Historie

Friesland

Lemmer

 

Welkom bij Spanvis.

 

Wie zoekt Wie

Zoekfoto

Genealogie

 


 

 

Stamboom familie Jager.

 

 

 
 

 

Door: Roelie Spanjaard Visser.

 

Vele van de verre voorouders kwamen van Ureterp, gemeente Opsterland.

Geschiedenis.

Bron: Wikipedia: Ureterp is een weg- of streekdorp samen met Selmien aan de westzijde en Siegerswoude aan de oostkant. In tegenstelling met andere wegdorpen zoals in Groningen of Drenthe is het echter niet ten gevolge van de vervening ontstaan. De langgerekte vorm is een gevolg van de ligging op de dekzandrug tussen de oorspronkelijke Drait (waar nu de Feart ligt) en de Boorne, ook wel Koningsdiep genoemd. De eerste bewoning vond plaats op deze zandrug en moet zeker al een duizend jaar oud zijn, zij het zeer schaars. Als middel van bestaan was men aangewezen op de eenvoudige landbouw en veeteelt. De naam Ureterp (Urathorp, met het Friese oer = boven) wordt verklaard samen met die van Olterterp (Utrathorp met uter = buiten) uit de ligging ten opzichte van de Boorn: Ureterp bovenstrooms en Olterterp wat lager. Terp betekent hier dus dorp.

De langgerekte bebouwing had te maken met de kavelverdeling van noord naar zuid. Alle grond was eigendom van de kloosters. De opzet van de verdeling was dat iedere "boer" gelijke kansen kreeg: een deel van het hoogveen, een deel van in cultuur gebrachte (of nog in cultuur te brengen) grond en een uitgang via de heidegebieden naar de graslanden aan het Ouddiep. Ruim driehonderd jaar later ontstond in het hoogveengebied ten noorden van het dorp bewoning door het graven van de vaart vanuit Drachten door de veen-afgraving. Zo kwam in dit gebied een nieuw deel van Ureterp tot stand dat ruim een eeuw later al meer inwoners, (aanvankelijk vooral veenarbeiders, schippers en handelaren), telde dan de oude boerenstreek van het dorp.

 
1. Girbe Jacobs, diaken, geboren 1710/1715. Gehuwd  in 1734/1735 met  Martjen Lieuwes.

 

● Lidmatenboek Opsterland, 1734

Man: Girbe Jacobs

Vrouw: Martjen Lieuwes

Woonplaats: Ureterp

 - Op 19 december 1734 belijdenis te Ureterp

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem)

GERBEN JAKOBS

MARTJEN LIEUWES

 

● Lidmatenboek Opsterland, 1769

Man: Girbe Jacobs

Vrouw: Martjen Lieuwes  

 

● Lidmatenboek Opsterland, 1772

Man: Girbe Jacobs

Vrouw: Martjen Lieuwes  

 

● Quotisatiekohieren 1749 Girbe Jacobs, Opsterland Plaats: Ureterp Omschrijving: boer Gezin volw: 3 Aanslag: 36-7-0 Verhoging: Vermogen: Bron: Opsterland, fol. 22 Gestandaardiseerde naam: GERBEN (m) JAKOBS

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Fokjen Gurbes (Girbes), geboren op op 14 juni 1735 te Ureterp, gedoopt op 26 juni 1735 te Ureterp.

2. Gjilke (Geelke) Gurbes (Girbes), (Geelke Gurbes was afkomstig van Selmien onder Ureterp)geboren in juli 1738 te Ureterp, gedoopt op 6 juli 1738 in Ureterp. Gehuwd op 23 augustus 1767 te Drachten met Harmen Roels (Roelofs), zoon van Roel Harmens en Aafke Jans.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Aafke van der Brug, gedoopt op 22 mei 1768 te Drachten

2. Roel van der Brug, gedoopt op 10 maart 1771 te Drachten.

3. Gurbe van der Brug, geboren op 3 juni 1775 te Zuider-Drachten, gedoopt op 9 juli 1775 te Drachten.

4. Rinse van der Brug, geboren op 7 december 1779 te Zuider-Drachten, gedoopt op 6 februari 1780 in Drachten.

Bron tresoar: Familienamen 1811

Drachten, deel 1 folio 13
Brug, Harmen Roels van der, Zuiderdrachten no. 44

Kinderen: Roel 37, Donkerbroek, Aafke 42, Noorderdrachten, Gurbe 35, Opeinde, Renze 31.

Kindskinderen: (v. Roel) Harmen 8, Grietje 6, Binne 2.

Kindskinderen: (v. Aafke) Gosse 18, Harmen 15, Minke 12, Popke 8, Geelke 5, Gurbe 1.

Kindskinderen: (v. Gurbe) Geelke 15, Pieter 11.

Kindskinderen: (v. Rinze) Alle 6, Harmen ˝ Vgl. A.H.vd Brug en A.P. Roelofs.

3. Jacob Gurbes (Girbes), geboren op 6 september 1742 te Ureterp, gedoopt op 16 september 1742 te Ureterp.

4.Rintse (Rinse) Gurbes (Girbes), geboren op 22 januari 1746 te Ureterp, gedoopt op 28 januari 1746 in Ureterp, volgt op 2

5. Cornelis Gurbes (Girbes), gedoopt op 26 april 1750 te Ureterp.

 

2. Rintse (Rinse) Gurbes (Girbes) geboren op 22 januari 1746 te Ureterp, Gedoopt op 28 januari 1746 in Ureterp. Gehuwd op 7 juni 1772 met Hiltje Annes, gedoopt op 22 september 1748 te Ureterp, dochter van Anne Everts en Sietske Hendriks.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Girbe Rinzes, geboren op 7 maart 1773 in Ureterp, gedoopt op 11 april 1773 te Ureterp.

2. Gurbe Rinzes, geboren op 7 februari 1774 te Zuider-Drachten, volgt op 3

 

3. Gurbe Rinzes, geboren op 7 februari 1774 te Zuider-Drachten, gedoopt op 20 maart 1774 te Drachten, overleden (68 jr) op 27 oktober 1842 te Opsterland. Gehuwd op 12 januari 1800 te Ureterp met Lutske Rykeles Bijma, geboren op 24 november 1775 te Ureterp, gedoopt op 1 december 1775 te Ureterp, overleden op 26 november 1850 te Opsterland, dochter van Rykle Uilkes Bijma en Bontje Gaukes. Notariële aktes

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

 

1. Hiltje Girbes Jager, geboren op 10 juni 1800 te Ureterp, gedoopt op 6 juli 1800 te Ureterp.

Gehuwd (1) op 28 februari 1822 te Opsterland met Zweitze Egberts Houkema, geboren op 15 november 1795 te Ureterp, overleden op 18 oktober 1836 te Niebert, zoon van Egbert Jans Houkema en Marijke Luitzens. Gehuwd (2) op 7 november 1839 te Marum met Jan (Riekeles) Jansma, geboren op 23 juli 1797 te Ureterp, overleden (82 jr) op 5 januari 1880 te Ooststellingwerf, zoon van Riekel Jans en Hendrikjen Salomons. Weduwnaar van Bregtje Freerks van der Maar. Uit het huwelijk van Jan en Bregtje, zijn 2 kinderen bekend bekend: 1. Geertje Jansma, geboren op 30 januari 1827 te Opsterland en 2. Hendrikje Jans Jansma.
 

Uit het huwelijk van Hiltje en Zweitze zijn de volgende kinderen bekend.

 

1. Gurbe Houkema, geboren op 28 januari 1823 te Marum, overleden op 4 november 1831 te Niebert.

 

2. Marijke Zweitses Houkema, geboren op 10 juni 1825 te Marum, overleden op 18 juni 1882 te Tiendveen. Gehuwd (1) (19 jr) op 2 april 1845 te Ooststellingwerf met Jan Jans de Jong, (24 jr) geboren te Haulerwijk, zoon van Jan Jans de Jong en Lammiche Johannes. Gehuwd (2) op 28 februari 1874 te Hoogeveen met Klaas Johannes Jutstra, zoon van Johannes Lammerts Jutstra en Sietske Klazes Veenstra. Klaas was eerder gehuwd met Eeke Alberts Glas.

 

Uit dit eerste huwelijk is 1 kind bekend:

 

1. Hillechien Jans de Jonge, geboren te Beilen.
 

3. Egbert Houkema, geboren op 19 april 1828 te Marum, overleden op 5 november 1831 te Niebert.

 

4. Lucas Houkema, geboren op 2 september 1830 te Marum, overleden op 2 november 1831 te Niebert.

 

5. Egbert Houkema, geboren op 26 september 1832 te Niebert, overleden op 29 mei 1836 te Niebert.

 

6. Lutske Houkema, geboren op 17 februari 1835 te Niebert, overleden (94 jr) op 23 december 1929 te Smilde. Gehuwd (1) op 15 april 1862 te Smilde met Geert Zwiers, geboren op 9 september 1832 te Smilde, overleden op 27 april 1876 te Smilde, zoon van Jan Zwiers en Willemina Wanders. Gehuwd (2) op 16 juni 1883 te Smilde met Hendrik Geerts Schepers, geboren op 11 januari 1832 te Smilde overleden op 20 januari 1895 te Smilde, zoon van Geert Schepers en Geertje Oost. Gehuwd (3) op 24 februari 1899 te Smilde met Johannes Gerbes Brands, geboren op 18 september 1834 te Smilde, overleden op 13 april 1909 te Kloosterveen, zoon van Gerbe Brands en Johanna Hendriks.

 

Uit het 1e huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

 

1. Willemina Zwiers, geboren op 30 april 1863 te Smilde, overleden op 15 juni 1863 te Smilde.

 

2. Jan Zwiers, geboren op 15 augustus 1864 te Smilde, overleden op 18 maart 1867 te Smilde.

 

3. Zweitse Zwiers, scheepstimmerman, geboren op 8 februari 1867 te Smilde, overleden op 2 juni 1933 te Assen. Gehuwd op 10 maart 1899 te Smilde met Klaasje Udinga, geboren op 6 februari 1873 te Appelscha, dochter van Albert Udinga en Janke Krol.

 

4. Mina Zwiers, geboren op 22 februari 1870 te Smilde, overleden op 10 januari 1949 te Assen. Gehuwd op 7 juli 1893 te Smilde met Lucas Everts, geboren op 23 september 1865 te Rolde, overleden op 20 december 1916 te Smilde, zoon van Hendrik Everts en Lammigje Kamps.

 

5. Jan Zwiers, geboren op 20 november 1875 te Smilde, overleden op 15 februari 1878 te Smilde.

 

Uit het 2e huwelijk van Hiltje en Jan zijn de volgende kinderen bekend.

 

7. Gurbe Jansma, geboren op 12 december 1839 te Marum.

 

8. Rieke Jansma, geboren op 5 januari 1844 te Marum.

 

2. Riekele Gurbes Jager, geboren op 27 mei 1802 te Ureterp, volgt op 4

 

3. Wietske Girbes Jager, geboren op 28 januari 1804 te Ureterp, gedoopt op 6 februari 1804 te Ureterp. Het is niet bekend of Wietske gehuwd was, maar op 13 november 1833 te Marum, is er een dochter Bontje Jager geboren, overleden op 17 januari 1922 te Emmen en een zoon Gurbe Jager, geboren in 1838. Deze zoon Gurbe huwde op 18 mei 1865 te Avereest met Aaltje Boksem.

Bontje huwde op 19 april 1856 te Avereest met Jan Kuiler, geboren op 30 juni 1832 te Opsterland, zoon van Gerrit Martens Kuiler en Jitske Jans van der Duim.

 

4. Rinze Gurbes Jager, geboren op 31 oktober 1805 te Ureterp, volgt op 5

 

5. Bontje Gurbes Jager, geboren op 22 juli 1807 te Ureterp, gedoopt op 23 augustus 1807 te Ureterp. Gehuwd op 7 december 1828 te Ooststellingwerf met Bernardus Jans Tietema, schoenmaker, zoon van Jan Tyden Bernardus Tietema en Ymkje Eelkes Ottema.

 

Uit dit huwelijk is een kind bekend.

 

1. Jan Bernardus Tietema, geboren op 7 juni 1829 te Ooststellingwerf, overleden op 12 mei 1896 te Erica.

 

6. Anne Gurbes Jager, geboren op 24 april 1810 te Ureterp, volgt op 6

 

7. Gauke Gurbes Jager, geboren op 6 mei 1812 te Ureterp.

 

8. Korneliske Gurbes Jager, geboren in 1813..overleden op 3 augustus 1879 te Ooststellingwerf. gehuwd op 1 juni 1834 met Willem Jakobs Stoker, geboren op 13 april 1808 te Haulerwijk, overleden op 12 maart 1875 te Schoonoord, zoon van Jacob Stoker en Sjoukje Poede.

 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.
 

1. Sjoukje Stoker.

 

2. Lutske Stoker.

 

3. Jacobje Stoker.

 

4. Bontje Stoker.
 

9. Martje Gurbes Jager, geboren op 25 april 1815 te Ureterp. Gehuwd (1) op 21 mei 1839 te Opsterland met Anne Klazes Mulder, zoon van Klaas Jannes Mulder en Trijntje Gosses. Gehuwd (2) op 2 april 1859 met Tjeerd Jaitses Kuiper, oud 43 jaar, zoon van Jaitse Jans Kuiper en Goitske Tjeerds van der Wal.

 

Uit het huwelijk van Martje en Anne Klazes, zijn de volgende kinderen bekend.

 

1. Lutske Mulder, geboren op 30 januari 1840 te Opsterland, overleden op 16 april 1917 te AEngwirden. Gehuwd op 30 juli 1864 te AEngwirden met Andries Franzes Bosma, zoon van Frans Andries Bosma en Trijntje Klazes Bakker.
 

2. Klaas Mulder, geboren op 4 mei 1843 te Opsterland.

 

3. Roel Mulder, geboren op 27 april 1847 te Opsterland, overleden (2 jr) op 1 augustus 1849 te Opsterland.

 

4. Trijntje Mulder, geboren op 14 december 1850 te Opsterland.

 

5. Roel Mulder, geboren op 24 september 1853 te Opsterland. Gehuwd op 11 mei 1879 te Schoterland met Trijntje de With, dochter van Jan Pieters de With en Dientje Cornelia Zeba.

 

Memories van Successie

Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1837
Overledene: Rykele Uilkes Bijma
Overleden op: 1 maart 1837
Wonende te: Ureterp

Tekst: boer; man van Bontje Gaukes, boerin (erft vruchtgebruik); vader van Lutske (vrouw van Gurbe Rinses Jager, koemelker), Sjoukje, arbeidster, Antje (vrouw van Anne Lieuwes Wijnsma, onderwijzer Bakkeveen), Grietje (wed. Lolke Annes Piekstra), arbeidster Surhuisterveen, Egbertje (vrouw van Harmen Pieters Bekkema, arbeider aldaar), Uilke, boer en wijlen Frouwkje Rykeles Bijma (moeder van Rommert, arbeider Drachten en Bontje Joukes Bijma, vrouw van Douwe Sjoukes Duursma, idem).

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron: Memories van successie 1818-1842 Toegangsnr. : 42 Inventarisnr. : 5022 Dagregisternr.: 161 Op microfilm nr. 96 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar.


Memories van Successie

Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1837
Overledene: Bontje Gaukes Veenstra
Overleden op: 13 augustus 1837
Wonende te: Ureterp

Tekst: boerin; wed. Rykele Uilkes Bijma (ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan hun kinderen); moeder van Lutske (vrouw van Gurbe Rinses Jager, koemelker), Sjoukje, Antje (vrouw van Anne Lieuwes Wijnsma, onderwijzer Bakkeveen), Grietje (wed. Lolke Annes Piekstra), arbeidster Surhuisterveen, Egbertje (vrouw van
Harmen Pieters Bekkema, arbeider aldaar), Uilke, boer en wijlen Frouwkje Rykeles Bijma (moeder van Rommert, arbeider Drachten en Bontje Joukes Bijma, vrouw van Douwe Sjoukes Duursma, idem). (op sterflijst zonder familienaam)

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

Op microfilm nr. 96 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar


Memories van Successie

Kantoor Beetsterzwaag, overl. jaar 1842
Overledene: Gurbe Rinzes Jager
Overleden op: 27 oktober 1842
Wonende te: Ureterp

Tekst: 68 jr; opzichter; man van Lutske Riekeles Bijma, koemelkster; vader van Hiltje (vrouw van Jan Riekeles Jansma, arbeider De Wilp o/Marum), Riekele, idem aldaar, Rinze, idem, Anne, koemelker Drachten, Korneliske (vrouw van Willem J. Stoker, arbeider Haulerwijk), Gauke, idem Opende/Gr, Martje (vrouw van Anne Klazes Mulder, idem), Wietske, arbeidster De Wilp en wijlen Bontje Gurbes Jager (vrouw van Bernardus J. Tieteman, schoenmaker aldaar; moeder van minderjarige Jan Bernardus Tieteman).

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

Op microfilm nr. 1 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

 

4. Riekele (Rykle) Gurbes Jager, geboren op 27 mei 1802 te Ureterp, gedoopt op 20 juni 1802 te Ureterp, overleden op 1 december 1871 te Tietjerksteradeel. Gehuwd op 2 juni 1825 te Opsterland met Antje Sybes Jeensma, geboren op 3 februari 1799 te Terwispel, gedoopt op 17 maart 1799 te Lippenhuizen, dochter van Sybe Jeens Jeensma en Antje Hendriks Bonstra.

   

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.
 

1. Gurbe Jager, geboren op 31 januari 1826 te Opsterland, volgt op 7

 

2. Hendrik Jager, geboren op 24 januari 1835 te Marum, volgt op 8

 

3. Rinze Jager, geboren op 16 oktober 1838 te Marum, volgt op 9

 

5. Rinze Gurbes Jager, geboren op 31 oktober 1805 te Ureterp, overleden op 20 juni 1848 te De Wilp. Gehuwd op 7 februari 1828 te Opsterland met Grietje Roels Blaauwykel, geboren op 27 januari 1807 te Ureterp, overleden op 13 februari 1870 te Ureterp, dochter van Roel Johannes Blaauwykel en Renskjen Folkerts.

 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

 

1. Gurbe Rinzes Jager, geboren op 10 augustus 1828 te Opsterland, overleden op 6 december 1832 te Opsterland.

 

2. Roel Rinzes Jager, geboren op 10 september 1830 te Opsterland, volgt op 10

 

3. Lutske Rinzes Jager, geboren op 10 februari 1833 te Opsterland, overleden (37 jr) op 23 februari 1871 te Opsterland. Gehuwd op 8 december 1859 te Opsterland met Albert Roels Popma, zoon van Roel Popkes Popma en Fetje Alberts Hofman.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Fettje Popma, geboren op 6 maart 1860 te Smallingerland, overleden (55 jr) op 24 maart 1915 te Ooststellingwerf. Gehuwd op 7 mei 1886 te Ooststellingwerf met Franke Beenes Veenstra, geboren op 27 december 1855 te Ooststellingwerf, overleden (61 jr) op 30 juli 1917 te Ooststellingwerf, zoon van Beene Pieters Veenstra en Trijntje Frankes de Boer

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Beene Veenstra, geboren op 14 februari 1887 te Ooststellingwerf.

2. Albert Veenstra, geboren op 23 juni 1889 te Ooststellingwerf.

3. Lutske Veenstra, geboren op 14 januari 1892 te Ooststellingwerf.

4. Anne Veenstra, geboren op 30 oktober 1898 te Ooststellingwerf.

5. Anne Veenstra, geboren op 29 mei 1901 te Ooststellingwerf.

2. Grietje Popma, geboren op 28 oktober 1863 te Smallingerland, overleden (57 jr) op 12 oktober 1921 te Schoterland. Gehuwd op 11 mei 1888 te Opsterland met Wiebe Wiebenga, geboren op 2 maart 1864 te Schoterland, overleden op 24 mei 1919 te Schoterland, zoon van Yntze Wiebes Wiebenga en Jantje Jogchums de Vos.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jantje Wiebenga, geboren op 5 augustus 1889 te Ooststellingwerf.

2. Lutske Wiebenga, geboren op 29 november 1897 te Schoterland.

3. Hiltje Popma, geboren op 6 april 1867 te Opsterland, overleden, niet bekend. gehuwd op 20 oktober 1894 te AEngwirden met Luitzen Wouda, geboren op 18 mei 1872 te IJlst, overleden, niet bekend, zoon van Jochem Wouda en Meintje Jongsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Lutske Wouda, geboren op 14 november 1897 te Schoterland.

2. Albert Wouda, geboren op 20 november 1899 te Schoterland.

3. Meintje Wouda, geboren op 27 juli 1902 te Schoterland.

4. Roelof Popma, geboren op 27 januari 1871 te Opsterland, overleden, niet bekend. gehuwd op 26 januari 1899 te Het Bildt met Ytje Damsma, geboren op 3 juli 1876 te Het Bildt, dochter van Jan Damsma en Taetske van der Meer.

 

4. Rinskjen Rinzes Jager, geboren op 5 april 1835 te Opsterland, overleden (58 jr)op 22 april 1893 te Ooststellingwerf. Gehuwd op 24 april 1864 te Opsterland met Jan Sipkes Vogelzang, geboren op 5 april 1838 te Beets, zoon van Sipke Pieters Vogelzang en Sytske Annes Jongsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Sipke Vogelzang, geboren op 1 juli 1864 te Opsterland.

2. Rinze Vogelzang, geboren op 3 februari 1867 te Opsterland.

3. Rinze Vogelzang, geboren op 22 november 1868 te Opsterland.

4. Sytske Vogelzang, geboren op 15 november 1871 te Opsterland.

5. Pieter Vogelzang, geboren op 11 mei 1874 te Opsterland.

6. Sietske Vogelzang, geboren op 7 juni 1877 te Opsterland.

 

5. Bontje Rinzes Jager, geboren op 2 september 1837 te Ureterp, overleden (58 jr) op 5 december 1895 te Opsterland. Gehuwd (1) op 11 oktober 1862 te Smallingerland met Klaas Pieters Teunessen, geboren op 26 juni 1842 te Nijega, overleden op 22 november 1862 te Nijega, zoon van Pieter Reins Teunessen en Berber Bruins Elzinga. Gehuwd (2) op 26 maart 1864 te Opsterland met Sjoerd Folkerts Jonkman, geboren op 3 juli 1834 te Opsterland, overleden (70 jr) op 28 januari 1905 te Opsterland, zoon van Folkert Rinzes Jonkman en Wytske Pieters.

Uit het huwelijk van Bontje en Klaas Pieters.

1. Klaas Theunessen, geboren op 2 februari 1863 te Opsterland.

Uit het huwelijk van Bontje en Sjoerd Folkerts.

2. Wietske Jonkman, geboren op 24 juni 1865 te Schoterland.

3. Grietje Jonkman, geboren op 30 juni 1868 te Hoornsterzwaag.

4. Antje Jonkman, geboren op 22 juli 1874 te Hoornsterzwaag, overleden (63 jr) op 7 november 1937 te Ooststellingwerf.

5. Rinskje Jonkman, geboren op 19 augustus 1876 te Hoornsterzwaag.

6. Rinze Jonkman, geboren op 12 september 1879 te Opsterland.

 

6. Gurbe Rinzes Jager, geboren op 2 februari 1840 te Opsterland, volgt op 11

 

7. Hiltje Rinzes Jager, geboren op 3 november 1842 te Opsterland, overleden (76 jr) op 15 augustus 1919 te Opsterland. Gehuwd op 25 oktober 1862 te Opsterland met Anne Hendriks Hof, geboren op 7 april 1839 te Opsterland, overleden, overleden op 13 juni 1905 te Opsterland, zoon van Hendrik Pieters Hof en Antje Hendriks van Duinen.
 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

 

1. Antje Hof, geboren op 13 december 1863 te Opsterland. Gehuwd op 3 juni 1887 te Opsterland met Hoeke Krist, geboren op 12 december 1862 te Opsterland, zoon van Sytte Sietzes Krist en Johanna Zonderkop.

 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

 

1. Hiltje Krist, geboren op 8 april 1888 te Opsterland.

 

2. Syte Krist, geboren op 10 mei 1890 te Opsterland.

 

3. Anne Krist, geboren op 29 augustus 1892

 

4. Johanna Krist, geboren op 22 december 1894

 

5. Rinze Krist, geboren op 27 februari 1897

 

6. Sytze Krist, geboren op 26 april 1899

 

7. Levenloos kindje, overleden op 23 augustus 1901.
 

2. Rinze Hof, geboren op 6 augustus 1867 te Opsterland, overleden op 1 januari 1945 te Opsterland. Gehuwd op 29 mei 1891 te Opsterland met Aaltje Schippers, geboren op 18 maart 1870 te Opsterland, overleden, niet bekend, dochter van Rusker Schippers en Stijntje Jeens Lageveen.

 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

 

1. Anne Hof, geboren op 29 augustus 1892 te Opsterland, overleden op 7 mei 1893 te Opsterland

 

2. Hiltje Hof, geboren op 15 februari 1894 te Opsterland, overleden op 10 december 1962 te Opsterland. Gehuwd op 13 mei 1864 te Smallingerland met Sieger Tjeerds Rinzema, zoon van Tjeerd Rinzes Rinzema en Trijntje Siegers Bijstra.
 

3. Rusker Hof, geboren op 15 augustus 1895 te Opsterland, overleden op 15 juli 1985 te Utingeradeel. Gehuwd op 9 september 1920 te Utingeradeel met Froukje Lap, dochter van Lippe Lap en Tetje Huisman.
 

4. Anne Hof, geboren op 22 juni 1897 te Opsterland, overleden op 30 november 1898 te Opsterland.

 

5. Siene Hof, geboren op 22 mei 1900 te Opsterland.

 

6. Anne Hof, geboren op 19 september 1901 te Opsterland, overleden op 9 oktober 1981 te Utrecht. Gehuwd met Willemina van der Hoeven.

 

3. Grietje Hof, geboren 10 januari 1870 te Opsterland, overleden (50 jr) op 17 april 1920 te Opsterland. Gehuwd op 29 september 1904 te Opsterland met Sytze Gosses Krist, 1858-1926, zoon van Gosse Sytzes Krist en Neeltje Rienks Oosterhof. Sytze Gosses, was eerder gehuwd op 17 januari 1880 te Opsterland met Geertje van der Vliet, dochter van Harmen Tjipkes van der Vliet en Geeske Martens Tromp. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren. Geertje is overleden (43 jr) op 5 februari 1901 te Opsterland.

 

Grietje heeft uit een eerdere relatie 3 kinderen gekregen, die allen de naam van de moeder hebben gekregen.

 

1. Anne Hof, geboren op 1 mei 1896 te Opsterland, overleden in 1897

 

2. Hiltje Hof, geboren op 14 augustus 1897 te Opsterland. Gehuwd met Jacob Walstra 1890-1967.

 

3. Anne Hof, geboren op 16 december 1898 te Opsterland, overleden in 1904.

 

Uit het huwelijk met Gosse

 

4. 1906 Levenloos kind.
 

4. Hendrikjen Hof, geboren op 26 februari 1873 te Terwispel. Zie ook 14

 

5. Hendrik Hof, geboren op 11 september 1875 te Opsterland. Gehuwd op 29 augustus 1902 te Opsterland met Wytske Jongedijk, dochter van Marten Everts Jongedijk en Wimke Wiegers Minkes.


6. Riekele Hof, geboren op 13 februari 1878 te Opsterland, overleden (87 jr) op 15 maart 1965 te Opsterland. Gehuwd op 16 maart 1905 te Opsterland met Antje Voolstra,
geboren op 8 juli 1878 te  Opsterland, overleden (85 jr) op 13 mei 1964 te Opsterland, dochter van Wieger Annes Voolstra en Tjitske Drost.

 

7. Lutske Hof, geboren op 22 juni 1880 te Opsterland, overleden (3 jr) op 12 juli 1883 te Opsterland.

 

8. Pieter Hof, geboren op 2 juni 1883 te Opsterland, overleden (40 jr) op 20 juli 1923 te Terwispel. Gehuwd op 10 maart 1910 te Opsterland met Harmina van der Duim, geboren op 25 maart 1885 te Opsterland, dochter van Durk van der Duim en Hendrikje Drost.

 

8. Riekele Rinzes Jager, geboren op 12 maart 1845 te Opsterland, overleden op 19 oktober 1908 te Opsterland.

 

6. Anne Gurbes Jager, geboren op 24 april 1810 te Ureterp, gedoopt op 27 mei 1810 te Ureterp en Siegerswoude, overleden op 4 mei 1883 te Smallingerland. Gehuwd op 3 maart 1832 te Smallingerland met Antje Ates Noorman, geboren op 2 oktober 1813 te Woudsend, overleden op 1 september 1891 te Smallingerland, dochter van Ate Wierds Noorman en Aaltje Jacobs Zwaagstra.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Aaltje Jager, geboren op 17 september 1832 te Smallingerland, overleden (21 jr) op 20 april 1854 te Smallingerland. Aaltje was ongehuwd.

2. Lutske Jager, geboren op 20 oktober 1834 te Smallingerland, overleden (82 jr) op 1 november 1916 te Smallingerland. Lutske was ongehuwd.

3. Ate Jager, geboren op 3 januari 1837 te Smallingerland, volgt op 12

4. Bontje Annes Jager, geboren op 21 oktober 1839 te Smallingerland, overleden (40 jr) op 19 september 1880 te Opsterland. Gehuwd op 3 december 1858 te Smallingerland met, Hendrik Gerrits Knobbe, geboren 16 juli 1832 te Haskerhorne, overleden 28 december 1907 te Opsterland, zoon van Gerrit Berends Knobbe en Roelofje Hendriks ten Hoeve. Gerrit hertrouwt (55 jr) op 19 april 1888 te Opsterland met Grietje Bootsma, oud 38 jaar, geboren te Kortehemmen, dochter van Roel Alberts Bootsma en Antje Andries Heida. Uit dit huwelijk is nog een zoon geboren: Arend Knobbe, geboren op 3 februari 1890 te Opsterland.

Uit het huwelijk van Bontje en Hendrik, zijn de volgende kinderen bekend.

1. Gerrit Knobbe, geboren op 3 september 1859 te Smallingerland.

2. Antje Knobbe, geboren op 1 augustus 1861 te Opsterland

3. Roelofje Knobbe, geboren op 28 mei 1863 te Opsterland, overleden (76 jr) op 21 januari 1940 te Leeuwarden. Gehuwd op 20 mei 1887 te Opsterland met Wolter Meyerhof, geboren op 9 april 1859 te Opsterland, overleden (75 jr) op 5 juni 1934 te Leeuwarden, zoon van Klaas Arjens Meyerhof en Jeltje Wolters Haveman.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jeltje Meyerhof, geboren op 30 november 1888 te Opsterland.

2. Hendrik Meyerhof, geboren op 16 juni 1890 te Opsterland

3. Bontje Meyerhof, geboren op 28 november 1892 te Opsterland

4. Klaas Meyerhof, geboren op 19 juli 1895 te Opsterland.

5. Bontje Meyerhof, geboren op  7 oktober 1897 te Opsterland

4. Anne Knobbe, geboren op 3 januari 1865 te Opsterland, overleden (1 jr) op 8 mei 1866 te Smallingerland.

5. Annigje Knobbe, geboren op 11 januari 1867 te Opsterland, overleden op 13 september 1950 te Smallingerland. Gehuwd op 17 april 1891 te Opsterland met Meine Tromp, geboren op 22 augustus 1864 te Terwispel, overleden op 29 augustus 1935 te Leeuwarden, zoon van Geert Martens Tromp en Ynske Meines Lagerveen.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Ienske Tromp, geboren op 21 februari 1892 te Opsterland.

2. Hendrik Tromp, geboren op 13 juli 1893 te Opsterland.

3. Geert Tromp, geboren op 20 april 1895 te Opsterland.

4. Bontje Tromp, geboren op 27 oktober 1897 te Opsterland.

5. Gerrit Tromp, geboren op 8 mei 1900 te Opsterland.

6. Margje Knobbe, geboren op 27 januari 1869 te Smallingerland, overleden (70 jr) op 13 februari 1939 te Smallingerland. Gehuwd op 28 maart 1890 te Smallingerland, met Egbert Alberts Otter, geboren op 13 juli 1865 te AEngwirden, zoon van Albert Egberts Otter en Antje Jans Bijlsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Bontje Otter, geboren op 10 september 1890 te Opsterland.

2. Albert Otter, geboren op 5 mei 1892 te Doniawerstal.

7. Lutske Knobbe, geboren op 15 juli 1870 te Smallingerland. Gehuwd op 21 april 1893 te Opsterland met Jan Klazes Hoen, geboren op 19 augustus 1870 te Luinjeberd, zoon van Klaas Harmens Hoen en Geertje Jans ten Boom.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Klaas Hoen, geboren op 16 februari 1894 te Opsterland

2. Hendrik Hoen, geboren op 30 augustus 1895 te Opsterland.

3. Geertje Hoen, geboren op 25 augustus 1897 te Opsterland.

4. Bontje Hoen, geboren op 26 mei 1899 te Opsterland.

5. Harm Hoen, geboren op 3 maart 1901 te Opsterland.

8. Anne Knobbe, geboren op 7 juli 1872 te Opsterland. Gehuwd (1) op  22 mei 1896 te Opsterland met Annigje van der Duim, geboren op 25 januari 1873 te Opsterland, overleden (25 jr) op 9 juni 1898 te Opsterland, dochter van Rutsker Jans van der Duim en Grietje Jans Weiland. Gehuwd (2) op 12 april 1896 te Opsterland met Minke de Jonge, geboren op 21 mei 1882 te Opsterland, overleden (25 jr) 17 februari 1908 te Opsterland, dochter van Geert Jacobs de Jonge en Aaltje Melles de Haan.

Uit het huwelijk van Anne en Annigje, is het volgende kind bekend.

1. Hendrik Knobbe, geboren op 14 maart 1897 te Opsterland.

Uit het huwelijk van Anne en Minke, is het volgende kind bekend.

2. Bontje Knobbe, geboren op 16 september 1902 te Opsterland.

9. Willemke Knobbe, geboren op 13 oktober 1873 te Opsterland, overleden (43 jr) op 23 oktober 1916 te Smallingerland. Gehuwd op 25 juni 1892 te Smallingerland met Feike Bergsma, geboren op 12 maart 1852 te Boornbergum, overleden op overleden (85 jr) 11 september 1937 te Smallingerland, zoon van Tjietze Jans Bergsma en Tjettje Ates Noorman.

Feike was eerder gehuwd op 21 mei 1881 te Smallingerland met Durkje Brander, overleden (32 jr) op 28 juni 1887 te Smallingerland, dochter van Ebe Harmens Brander en Hinke Hinnes de Boer. Uit het huwelijk van Feike en Durkje zijn de volgende kinderen bekend. 1. Ebele Bergsma, geboren op 5 maart 1882 te Smallingerland. 2. Tjietze Bergsma, geboren op 3 maart 1885 te Smallingerland.

Uit het huwelijk van Feike en Willemke zijn de volgende kinderen bekend.

1. Tjietze Bergsma, geboren op 8 oktober 1892 te Smallingerland, overleden (19 jr) op 22 mei 1912 te Smallingerland.

2. Bontje Bergsma, geboren op 27 februari 1894 te Smallingerland. Gehuwd op 6 januari 1917 te Smallingerland met Albert Otter, zoon van Egbert Alberts Otter en Margje Hendriks Knobbe.

3. Tjettje Bergsma, geboren op 13 november 1895 te Smallingerland. Gehuwd op 9 juli 1921 te Smallingerland met Jan de Haan, zoon van Jan de Haan en Wikje Hoeksma.

4. Hendrik Bergsma, geboren op 8 april 1898 te Smallingerland, overleden (44 jr) op 26 juni 1942 te Heerenveen.

5. Aaltje Bergsma, geboren op 21 november 1899 te Smallingerland. Gehuwd op 17 augustus 1922 te Opsterland met Tobias Hemminga, zoon van Geert Hemminga en Anna Jarings.

6. Geertje Bergsma, geboren op  27 oktober 1901 te Smallingerland.

7. Bonne Bergsma, geboren in 1904, overleden (8 jr) op 1 juli 1912 te Smallingerland.

8. Levenloos jongetje, overleden op 28 augustus 1912 te Smallingerland.

10. Berend Knobbe, geboren op 26 juni 1875 te Opsterland.

11. Aaltje Knobbe, geboren op 26 maart 1877 te Opsterland.

12. Geertje Knobbe, geboren op 27 december 1878 te Opsterland.

5. Gurbe Jager, geboren op 14 december 1841 te Smallingerland, volgt op 13

6. Tjettje Jager, geboren op 23 februari 1844 te Smallingerland, overleden (69 jr) op 27 april 1913 te Tietjerksteradeel. Gehuwd op 12 mei 1866 te Tietjerksteradeel met Melle Tjibbes Pebesma, geboren op 6 oktober 1834 te Tietjerksteradeel, overleden (93 jr) op 1 augustus 1928 te Idaarderadeel, zoon van Tjibbe Thomas Pebesma en Durkje Bouwes de Vries.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Antje Melles Pebesma, geboren op 4 december 1867 te Garijp, overleden (32 jr) op 16 november 1900 te Tietjerksteradeel. Gehuwd op 28 november 1891 te Tietjerksteradeel met Hedzer Ages Bergsma, geboren op 6 april 1867 te Tietjerksteradeel, overleden (37 jr) op 8 januari 1905 te Tietjerksteradeel, zoon van Age Aans Bergsma en Saapke Hedzers Hooyinga. Hedzer is hertrouwd op 9 mei 1901 te Tietjerksteradeel met Antje Sikkema, oud 28 jaar, geboren te Nijega, dochter van Sikke Sikkema en Jitske Heddema. Uit het huwelijk van Hedzer en Antje Sikkema, is nog een zoon geboren 1. Age Bergsma, geboren op 6 oktober 1902 te Tietjerksteradeel, overleden (29 jr) op 5 juli 1932 te Dantumadeel.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Saapke Bergsma, geboren op 12 april 1892 te Tietjerksteradeel.

2. Melle Bergsma, geboren op 15 januari 1894 te Tietjerksteradeel.

3. Tjettje Bergsma, geboren op 30 maart 1896 te Tietjerksteradeel.

2. Dirkje Melles Pebesma, geboren op 18 mei 1870 te Tietjerksteradeel, overleden (1 jr) op 14 april 1872 te Tietjerksteradeel.

3. Jan Melles Pebesma, geboren op 15 december 1872 te Tietjerksteradeel. Gehuwd op 22 januari 1898 te Tietjerksteradeel met Wytske Wybes Baron, geboren op 18 oktober 1872 te Tietjerksteradeel, dochter van Wybe Wytzes Baron en Dieuwke Johannes Veninga.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Dieuwke Pebesma, geboren op 17 februari 1898 te Tietjerksteradeel.

2. Tjettje Pebesma, geboren op 31 december 1899 te Tietjerksteradeel.

3. Jacobje Pebesma, geboren op 22 april 1902 te Tietjerksteradeel.

4. Dirkje Melles Pebesma, geboren op 25 oktober 1875 te Tietjerksteradeel, overleden (26 jr) 18 juli 1902 te Tietjerksteradeel. Gehuwd op 19 mei 1900 te Tietjerksteradeel met Anne Sakes de Boer, geboren op 5 februari 1875 te Tietjerksteradeel, zoon van Sake Wytzes de Boer en Berber Annes Sikma.

Uit dit huwelijk is het volgende kind bekend.

1. Sake de Boer, geboren op 12 juli 1901 te Tietjerksteradeel.

5. Anne Melles Pebesma, geboren op 10 augustus 1878 te Tietjerksteradeel, overleden (ongehuwd (23 jr) op 28 juni 1902 te Tietjerksteradeel.

6. Tjibbe Pebesma, geboren op 26 februari 1884 te Tietjerksteradeel, overleden (25 jr) op 25 maart 1909 te Tietjerksteradeel. Gehuwd op 18 mei 1907 te Tietjerksteradeel met Uilkje van der Kooi, oud 25 jaar, geboren te Oudega, dochter van Siebe Jelgers van der Kooi en Trijntje Schuurmans.

7. Lutske Pebesma, geboren op 23 oktober 1886 te Tietjerksteradeel, overleden (ongehuwd (21 jr) op 14 juni 1908 te Tietjerksteradeel.

7. Hiltje Annes Jager, geboren op 28 augustus 1846 te Smallingerland, overleden (6 dagen) op 3 september 1846 te Smallingerland.
 

8. Hiltje Annes Jager, geboren op 7 januari 1848 te Smallingerland, overleden (82 jr) op 20 februari 1930 te Opsterland. Gehuwd op 21 mei 1874 te Opsterland met Sytze Annema, geboren op 26 september 1848 te Opsterland, overleden (56 jr) op 10 mei 1905 te Opsterland, zoon van Fokke Sytzes Annema en Romkjen Hendriks Veenstra.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Anna Annema, geboren op 7 februari 1875 te Opsterland, overleden (51 jr) op 31 januari 1927 te Leeuwarderadeel. Gehuwd op 7 mei 1896 te Utingeradeel met Jeen Klazes Schouwstra, geboren op 18 januari 1871 te Utingeradeel, zoon van Klaas Jeens Schouwstra en Hylkje Hendriks Bouma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Klaas Schouwstra, geboren op 10 juli 1897 te Utingeradeel.

2. Hiltje Schouwstra, geboren op 4 januari 1899 te Utingeradeel.

3. Sietze Schouwstra, geboren op 29 juli 1900 te Utingeradeel.

4. Hielke Schouwstra, geboren op 9 februari 1902 te Utingeradeel, overleden (10 mnd) op 30 december 1902 te Utingeradeel.

2. Levenloos meisje, overleden op 29 november 1876 te Opsterland.

3. Romkje Annema, geboren op 20 januari 1878 te Smallingerland, overleden (ongehuwd (23 jr) op 27 februari 1901 te Smallingerland.

4. Joukje Annema, geboren op 24 oktober 1879 te Opsterland, overleden (1 jr) op 10 mei 1881 te Smallingerland.

5. Joukje Annema, geboren op 10 februari 1882 te Smallingerland. Gehuwd op 21 november 1903 te Smallingerland met Rienk van der Berg, geboren in 1877, overleden (41 jr) op 19 november 1918 te AEngwirden, zoon van Wietze van der Berg en Antje Rienks Poelstra.

6. Lutske Annema, geboren op 10 februari 1885 te Smallingerland, overleden op 14 september 1965 te Opsterland. Gehuwd op 2 juni 1906 te Smallingerland met Halbe van der Velde, geboren op 2 oktober 1882 te Smallingerland, overleden op 18 augustus 1955 te Opsterland, zoon van Geert Koops van der Velde en Antje Ypenga.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Geert Halbe van der Velde, geboren op 29 februari 1908 te Smallingerland, overleden op 18 juli 1984 te Smallingerland.

2. Sietze van der Velde, overleden (18 mnd) op 27 mei 1914 te Smallingerland.

3. Levenloos jongetje, overleden 10 april 1928 te Opsterland.

 

Foto van www.friesfotoarchief.nl -Sabotagegroep van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) in district II met o.a. v.l.n.r. Geert Halbe van der Velde uit Rottevalle, linker man met helm Jan Pietersma uit Drachten, schuin achter hem Steffen Procee ("Klaas") uit Garijp, rechts naast man in leren jas Jan Tjeerdsma uit Garijp, tussen twee vrouwen staand Lou de Graaf ("Lodewijk"), rechts schuin achter hem op de auto zittend Teije van der Laan ("Jopie") uit Garijp en naast Lou de Graaf op het spatbord zittend Visser, schoolhoofd uit Rottevalle. Opname kort gemaakt na de Tweede Wereldoorlog.


7. Fokke Annema, geboren op 5 september 1888 te Smallingerland.

8. Aaltje Annema, geboren op 31 augustus 1890 te Smallingerland, overleden (3 jr) op 9 maart 1894 te Smallingerland.

9. Jacob Annes Jager, geboren op 31 mei 1850 te Smallingerland, overleden (27 jr) op 21 december 1877 te Smallingerland. Jacob was ongehuwd.

10. Rinze Annes Jager, geboren op 19 januari 1853 te Smallingerland, overleden (12 mnd) op 12 februari 1854 te Smallingerland.

11. Aaltje Annes Jager, geboren op 3 oktober 1855 te Smallingerland, overleden (51 jr) op 11 september 1907 te Smallingerland. Gehuwd op 25 mei 1878 te Smallingerland met Sjoerd de Haan, geboren op 16 oktober 1850 te Smallingerland, overleden (86 jr) op 4 mei 1937 te Smallingerland, zoon van Harmen Gerrits de Haan en Ibeltje Sjoerds Hiemstra.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend. 

1. Iebeltje de Haan, geboren op 15 november 1878 te Opsterland. Gehuwd op 14 mei 1898 te Smallingerland met Jan Paulusma, geboren op 1 november 1872 te Boornbergum, zoon van Paulus Paulusma en Grietje Deelstra.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Paulus Paulusma, geboren op 9 maart 1899 te Smallingerland.

2. Sjoerd Paulusma, geboren op 28 februari 1900 te Smallingerland.

3. Pieter Paulusma, geboren op 17 februari 1901 te Smallingerland.

2. Anne de Haan, boerenknecht, geboren op 3 oktober 1882 te Opsterland, overleden (78 jr) op 19 december 1960 te Beetsterzwaag. Gehuwd op 9 mei 1907 te Opsterland met Froukje Veenstra, geboren op 19 mei 1886 te Beets, dochter van Folkert Hendriks Veenstra en Aaltje Wiebes Wiebinga.

3. Antje de Haan, geboren op 29 april 1893 te Smallingerland, overleden (8 jr) op 10 april 1902 te Smallingerland

4. Harmen de Haan, geboren op 24 juli 1897 te Smallingerland, overleden (10 jr) op 19 november 1907 te Smallingerland.

 
7. Gurbe Jager, geboren op 31 januari 1826 te Opsterland, overleden (77 jr) op 7 oktober 1903 te Groningen. Gehuwd op 6 januari 1867 te Marum met Johanna Pijpker, geboren op 15 september 1836 te Marum, overleden (72 jr) op 7 december 1908 te Groningen, dochter van Bonne Johannes Pijpker en Antje Tabes Visser.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Riekele Jager, geboren op 12 juli 1868 te Marum. Gehuwd op 23 augustus 1896 te Groningen met Jantje Helmers.

Uit dit huwelijk.

1. Gurbe Jager

2. Antje Jager, geboren op 12 juli 1872 te Marum.

 

3. Bonne Jager, geboren op 13 januari 1875 te Marum, volgt op 14

 

4. Anna Jager, geboren op 29 juni 1878 te Marum, overleden (67 jr) 27 juni 1946 te Groningen. gehuwd op 5 januari 1902 te Groningen met Bernardus Mook, geboren op 27 januari 1878 te Groningen, overleden (68 jr) op 7 maart 1946 te Groningen, zoon van Willem Hendrik Mook en Jantje Haijkens.

 
8. Hendrik Jager, geboren op 24 januari 1835 te Marum. Gehuwd op 1 januari 1865 te Marum met Jantje Tienstra, geboren op 28 februari 1843 te Marum, dochter van Joost Tienstra en Geertje Oost.

 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

 

1. Riekele Jager, geboren op 27 januari 1865 te Marum.

 

2. Antje Jager, geboren op 25 december 1867 te Marum.

 

3. Geertje Jager, geboren op 2 april 1870 te Tietjerksteradeel.

 

4. Joost Jager, geboren op 9 oktober 1871 te Tietjerksteradeel.

 

5. Geertje Jager, geboren op 9 december 1874 te Tietjerksteradeel.

 

6. Gurbe Jager, geboren op 16 oktober 1877 te Tietjerksteradeel.

 

7. Wietske Jager, geboren op 14 juli 1880 te Tietjerksteradeel.

 

8. Albert Jager, geboren op 20 oktober 1881 te Tietjerksteradeel.

 

9. Roel Jager, geboren op 4 juni 1883 te Tietjerksteradeel.

 

9. Rinze Jager, geboren op 16 oktober 1838 te Marum, overleden (81 jr) op 28 december 1919 te Leek. Gehuwd op 5 mei 1867 te Marum met Sara Venema, geboren op 7 juli 1834 te Tietjerksteradeel, dochter van Hendrikus Venema en Antje Dillema.

 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

 

1. Lutske Jager, geboren op 29 maart 1868 te Marum.

 

2. Hendrik Jager, geboren op 24 juni 1869 te Marum.

 

3. Antje Jager, geboren op 8 juli 1870 te Marum.

 

4. Johanna Jager, geboren op 26 januari 1874 te Marum.

 

5. Riekele Jager, geboren op 25 oktober 1876 te Marum.

 

10. Roel Rinzes Jager, geboren op 10 september 1830 te Opsterland, overleden (37 jr) op 3 augustus 1868 te Opsterland. Gehuwd op 29 november 1856 te Opsterland met Bartje Klazes Veenstra, geboren op 9 september 1829 te Opsterland, overleden (62 jr) op 29 februari 1892 te Opsterland, dochter van Klaas Remmelts Veenstra en Klaaske Hendriks Veenstra.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Rinze Jager, geboren op 8 maart 1857 te Opsterland, overleden op 20 december 1888 te Opsterland. Rinze was ongehuwd.

2. Klaas Jager, geboren op 10 maart 1860 te Opsterland, overleden?. Gehuwd op 28 december 1900 te Opsterland met Martha Ram, geboren op 29 april 1868 te Terwispel, overleden (48 jr) op 21 december 1916 te Opsterland, dochter van Willem Wouters Ram en Antje Jans Dragstra. Martha was eerder gehuwd op 28 december 1892 te Opsterland met Christoffel Sluiter, uit Gorredijk, Christoffel is overleden (43 jr) op 25 mei 1896 te Opsterland. Uit het huwelijk van Martha en Christoffel: 1. Anna Sluiter, geboren 5 augustus 1892 te Opsterland, Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 28 december 1892. 2. Evert Sluiter, geboren 13 oktober 1895 te Opsterland.

3. Grietje Jager, geboren op 16 januari 1863 te Opsterland, overleden (43 jr) op 25 juni 1906 te Opsterland. Gehuwd op 7 april 1893 te Opsterland met Pier Hoekstra, geboren op 20 juli 1864 te Opsterland, zoon van Age Hoekstra en Roelofjen Kleisis Schieving.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Age Hoekstra, geboren op 14 maart 1894 te Opsterland. Gehuwd op 3 juni 1916 te Weststellingwerf met Maartje Verra, geboren op 14 april 1894 te Weststellingwerf, dochter van Tjebbe Verra en Albertje Zondergeld.

2. Bartje Hoekstra, geboren op 9 mei 1895 te Opsterland. Gehuwd op 2 september 1915 te Opsterland met Berend van der Wal, geboren op 24 april 1890 te Schoterland, zoon van Oebele van der Wal en Doutzen de Vries.

3. Roelofje Hoekstra, geboren op 27 september 1897 te Opsterland, overleden (6 mnd) op 8 april 1898 te Opsterland.

4. Roel Hoekstra, geboren op 17 april 1900 te Opsterland.

4. Remmelt Jager, geboren op 8 maart 1866 te Schoterland, volgt op 15

 

11. Gurbe Rinzes Jager, geboren op 2 februari 1840 te Opsterland, overleden (85 jr) op 23 maart 1925 te Smallingerland. Gehuwd op 14 mei 1869 te Opsterland met Geeske Haarsma, geboren op 8 juni 1844 te Smallingerland, overleden (79 jr) op 3 april 1924 te Smallingerland, dochter van onbekend en Fokje Sytzes Haarsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Wibbe Jager, geboren op 4 februari 1870 te Smallingerland, volgt op 16

2. Rinze Jager, geboren op 8 februari 1872 te Smallingerland, overleden (6 jr) op 14 september 1878 te Smallingerland.

3. Riekele Jager, geboren op 22 mei 1874 te Smallingerland, overleden, niet bekend. Riekele is ongehuwd gebleven en heeft jaren samen met zijn broer Roel, gewoond in een arbeidershuisje, op de plek waar nu de Lawei gevestigd is. Riekele dreef daar een schoenmakerszaakje. Door een handicap was Riekele mank.

4. Fokke Jager, geboren op 24 januari 1877 te Smallingerland, volgt op 17

5. Rinze Jager, geboren op 30 augustus 1879 te Smallingerland, volgt op 18

6. Fokjen Jager, geboren op 20 april 1881 te Smallingerland, overleden (37 jr) op 14 augustus 1918 te Smallingerland. Gehuwd op 30 augustus 1902 te Smallingerland met Jacob van Bruggen, geboren op 12 december 1877 te Smallingerland, overleden (64 jr) op 28 maart 1942 te Smallingerland, zoon van Geert van Bruggen en Grietje van der Veen. Jacob is (42 jr) opnieuw gehuwd op 27 februari 1920 te Smallingerland met Trijntje Jongsma, oud 29 jaar, geboren te Ureterp, dochter van Joon Tjisses Jongsma en Maaike Kornelis Rinsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Geeske van Bruggen, geboren op 24 oktober 1902 te Smallingerland.

 

2. Geert van Bruggen.

 

3. Boukje van Bruggen, geboren op 21 november 1910 te Smallingerland, overleden op 6 mei 1997 te Eindhoven. Gehuwd met Aloysius van Kollenburg, zoon van Jacobus van Kollenburg en Maria Christina van Esch.

 

Uit dit huwelijk.

 

1. Marian van Kollenburg. Gehuwd met Hendrik Hartog, zoon van Theodorus Hartog en Johanna van Laar.

 

Uit dit huwelijk

 

1. Tessa Hartog.

 

2. Axel Hartog.

 

4. Grietje van Bruggen.

 

5. Gurbe van Bruggen.

 

6. Tine van Bruggen.

7. Roel Jager, geboren op 19 april 1885 te Smallingerland, overleden, niet bekend. Roel is ongehuwd gebleven en heeft jaren samen met zijn broer Riekele, gewoond in een arbeidershuisje op de plek waar nu de Lawei gevestigd is.

 
12. Ate Jager, (Ate Annes Jager)geboren op 3 januari 1837 te Smallingerland, overleden (59 jr) op 11 april 1896 te Smallingerland. Gehuwd op 4 mei 1867 te Smallingerland met Rinske Sietzes Sietzema, geboren op 19 oktober 1829 te Smallingerland, overleden (51 jr) op 9 oktober 1881, dochter van Sietze Wiebes Sietzema en Trijntje Jans de Vries.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Antje Jager, geboren op 1 december 1867 te Smallingerland, overleden (49 jr) op 7 juni 1917 te Menaldumadeel. Gehuwd op 3 februari 1890 te Opsterland met Sipke Vogelzang, geboren op 27 maart 1865 te Beetsterzwaag, overleden op 14 juli 1921 te Heerlen, zoon van Meindert Sipkes Vogelzang en Tettje Roels Bootsma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Meindert Vogelzang, geboren op 22 april 1890 te Opsterland.

2. Ate Vogelzang, geboren op 9 mei 1891 te Opsterland.

3. Gurbe Vogelzang, geboren op 13 oktober 1892 te Opsterland.

4. Roelof Vogelzang, geboren op 28 maart 1894 te Opsterland.

5. Tette Vogelzang, geboren op 9 januari 1896 te Opsterland.  Opm.: Tweeling

6. Rinze Vogelzang, geboren op 9 januari 1896 te Opsterland.  Opm.: Tweeling

7. Fette Vogelzang, geboren op 3 september 1897 te Opsterland.

8. Anne Vogelzang, geboren op 3 augustus 1899 te Opsterland.

9. Sietze Vogelzang, geboren op 12 oktober 1900 te Opsterland.

10. Tetje Vogelzang, geboren op 26 januari 1902 te Opsterland.

2. Anne Jager, geboren op 23 september 1869 te Smallingerland, overleden (70 jr) op 2 januari 1940 te Groningen.

 

Geboorteakte Smallingerland, 1869
Aangiftedatum 24 september 1869, akte nr. 220
Anne Jager, geboren 23 september 1869
Zoon van Ate Jager en Rinske Sietzes Sietzema

 

 

3. Jacob Jager, geboren op 5 september 1873 te Smallingerland, overleden (1 jr) op 9 april 1875 te Smallingerland.

 

13. Gurbe Jager, geboren op 14 december 1841 te Smallingerland, overleden (63 jr) op 19 september 1904 te Smallingerland. Gehuwd op 4 mei 1867 te Smallingerland met Aaltje Noorman, oud 28 jaar, geboren te Hillegom, dochter van Jacob Ades Noorman en Sjoukje Poppes Hemminga. (Het echtpaar was neef en nicht)

● Huwelijksakte Smallingerland, 1867
Man: Gurbe Jager, oud 25 jaar, geboren te Drachten
Ouders: Anne Gurbes Jager en Antje Ates Noorman
Vrouw: Aaltje Noorman, oud 28 jaar, geboren te Hillegom, provincie Zuid-Holland
Ouders: Jacob Ades Noorman en Sjoukje Poppes Hemminga
Datum: 4 mei 1867, akte nr. 15

● Echtscheidingsakte Smallingerland, 1894
Man: Gurbe Jager
Vrouw: Aaltje Noorman
Datum: 29 maart 1894, akte nr. 8
Opm.: Vonnis van de arrondissementsrechtbank te Heerenveen d.d. 22 september 1893

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Anne Jager, geboren op 1 oktober 1868 te Smallingerland, overleden (7 weken) op 23 november 1868 te Smallingerland.

2. Sjoukje Jager, geboren op 12 augustus 1870 te Smallingerland. Gehuwd op 22 mei 1897 te Smallingerland met Sjoerd Damstra, geboren op 16 augustus 1865 te Smallingerland, overleden (74 jr) op 31 augustus 1939 te Tietjerksteradeel, zoon van Marten Damstra en Grietje Dijkstra.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Marten Damstra, geboren op 25 oktober 1897 te Tietjerksteradeel.

2. Gurbe Damstra, geboren op 25 februari 1899 te Tietjerksteradeel.

3. Aaltje Damstra, geboren op 20 januari 1901 te Tietjerksteradeel.

4. Levenloos jongetje, overleden op 30 juni 1906 te Tietjerksteradeel.

3. Antje Jager, geboren op 27 maart 1873 te Smallingerland. Gehuwd op 19 november 1910 te Smallingerland met Tjeerd Wieling, geboren op 10 november 1857 te Smallingerland, overleden (70 jr) op 31 januari 1928 te Smallingerland, zoon van Jacobus Wiebes Wieling en Aaltje Arends van der Iest.

4. Anne Jager, geboren op 7 maart 1878 te Smallingerland, volgt op 19

 

Gurbe Annes Jager trekt bij Jitske in (1889)

Jitske, kleindochter van Egbert Louwes Rinzema.

Handtekeningen, van de gebroeders Wiebe Louws en Egbert Louws Rinsema.

Egbert was in 1805 getrouwd met Jetske Jans Fontein en ging als arbeider door het leven. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend: Louw Egberts Rinsma (geb. 1806) en Wiebe (geb. 1809) Louw trouwde in 1830 met Gertje Roelofs Hofman, geboren in 1804, 'dienstmaagd'. Het echtpaar vestigde zich in Smalle Ee, nabij 'De Wilgen' op het adres Wijk A 68a. Jitske is geboren als 2e kind, op 11 maart 1836, in het gezin waar 6 kinderen zijn geboren.

Huwelijksakte Smallingerland, 1830
Man: Louw Egberts Rinzema, oud 23 jaar, geboren te Boornbergum
Ouders: Egbert Louwes Rinzema en Jitske Jans
Vrouw: Gertje Roelofs Hofman, oud 26 jaar, geboren te Oudega
Ouders: Roelof Jans Hofman en Grietie Durks
Datum: 24 februari 1830, akte nr. 2

Geboorteakte Smallingerland, 1836
Aangiftedatum 12 maart 1836, blad nr. 21
Jitske Rinsma, geboren 11 maart 1836
Dochter van Louw Egberts Rinsma en Geertje Roels Hofman

Wiebe Rinsma, jongste zoon van Louw Egberts en broer van Jitske.

Uit de plaatselijke toestanden is af te leiden, dat vader Egbert en zoon Louw, ondanks hun waarschijnlijk 100 en meer-urige werkweek, moeite hebben gehad de eindjes aan elkaar te knopen, zo dit al gelukte...

Jitske, haar leven zou intriest verlopen, het begon al bitter, in een armoedig gezin. Ze was nog niet getrouwd, toen ze 26 jaar oud was. En na die leeftijd, verwees de goegemeente een dergelijke 'oude vrijster' genadeloos naar de 'voddenmand'. Toch was ze erg dapper, maar ook eenzaam door het harde leven van een werkende vrouw én moeder gegaan.

Actief en zakelijk ingesteld ging ze er op uit, aanvankelijk zeer waarschijnlijk als 'bolkoerrinster', later heeft ze nog een winkeltje gehad.

Een 'bolkoerrinster'

Jitske werd ook wel 'Dikke Jits' genoemd, niet omdat ze zó dik was, maar ze was ook klein van stuk. Ze had een smal, bleek gezicht en een grote neus, ze was zoals gezegd klein van stuk en droeg een zwarte jurk, die tot aan de grond reikte, zoals alle vrouwen die toen droegen en ze liep op leerklompen, en ze was wat krom.

Bij de reeds vermelde droeve gebeurtenis in het gezin van Louw, het overlijden op 23 oktober 1854 van de 12-jarige broer van Jitske, die toen zelf 18 was. Op 27 april 1863 kreeg Jitske, 27 jaar oud, haar eerste kind Grietje.

In 1866? en 1868 werden Jitske's zoons Roel en Egbert geboren. In 1868 overleed Jitske's moeder, Geertje Roelfs Hofman. Een jaar later verhuisde Jitske met haar kinderen naar De Wilgen, adres Boornbergum Wijk B 16, het huisje naast het herbergje van de familie Gaastra.

Het huisje bestond uit een kamer, met aan één van de lange wanden twee bedsteden, door een kast van elkaar gescheiden. Toen Jitske's tante, Aaltje Roels Hofman, een zuster van haar moeder, die bij het gezin had ingewoond, naar een ander adres vertrok, stond Jitske er alleen voor. Een nichtje, Geertje, de dochter van Jitske's  zuster Grietje, kwam in huis om te helpen.

Het werd er voor Jitske niet gemakkelijker op, toen in 1872 Gettje geboren werd. En later volgden Taetske en Antje nog. Toen Grietje, Jitske's oudste dochter zo oud was, dat ze het nichtje Geertje, dat bij Jitske in huis was, kon vervangen, zal Grietje voortaan op de kinderen hebben gepast, als moeder op pad was...Teatske de jongste overleed op 3 jarige leeftijd, en Antje werd niet ouder dan 2 jaar.

Geboorteakte Smallingerland, 1863
Aangiftedatum 29 april 1863, akte nr. 120
Grietje Rinsma, geboren 27 april 1863
Dochter van niet genoemde vader en Jitske Louwes Rinsma

Geboorteakte Smallingerland, 1868
Aangiftedatum 25 september 1868, akte nr. 202
Egbert Rinsma, geboren 24 september 1868
Zoon van niet genoemde vader en Jitske Rinsma

Geboorteakte Smallingerland, 1872
Aangiftedatum 12 maart 1872, akte nr. 69
Gettje Rinsma, geboren 9 maart 1872
Dochter van niet genoemde vader en Jitske Rinsma

Geboorteakte Smallingerland, 1874
Aangiftedatum 11 juli 1874, akte nr. 175
Taetske Rinsma, geboren 10 juli 1874
Dochter van niet genoemde vader en Jitske Rinsma

Geboorteakte Smallingerland, 1877
Aangiftedatum 14 november 1877, akte nr. 255
Antje Rinsma, geboren 13 november 1877
Dochter van niet genoemde vader en Jitske Rinsma

Ondertussen kwam Roel in die jaren van school af. Hij is thuis blijven wonen en verliet de ouderlijke woning eerst in 1904, drie jaar nadat zijn moeder op 16 maart 1901 was overleden, en ook Gurbe Jager, in 1904 was overleden.

Overlijdensakte Smallingerland, 1901
Aangiftedatum 16 maart 1901, akte nr. 40
Jitske Rinsma, overleden 16 maart 1901, 65 jaar, vrouw
Dochter van Louw Egberts Rinsma en Geertje Roels Hofman

Terwijl nu Jitske's kinderen her en der hun werkkring hadden, nog niet getrouwd waren en alleen Roel nog thuis woonde, kwam in 1889 Gurbe Annes Jager, een gescheiden arbeider, bij haar inwonen. Het huis van Jitske en Anne, in De Wilgen, stond zoals gezegd, naast het huis van de familie 'Gaastra', (de familie waar Jitske ook vaak hielp met de schoonmaak) en het herbergje op de hoek van de afslag naar Smalle Ee. Ze had een winkeltje, waarin ze ook snoepgoed verkocht.

Roel, een zoon van Jitske en zijn vrouw Aaltje Haijes.

● Wie was Gurbe Annes Jager? In 1832 trouwde de 21-jarige Anne Gurbes Jager, een boerenknecht in Smalle Ee, wiens ouders in Ureterp woonden, met de 18-jarige Antje Ates Noorman, dochter van de Smalle Eester schipper Ate Wierds Noorman. 6 Anne en Antje kregen in de periode tot 1855 tien kinderen, waaronder in 1841 de bovenbedoelde Gurbe Annes.

Een tweede huwelijk in 1832 was dat van een broer van Antje, de 22-jarige schipper Jacob Ates Noorman, geboren in 1810 in Enkhuizen, waar de varende ouders blijkbaar op dat moment verbleven. Deze Jacob trouwde met Sjoukje Poppes Hemminga, dochter van P.A. Hemminga en L.W. Wieringa `echtelieden Huislieden' te Kortehemmen. Jacob en Sjoukje kregen een dochter Aaltje, die dus een nicht was van de in 1841 geboren Gurbe Jager.

In 1867 trouwden neef en nicht. Uit hun huwelijksakte blijkt dat vader Jacob in plaats van schipper, zoals bij zijn eigen huwelijk in 1832, toen zeeman van beroep was 'zonder vaste woonplaats, gewoonlijk ter zee varende en als zodanig ook thans afwezig, zonder dat de plaats van zijn verblijf is kunnen werden opgespoord, en alzoo de bruid zich niet in de mogelijkheid bevindt om een bewijs van toestemming van haren vader te kunnen overleggen enzovoort'. We herinneren er even aan wat we reeds in het begin hebben opgemerkt: lang na de middeleeuwse glorie van Smalle Ee - mede te danken aan de toenmalige zeevaart -kwamen er nog tot in 'huidige tijden' zeemansfamilies in Smalle Ee voor.

De in 1867 getrouwde Gurbe en Aaltje kregen van 1870 tot en met 1878 drie kinderen. In 1880 ging het gezin echter uiteen. Gurbe woonde daarna bij zijn ouders in Zuid-Drachten; de kinderen verbleven tijdelijk in het Armenhuis aldaar en vertrokken later naar elders.

In 1889 kwam Gurbe bij Jitske inwonen. Hopelijk hebben de beide eenzame zielen samen nog wat huwelijk geluk beleefd.

Maar rijk in stoffelijke zin zullen ze het niet gehad hebben. Op het kohier van de Hoofdelijke Omslag Boornbergum van 1894 komen geen Rinsma's meer voor...

Roel de eerste zoon van Jitske verliet in 1904-drie jaar na de dood van zijn moeder-het ouderlijk huis in De Wilgen. Later hebben hij en zijn vrouw Aaltje in dit inmiddels verdwenen boerderijtje te Middelgaast gewoond. (Tekening H.A. Kasemier)

Bron: 't Geknakte koren aan het Kerkepad. Door E.J. Rinsma.

 
14. Bonne Jager, geboren op 13 januari 1875 te Marum, overleden op 12 juni 1938 te Groningen. Gehuwd op 25 november 1900 te Groningen met Trijntje Nijdam, geboren op 15 mei 1872 te Bedum, dochter van Abel Nijdam en Martje Leutscher.

 

Uit dit huwelijk.

 

1. Gurbe Johannes Jager, kleermaker, geboren op 10 juli 1901 te Groningen. Gehuwd op 10 juli 1924 te Groningen met Alberdina Johanna Pijp, geboren op 18 december 1901 te Bedum, overleden op 6 juli 1988, begraven in Rotterdam, dochter van Jan Pijp en Harmke Harms Tillema.
 

2. Martje Jager, geboren op 29 juli 1903 te Groningen.

 

3. Abelina Jager, geboren op 25 februari 1912 te Groningen, overleden op 26 mei 2006 te Apeldoorn (87 jr) Gehuwd met Cornelis Dam, geboren op 1 november 1911, overleden op 1 november 2007 te Apeldoorn.

 
15. Remmelt Jager, geboren op 8 maart 1866 te Schoterland, overleden (56 jr) op 17 november 1922 te Opsterland. Gehuwd op 23 november 1893 te Opsterland met Hendrikjen Hof, geboren op 26 februari 1873 te Terwispel.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Bartje Jager, geboren op 8 september 1894 te Opsterland, overleden op 6 oktober 1964 te Opsterland. Gehuwd (Opm: Met legitimatie van twee kinderen) op 13 december 1917 te Schoterland met Sierd de Vries, geboren op 14 november 1886 te Jubbega, overleden op 12 november 1974 te Schoterland, zoon van Hendrik de Vries en Taetske Klijnstra.

2. Hiltje Jager, geboren op 7 december 1896 te Hoornsterzwaag. Gehuwd op 31 mei 1917 te Schoterland met Arend van den Bos, geboren op 7 april 1895 te Jubbega Schurega, zoon van Wieger van den Bos en Elisabeth Wijnstra.

Uit dit huwelijk is het volgende kind bekend.

 

1. Wieger van den Bos.

 

3. Roel Jager, geboren op 12 december 1899 te Schoterland.

 

4. Anne Jager, geboren op 30 oktober 1902 te Opsterland. 

 

5. Lutske Jager, geboren in 1912, overleden (6 jr) op 31 oktober 1918 te Schoterland.
 

6. Rinze Jager, geboren in 1914, overleden (4 jr) op 7 november 1918 te Schoterland.

 

16. Wibbe Jager, geboren op 4 februari 1870 te Smallingerland, overleden (43 jr) op 15 maart 1913 te Smallingerland. Gehuwd op 22 mei 1897 te Smallingerland met Sytske Kooi, geboren op 13 januari 1872 te Smallingerland, overleden (48 jr) op 16 november 1920 te Smallingerland, dochter van Gerrit Kooi en Fokje van der Werf.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Gurbe Jager, geboren op 12 november 1897 te Smallingerland, overleden op 30 maart 1976 te Smallingerland. Gehuwd op 11 november 1922 te Smallingeland met Jeltje Visser, geboren op 16 december 1900 te Rauwerderhem, dochter van Hessel Visser en Cornelia Groenveld.

2. Fokje Jager, geboren op 13 februari 1899 te Smallingerland, overleden op 10 november 1977 te Heerenveen. Gehuwd op 14 mei 1921 te Smallingerland met Taede de Vries, geboren op 3 oktober 1895 te Drachten, zoon van Sjoerd de Vries en Janna de Jong.

3. Geeske Jager, geboren op 29 juli 1900 te Smallingerland, overleden op 21 december 1990 te Bakkeveen.

4. Geertje Jager, geboren op 15 april 1902 te Smallingerland, overleden op 23 februari 1975 te Smallingerland.

5. Gerrit Jager, geboren in 1904, overleden (7 mnd) op 21 november 1904 te Smallingerland.

 

17. Fokke Jager, geboren op 24 januari 1877 te Smallingerland, overleden (75 jr) op 14 maart 1952 (op de verjaardag van zijn schoonzoon Sake Visser, aan een hartaanval) Gehuwd op 17 mei 1902 te Smallingerland met Geelke Hessels Meyer, geboren op 1 januari 1877 te Ureterp, overleden (92 jr) op 27 februari 1969 te Heerenveen, dochter van Hessel Broers Meyer en Baukje Willems Jansma. Voorouders van Geelke Hessels Meyer.

 

1900: Pake, Fokke Jager (ze hadden hier twee jaar verkering) & Beppe, Geelke Meyer.

 

 

 

Pake Fokke Jager en Beppe Geelke op oudere leeftijd. 

 

Bij deze de grote achtkantige rogmolen die later "Het Hert" genoemd werd en in Drachten bekend staat als de Molen van Durksz,  heeft Pake Fokke gewerkt.

 

Een afdruk van de pentekening van de molen van Durksz, die we van Oom Hessel, hebben gekregen.

 

Geheel links: is Pake Fokke jager.

 

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Gurbe jager, geboren op 10 september 1903 te Drachten, volgt op 20

2. Bauk Jager, geboren op 7 mei 1905 te Drachten, overleden (65 jr) op 3 september 1970 te Heerenveen. Gehuwd met Willem Comello, geboren op 10 oktober 1903 te Luinjeberd, overleden (69 jr) op 20 juli 1973 te Heerenveen.

Uit dit huwelijk.

1. Geelke Comello.

2. Harm Comello.

 

3. Gees Jager, geboren op 17 februari 1908 te Drachten, overleden (64 jr) op 10 december 1972 te Luinjeberd. Gehuwd met Johannes Hoekstra, geboren op 2 oktober 1906 te Luinjeberd, overleden (66 jr) op 20 juli 1973 te Heerenveen.

 

Uit dit huwelijk.

 

1. Jantje (Jannie) Hoekstra.

 

2. Geelke Hoekstra.

 

Gees Jager & Johannes Hoekstra.

 

4. Hessel Jager, geboren op 29 december 1910 te Hemrik, volgt op 21

 

5. Fokje Jager, geboren op 21 januari 1912 te Drachten, overleden (97 jr) op 19 november 2009 te Heerenveen. Gehuwd met Johannes Prins, geboren op 25 juli 1909 te Duitsland, overleden (80 jr) op 24 maart 1990 te Heerenveen.

 

Uit dit huwelijk.

 

1. Aaltje Prins.

 

2. geboren? overleden? Prins.

 

6. Broer Wiebe Jager, geboren op 17 april 1914 te Drachten, volgt op 22

 

7. Wipkje Jager, geboren op 13 april 1917 te Drachten, overleden (58 jr) op 1 maart 1976 te Winkel. Gehuwd op 18 mei 1902 met Klaas Kamp, geboren op 11 januari 1915 te Terband, overleden (64 jr) op 21 april 1979 te Winkel.

 

Uit dit huwelijk.

 

1.  Fokke Kamp.

 

8. Willem Jager, geboren 8 mei 1920 te Veensluis (Heerenveen), volgt op 23

 

9. Tabine Jager, geboren 19 juni 1922 te Veensluis (Heerenveen) Gehuwd (1) op 5 september te Utingerdeel met Freerk Mast, zoon van Fokke Hilberts Mast en Tetje Freerks Lageveen. Gehuwd (2) op 8 december 1949 met Sake Visser, geboren op 14 maart 1914 te Lemmer, overleden (84 jr) op 22 februari 1999 te Heerenveen, zoon van Frans Visser en Roelofje Bootsma. Sake was getrouwd (1) te Berlijn, met Inge Ursula Kramer.

 

Sake Visser & Tabine Visser Jager.

 

Sake Visser & Tabine Visser Jager.

       

 

In het huwelijk van Tabine en Sake.

 

1. Maria Berbel (Barbara) Visser, geboren op 23 december 1944 te Berlijn.

 

2. Tabina Visser, geboren op 20 november 1943 te Heerenveen.

 

3. Freerk (Freek) Visser, geboren op 16 juni 1947 te Drachten.

 

4. Geelke (Gea )Visser, geboren op 21 oktober 1949 te Lemmer.

 

5. Roelofje (Roelie) Visser, geboren op 28 juni 1953 te Lemmer. Zie 66) Sake Visser

 

 

18. Rinze Jager, geboren op 30 augustus 1879 te Smallingerland, overleden, niet bekend. Gehuwd op 20 mei 1904 te Smallingerland met Fetje Baron, geboren op 9 november 1882 te Drachten, overleden, niet bekend, dochter van Sint Baron en Roeltje de Vries. Rinze Jager, had een naaimachinezaak op de Dracht te Heerenveen.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Anne (Onne) Jager.

2. Gurber Jager.

December 1936.

 

 

19. Anne Jager, geboren op 7 maart 1878 te Smallingerland. Gehuwd op 22 februari 1901 te Opsterland met Jeltje Dijkstra, geboren op 22 februari 1878 te Smallingerland, overleden (39 jr) op 11 oktober 1917 te Utrecht, dochter van Luitzen Dijkstra en Froukje de Haan.

Uit dit huwelijk is het volgende kind bekend.

1. Luitzen Jager, geboren op 27 juli 1901 te Opsterland, overleden op 2 juni 1983 te Diemen. Gehuwd met Theodora J.M. Janssen, geboren op 4 maart 1906, overleden op 31 maart 1994.

 
20. Gurbe jager, geboren op 10 september 1903 te Drachten, overleden (84 jr) op 17 augustus 1988 te Beilen. Gehuwd met Margje Klaren, geboren op 17 juni 1903 te Terband, overleden (77 jr) op 22 oktober 1980 te Heerenveen.

Uit dit huwelijk.

1.  Fokke Jager.

 

21. Hessel Jager, geboren op 29 december 1910 te Hemrik, overleden (98 jr) op 19 juni 2008. Gehuwd met Leentje ten Hoeve, geboren op 15 september 1911 te Terbant, overleden (75 jr) op 14 januari 1987 te Drachten.

 

Uit dit huwelijk.

 

1.  Jantje (Jannie) Jager.

 

Hessel Jager, hier te zien (2e van rechts), tijdens een ontmoeting met Wouter Bos van de PVDA.

 

22. Broer Wiebe Jager, geboren op 17 april 1914 te Drachten, overleden (85 jr) op 18 december 1999 te Heerenveen. Gehuwd met Albertje de Leeuw, geboren op 3 maart 1918 te Tjalleberd, overleden (89 jr) op 31 december 2007 te Akkrum.

 

Uit dit huwelijk

 

1. Fokke Jager.

 

2. Imkje Jager.

 

3. Geelke Jager.

 

4. Sietze Jager.

 

23. Willem Jager, geboren 8 mei 1920 te Veensluis (Heerenveen), overleden op 12 juli 2012 te Heerenveen. Gehuwd met Aaltje Douma, geboren op 29 juli 1922 te Oosterhaule, Aaltje is na een huwelijk van 54 jaar op 13 maart 2006 te Heerenveen overleden (83 jaar).

 

Uit dit huwelijk.

 

1. Fokke Jager,

 

Fokke heeft 2 kinderen gekregen.

 

1. Sandra Francien Jager (roepnaam Sandra) geboren, 5 april 1978 te Heerenveen. Gehuwd op 17 juni 2005 te Schoonebeek, gemeente Emmen, met Gerritjan Geert Strijker (roepnaam Gerald) geboren op 7 september 1973 te Coevorden.

 

2. Richard Jager.

 

 

Het Meer.

 

 

Home

 

 

 


Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of op andere wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.