. 47
Leeuwke Bootsma, geboren 13 augustus 1848
Zoon van Gauke Bootsma en Jacobje Aukes van der Veen

8. Leentje Bootsma, geboren op 11 mei 1852 te Lemmer, overleden op 17 maart 1852 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1852
Aangiftedatum 9 februari 1852, blad nr. 9
Leentje Bootsma, geboren 8 februari 1852
Dochter van Gauke Bootsma en Jacobje Aukes van der Veen

9. Jurjen Bootsma, geboren op 11 mei 1853 te Lemmer, overleden op 28 januari 1886, volgt op 11

Geboorteakte Lemsterland, 1853
Aangiftedatum 12 mei 1853, blad nr. 24
Jurjen Bootsma, geboren 11 mei 1853
Zoon van Gauke Bootsma en Jacobje Aukes van der Veen

 
6. Sake Leeuwke Bootsma, geboren op 17 mei 1841 te Lemmer. Gehuwd op 10 juni 1881 te Lemmer met Judik (Jette) Turksma, geboren op 4 januari 1845 te Leeuwarden, overleden op 3 juni 1915 te Lemmer, dochter van Zwaantje Turksma. Judik (Jette) was eerder gehuwd op 29 oktober 1865 met Kalman Polak Izak, Kalman is overleden op de leeftijd van 25 jaar op 19 juli 1866.

Geboorteakte Lemsterland, 1841
Aangiftedatum 18 mei 1841, blad nr. 33
Sake Bootsma, geboren 17 mei 1841
Zoon van Leeuwke Gerbens Bootsma en Berendje Andries Bergsma

Huwelijksakte Lemsterland, 1881
Man: Sake Bootsma, oud 40 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Leeuwke Gerbens Bootsma en Berendtje Andries Bergsma
Vrouw: Judik Turksma, oud 36 jaar, geboren te Leeuwarden
Ouders: niet genoemde vader en Zwaantje Marcus Turksma
Datum: 10 juni 1881, akte nr. 24

Geboorteakte Leeuwarden, 1845
Aangiftedatum 6 januari 1845, akte nr. 9
Judik Turksma, geboren 4 januari 1845
Dochter van niet genoemde vader en Zwaantje Markus Turksma

Overlijdensakte Lemsterland, 1915
Aangiftedatum 3 juni 1915, akte nr. 40
Judik Turksma, overleden 3 juni 1915, 70 jaar, vrouw
Gehuwd

Sake Bootsma & Judik (Jette) Levie Turksma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Roelofje Bootsma, geboren op 6 december 1881 te Lemmer, volgt op 12

Geboorteakte Lemsterland, 1881
Aangiftedatum 7 december 1881, akte nr. 175
Roelofje Bootsma, geboren 6 december 1881
Dochter van Sake Bootsma en Judik Turksma

1956-Roelofje Bootsma.

2. Leeuwke Bootsma, geboren op 30 mei 1883 te Lemmer overleden op 4 november 1976 te Lemmer, volgt op 13

Geboorteakte Lemsterland, 1883
Aangiftedatum 30 mei 1883, akte nr. 78
Leeuwke Bootsma, geboren 30 mei 1883
Zoon van Sake Bootsma en Jette Turksma

3. Pietertje Bootsma, geboren op 28 november 1885 te Lemmer overleden op 12 augustus 1967 te Lemmer, volgt op 25

Geboorteakte Lemsterland, 1885
Aangiftedatum 28 november 1885, akte nr. 170
Pietertje Bootsma, geboren 28 november 1885
Dochter van Sake Bootsma en Jette Turksma

4. Berendtje Bootsma, geboren op 11 mei 1888 te Lemmer, overleden op 11 mei 1888 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1888
Aangiftedatum 11 mei 1888, akte nr. 75
Berendtje Bootsma, geboren 11 mei 1888
Dochter van Sake Bootsma en Jette Turksma

Overlijdensakte Lemsterland, 1888
Aangiftedatum 12 mei 1888, akte nr. 60
Berendtje Bootsma, overleden 11 mei 1888, 1 dag, vrouw

Zittend van links naar rechts Oate Jette, die in 1909 tijdens de kwaadaardige tyfusepidemie altijd in de tyfus barak heeft gewerkt, wat geen mens dorst te doen, want er zijn vier verpleegsters gestorven die tijd. Dat was wel een staaltje van durf. Er wonen nog veel achterkleinkinderen van haar in Lemmer en elders. De heer Wouda kwam een keer de haven binnen, toen ze hem vertelden "Oude Jette is dood". 

De tweede zittend is onbekend, de derde achter de tafel is Nieuwenhuis, hij was commissaris bij de Lemmer nachtboot en woonde in het Vredespaleis aan de Langestreek. De vierde is een Gorter en werkte op de secretarie of bij het kantongerecht. De dame naast hem was een dochter van hotelhouder Van der Hof. De rechtse dame is onbekend. Staande is Gerbrand Kokje?. De hoogste is Atte Knol, daarnaast Bouke Meijer, die later trouwde met Griet Pen. Dan Atte zijn zus Djoeke Knol, naast haar zuster Hermine, dan Lieuwe Meijer, later getrouwd met Elizabeth Kingma. Bouke en Lieuwe, waren zoons van Boukje Meijer, die een café dreef in de Schans.

De zusters Roelofje en Pietertje Bootsma.

 
7. Tetje Gaukes Bootsma, geboren op 26 augustus 1833, overleden (74 jr) op 28 december 1907. Tetje is nooit getrouwd, volgens overlevering zijn de 4 kinderen, door de vader van een vissersvaartuig onderhouden, dit moet een vermogend man geweest zijn. Ze is van beroep schoonmaakster-werkster geweest, en moet toch goed achter gelaten zijn.

Geboorteakte Lemsterland, 1833
Aangiftedatum 27 augustus 1833, blad nr. 49
Tetje Bootsma, geboren 26 augustus 1833
Dochter van Gauke Gerbens Bootsma en Wimke Poppes Bontekoe

Overlijdensakte Lemsterland, 1907
Aangiftedatum 28 december 1907, akte nr. 84
Tetje Bootsma, overleden 27 december 1907, 74 jaar, vrouw
Ongehuwd

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Pieter Bootsma, geboren op 4 februari 1858 te Lemmer, volgt op 15

Geboorteakte Lemsterland, 1858
Aangiftedatum 6 februari 1858, blad nr. 8
Pieter Bootsma, geboren 4 februari 1858
Zoon van niet genoemde vader en Tetje Gaukes Bootsma

2. Gauke Bootsma, geboren op 25 februari 1860 te Lemmer, volgt op 16

Geboorteakte Lemsterland, 1860
Aangiftedatum 25 februari 1860, akte nr. 26
Gauke Bootsma, geboren 25 februari 1860
Zoon van niet genoemde vader en Tettje Gaukes Bootsma

3. Gerben Bootsma, geboren op 26 oktober 1862 te Lemmer, volgt op 17

Geboorteakte Lemsterland, 1862
Aangiftedatum 29 oktober 1862, akte nr. 138
Gerben Bootsma, geboren 26 oktober 1862
Zoon van niet genoemde vader en Tetje Gaukes Bootsma

4. Fimme Bootsma, geboren op 25 Maart 1865 te Lemmer, volgt op 18

Geboorteakte Lemsterland, 1865
Aangiftedatum 27 maart 1865, blad nr. 13
Fimme Bootsma, geboren 25 maart 1865
Zoon van niet genoemde vader en Tetje Bootsma

 

8. Gerben Bootsma, geboren op 30 juli 1836 te Lemmer, overleden (44 jr) op 16 januari 1881 te Lemmer. Gehuwd op 14 mei 1865 te Lemmer met Annigjen Willems Vlig, dochter van Willem Pieters Vlig en Antje Meyes Verbeek, geboren op 30 augustus 1839 te Lemmer, overleden (82 jr) op 25 januari 1922.

Geboorteakte Lemsterland, 1836
Aangiftedatum 31 juli 1836, blad nr. 46
Gerben Bootsma, geboren 30 juli 1836
Zoon van Gauke Gerbens Bootsma en Wimke Poppes Bontekoe

Geboorteakte Lemsterland, 1839
Aangiftedatum 31 augustus 1839, blad nr. 56
Annigjen Vlig, geboren 30 augustus 1839
Dochter van Willem Pieters Vlig en Antje Meyes Verbeek

Huwelijksakte Lemsterland, 1865
Man: Gerben Bootsma, oud 28 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Gauke Gerbens Bootsma en Wimke Poppes Bontekoe
Vrouw: Annigjen Willems Vlig, oud 25 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Willem Pieters Vlig en Antje Meyes Verbeek
Datum: 14 mei 1865, akte nr. 21

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Gauke Bootsma, geboren op 16 november 1865 te Lemmer, volgt op 19

Geboorteakte Lemsterland, 1865
Aangiftedatum 16 november 1865, blad nr. 41
Gauke Bootsma, geboren 16 november 1865
Zoon van Gerben Bootsma en Annigjen Wilems Vlig

2. Antje Bootsma, geboren op 26 januari 1868 te Lemmer, overleden (3 wkn) op 19 februari 1868 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1868
Aangiftedatum 27 januari 1868, blad nr. 3
Antje Bootsma, geboren 26 januari 1868
Dochter van Gerben Bootsma en Annigjen Willems Vlig

3. Willem Bootsma, geboren op 27 december 1868 te Lemmer, volgt op 20

Geboorteakte Lemsterland, 1868
Aangiftedatum 28 december 1868, blad nr. 52 (suppl. nr. 1-6)
Willem Bootsma, geboren 27 december 1868
Zoon van Gerben Gaukes Bootsma en Annigjen Willems Vlig

4. Poppe Bootsma, geboren op 1 augustus 1871 te Lemmer, volgt op 21

Geboorteakte Lemsterland, 1871
Aangiftedatum 3 augustus 1871, blad nr. 31
Poppe Bootsma, geboren 1 augustus 1871
Zoon van Gerben Bootsma en Annigjen Willems Vlig

5. Meye Bootsma, geboren op 31 oktober 1873 te Lemmer, volgt op 22

Geboorteakte Lemsterland, 1873
Aangiftedatum 1 november 1873, akte nr. 131
Meye Bootsma, geboren 31 oktober 1873
Zoon van Gerben Bootsma en Annigjen Vlig

6. Leeuwke Bootsma, geboren op 31 mei 1876 te Lemmer, overleden (23 jr) op 2 september 1899 te Lemmer

Geboorteakte Lemsterland, 1876
Aangiftedatum 31 mei 1876, akte nr. 82
Leeuwke Bootsma, geboren 31 mei 1876
Zoon van Gerben Bootsma en Annigjen Vlig

Overlijdensakte Lemsterland, 1899
Aangiftedatum 4 september 1899, akte nr. 91
Leeuwke Bootsma, overleden 2 september 1899, 23 jaar, man

7. Antje Bootsma, geboren op 9 oktober 1880 te Lemmer, overleden (15 mnd) op 5 februari 1882 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1880
Aangiftedatum 9 oktober 1880, akte nr. 162
Antje Bootsma, geboren 9 oktober 1880
Dochter van Gerben Bootsma en Annigjen Vlig

Overlijdensakte Lemsterland, 1882
Aangiftedatum 6 februari 1882, akte nr. 19
Antje Bootsma, overleden 5 februari 1882, 15 maanden, vrouw

 
9. Poppe Bootsma, geboren op 12 juni 1839 te Lemmer, overleden op 14 januari 1876 te Lemmer. Gehuwd op 17 juli 1870 te Lemmer met Jantje de Hond, geboren op 12 november 1839 te Lemmer, dochter van Jan Johannes de Hond en Grietje Aukes Pekema.

Geboorteakte Lemsterland, 1839
Aangiftedatum 13 juni 1839, blad nr. 42
Poppe Bootsma, geboren 12 juni 1839
Dochter? van Gauke Gerbens Bootsma en Wimpke Poppes Bontekoe

Huwelijksakte Lemsterland, 1870
Man: Poppe Bootsma, oud 31 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Gauke Gerbens Bootsma en Wimke Poppes Bontekoe
Vrouw: Jantje de Hond, oud 30 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Jan Johannes de Hond en Grietje Aukes Pekema
Datum: 17 juli 1870, akte nr. 39

Overlijdensakte Lemsterland, 1876
Aangiftedatum 15 januari 1876, akte nr. 2
Poppe Bootsma, overleden 14 januari 1876, 36 jaar, man
Gehuwd

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Gauke Bootsma, geboren op 22 februari 1871 te Lemmer, volgt op 23

Geboorteakte Lemsterland, 1871
Aangiftedatum 23 februari 1871, blad nr. 7
Gauke Bootsma, geboren 22 februari 1871
Zoon van Poppe Bootsma en Jantje Jans de Hond

2. Jan Bootsma, geboren op 1 juni 1872 te Lemmer, overleden (12 jr) op 17 november 1884 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1872
Aangiftedatum 3 juni 1872, akte nr. 84
Jan Bootsma, geboren 1 juni 1872
Zoon van Poppe Bootsma en Jantje de Hond

Overlijdensakte Lemsterland, 1884
Aangiftedatum 18 november 1884, akte nr. 90
Jan Bootsma, overleden 17 november 1884, 12 jaar, man

3. Gerben Bootsma, geboren op 11 december 1873 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1873
Aangiftedatum 11 december 1873, akte nr. 154
Gerben Bootsma, geboren 11 december 1873
Zoon van Foppe Bootsma en Jantje de Hond

4. Popkje Bootsma, geboren op 10 september 1876 te Lemmer, overleden op 25 april 1949 te Sneek. Gehuwd met Jacob Tijsseling, geboren op 18 november 1875 te Lemmer, overleden op 26 februari 1965, zoon van Douwe Tijsseling en Albertje Keizer.

Geboorteakte Lemsterland, 1876
Aangiftedatum 11 september 1876, akte nr. 133
Popkje Bootsma, geboren 10 september 1876
Dochter van Poppe Bootsma en Jantje de Hond
Opm.: Vader overleden

Huwelijksakte Lemsterland, 1900
Man: Jacob Tijsseling, oud 24 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Douwe Tijsseling en Albertje Keizer
Vrouw: Popkje Bootsma, oud 23 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Poppe Bootsma en Jantje de Hond
Datum: 27 juli 1900, akte nr. 33
Opm.: Bruidegom ondertekent met "Tijseling", zijn vader met "Thijseling"

Uit dit huwelijk.

1. Douwe Tijsseling, geboren op 8 februari 1901 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1901
Aangiftedatum 8 februari 1901, akte nr. 25
Douwe Tijsseling, geboren 8 februari 1901
Zoon van Jacob Tijsseling en Popkje Bootsma

 
10. Leeuwke Bootsma, geboren op 13 augustus 1848 te Lemmer, overleden op 3 februari 1925 te Sneek. Gehuwd op 15 juni 1878 te Lemmer met Ypkjen (Iepkje) Beekhous, geboren op 24 juli 1854 te Lemmer, overleden (77 jr) op 15 januari 1932 te Lemmer, dochter van Ype Cornelis Beekhous en Grietje Andries Tjalma.

Geboorteakte Lemsterland, 1848
Aangiftedatum 14 augustus 1848, blad nr. 47
Leeuwke Bootsma, geboren 13 augustus 1848
Zoon van Gauke Bootsma en Jacobje Aukes van der Veen

Huwelijksakte Lemsterland, 1878
Man: Leeuwke Bootsma, oud 29 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Gauke Bootsma en Jacobje Aukes van der Veen
Vrouw: Ypkjen Beekhous, oud 23 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Ype Cornelis Beekhous en Grietje Andries Tjalma
Datum: 15 juni 1878, akte nr. 33

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Gauke Bootsma, geboren op 15 maart 1879 te Lemmer, overleden (49 jr) op 25 november 1928 te Lemmer. Gehuwd met?

Geboorteakte Lemsterland, 1879
Aangiftedatum 15 maart 1879, akte nr. 51
Gauke Bootsma, geboren 15 maart 1879
Zoon van Leeuwke Bootsma en Ypkjen Beekhous

Overlijdensakte Lemsterland, 1928
Aangiftedatum 26 november 1928, akte nr. 60
Gauke Bootsma, overleden 25 november 1928, 49 jaar, man
Gehuwd

2. Grietje Bootsma, geboren op 6 mei 1880 te Lemmer, overleden (14 dgn) op 21 mei 1880 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1880
Aangiftedatum 8 mei 1880, akte nr. 75
Grietje Bootsma, geboren 6 mei 1880
Dochter van Leeuwke Bootsma en Ypkjen Beekhous

Overlijdensakte Lemsterland, 1880
Aangiftedatum 21 mei 1880, akte nr. 65
Grietje Bootsma, overleden 21 mei 1880, 14 dagen, vrouw

3. Grietje Bootsma, geboren op 16 september 1882 te Lemmer, overleden op 7 februari 1960 te Lemmer. Gehuwd op 14 juni 1907 te Lemmer met Stoffel Zandstra, geboren op 22 oktober 1882 te Sondel, overleden op 29 maart 1976 te Lemmer, zoon van Pieter Stoffels Zandstra en Aukje Tjebbes van Beenen.

Geboorteakte Lemsterland, 1882
Aangiftedatum 18 september 1882, akte nr. 131
Grietje Bootsma, geboren 16 september 1882
Dochter van Leeuwke Bootsma en Ypkjen Beekhous

Huwelijksakte Lemsterland, 1907
Man: Stoffel Zandstra, oud 24 jaar, geboren te Sondel, gemeente Gaasterland
Ouders: Pieter Stoffels Zandstra en Aukje Tjebbes van Beenen
Vrouw: Grietje Bootsma, oud 24 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Leeuwke Bootsma en Ypkjen Beekhous
Datum: 14 juni 1907, akte nr. 28

4. Jacoba Bootsma, geboren op 28 januari 1885 te Lemmer, overleden op 3 februari 1963 te Sneek. Gehuwd op 4 februari 1916 te Lemmer met Tjebbe Zandstra, geboren op 5 augustus 1885 te Gaasterland, overleden op 23 juli 1964, zoon van Pieter Stoffels Zandstra en Aukje van Beenen.

Geboorteakte Lemsterland, 1885
Aangiftedatum 29 januari 1885, akte nr. 15
Jacoba Bootsma, geboren 28 januari 1885
Dochter van Leeuwke Bootsma en Iepkje Beekhous

Huwelijksakte Lemsterland, 1916
Man: Tjebbe Zandstra, oud 30 jaar, geboren te Sondel, gemeente Gaasterland
Ouders: Pieter Zandstra en Aukje van Beenen
Vrouw: Jacoba Bootsma, oud 30 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Leeuwke Bootsma en Iepkje Beekhous
Datum: 4 februari 1916, akte nr. 3

Uit dit huwelijk

1. Pieter Zandstra.

2. Iepkje Zandstra.

5. Aukje Bootsma, geboren op 23 maart 1887 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1887
Aangiftedatum 25 maart 1887, akte nr. 54
Aukje Bootsma, geboren 23 maart 1887
Dochter van Leeuwke Bootsma en Ypkjen Beekhous

6. Geeske Bootsma, geboren op 13 april 1891, overleden op 30 april 1973 te Lemmer. Gehuwd met Cornelis Klos, geboren op 31 oktober 1894 te Doniawerstal, overleden op 27 juni 1980 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1891
Aangiftedatum 15 april 1891, akte nr. 74
Geeske Bootsma, geboren 13 april 1891
Dochter van Leeuwke Bootsma en Ypkjen Beekhous

Van Geeske is 1 kind bekend.

1. Grietje Ypkje Bootsma, geboren op 25 oktober 1920 te Lemmer, overleden op 5 augustus 2005 te Lemmer. Gehuwd op 12 mei 1938 te Lemmer met Gauke Bootsma, geboren op 17 januari 1917 te Lemmer, overleden op 31 augustus 2002 te Lemmer, zoon van Gauke Bootsma en Grietje van der Zande.

7. Jurjen Bootsma, geboren op 23 februari 1893 te Lemmer, overleden op 4 januari 1984 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1893
Aangiftedatum 24 februari 1893, akte nr. 27
Jurjen Bootsma, geboren 23 februari 1893
Zoon van Leeuwke Bootsma en Iepkjen Beekhous

8. Wiepkjen Bootsma, geboren op 24 april 1897 te Lemmer, overleden op 2 maart 1991 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1897
Aangiftedatum 24 april 1897, akte nr. 65
Wiepkjen Bootsma, geboren 24 april 1897
Dochter van Leeuwke Bootsma en Iepkjen Beekhous

 
11. Jurjen Bootsma, geboren op 11 mei 1853 te Lemmer, overleden op 28 januari 1886 te Lemmer. Gehuwd  met Zwaantje Helfferich, op 24 mei 1879 te Lemmer, geboren op 1 maart 1859 te Rohel, overleden op 8 augustus 1911 te Lemmer, dochter van niet genoemde vader en Maria Philippus Helfferich. Zwaantje is gehuwd (2) op 21 december 1888 te Lemmer met Leendert Wagenmakers, geboren op 25 maart 1852 te Lemmer, zoon van Harmen Wagenmakers en Trijntje Harmens Duim.

Uit het 2e huwelijk van Zwaantje Helfferich, zijn de volgende kinderen bekend. 1. Maria Wagenmakers, geboren op 26 april 1889 te Lemmer. 2. Harmen Wagenmakers, geboren op 28 januari 1891 te Lemmer. 3. Leeuwke Wagenmakers, geboren op 4 september 1892 te Lemmer. 4. Aukje Wagenmakers, geboren op 18 oktober 1893 te Lemmer. 5. Levenloos kind, overleden op 12 juli 1895 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1853
Aangiftedatum 12 mei 1853, blad nr. 24
Jurjen Bootsma, geboren 11 mei 1853
Zoon van Gauke Bootsma en Jacobje Aukes van der Veen

Huwelijksakte Lemsterland, 1879
Man: Jurjen Bootsma, oud 26 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Gauke Bootsma en Jacobje Aukes van der Veen
Vrouw: Zwaantje Helfferich, oud 20 jaar, geboren te Delfstrahuizen, gemeente Schoterland
Ouders: niet genoemde vader en Maria Philippus Helfferich
Datum: 24 mei 1879, akte nr. 30

Overlijdensakte Lemsterland, 1886
Aangiftedatum 28 januari 1886, akte nr. 11
Jurjen Bootsma, overleden 28 januari 1886, 32 jaar, man
Gehuwd

Huwelijksakte Lemsterland, 1888
Man: Leendert Wagenmakers, oud 36 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Harmen Wagenmakers en Trijntje Harmens Duim
Vrouw: Zwaantje Helfferich, oud 29 jaar, geboren te Delfstrahuizen, gemeente Schoterland
Ouders: niet genoemde vader en Maria Philippus Helfferich
Datum: 21 december 1888, akte nr. 38

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Gauke Jurjen Bootsma, geboren op 3 november 1879 te Lemmer, overleden op 25 november 1928 te Lemmer, volgt op 24

Geboorteakte Lemsterland, 1879
Aangiftedatum 3 november 1879, akte nr. 162
Gauke Bootsma, geboren 3 november 1879
Zoon van Jurjen Bootsma en Zwaantje Helfferich

2. Jouke Bootsma, geboren op 13 februari 1881 te Lemmer, overleden op 18 oktober 1961 te Lemmer, volgt op 25

Geboorteakte Lemsterland, 1881
Aangiftedatum 14 februari 1881, akte nr. 16
Jouke Bootsma, geboren 13 februari 1881
Zoon van Jurjen Bootsma en Zwaantje Helfferich

3. Leeuwke Bootsma, geboren op 22 oktober 1882 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1882
Aangiftedatum 23 oktober 1882, akte nr. 152
Leeuwke Bootsma, geboren 22 oktober 1882
Zoon van Jurjen Bootsma en Zwaantje Helfferich

4. Hendrik Bootsma, geboren op 29 december 1883 te Lemmer overleden op 9 december 1965 te Joure, volgt op 26

Geboorteakte Lemsterland, 1883
Aangiftedatum 31 december 1883, akte nr. 176
Hendrik Bootsma, geboren 29 december 1883
Zoon van Jurjen Bootsma en Zwaantje Helfferich

5. Leeuwke Bootsma, geboren op 28 augustus 1885, overleden op 26 november 1885

Geboorteakte Lemsterland, 1885
Aangiftedatum 28 augustus 1885, akte nr. 119
Leeuwke Bootsma, geboren 28 augustus 1885
Zoon van Jurjen Bootsma en Zwaantje Helffrich

 

Foto's van Piet Boltjes: Zwaantje Helfferich & Leendert Wagenmakers.

 
12. Roelofje Bootsma,  baakster, geboren op 6 december 1881 te Lemmer, overleden op 7 mei 1964 te Sneek. Gehuwd op 9 november 1900 te Lemmer met Frans Visser, visser en Gemeente ambtenaar, geboren op 4 december 1879 te Lemmer, overleden op 6 november 1949 te Sneek, zoon van Andries Visser en Baukje Visser.

Geboorteakte Lemsterland, 1881
Aangiftedatum 7 december 1881, akte nr. 175
Roelofje Bootsma, geboren 6 december 1881
Dochter van Sake Bootsma en Judik Turksma

Huwelijksakte Lemsterland, 1900
Man: Frans Visser, oud 20 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Andries Visser en Baukje Visser
Vrouw: Roelofje Bootsma, oud 18 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Sake Bootsma en Judik Turksma
Datum: 9 november 1900, akte nr. 43

Geboorteakte Lemsterland, 1879
Aangiftedatum 4 december 1879, akte nr. 170
Frans Visser, geboren 4 december 1879
Zoon van Andries Visser en Baukje Visser

 

Frans Visser & Roelofje Bootsma.

 

 

Frans Visser & Roelofje Bootsma.

 

 

Frans Visser & Roelofje Bootsma.

 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Baukje Visser, geboren op 1 februari 1901 te Lemmer. Gehuwd op 18 mei 1922 te Lemmer met Jacob de Rook, geboren op 12 juli 1889 te Lemmer, overleden op 13 april 1942 te Buchenwald, zoon van Klaas de Rook en Wiebrigje Doeve.

Geboorteakte Lemsterland, 1901
Aangiftedatum 1 februari 1901, akte nr. 17
Baukje Visser, geboren 1 februari 1901
Dochter van Frans Visser en Roelofje Bootsma

Huwelijksakte Lemsterland, 1922
Man: Jacob de Rook, oud 32 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Klaas de Rook en Wiebrigje Doeve
Vrouw: Baukje Visser, oud 21 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Frans Visser en Roelofje Bootsma
Datum: 18 mei 1922, akte nr. 20

Geboorteakte Lemsterland, 1889
Aangiftedatum 13 juli 1889, akte nr. 104
Jacob de Rook, geboren 12 juli 1889
Zoon van Klaas de Rook en Wiebrigje Doeve

Slachtofferregister

 

Achternaam Rook Tussenvoegsels de
Voornaam Jacob Voorletters J.
Beroep Visroker, lid verzet
Geboorteplaats Lemmer Geb-datum 12-07-1889
Overlijdensplaats Buchenwald Ovl-datum 13-04-1942
Begraafplaats Conc. kamp Buchenwald

 

Het monument in de N.H. kerk te Lemmer (gemeente Lemsterland) is een bronzen reliëf van een knielende mannenfiguur die een duif vrijlaat. De tekst op het reliëf luidt: 'HAR DEA US FRIJDOM 1940 - 1945'.

De duif symboliseert vrijheid en vrede. Sinds Noach een duif uitliet om te verkennen of de wereld, na de grote vloed, weer bewoonbaar was, is de duif een symbool geworden voor goede tijdingen. Met goede tijdingen wordt meestal het tot stand komen van de vrede bedoeld.

Geschiedenis.

Het monument in de N.H. kerk te Lemmer (gemeente Lemsterland) is een eerbewijs aan hen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd voor vrijheid en vrede zijn omgekomen.

Het monument is onthuld op 4 mei 1955 door de weduwes van Jacob de Rook en Fokke van der Wal.

Jacob de Rook.

Uit dit huwelijk.

1. Wiep de Rook, geboren op 1 mei 1923 te Lemmer, overleden op 12 juni 2006 te Eindhoven. 

2. Frans de Rook

2. Jette Visser, geboren op 16 maart 1902 te Lemmer, overleden op 23 juli 1983 te Amsterdam. Gehuwd op 17 maart 1923 met Leendert Wagenmakers, geboren op 29 januari 1899 te Lemmer, zoon van Harmen Wagenmakers en Jantje Balsma.

Leendert had een eigen rondvaartboot in Amsterdam.

Geboorteakte Lemsterland, 1902
Aangiftedatum 17 maart 1902, akte nr. 33
Jette Visser, geboren 16 maart 1902
Dochter van Frans Visser en Roelofje Bootsma

Geboorteakte Lemsterland, 1899
Aangiftedatum 30 januari 1899, akte nr. 8
Leendert Wagenmakers, geboren 29 januari 1899
Zoon van Harmen Wagenmakers en Jantje Balsma

Leendert Wagenmakers, in zijn jongere jaren.

 

Leendert Wagenmakers, kleinzoon Leendert Mounoury en Jette Visser, De foto is genomen in Zaandam.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Harmen Wagenmakers, geboren op 14 juni 1923 te Amsterdam. 

2. Roelofje Wagenmakers, geboren op 14 september 1924 te Amsterdam.

3. Jantje Wagenmakers,  geboren op 28 juli 1927 te Amsterdam.

4. Francine Baukje Wagenmakers, geboren op 28 oktober 1929 te Amsterdam. Gehuwd (1) op 16 juni 1951 te Amsterdam met Arie Kil, geboren op 21 december 1926 te Amsterdam. Arie Kil had een sigarenwinkel op het van Limburg Stirumplein te Amsterdam en later had hij een belastingadvieskantoor op het van Oldenbarneveldtplein nummer 1 te Amsterdam. Gehuwd (2) met Frans de Vries.

Huwelijksfoto van Francine Wagenmakers met Arie Kil.

 

Leendert Wagenmakers (te zien achter de bruid) had zijn dochter met zijn eigen rondvaartboot naar het stadhuis in Amsterdam gevaren. Het oude stadhuis lag aan de Oudezijds Voorburgwal.

 

3. Andriesje Visser, geboren op 24 augustus 1904 te Lemmer. Gehuwd met Hendrik Tuinman.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Griet Tuinman. 

2. Roelofje Tuinman. 

3. Jeep Tuinman.

4. Pietertje Visser, geboren op 26 november 1905 te Lemmer. Gehuwd met Meint Willem Visser, geboren op 7 oktober 1904 te Lemmer, zoon van Jacob Visser en Margrieta Gaasbeek.

Meint was mast en blokmaker bij Jan de Vries, later bij van der Neut te Lemmer.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Margrieta Visser, geboren op 7 januari 1927 te Lemmer, overleden op 6 januari 1992 te Emmeloord. Gehuwd op 18 juni 1948 te Lemmer met Jan van Dantzig, geboren op 13 augustus 1914 te Amsterdam, overleden op 19 februari 1994 te Emmeloord.

2. Roelofje Visser.

5. Andries Visser, geboren op 30 mei 1907 te Lemmer, overleden op 25 januari 1995 te Lemmer. Gehuwd op december 1939 met Jeltje Schotanus, geboren op 11 juli 1918 te Berlikum, overleden op 15 juli 2008 te Sneek, dochter van Wieger Schotanus en Janke Kramer.

Foto van Frans Visser: Andries Visser & Jeltje Schotanus.

Uit dit huwelijk.

1. Frans Visser.

2. Wieger Visser.

3. Jelle Visser.

4. Sake Visser.

5. Cornelis (Cor)Visser.

6. Zwaantje Visser, geboren op 14 maart 1909 te Lemmer, overleden (91 jr) op 24 oktober 1909 te Zaandam. Gehuwd met Jan Rozema, geboren op zondag 3 juni 1906 te Lemmer, overleden (51 jr) op woensdag 25 december 1957 te Zaandam, zoon van Tiede Rozema (besteller en rechercheur) en Hiltje Visser.

Uit dit huwelijk.

1. Hiltje Rozema, geboren op donderdag 8 december 1932 te Zaandam. Gehuwd met Cristiaan Simon Olie, geboren op woensdag 15 februari 1933 te Zaandam, overleden (51 jr) op maandag 3 december 1984 te Zaandam

7. Sake Visser, geboren op 6 Juli 1910 te Lemmer overleden (2 jr) op 16 november 1912 te Lemmer.

8. Jelle Visser, geboren op 30 december 1911 te Lemmer. Jelle was van beroep Visser. Gehuwd met Jantje Hoekstra.

Uit dit huwelijk.

1. Frans Visser. 

2. Akke Visser

9. Sake Visser, geboren op 14 maart 1914 te Lemmer, overleden (84 jr) op 22 februari 1999 te Heerenveen.(ook wel Reade Sake genoemd) Gehuwd (1) met Inge Ursula Kramer. Gehuwd (2) op 8 december 1949 te Lemmer met Tabina Jager, geboren op 19 juni 1922 te Heerenveen, dochter van Fokke Jager en Geelke Meier. zie stamboom Jager

   

Sake Visser.

 

Sake en Tabina Visser-Jager.

Uit het 1e huwelijk.

1. Maria Berbel (Barbara) Visser, geboren op 23 december 1944 te Berlijn.

Uit het 2e huwelijk.

2. Tabina Visser, geboren op 20 november 1943 te Heerenveen.

3. Freerk (Freek ) Visser, geboren op 16 juni 1947 te Drachten.

4. Geelke (Gea) Visser, geboren op 21 oktober 1949 te Lemmer.

5. Roelofje (Roelie) Visser, geboren op 28 juni 1953 te Lemmer.

Roelie.

10. Renze Visser, geboren op 17 december 1915 te Lemmer, overleden (2 jr) op 15 januari 1917 te Lemmer.

11. Mette Visser, geboren op 7 juli 1918 te Lemmer overleden (1 jr) op 30 juni 1919 te Lemmer.

12. Mette Visser, geboren op 30 maart 1920 te Lemmer. Gehuwd met Sjoerd de Wreede.

Uit dit huwelijk.

1. Cornelia de Wreede.       

2. Roelofje de Wreede. 

3. Fransje de Wreede. 

4. Bauke de Wreede.

Zittend van links naar rechts, tante Baukje, pake Frans. Oate Roelofje, tante Jette. Staand Ome Jelle, tante Pietje, tante Andriesje, ome Andries, tante Mette, tante Zwaantje en Sake Visser. Zie ook stamboom Stamboom familie Visser

 

13. Leeuwke Bootsma, geboren op 30 mei 1883 te Lemmer, overleden op 4 november 1976 te Lemmer. Gehuwd op 24 juni 1909 te Lemmer met Johanna Visser, geboren op 4 april 1887 te Stavoren, overleden op 5 juni 1968 te Heerenveen, dochter van Teunis Yges Visser en Susanna Lieuwes Ousveller (Cusveller).

(Gewoond hebbende in de Parkstraat 99 te Lemmer.

Geboorteakte Lemsterland, 1883
Aangiftedatum 30 mei 1883, akte nr. 78
Leeuwke Bootsma, geboren 30 mei 1883
Zoon van Sake Bootsma en Jette Turksma

Huwelijksakte Lemsterland, 1909
Man: Leeuwke Bootsma, oud 26 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Sake Bootsma en Jette Turksma
Vrouw: Johanna Visser, oud 22 jaar, geboren te Stavoren
Ouders: Teunis Yges Visser en Susanna Lieuwes Ousveller
Datum: 24 juni 1909, akte nr. 21

Geboorteakte Stavoren, 1887
Aangiftedatum 5 april 1887, akte nr. 6
Johanna Visser, geboren 4 april 1887
Dochter van Teunis Yges Visser en Susanna Lieuwes Cusveller

 

Leeuwke Bootsma.

 

Foto van Corrie Gedaan-Bootsma: Leeuwke & Johanna Bootsma-Visser.

 

 

Foto van Corrie Gedaan-Bootsma: Achterste rij van links naar rechts: Leeuwke, Sanne, Sjoukje, Sake, Theunis, Manus, Jaap en Yge. Middelste rij: Jette, Leeuwke & Johanna en Lieuwe. Vooraan: Jopie en Roelofje Bootsma.

 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Sake Bootsma, geboren op 9 juni 1909 te Lemmer, overleden op 17 november 2001 te Lemmer.

Sake heeft zijn zoon Leeuwke, grootgebracht bij zijn grootouders, volgt op 27

2. Teunis Bootsma, geboren op 22 juni 1910 te Lemmer, overleden op 9 mei 1978. Gehuwd met Hebeltje Visser, geboren op 11 november 1925, overleden op 7 oktober 1987.

3. Lieuwe Bootsma, geboren op 14 september 1911 te Lemmer, overleden op 28 februari 1975.

4. Leeuwke Bootsma, geboren op 7 oktober 1913 te Lemmer. Gehuwd met Hendrikje Breugom.

5. Jacob Bootsma, geboren op 2 januari 1915 te Lemmer, overleden op 25 december 1991. Gehuwd met Jacomina Grootjans, geboren op 16 augustus 1919, overleden op 26 september 1984.

Uit dit huwelijk.

1. Johanna Bootsma. Gehuwd met Hendrik Johan Blokker.

2. Cornelia Bootsma. Gehuwd met Johannes Petrus Gedaan.

3. Suzanna Bootsma. Gehuwd (1) met Jacob Vledder, gehuwd met (2) Ali Ajouri, gehuwd (3) met Barou Aziz.

4. Jannie Bootsma. Gehuwd met Stoffel Herke van Rijs.

Foto van Corrie Gedaan: Familie Bootsma. Moeder Jacomina (Mien. met links Johanna, rechts achter Cornelia (Corrie. op schoot Jannie en voor rechts Suzanna. Meer foto's

 

6. Susanna Bootsma, geboren op  8 mei 1919 te Lemmer, overleden op 21 juli 2006 te Lemmer. Gehuwd met Roelof Kikkert

Uit dit huwelijk:

1. Jan Kikkert.

Susanna heeft later nog een kind gekregen:

2. Leeuwke Bootsma. Gehuwd met Hillie Vleer.

7. Jette Bootsma, geboren op 15 december 1920 te Lemmer. Gehuwd met Jan de Blaauw.

Uit dit huwelijk:

1. Tjitske de Blaauw.

2. Johanna de Blaauw.

3. Harmke de Blaauw.

4. Sussana de Blaauw.

8. Johannes Bootsma, geboren op 12 oktober 1923 te Lemmer. Gehuwd met Klazina Grootjans.

Uit dit huwelijk:

1. Leeuwke Cornelis Bootsma.

2. Adriana Bootsma.

3. Cornelis Bootsma.

9. Sjoukje Bootsma, geboren op 11 december 1924 te Lemmer, overleden op 18 augustus 1987. Gehuwd met Johannes Poepjes, geboren op 20 april 1917, overleden op 5 december 1990.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Poepjes.

2. Johanna Poepjes.

3. Hendrika Poepjes.

4. Susanna Poepjes.

5. Leeuwke Poepjes.

6. Hans Poepjes.

7. Sake Poepjes.

8. Jacob Poepjes.

10. Hermanus Bootsma, geboren op  6 juni 1926, overleden op 16 december 1996. Gehuwd met Zwaantje Dijkstra.

11. Iege Bootsma, visser, geboren op 31 juli 1927 te Lemmer, overleden op 10 januari 1990. Gehuwd met Trijntje Veenstra.

Uit dit huwelijk:

1. Klaske Bootsma.

2. Leeuwke Bootsma.

12. Roelofje Bootsma, geboren op 29 december 1928 te Lemmer. Gehuwd met Lambertus Lemsma.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Lemsma.

2. Obbe Lemsma.

Leeuwke Bootsma en Johanna Visser.

 

Links: Jette, Johanna, Leeuwke, Joukje en Anna Bootsma. Voor de winkel van Molenberg in Lemmer.

 
15. Pieter Bootsma, geboren op 4 februari 1858 te Lemmer, overleden (28 jr) op 8 maart 1886 te Lemmer. Gehuwd op 20 mei 1881 te Lemmer met Akke de Oude, geboren op 4 augustus 1859 te Lemmer, overleden (70 jr) op 12 april 1930 te Lemmer, dochter van Age Klazes de Oude en Neeltje Hendriks Woudstra. Akke is op 22 oktober 1892 te Lemmer hertrouwd met Pieter Zandstra, zoon van Stoffel Lubberts Zandstra en Jeltje Pieters Bakker. Uit dit huwelijk zijn geboren: 1. Neeltje Zandstra, geboren op 26 augustus 1893 te Lemmer. 2. Jeltje Zandstra, geboren op 13 oktober 1895 te Lemmer. 3. Age Zandstra, geboren op 31 juli 1898 te Lemmer. 4. Meintje Zandstra, geboren op 7 januari 1901 te Lemmer.

● Geboorteakte Lemsterland, 1858
Aangiftedatum 6 februari 1858, blad nr. 8
Pieter Bootsma, geboren 4 februari 1858
Zoon van niet genoemde vader en Tetje Gaukes Bootsma

● Huwelijksakte Lemsterland, 1881
Man: Pieter Bootsma, oud 23 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: niet genoemde vader en Tetje Gaukes Bootsma
Vrouw: Akke de Oude, oud 21 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Age Klazes de Oude en Neeltje Hendriks Woudstra
Datum: 20 mei 1881, akte nr. 18

Overlijdensakte Lemsterland, 1886
Aangiftedatum 9 maart 1886, akte nr. 23
Pieter Bootsma, overleden 8 maart 1886, 28 jaar, man
Gehuwd

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Gauke Bootsma, geboren op 5 maart 1882 te Lemmer, overleden op 30 oktober 1944 te Lemmer, volgt op 29

2. Tetje Bootsma, geboren op 23 augustus 1884, overleden (15 mnd) op 7 december 1885 te Lemmer.

 
16. Gauke Bootsma, geboren op 25 februari 1860 te Lemmer, overleden op 23 juli 1931 te Leeuwarden. Gehuwd op 28 mei 1886 te Lemmer met Fetje Visser, geboren op 25 augustus 1863 te Lemmer, overleden op 26 juli 1944 te Lemmer, dochter van Steven Rinzes Visser en Afke Andries Spiekholt.

Bijnaam van Gauke 'De Rubert'. Bijnaam kinderen 'De Rubertjes' -Gauke had de aak LE 38 "Drie Gebroeders".

● Geboorteakte Lemsterland, 1860
Aangiftedatum 25 februari 1860, akte nr. 26
Gauke Bootsma, geboren 25 februari 1860
Zoon van niet genoemde vader en Tettje Gaukes Bootsma


Huwelijksakte Lemsterland, 1886
Man: Gauke Bootsma, oud 26 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: niet genoemde vader en Tettje Gaukes Bootsma
Vrouw: Fetje Visser, oud 22 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: Steven Rinkes Visser en Afke Andries Spiekholt
Datum: 28 mei 1886, akte nr. 19

Overlijdensakte Lemsterland, 1931
Aangiftedatum 28 juli 1931, akte nr. 48
Gauke Bootsma, overleden 23 juli 1931, 71 jaar, man
Gehuwd
Opm.: Overleden te Leeuwarden

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Tetje Bootsma, geboren op 7 april 1887 te Lemmer, overleden (3 jr) op 20 november 1890 te Lemmer.

2. Steven Bootsma, geboren op 15 december 1888 te Lemmer, overleden op 5 juni 1962 te Lemmer.

3. Gerben Bootsma, geboren op 14 april 1891 te Lemmer, overleden op 19 november 1893.

4. Fetje Bootsma, geboren op 8 Maart 1893 te Lemmer, overleden op 30 november 1893 te Lemmer.

5. Tetje Bootsma, geboren op 17 oktober 1894 te Lemmer, overleden (74 jr) op 11 november 1968 te Oudehaske. Gehuwd op 6 mei 1926 te Lemmer met Tjitze Krikke, geboren op 21 oktober 1895 te Oudehaske, overleden (79 jr) op 9 januari 1975 te Oudehaske, zoon van Beene Minnes Krikke en Doyke Douwes Kooiman.

6. Afke Bootsma, geboren op 1 juni 1897 te Lemmer. Gehuwd op 23 maart 1922 te Lemmer met Arie Visser, afkomstig van Sliedrecht, zoon van Jan Visser en Janna Teeuw.

7. Gerben Bootsma, geboren op 26 augustus 1899 te Lemmer, overleden op 20 januari 1977 te Lemmer.

8. Reinskje Bootsma, geboren op 26 augustus 1902 te Lemmer, overleden op 27 maart 1919 te Ermelo.

9. Fimme Bootsma, geboren op 25 augustus 1904 te Lemmer, overleden op 14 juli 1969 te Lemmer.

10. Maaike Bootsma, geboren op 29 mei 1909 te Lemmer, overleden op 12 juni 1909 te Lemmer.

11. Poppe Bootsma, geboren op 29 mei 1909 te Lemmer, overleden op 15 juni 1909 te Lemmer.

 
17. Gerben Bootsma, geboren op 26 oktober 1862 te Lemmer, overleden op 28 februari 1931 te Lemmer. Gehuwd op 9 juli 1886 te Lemmer met Oeke van der Kamp, geboren op 24 maart 1865 te Workum, overleden op 23 oktober 1947 te Lemmer, dochter van Sible van der Kamp en Jetske Gerkes Vlieger.

Geboorteakte Lemsterland, 1862
Aangiftedatum 29 oktober 1862, akte nr. 138
Gerben Bootsma, geboren 26 oktober 1862
Zoon van niet genoemde vader en Tetje Gaukes Bootsma

Huwelijksakte Lemsterland, 1886
Man: Gerben Bootsma, oud 23 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: niet genoemde vader en Tetje Gaukes Bootsma
Vrouw: Oeke van der Kamp, oud 21 jaar, geboren te Workum
Ouders: Sible van der Kamp en Jetske Gerkes Vlieger
Datum: 9 juli 1886, akte nr. 33

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Pieter Bootsma, geboren op 23 september 1886 te Lemmer, overleden (84 jr) op 8 juni 1971 te Heerenveen. Gehuwd (1) op 29 juni 1911 te Groningen met Janke Dijkstra, geboren op 28 november 1879 te Groningen, overleden (31 jr) op 10 augustus 1911 te Groningen, dochter van Monte Dijkstra en Trijntje Visser. Gehuwd (2) op 7 augustus 1914 te Lemmer met Alberdina Schokker, geboren op 29 april 1891 te te Foxholsterbosch, provincie Groningen, overleden op 22 januari 1961 te Lemmer, dochter van Johannes Schokker en Stientje van der Kaap. Alberdina, was eerder gehuwd met Geert Schothorst.

Uit het 2e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Pieter Bootsma. Gehuwd met Fokje de Jong.

2. Germ Bootsma. Gehuwd met Margaretha Veldstra.

3. Christina Bootsma.

2. Jitske Bootsma, geboren op 23 februari 1888 te Lemmer.

3. Tetje Bootsma, geboren op 15 oktober 1889 te Lemmer. Gehuwd op 28 mei te Lemmer met Eeltje Hoekstra, zoon van Eeltje Hoekstra en Jantje Osinga.

4. Sibbeltje Bootsma, geboren op 20 april 1891 te Lemmer, overleden op 19 december 1976 te Lemmer. Gehuwd (2) op  30 april 1914 te lemmer met Cornelis Dijkstra, zoon van Jan Dijkstra en Margje Boltjes. Gehuwd (2) met  Siebolt van der Bijl.

Uit het 2e huwelijk.

1. Germ van der Bijl.

2. Wiebe van der Bijl.

De vrouw rechts met het witte schort aan, is Sibbeltje Bootsma.

5. Gouwtje Bootsma, geboren op 17 december 1892 te Lemmer. Gehuwd op 13 december 1916 te Lemmer met Cornelis Mattheus Polderman, geboren te Spaarndam, zoon van Adolf Polderman en Hendrikje Cornelia Cornelia de Vries.

Uit dit huwelijk.

1. Riek Polderman

6. Gerben Bootsma, (Bijnaam "Blauwe Germ") kapitein, geboren op 21 februari 1894 te Lemmer, overleden (51 jr) op 2 april 1945 te Butzbach (Duitsland). Gehuwd op 6 juli 1916 te Haskerland met Sjoerdtje de Boer, geboren op 13 februari 1895 te Haskerland, dochter van Sjoerd Pieters de Boer en Gatske Herder.

Uit dit huwelijk:

1. Oeke Bootsma, geboren in 1916 te Joure. Gehuwd met Rienk Tijsseling, geboren op 12 september 1907, overleden op 27 september 1996 te Heerenveen.

2. Gatske Bootsma, geboren op 24 maart 1918 te Lemmer. Gehuwd op 15 april 1941 te Amsterdam met Hendrikus Spithorst, geboren op 15 augustus 1915, overleden op 28 augustus 1994 te Sneek, zoon van Jan Spithorst en Meliene Zwerver.

Uit dit huwelijk

1. Meliene Spithorst.

Op de tweede rij links is Gatske Bootsma.

3. Germ Bootsma, geboren op 12 februari 1921 te Lemmer, overleden op 20 januari 2005 te Sneek. Gehuwd met Gijsje Geertje Brandhof, dochter van Jacobus Cornelis Gerhardus Johannes Brandhof en Fokje Bouma.

Uit dit huwelijk

1. Gerben Bootsma.

2. Fokje Bootsma.

3. Jacobus Bootsma.

4. Frank Bootsma.

4. Baukje Bootsma, geboren op 10 augustus 1924 te Lemmer. Gehuwd met Jan de Vries.

5. Pieter Bootsma, geboren op 27 Juni 1925 te Lemmer, overleden op 4 oktober 1995 in New York. Gehuwd met Luitje Kroes.

6. Franke Bootsma. Gehuwd met Wilhelmina van Veen, dochter van Jacob van Veen en Wobina Woudstra.

Uit dit huwelijk

1. Wobina Bootsma.

2. Gerben Bootsma.

3. Frank Bootsma.

7. Fimme Bootsma. Gehuwd met Neeltje Kreuger, dochter van Willem Kreuger en Hendrikje Otten.

Uit dit huwelijk

1. Inge Bootsma.

2. Sjoerd Bootsma.

3. Willem Bootsma.

8. Fetje Bootsma. Gehuwd met Henk Veenstra.

In de  nacht van 23/24 maart 1943 heeft hij de bemanning van een neergeschoten Engelse bommenwerper, die in een rubberboot ronddreven op het IJsselmeer opgepikt en aan boord genomen.

De Engelsen moesten twee geheim agenten, Gerbrands en Berman, droppen in de omgeving van Koudum of Workum. Het vliegtuig, waarschijnlijk een Halifax van het Special Duties Squadron, dat was opgestegen van de basis Tempsford werd bij Enkhuizen, door Duitse jagers neergeschoten en kwam tussen Stavoren en Enkhuizen in het IJsselmeer terecht.

Eén geheim agent, Bergman en een lid van de bemanning kwamen om het leven. De kapitein liet Gerbrands ontsnappen. Op 3 april 1943 werden de kapitein en de bemanning in Lemmer gearresteerd, door de beruchte Joseph Schreider, hoofd van de contraspionagedienst van de SD in Den Haag en door zijn handlanger Anton van der Waals.

De bemanning werd snel vrijgelaten maar de kapitein bleef op verdenking van spionage gevangen, en werd veroordeeld tot levenslange tuchthuisstraf. Bootsma werd eerst opgesloten in het Oranjehotel en daarna in het Huis van Bewaring aan de Gansstraat in Utrecht. Via deze gevangenis werd hij afgevoerd naar het tuchthuis in Diez am Lahn (D). Op 20 mei 1944 kwam hij in Butzbach terecht, waar hij op 2 april 1945 aan ontbering bezweek. Bootsma werd begraven op het Nederlands Ereveld bij Frankfurt am Main. 

 

Gerben Bootsma.

Een omstreeks 1931 in de Schans gemaakte foto. Van links naar rechts Pieter (nu zakenman in Amerika), dan Franke (hoofdagent bij de gemeentepolitie in Zwolle), moeder Sjoerdje Bootsma de Boer, in de kinderwagen Fimme (adjudant bij de gemeentepolitie in Zwolle) en geheel rechts Gerben (drukker bij de Zuid-Friesland), Gerben en Sjoerdje, hadden acht kinderen. In de oorlog is Pieter ondergedoken en werd Gerben tewerkgesteld in Duitsland.

Verzetsstrijder, Kapitein op de vrachtboot "Holland Friesland IV"

7. Fimme Bootsma, geboren op 9 mei 1896 te Lemmer.

Fimme Bootsma.

8. Siebolt Bootsma, geboren op 10 juni 1898 te Lemmer.

9. Oeke Bootsma, geboren op 7 juni 1900 te Lemmer. Gehuwd op 1 juni 1922 te Lemmer met Marten Feenstra, geboren op 21 november 1899 te Lemmer, zoon van Wiebe Feenstra en Kaatje Spiekholt.

Uit dit huwelijk.

1. Germ Feenstra.

10. Gerke Bootsma, geboren op 23 mei 1903 te Lemmer, overleden op 21 oktober 1942 te Lemmer. Gehuwd met Jacoba Verf, geboren op 18 juni 1908 te Lemmer, overleden op 23 september 1960.

11. Sjoeke Bootsma, geboren op 9 april 1905 te Lemmer, overleden op 25 november 1995. Gehuwd met Thomas Coehoorn.

 

18. Fimme Bootsma, geboren op 25 maart 1865 te Lemmer, overleden op 2 maart 1954 te Makkum. Gehuwd op 28 juni 1889 te Lemmer met  Elisabeth Akkermans, geboren op 12 oktober 1865, overleden op 17 oktober 1938 te Makkum, dochter van Haiko Akkermans en Martzen Koopal.

● Geboorteakte Lemsterland, 1865
Aangiftedatum 27 maart 1865, blad nr. 13
Fimme Bootsma, geboren 25 maart 1865
Zoon van niet genoemde vader en Tetje Bootsma

● Huwelijksakte Lemsterland, 1889
Man: Fimme Bootsma, oud 24 jaar, geboren te Lemmer
Ouders: niet genoemde vader en Tetje Bootsma
Vrouw: Elisabeth Akkermans, oud 22 jaar, geboren te Nijehaske, gemeente Haskerland
Ouders: Haiko Akkermans en Martzen Koopal
Datum: 28 juni 1889, akte nr. 27

Links: Pieter, rechts: Pake Fimme Bootsma.

 

 

Op de  foto staan van links naar rechts: Jan, Gauke, Klaas, Pieter, Haico, en Pake Fimme Bootsma.

 

 

Op de  foto staan van boven links naar rechts: Jan, Tetje, Pieter, Maaike, Haico, Gauke en Klaas. Links onder: Pietje, pake Fimme Bootsma, beppe Elisabeth Akkermans en Martha.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Tetje Bootsma, geboren op 1 augustus 1891 te Lemmer, overleden op 15 augustus 1982 te Makkum. Gehuwd op 22 mei 1913 te Lemmer met Sibbel Jan de Boer, geboren op 1 januari 1888 te Lemmer, overleden op 26 juni 1976 te Makkum, zoon van Evert de Boer en Elizabeth de Jong.

2. Martzen Bootsma, geboren op 22 oktober 1892 te Lemmer, overleden op 13 januari 1985 te Makkum. Gehuwd op 26 augustus 1915 met Lubbartus de Jong, geboren op 24 december 1890, overleden op 9 december 1968 te Makkum, zoon van Jelle de Jong en Stijntje Lemstra.

3. Pietertje Bootsma, geboren op 2 april 1894 te Lemmer. Gehuwd op 31 oktober 1918 te Lemmer met Johannes de Jong, zoon van Jelle de Jong en Stijntje Lemstra.

4. Haico Fimme Bootsma, geboren op 6 mei 1896 te Lemmer, overleden op 28 augustus 1988 te Makkum. Gehuwd met Sietske Koornstra, geboren op 31 mei 1899 te Lemmer, overleden op 28 januari  1996 te Makkum, dochter van Jelle Koornstra en Albertje Bergsma.

5. Gauke Bootsma, geboren op 14 december 1897 te Lemmer, overleden op 29 juli 1965 te Lemmer.

6. Jan Bootsma, geboren op 30 december 1899, overleden op 19 mei 1970 te Makkum. Gehuwd met Anna Poepjes, geboren op 23 januari 1901 te Lemmer, overleden op 30 april 1990 te Makkum, dochter van Pieter Hanzes Poepjes en Trijntje Scholte (n).

7. Gerben Bootsma, geboren op 26 februari 1902 te Lemmer, overleden op 2 juni 1921 te Lemmer op 19 jarige leeftijd.   (akte nr. 52 geeft aan dat Gerben is overleden te Heerenveen in de gevangenis, in verband met een in brand gestoken hokje, dit was, blijkt later door iemand anders gedaan te zijn. Gerben kon niet tegen deze opsluiting. en heeft zelfmoord gepleegd..

8. Klaas Bootsma, geboren op 23 mei 1903 te Lemmer. Gehuwd met Johanna Visser.

9. Maaike Bootsma, geboren op 8 juni 1905 te Lemmer. Gehuwd met Wessel Veenstra.

Foto van Mevr. Veenstra Schriemer uit Heeg. V.l.n.r zijn afgebeeld: Johanna Verbeek, Maaike Bootsma, en Margje Schotsman.

Maaike Bootsma is de schoonmoeder van bovenstaande die de foto aan Evert heeft opgestuurd. Zij was getrouwd met Wessel Veenstra van Heeg. Haar man is op 28 juli 1977 overleden. Maaike woont in Teatskehûs (1996) "Margje Schotsman was een nicht van mijn schoonmoeder. Zij was getrouwd met Reitze Lemstra, en woonde aan het eind van de Parkstraat. Zij was een van de dochters Pieter Schotsman en Grietje Dijkstra".

10. Pieter Fedde Bootsma, geboren op 28 oktober 1908 te Lemmer, volgt op 30

Na halve eeuw duidelijkheid over crash Hudson bij Exmorra

Door Koen Pennewaard, EXMORRA.

- Het wapengekletter is lang geleden verstomd, maar de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog kan nog altijd niet worden afgerond. Zelfs 55 jaar na beëindiging van de strijd levert onderzoek naar bijzondere of kleinere gebeurtenissen informatie op. Zoals over de fatale vlucht met de Lockheed Hudson Mark IIIA, nummer FK 790 MA-R.

Het duurde tot 1997 voordat het grootste deel van het Engelse vliegtuig voor de kust bij Kornwerderzand uit het IJsselmeer werd opgevist. De Makkumer palingvisser Fimme Bootsma, vond het wrak op 5 meter diepte. Met de berging van het toestel konden ook de restanten van het stoffelijk overschot van piloot John Menzies worden geborgen.

Menzies werd in 1998 in Makkum met Britse militaire eer begraven naast de andere drie bemanningsleden. De dode lichamen van de zes andere inzittenden, onder wie drie jonge Nederlandse verzetsstrijders, waren kort na de crash in 1945 werd gevonden.

Journalist en uitgever Karel Margry dook na de vondst van Menzies de archieven van het Bureau Bijzondere Opdrachten van de Nederlandse geheime dienst in. Zolang het lijk van de piloot nog niet boven water was gehaald, bleven de archieven gesloten, wist hij.

Het BBO was in 1944 opgericht door de Nederlandse regering in ballingschap om de onenigheid tussen de verschillende verzetsgroepen in eigen land in de kiem te smoren en vanwege de infiltratie van de Duitsers in de Britse inlichtingendienst. Het bureau trainde haar eigen agenten. Margry publiceerde het verhaal van de dodelijke missie onlangs in het Engelse tijdschrift After the Battle.

Uit het onderzoek blijkt dat niet het droppingsveld bij Exmorra, zoals altijd is aangenomen, maar dat bij Nijkerk op de Veluwe het einddoel van de opdracht was. Kogels afgevuurd uit Duitse jagers maakten aan de vlucht een vroegtijdig einde. In Exmorra was men vanzelfsprekend niet op de hoogte van de aanvliegroute van de Hudson. Het plaatselijk ontvangstcomité stond dan ook niet paraat, toen het toestel op luttele kilometers afstand neerstortte.

De geheimagenten hadden na de dropping bij Nijkerk contact moeten leggen met de Raad van Verzet (RVV), die het verzetswerk vanaf begin 1944 zou coördineren. Ze waren uitgerust met zendapparatuur en andere materialen waarmee ze vliegtuigen konden bereiken die droppings boven Nederland en bombardementen boven Duitsland moesten uitvoeren. Tevens hadden ze meer dan Fl.20.000 en grote hoeveelheden Belgische en Franse francs bij zich, bestemd voor de RVV.

Lang is onduidelijk gebleven waardoor het toestel is verongelukt. In de romp en het staartstuk zijn geen kogelgaten gevonden die duiden op vijandelijk vuur. Alleen in de propeller, die in 1998 in Exmorra als herinneringsmonument is geplaatst, zijn kogelgaten aangetroffen. Ook bleek een van de bemanningsleden door het hoofd geschoten.

Volgens de reconstructie van Margry vertrok de Hudson die bewuste zomernacht in 1944 om tien minuten voor middernacht vanaf de RAF-basis Tempsford. Amper twee uur later stortte het toestel neer in het koude water van het IJsselmeer. Hoewel navigatiefouten, mogelijk veroorzaakt door laagvliegen om de radar te omzeilen eveneens tot de mogelijkheden behoorden, lijkt toch een Duitse vlieger verantwoordelijk voor de dood van de vier Engelsen en vier Nederlanders.

De piloot van een Duitse jager claimde om 01.21 uur een viermotorig vliegtuig te hebben neergehaald. In het donker boven het zwarte wateroppervlak heeft hij zich waarschijnlijk vergist. De Hudson was uitgerust met twee motoren en was de enige in de omgeving die de geallieerden die nacht kwijtraakten. De horloges van de inzittenden waren stil blijven staan om 01.30.

De plaquette bij het monument dat op 13 mei 1998 in Exmorra is onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de crash en ter herinnering aan de oorlog, wordt binnenkort aangepast. Het comité propellermonument Exmorra wil de tekst aanpassen, nu duidelijk is dat het vliegtuig onderweg was naar de Veluwe.

De dorpsbelangen van Exmorra en Makkum stellen hiervoor het benodigde geld beschikbaar. Het monument wordt geadopteerd door de leerlingen van de basisschool in Exmorra.

Foto: In 1997 werd het grootste deel van het wrak van de Hudson uit het IJsselmeer gevist, nadat palingvisser Fimme Bootsma, het daar op een diepte van 5 meter had gevonden.


KILLED IN ACTION 6 JULY 1944, HOLLAND
F/L J.W. Menzies, Pilot, F/O K.R. Bunney, Navigator
Sgt E.M. Elliot, Airgunner, Sgt D.J. Withers, W/T


The Lockheed A28 Hudson, as used by 161 Squadron. On 6th July 1944 one such aircraft flew from Tempsford with four Dutch resistance "passengers". It never returned. In 1997, the aircraft was excavated from a bog near the IJsselmeer, in Holland. The last of the occupants (Flight Lt. Menzies. was finally laid to rest with full military honours, as his fellow crew members had been in 1945.

 
19. Gauke Bootsma, geboren op 16 november 1865 te Lemmer, overleden op 8 juni 1943 te Lemmer. Gehuwd op 23 augustus 1895 te Lemmer met Maaike Bergsma, geboren op 2 juni 1869, overleden op 7 maart 1946, dochter van Andries Sakes Bergsma en IJmkjen Jans Stuurman.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Annigje Bootsma, geboren op 18 juni 1896 te Lemmer.

2. Gerben Bootsma, geboren op 20 januari 1898 te Lemmer. Gehuwd met Matje Tinge.

3. Andries Bootsma, geboren op 2 april 1899 te Lemmer. Gehuwd met Zwaantje Dijkstra.

4. Sake Bootsma, geboren op 8 april 1901 te Lemmer. Gehuwd met Annigje Reijenga.

5. IJmkjen Bootsma, geboren op 30 september 1903 te Lemmer. Gehuwd met Geert Kooyman.

6. Willem Gauke Bootsma, geboren op 23 april 1905 te Lemmer, overleden op 26 maart 1980. Gehuwd met Tammigje Vlig, geboren op 19 augustus 1904, overleden op 11 december 2001.

7. Albertje Bootsma, geboren op 28 december 1906 te Lemmer. Gehuwd met Johan Platte.

8. Sietske Bootsma, geboren op 20 november 1911 te Lemmer, overleden op 28 juli 1990. Gehuwd op 2 februari 1939 te Lemmer met Cornelis Visser, geboren op 9 augustus 1910, overleden op 31 januari 1991.

Vijftig jarig huwelijk van Cornelis Visser en Sietske Bootsma, met links Gauke, Wilhelmina, Sietske, Cornelis en Cornelis.

Uit dit huwelijk.

1. Cornelis Visser, geboren op 31 juli 1939 te Lemmer. Gehuwd op 28 februari 1964 met Catharina Jacoba van der Werff, geboren op 26 mei 1944 te Gorredijk, dochter van Sietse Ate van der Werff en Lize Bijker.

Uit dit huwelijk

1. Cornelis Sietse Visser (Kees) scheepsbouwer, geboren op 11 juli 1965 te Lemmer. Gehuwd op 27 september 1991 te Lemmer met Marieke Bakker, kapster, geboren op 6 december 1964 te Heerenveen, dochter van Minze Bakker en Froukje Bos.

Uit dit huwelijk

1. Froukje Katharina Visser, op 5 november 1992 te Heerenveen.

2. Katharina Froukje Visser, op 3 juli1994 te Heerenveen.

2. Lizet Sita Visser, geboren op 13 november 1967 te Gorredijk. Gehuwd op 23 september 1988 te Beetsterzwaag met Stony Dave de Vries, geboren op 5 november 1966 te Leiden.

2. Gauke Visser, geboren op 3 januari 1941 te Lemmer.

3. Wilhelmina Cornelia Visser (Mientje), geboren op 23 juli 1944 te Lemmer. Gehuwd met Hans Jacob Portijk, aannemer, geboren op 6 februari 1941 te Lemmer, zoon van Hendrik Portijk en Trijntje Bakker.

Uit dit huwelijk

1.  Cornelis Portijk, geboren op 26 september 1962 te Lemmer. Gehuwd met Harriëtte Kamps.

2.  Hans Jacob Portijk, geboren op 20 augustus 1963 te Lemmer. Gehuwd met Margriet. I. de Vries.

3.  Hendrik Portijk, geboren op 31 juli 1966 te Lemmer. Gehuwd met Roset Booi.

Vijftig jarig huwelijk van Cornelis Visser en Sietske Bootsma.

 

 

Kinderen en kleinkinderen.

 
20. Willem Bootsma, geboren op 27 december 1868 te Lemmer, overleden op 20 februari 1952 te Groningen. Gehuwd op 16 juli 1897 te Lemmer met Jacoba Leemburg, geboren op 26 maart 1875 te Heerenveen, overleden op 28 januari 1950 te Groningen, dochter van Tamme Leemburg en Sjoukje Ypey.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Sjoukje Bootsma, geboren op 19 mei 1898 te Lemmer, overleden op 17 juni 1993 te Utrecht, gehuwd op 21 juni 1922 te Utrecht met Johannes Cornelis Hazebroek, geboren op 2 september 1896 te Den Haag, overleden op 24 maart 1961 te Utrecht, zoon van Johannes Cornelis Hazebroek en Maria Berdina Wendt.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Johannes Cornelis Hazebroek.

2. Jacoba Wilhelmina Hazebroek.

2. Annigjen Bootsma, geboren op 23 januari 1900 te Lemmer. Gehuwd met Klaas Tuinman.

3. Afke Bootsma, geboren op 16 september 1901 te Lemmer, overleden op 19 juni 1907 te Lemmer.

4. Anna Bootsma, geboren op 7 maart 1906 te Lemmer, overleden op 15 januari 1982 te Veendam. Gehuwd met Wiebren Schaafsma.

 
21. Poppe Bootsma, geboren op 1 augustus 1871 te Lemmer. Gehuwd op 6 mei 1898 te Lemmer met Janna Jonker, geboren op 9 april 1875 te Lemmer.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Wietske Bootsma, geboren op 6 februari 1895 te Lemmer.

2. Poppe Bootsma.

 
22. Meye Bootsma, geboren op 31 oktober 1873 te Lemmer, overleden (87 jr) op 9 juli 1961 te Lemmer. Gehuwd met Johanna Postma, geboren op 10 september 1885 te Lemmer, overleden op 24 oktober 1959 te Lemmer, dochter van Wietze Postma en Antje Bijma.

 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Poppe Bootsma.

2. Poppe Bootsma. Gehuwd met ? Struijk.

3. Marten Bootsma

4. Gerben Bootsma

5. Antje Bootsma, geboren op 12 oktober 1905 te Lemmer. Gehuwd met Klaas Beenen.

6. Annigjen Bootsma, geboren op 5 april 1907 te Lemmer, overleden (63 jr) op 8 januari 1971. Gehuwd met Atte Deinum, geboren op 5 december 1904 te Lemmer, overleden (77 jr) op 11 april 1982.

7. Wietse Bootsma, geboren in 1908 te Lemmer, overleden op 2 februari 1980.

8. Gauke Bootsma, geboren in 1911 te Lemmer.

9. Aaltje Bootsma, geboren in 1913 te Lemmer. Gehuwd met Gauke Bootsma, zoon van Gauke Bootsma en Iemkjen Vlig.

10. Wiebigje Bootsma, geboren in 1914 te Lemmer.

11. Willem Bootsma, geboren op 19 mei 1917 te Lemmer, overleden op 3 oktober 1987.

12. Cornelis Bootsma, geboren op 2 juli 1919 te Lemmer, overleden op 10 juli 1991. Gehuwd met Albertje Schenk.

 
23. Gauke Bootsma, geboren op 22 februari 1871 te Lemmer, overleden op 24 maart 1955. Gehuwd op 9 maart 1894 te Lemmer met Antje Vlig, geboren op 29 augustus 1874 te Lemmer, overleden op 12 augustus 1961, dochter van Hendrik Vlig en Zwaantje Rottiné.

 

Gauke Bootsma, Antje Vlig, Jantje Bootsma en kleine Poppe Bootsma.

Annie de Vries-Schut (dochter van Anna (5), vertelde over het jurkje wat Poppe aan had "Ik weet dit nog zo goed, omdat ik dit vroeger heel vaak aan m'n beppe vroeg. Als ze dan zei dat het kindje met het witte jurkje aan "us omke Poppe" was, moest ik er altijd vreselijk om lachen. Ze zei dan, dat  jongetjes vroeger altijd jurkjes droegen, totdat ze konden lopen. Dan pas kregen ze een broek aan".

Foto van Piet Boltjes: Hendrik Vlig en Zwaantje Rottiné.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jantje Bootsma, geboren op 3 juni 1894 te Lemmer.

2. Jantje Bootsma, geboren op 14 maart 1896 te Lemmer. Gehuwd met Geert Hettinga.

3. Antje Bootsma, geboren op 12 november 1896 te Lemmer.

4. Zwaantje Bootsma, geboren op 12 november 1897 te Lemmer, overleden op 6 november 1975 te Lemmer. Gehuwd op 15 maart 1917 te Lemmer met Pieter Vlig, geboren op 19 mei 1892 te Lemmer, overleden op 11 oktober 1959.

 

Zwaantje Bootsma en Pieter Vlig.

5.  Antje (Anna) Bootsma, geboren op 30 november 1899 te Lemmer, overleden op 27 juni 1986.  

Anna was vroedvrouw of baakster en er zijn weinig gezinnen in Lemmer waar zij niet geweest is om te bakeren. Ze werd dan ook door bijna iedereen "tante Anna" genoemd.

Anna heeft één kind gekregen, Tietje Bootsma, geboren op 18 april 1921 te Lemmer, overleden op 6 mei 1996. Gehuwd met Lambertus Schut.

Foto van Piet Boltjes: Anna Bootsma.

6. Poppe Bootsma, geboren op 12 oktober 1901 te Lemmer, overleden op 26 december 1996. (Bijnaam de skytter)  Gehuwd met Margje Slootheer, geboren op 30 augustus 1897, overleden op 23 januari 1967. Margje was eerder gehuwd op 19 mei 1921 te Lemmer met Andries Jans de Roo, geboren op 24 september 1888 te Lemsterland, overleden 24 november 1929 te Lemsterland. Uit het huwelijk van Margje en Andries Jans de Roo is Margje de Roo, geboren op 27 augustus 1922 te Sneek.

Foto van Piet Boltjes: Poppe Bootsma.

 

 

Foto van Piet Boltjes: Rechts is Margje Slootheer.

Annie de Vries-Schut (dochter van Anna (5) vertelde "Kleine Margje" zeiden wij altijd. Zij was dus de stiefdochter van Poppe, maar is ongetrouwd gebleven, en tot haar dood heeft ze haar stiefvader altijd als haar eigen vader gezien en hem ook altijd heel goed verzorgd".

Uit het huwelijk van Poppe en Margje.

1. Antje (Annie) Gehuwd met Piet Bulthuis.

7. Albertje Bootsma, geboren op 19 augustus 1903 te Lemmer, overleden op 22 december 1992 te Amsterdam. Gehuwd met Willem Antonius Burgerding, geboren op 3 december 1902, overleden op 18 oktober 1981 te Amsterdam.

Willem Antonius Burgerding en Albertje Bootsma.

8. Gerbrigje Bootsma, geboren op 16 augustus 1906 te Lemmer, overleden op 19 oktober 1989 te Lemmer. Gehuwd met Jelle Visser.

9. Hendrikje Bootsma, geboren op 24 september 1913 te Lemmer, overleden op 13 februari 1996. Gehuwd met Simon van Dijk, geboren op 2 juni 1907 te Balk, overleden op 22 mei 1996 te Sneek.

10. Gauke Bootsma, geboren op 1 juli 1917 te Lemmer, overleden op 20 juli 1998. Gehuwd met Janke Bijma, geboren op 30 augustus 1920, overleden op 4 december 1995.

Achteraan links: Ellie Vlig, Albertje Bootsma, Henkie Bootsma, Tietje Bootsma, Gepke Bootsma, Antje Bootsma en Gauke Bootsma. Daaronder links: Zwaantje Bootsma, Antje Vlig, Gauke Bootsma, Jantje Bootsma en  Poppe Bootsma.

 

24. Gauke Jurjen Bootsma, geboren op 3 november 1879 te Lemmer, overleden op 23 november 1928 te Lemmer. Gehuwd op 27 juli 1900 te Lemmer met Iemkjen Vlig, geboren op 3 januari 1881 te Lemmer, overleden op 12 juni 1948 te Lemmer, dochter van Hendrik Vlig en Zwaantje Rottiné.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jurjen Bootsma, geboren op 13 mei 1901 te Lemmer, overleden op 9 maart 1988 te Lemmer.

2. Hendrik Bootsma, geboren op 6 augustus 1902 te Lemmer, overleden op 1 maart 1988 te Lemmer. Gehuwd op 31 januari 1929 te Lemmer met Elisabeth Zwaantje Gaal, geboren op 19 maart 1910 te Gronau Duitsland, overleden op 23 juni 1975 te Heerenveen. Dochter van Roelof Gaal en Aaltje Logtmeijer.

Foto van Gauke Bootsma: Het trouwboekje van Hendrik en Elisabeth Bootsma-Gaal.

 

 

Foto van Gauke Bootsma: Hendrik en Elisabeth Zwaantje Bootsma-Gaal, in Lemmer.

Uit dit huwelijk.

1. Iemkjen Bootsma, geboren op 19 januari 1930 te Lemmer, overleden op 27 april 1992 te Lemmer. Gehuwd op 12 februari 1952 te Lemmer met Arie Tijsseling, geboren op 11 november 1928 te Lemmer, overleden op 2 juli 1983 te Lemmer. Zoon van Douwe Tijsseling en Aaltje Sikkink.

Uit dit huwelijk

1. Douwe Tijsseling.

2. Hendrik Tijsseling.

2. Roelof Bootsma, geboren op 2 juli 1931 te Lemmer, overleden op 11 mei 1993 te Lemmer. Gehuwd met Anna Klazina de Haan, dochter van Jan de Haan en Rika Petronella Sloothaak.

Uit dit huwelijk

1. Elisabeth Zwaantje Bootsma. Gehuwd met Pieter Roelof Ypey, zoon van Roelof Ypey en Grietje Antje Pander.

Uit dit huwelijk

1. Anna Klazina Ypey

2. Roelof Ypey

2. Rika Petronella Bootsma.

3. Iemkjen Bootsma. Gehuwd met Arend Brandsma, zoon van Theunis Brandsma en Woppie Jansma.

Uit dit huwelijk

1. Theunis Brandsma.

3. Levenloos geboren dochter Bootsma, overleden op 28 september 1933

4. Gauke Bootsma, geboren op 23 april 1936 te Lemmer.

5. Aaltje Bootsma, geboren op 22 maart 1941 te Lemmer, overleden op 25 april 1941 te Lemmer.

6. Fokke Bootsma, geboren op 1 juni 1948 te Lemmer. Gehuwd met Rimke Vink, dochter van Berend Vink en Akke Visser.

Uit dit huwelijk

1. Akke Bootsma. Gehuwd met Johannes Kroes, zoon van Jan Hendrik Kroes en Adriana Bootsma.

2. Elizabeth Zwaantje Bootsma. Gehuwd met Hendrik Span, zoon van Harm Span en Teatske de Haan.

Foto van Gauke Bootsma: Roelof en Anna Klazina Bootsma-de Haan.

 

 

Foto van Gauke Bootsma: Van links naar rechts; pake Hendrik met broers, Jurjen, Gauke, Ricus, Hendrik en Pieter Bootsma.

 

 

Foto van Gauke Bootsma: Foto genomen in de Parkstraat, 2e van links is Elisabeth Zwaantje Bootsma-Gaal.

 

 

Foto van Gauke Bootsma: De man links met hoed op is Hendrik Bootsma.

3. Jouke Bootsma, geboren op 21 augustus 1903 te Lemmer, overleden op 4 mei 1943 te Lemmer.

Jouke kwam in de oorlog tijdens de meistaking van zee. Er kwam een groep Duitsers Lemmer inrijden. Zij begonnen in het wilde weg te schieten. Bij de brug werd Jouke, tussen zijn broers geraakt en door de Duitse beulen zo uit het leven gehaald. Dat was hun wraak, die iemand trof van een familie die nog nooit een mens kwaad had gedaan.

4. Zwaantje Bootsma, geboren op 22 mei 1905 te Lemmer, overleden op 12 januari 1985 te Lemmer. Gehuwd op 9 december 1948 te Lemmer met Hubert Sijstermans, geboren op 8 november 1909 te Gemmenich (Belgie) overleden op 20 september 1979 te Lemmer, zoon van Jean Hubert Sijstermans en Anna Müschefski.

5. Henderikus Bootsma, geboren op 15 maart 1907 te Lemmer, overleden op 31 juli 1994 te Lemmer.

6. Gauke Bootsma, geboren op 24 september 1909 te Lemmer, overleden op 28 juli 1979 te Lemmer. Gehuwd op 24 december 1931 te Lemmer met Aaltje Bootsma, geboren op 9 februari 1913 te Lemmer, overleden op 3 oktober 2000 te Lemmer, dochter van Meije Bootsma en Johanna Postma.

Uit dit huwelijk

1. Gauke Bootsma, geboren op 10 oktober 1932 te Lemmer, overleden op 15 juni 1995 te Vlierden (België). Gehuwd met Geertje Mandemaker, dochter van Willem Mandemaker en Jeltje Monsma.

Uit dit huwelijk

1. Jeltje Bauke Bootsma.

2. Aaltje Bootsma.

3. Willem Gauke Bootsma.

2. Johanna Bootsma. Gehuwd met Hendrik Vlig, geboren op 6 juli 1933 te Lemmer, zoon van Hendrikus Vlig en Grietje Haagsma.

Uit dit huwelijk

1. Aaltje Vlig.

2. Grietje Vlig.

3. Hendrik Gauke Vlig.

3. Iemkjen Bootsma. Gehuwd met Sipke Oebeles, geboren op 7 september 1938 te Boornbergum, overleden op 3 oktober 1996, zoon van Egbert Oebeles en Martha Verkuyl.

Uit dit huwelijk

1. Martha Oebeles.

2. Aaltje Oebeles.

3. Gauke Oebeles.

4. Jona Oebeles.

5. Harm Oebeles.

4. Meije Bootsma. Gehuwd met Wilhelmina Hakvoort, dochter van Willem Hakvoort en Wilhelmina la Ros.

Uit dit huwelijk

1. Willem Bootsma.

2. Aaltje Bootsma.

5. Jurjen Bootsma. Gehuwd met Elisabeth Vlig, dochter van Hendrikus Vlig en Grietje Haagsma.

Uit dit huwelijk

1. Grietje Bootsma.

2. Gauke Bootsma.

7. Aukje Bootsma, geboren op 3 maart 1912 te Lemmer, overleden op 13 januari 1948 te Scheemda. Gehuwd met Geert Kuipers.

8. Antje Bootsma, geboren op 21 februari 1917 te Lemmer, overleden op 14 mei 2005. Gehuwd (1) met Hilbert Hartenberg. Gehuwd (2) op 1 juni 1944 te Amsterdam met Cornelis Rietkerk, bootsman, geboren op 8 april 1915 te Leiden, overleden op 7 maart 1974 te Amsterdam, zoon van Theunis Rietkerk en Hendrika Johanna Louise de Roo.

Antje is indertijd naar Holland vertrokken, maar later weer in Lemmer teruggekeerd.

Uit dit huwelijk

1. Hilbert Willem Cornelis Hartenberg.

9. Pieter Bootsma, geboren op 27 maart 1919 te Lemmer, overleden op 11 juni 2005. Gehuwd op 22 januari 1942 te Lemmer met Martsje Mulder, geboren op 25 september 1919 te Delfstrahuizen, overleden op 10 juli 2006, dochter van Theake Mulder en Frerikje Strampel.

Pieter woonde later in de Lemstervaart.

Uit dit huwelijk.

1. Gauke Bootsma. Gehuwd met Christina Jongsma, dochter van Jelle Jongsma en Hieke Nijenhuis.

Uit dit huwelijk.

1. Jolanda Bootsma.

2. Monique Bootsma.

2. Frerikje Bootsma. Gehuwd met James Huffner.

Uit dit huwelijk.

1. Martsje Huffner.

2. Jacobus Huffner.

3. Theake Bootsma. Gehuwd met Geertje Roelevink, dochter van Wieger Roelevink en Apolonia Klijnsma.

Uit dit huwelijk

1. Apolonia Bootsma.

2. Martsje Bootsma.

3. Petra Bootsma.

Van links naar rechts: Hendrik (2) Jouke (3) Hendrikus (5) en Jurjen Bootsma (1) De foto zal zo tussen 1920 en 1930 genomen zijn. Ze woonden destijds op de Spinhuispolle.

 
25. Jouke Bootsma, geboren op 13 februari 1881 te Lemmer, overleden op 18 oktober 1961 te Lemmer,  Gehuwd op 13 april 1906 te Lemmer met Pietje Bootsma, dochter van Sake Bootsma en Jette Turksma, geboren op 28 november 1885 te Lemmer, overleden op 12 augustus 1967 te Sneek.

 

   

Pietertje en Jouke  Bootsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Zwaantje Bootsma, geboren op 22 mei 1906 te Lemmer, overleden op 23 mei 1906 te Lemmer.

2. Jurjen Bootsma , geboren op 6 juli 1907 te Lemmer, overleden op 18 januari 1980 te Lemmer. Gehuwd met Antje Vlig, geboren op 27 mei 1914 te Lemmer, overleden op 12 maart 2002 te Lemmer.

Uit dit huwelijk

1. Jouke Bootsma.

3. Sake Bootsma, geboren op 4 februari 1910 te Lemmer, overleden op 22 december 1910 te Lemmer.

4. Jette Bootsma, geboren op 22 januari 1913 te Lemmer, overleden op 1 mei 2004 te Lemmer. Gehuwd op 14 oktober 1937 te Lemmer met Pieter Poorting, geboren op 3 februari 1909 te Sloten, overleden op 8 april 1976 te Lemmer, zoon van Jacob Poepjes en Hendrikje Deinum.

Uit dit huwelijk

1. Pietje Poorting.

2. Jacob Poorting.

3. Jouke Poorting.

4. Jan Poorting.

5. Jurjen Poorting.

5. Sake Leeuwke Bootsma.

Pieter Poorting.

 

Pieter Poorting  met kleinzoon Wibo de Vries

De LE 50 in volle glorie.

 

26. Hendrik Bootsma, geboren op 29 december 1883 te Lemmer, overleden op 9 december 1965 te Joure. Gehuwd op 10 juni 1911 te Gaasterland met Jantje Cuperus (Kuperus), geboren op 20 juli 1895 te Balk, overleden op 22 februari 1968 te Joure, dochter van Jan Kuperus en Uilkje Bosma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jurjen Bootsma, geboren op 9 februari 1913 te Lemmer, overleden op 6 oktober 1980 te Lemmer. Gehuwd op 4 september 1941 te Lemmer met Catharina Jacoba Haaze, geboren op 30 januari 1911 te Den Haag, overleden op 28 november 1987 te Sneek, dochter van Carolus Bernardus Haaze en Jacoba Catharina Rensheer.

Uit dit Huwelijk

1. Jantje Bootsma.

2. Bertus Bootsma.

3. Hendrik Uilkje Bootsma.

4. Jurjen Hendrik Bootsma.

2. Uilkje Bootsma, geboren op 9 maart 1922 te Lemmer, overleden op 22 augustus 1945 te Assen.

 
27. Sake Bootsma, geboren op 9 juni 1909 te Lemmer, overleden op 17 november 2001 te Lemmer. Gehuwd op 27 juli 1933 te Lemmer met Elisabeth Vlig, geboren op 17 augustus 1912 te Lemmer, overleden op 3 maart 1944 te Sneek, dochter van Marten Vlig en Albertje van der Wal.

 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Leeuwke Bootsma, geboren in september 1934 te Lemmer, overleden op 28 maart 1935 te Heerenveen.

2. E. Bootsma

3. H. Bootsma

Zie artikel van Sake Bootsma.

 

29. Gauke Bootsma, geboren op 5 maart 1882 1882 te Lemmer, overleden op 30 oktober 1944 te Hindeloopen. Gehuwd op 8 februari 1912 te Lemmer met Grietje van der Zande.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Pieter Bootsma, geboren op 31 oktober 1912 te Lemmer. Gehuwd met Grietje Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Gauke Bootsma.

2. Sipke Bootsma.

3. Grietje Bootsma.

2. Jan Bootsma, geboren op 16 januari 1915 te Lemmer, overleden op 16 januari 2002. Gehuwd met Grietje Smid.

Uit dit huwelijk.

1. Gauke Bootsma.

2. Foekje Bootsma.

3. Gauke Bootsma, (Bijnaam Gauke de Scheg) geboren op 17 januari 1917 te Lemmer. Gehuwd te Lemmer met Grietje Ypkje Bootsma.

Gauke had de Schouw LE 85. (Grietje zit 2e van links onderaan op de foto, naast mijn moeder Bienke).

Uit dit huwelijk.

1. Gauke Bootsma

2. Aukje Wiepkje Bootsma. Gehuwd met Folkert de Vries.

3. Leeuwke (Leo) Jurjen Bootsma.

4. Jelle Bootsma, geboren op 7 december 1919 te Lemmer. Gehuwd met Tiete Deinum.

Uit dit huwelijk.

1. Pietje Bootsma. Gehuwd met ? Geertsema.

2. Grietje Bootsma. Gehuwd met Gerard de Jong.

3. Teake Bootsma.

5. Fimme Bootsma, geboren in 1922 te Lemmer.

Uit dit huwelijk.

1. Herberdina (Hetty. Jacoba Bootsma, geboren in 1951. Gehuwd met Willem Dijkstra.

Uit dit huwelijk: Jeroen en Remco Dijkstra.

2. Paulus (Paul. Leonardus Bootsma, geboren in 1954. Gehuwd met Yvonne Kenter.

Uit dit huwelijk: Danielle Bootsma, Mirelle Bootsma en Patrick Bootsma

3. Maria (Marieke. Lucia Bootsma, geboren in 1961. Huwelijk ontbonden.

Uit dit huwelijk: Jessica Roberta Georgia Beem, Jeff Bootsma, geboren op 8 augustus 1982 en Roger Bootsma, geboren op 6 november 1983.

Deze foto is van Leeuwke Bootsma, van de LE 87 van "De Oompjes" We zien hier links vooraan Jurjen Bootsma en rechts achter Gauke Bootsma. Daarachter, gebogen, staat Leo Bootsma die nog altijd in de vis zit, zij het dan nu als standplaatshouder in Lemmer Noord. Van hem is deze foto afkomstig. Op de achtergrond is de steven te zien van de LE 74 van Gebr. Steven en Frans Visser.

 

Deze foto heeft mijn moeder in bezit, hij is genomen rond 1958, het is de vrouwenvereniging van de communistische partij van Lemmer, die toen op bezoek zijn geweest naar Bloemendaal, naar het graf van Hannie Schaft.

 

3e rij bovenaan; Tonnie Bootsma (haar man heet Jurjen, bijnaam Jut) Mevr Bergsma (haar man heet Jan,  bijnaam  manke Jan hij was ook omroeper) Betsje Akkerman-Visser, Zusje Bergsma (dochter van mvr Bergsma) Sjoerdje ter Wolde-Rottiné (moeder van mijn vroegere vriendje Hanne)  Anneke Schotanus, Jantje Bijma, Sanne Bootsma, Martha Bootsma-Mulder, Jantje de Haan Balsma, (getrouwd met Bassie de Haan)

 

2e rij; Mevr Visser, Rimke Visser, Kee Zeldenthuis (schoonzuster Marten Zeldenthuis) Meinie Visser, ? Wouda, Klara Kuipers-Visser, Hebbeltje Bootsma-Visser.

 

1e rij; Mevr Gebben, Grietje Bootsma (vrouw van Gauke Bootsma, en moeder van Gauke, Aukje en Leo Bootsma) Bienke Visser (moeder van mijn persoon Roelie Visser) Paulus Meester (de chauffeur van de reis) Mevr platte, Jette de Blauw-Bootsma, Hendrikje Bootsma, Roelofje de Vries,  Klazina Bootsma-Grootjans.

 

30. Pieter Fedde Bootsma, geboren op 28 oktober 1908 te Lemmer, overleden op 4 november 1996 te Harlingen. Gehuwd op 26 Oktober 1938 te Witmarsum met Hendrika Bonis, dochter van Willem Cornelis Bonis en Alida Stoking.

 

   Foto van Elisabeth (Lies)Christina Bootsma: Pieter & Hendrika Bootsma-Bonis.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Alida Elisabeth Bootsma, geboren op 27 september 1940. Gehuwd met Marten Willem Jongema, op 10 augustus 1962.

Uit dit huwelijk.

1. Sjoerd Pieter Jongema, geboren op 6 februari 1964, gehuwd met Thea Beetsma, op 19 september 1986.

Uit dit huwelijk.

1. Wiepie, geboren op 20 februari 1988.

2. Marten geboren op 22 april 1990.

2. Pieter Sjoerd Jongema. Gehuwd op 15 december 1989 met Fransiska Fennema.

Uit dit huwelijk.

1. Age Marten, geboren op 23 september 1991.

2. Sietse Folkert, geboren op 26 december 1993.

3. Nynke Liesbet, geboren op 21 februari 1997.

3. Marieke Johanna Jongema, geboren op 24 maart 1969.

4. Hanneke Christina Jongema. Gehuwd op 4 april 1997 met Michiel Hoek.

Uit dit huwelijk.

1. Demi Elisa, geboren op 13 november 1996

2. Christie,  geboren op 22 januari 2000

3. Antonie Zacharias, geboren op 21 maart 2003

2. Fimme Willem Bootsma, geboren op 11 december 1941. Gehuwd op 9 november 1966 met Aukje de Groot.

Uit dit huwelijk.

1. Rients Bootsma, geboren op 5 oktober 1967.

2. Peter Gauke Bootsma, geboren op 11 maart 1970.

3. Wilco Bootsma, geboren op 4 september 1972.

3.Willem Christiaan Bootsma, geboren op 23 september 1945. Gehuwd op 18 december 1968 met  Doutje Wesselius, geboren op 7 december 1948, dochter van Jan Wesselius en Afke Louwsma.

Uit dit huwelijk.

1. Pieter Bootsma, geboren op 14 september 1969. Gehuwd 18 september 1998 met Annelies de Witte.

Uit dit huwelijk.

1. Hester Tineke, geboren op  6 augustus 1999.

2. Wessel Willem, geboren op  6 mei 2001.

2. Jan Willem Bootsma, geboren op 2 oktober 1972. Gehuwd op 19 november 1999 met Annastasia Damstra.

Uit dit huwelijk.

1.  Christiaan Wybe, geboren op 1 maart 1999.

2. Judith Anne, geboren op 12 november  2001.

3. Thomas Daniel, geboren  op 4 augustus 2005.

4. Haico Gerben Bootsma, geboren op  3 januari 1948. Gehuwd op 10 april 1974 met Geertje de jong.

Uit dit huwelijk

1. Geesje Geertruida, geb 05-06-1975, gehuwd met Ron Lusing op 07-09-2001

Uit dit huwelijk

1. Jordy lusing, geb 25-03-1998

2. Bjorn Lusing, geb19-10-1999

2. Peter Haiko Bootsma, geb 07-02-1977, gehuwd met Noëlle Plukaard op 03-05-2002

Uit dit huwelijk

1. Peter  Bootsma, geb 05-08-2004

2. Gabrielle  Bootsma, geb 27-05-2006

3. Isabelle Bootsma, geb 28-08-2007

3. Sietse Gerben Bootsma, geb 21-08-1981, gehuwd met Jody Aalbers op 24-09-2012

Uit dit huwelijk

1. Max Bootsma, geb 11-10-2016

Lies en Peter Bootsma-Lehmann.

5. Elisabeth (Lies) Christina Bootsma, geboren op 28 juli 1950 te Makkum. Gehuwd (1) met Horst Scholz. Gehuwd (2) op 14 mei 1999 met Hans Peter Lehmann.

Kinderen uit het eerste huwelijk.

1. Marcus, geboren op 9 mei 1974. Gehuwd met Claudia Schleicher.

Uit dit huwelijk

1. Maximillian, geboren op 20 oktober 1995.

2. Leon Pieter, geboren op 12 juli 1998.

3. Anna Hendrika, geboren op 3 oktober 1999. 

2. Alexandra, geboren op 21 januari 1979. Gehuwd met Torsten Karper. 

 

Home

 

 

 


Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of op andere wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.