Historie

Friesland

Lemmer

 

Welkom bij Spanvis.

 

Wie zoekt Wie

Zoekfoto

Genealogie

 


 

 

Familie Bouwhuis.

 

 

 
 

Dank zij
Evelien Visser
die vanuit Londen
zo enthousiast reageerde
toen zij haar overgrootouders
Tiemen Bouwhuis en Meintje Sterk
tegenkwam op Spanvis.

 

Bij het maken van de kwartierstaat van Tiemen Bouwhuis bleken er door de generaties heen opmerkelijk veel voorouders te zijn waarvan ook andere nakomelingen in Lemmer zijn gaan wonen. Verrassend en interessant !

Om de kwartierstaat overzichtelijk te houden zijn er daarvoor parentelen toegevoegd als bijlages. Deze parentelen zijn niet volledig uitgewerkt, het was alleen de bedoeling de lijnen te volgen die leiden naar (oud)inwoners van Lemmer zodat ook zij in de kwartierstaat van Tiemen Bouwhuis eigen voorouders terug zullen vinden.

Doorke Rijpkema, juni 2015.

 

Kwartierstaat Tiemen Bouwhuis

 

1. Tiemen Bouwhuis, geboren te Eesterga op 17 september 1875, overleden te Eesterga op 4 juli 1922.  Beroep: veehouder te Eesterga. Zoon van Egbert Bouwhuis en Intje (Ida) Tinga. Hij trouwde op 11 mei 1903 met Meintje Sterk, geboren te Lemmer, dochter van Theodorus Sterk en Andrieske Kamstra. Meintje is overleden op 24 april 1923. Tiemen en Meintje kregen 10 kinderen, de jongste zoon, Tiemen, werd geboren na het overlijden van zijn vader. Zijn moeder is overleden toen hij bijna 9 maanden oud was. De kinderen werden bij diverse familieleden in huis genomen. Van Tiemen en Meintje geen foto, zij lieten wel hun kinderen fotograferen:

 

Andrea, Dora en Ida. Omstreeks 1910.

 

 

Lemster Krant mei 1923

De kinderen van Tiemen en Meintje zijn:

1.1.  Andrea Bouwhuis, geboren te Joure op 9 mei 1904, overleden op 28 januari 1924, te Sneek, 19 jaar oud. Andrea was dienstbode en woonde in Lemmer. Zij is overleden aan de gevolgen van bloedvergiftiging, opgelopen door een wondje aan haar voet na het schaatsen. Zij werd begraven in St. Nicolaasga, bij haar ouders.

De kinderen Bouwhuis op 2 februari 1924, na het begraven van Andrea.

 

 

1.2.  Ida (Innocentia) Bouwhuis, geboren te Joure op 2 november 1905, overleden te Haarlem op 20 september 1969. Ida was kleuterleidster op de bewaarschool in Lemmer.

 

Ida met haar kleuterklas. Links achteraan Ida Bouwhuis. Omstreeks 1920.

 

Zij trouwde op 25 mei 1927 te Heemstede met Wiebren Pelsma, geboren op 8 november 1900 in Sneek, overleden te Haarlem op 2 juni 1983, zoon van Anne Pelsma, Ambtenaar bij de Nederlandse Spoorwegen, en Dieuwke Frankena. Beroep van Wiebren Pelsma: Instrumentmaker bij de Nederlandse Spoorwegen. Wiebren en Ida kregen 5 kinderen: Andre (1929), Tim (1930), Thea (1932), Will (1940) en Bob (1942).

 

Wiebren met Andre, Ida met Tim.

 

1.3.  Dora Bouwhuis, zij trouwde met Petrus Antonius Poelsma, geboren te Goutum, overleden te Nijmegen op 20 september 1944.

 

Dora Bouwhuis, 1929.

 

 

1.4.  Egbert Bouwhuis, hij trouwde met Boukje Poelsma.

 

Egbert Bouwhuis en Boukje Poelsma.

 

1.5.  Anna Bouwhuis

 

1.6.  Hermana (Hammie) Bouwhuis, geboren te Eesterga op 28 oktober 1915. Zij werd naar Steenwijkerwold gebracht omdat zij ziek was, er zou daar beter voor haar gezorgd kunnen worden. Zij is overleden te Steenwijkerwold op 11 juli 1926.

 

Hammie in Steenwijkerwold.

 

1.7.  Theo Bouwhuis.

 

Theo Bouwhuis met vrouw en kinderen in Canada.

 

1.8.  Greta Bouwhuis, zij werkte in de verpleging en trouwde met Dirk Veldman.

 

Greta Bouwhuis en Dirk Veldman.

 

1.9.  Utie Bouwhuis, geboren te Eesterga op 24 december 1919, overleden op 8 augustus 2014 te Rijsen. Beroep: verpleegster. Zij trouwde met Stef Arns, geboren te Heteren op 6 maart 1922, overleden te Leusden op 15 november 2011. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

 

Utie Bouwhuis.

 

1.10.  Tiemen Bouwhuis, geboren in Lemsterland op 31 juli 1922, 4 weken na het overlijden van zijn vader. Overleden te Beverwijk op 8 september 2002. Beroep: loonadministrateur bij de firma Sihi pompen in Beverwijk. Tiemen trouwde op 12 april 1950 te Lemmer met Janke Visser, geboren te Lemmer, dochter van Steven Visser en Trijntje Vleeshouwer. Voor voorouders van Janke zie genealogie familie Visser. Janke (Janny) is overleden te Beverwijk op 5 juni 1992. Tiemen en Janke kregen 3 kinderen: Bob (1951), Tineke (1953) en Ina (1956)

 

Tiemen Bouwhuis en Janke Visser.

 

Generatie 2, ouders

 

2Egbert Bouwhuis, geboren te Follega op 27 februari 1842, overleden te Lemmer op 24 februari 1927. Beroep: koopman, veehandelaar. In 1899 is hij veehouder te Eesterga. Zoon van Tiemen Egberts Bouhuis en Harmke Teyes de Boer. Hij trouwde op 15 januari 1870 te St. Nicolaasga met Intje (Ida) Tinga. Kinderen uit dit huwelijk:

2.1.  Uilkje Bouwhuis, geboren te Lemmer op 19 oktober 1870, aangifte werd gedaan door Ferdinandus Visser, verloskundige, want vader was afwezig, zijn beroep was koopman. Uilkje is overleden te Lemmer op 18 juli 1938, 67 jaar oud.  Zij trouwde op 15 juni 1899 met Louwrens Bosma, geboren te Lemmer, zoon van Yme Bosma en Anna Hamers. Beroep: Hofmeester op een stoomboot. Kinderen uit dit huwelijk: Anna (1900), Ida (1901), Maria (1902), en nog 4 kinderen. De dochters Ida en Maria werden kloosterzuster. Dochter Anna had een Jaminwinkel in het ouderlijk huis aan de Kortestreek in Lemmer. De 3 jongste kinderen van Uilkjes broer Tiemen en Meintje Sterk groeiden op bij Uilkje en Louwrens.

 

De kinderen van Uilkje en Louwrens, foto omstreeks 1910.

 

2.2.  Harmke Bouwhuis, geboren te Lemmer op 24 april 1873, overleden te Eesterga op 13 januari 1894, 20 jaar oud, ongehuwd.

2.3.  Tiemen Bouwhuis, te Eesterga op 17 september 1875, zie 1.

2.4.  Maria Bouwhuis, geboren geboren te Eesterga op 6 oktober 1877, overleden te Leeuwarden op 31 maart 1927, 49 jaar oud. Zij woonde te Ruigahuizen. Maria trouwde op 7 mei 1908 met Siebren Dooper, veehandelaar, geboren te Balk, wonende te Sondel, zoon van Luitjen Siebrens Dooper en Albertje Everts de Vries.

2.5.  Ida Bouwhuis, geboren te Eesterga op 22 maart 1880, overl. 16 maart 1884, 4 jaar oud.

2.6.  Anna Bouwhuis, geboren te Eesterga op 25 juli 1883, overleden op 23 januari 1926, te Sneek, 42 jaar oud. Zij woonde te Tinga in de gemeente IJlst. Anna trouwde op 7 mei 1912 met Gerrit Rimke Kingma, van boerenbedrijf, geboren in Terband, wonende te Nieuweschoot, zoon van Jan Gerrits Kingma, veehouder te Nieuwschoot, en Alida Hendriks Meyners.

3Intje (Ida) Tinga, geboren te St. Nicolaasga op 21 november 1842, overleden te Lemmer op 6 mei 1916. Dochter van Yde Teyes Tinga en Uilkje Klazes Hagedoorn.

1916 Langweer, notaris A. Faber
Gemeente: Doniawerstal
Provisionele toewijzing en inhouding
- Egbert Bouwhuis te Lemmer
- Louwrens Bosma te Lemmer
- Tiemen Bouwhuis te Eesterga
- Sybrand Dooper te Sondel
- Gerrit Kingma te Wijckel
Bron : Tresoar
Toegangsnr.  : 26
Inventarisnr.: 74109
Repertoirenr.: 2575 en 2592 d.d. 12 oktober 1916

1916 Langweer, notaris A. Faber
Gemeente: Doniawerstal
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van vastigheden te Oosterzee c.a., waarde fl. 8536
- Egbert Bouwhuis te Lemmer
- Tiemen Bouwhuis te Eesterga
- Sybrand Dooper te Sondel
- Gerrit Kingma te Wijckel
Bron : Tresoar
Toegangsnr.  : 26
Inventarisnr.: 74109
Repertoirenr.: 2627 d.d. 7 december 1916

Familiefoto 1924. Waarschijnlijk t.g.v. 25-jarig huwelijk van Uilkje en Louwrens.

Helemaal links op de foto staat Egbert Bouwhuis.

 

Generatie 3, grootouders

 

4Tiemen Egberts Bouhuis, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 9 september 1804, overleden te St. Nicolaasga op 29 aug. 1871. Beroep: koopman. Zoon van Egbert Durks en Roeltje Hendriks. Hij trouwde (als Timen Egberts Bosma) op 16 mei 1834 met Harmke Teyes de Boer. Kinderen uit dit huwelijk:

4.1.  Eibert Bosma, geboren te Eesterga 29 november 1834, overleden te Follega 24 april 1837, 2 jaar oud.

4.2.  Teye Bosma, geboren te Eesterga op 28 juni 1836, overleden te St. Nicolaasga op 27 maart 1909, 72 jaar oud, beroep: koemelker. Teye trouwde 30 jaar oud, beroep koopman, op 25 mei 1867 met de 31-jarige Afke Nijholt, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Johannes Lykles Nijholt, dagloner, en Ynske Jelles Bosma. Teye en Afke woonden in St. Nicolaasga. In de geboorte- en huwelijksaktes van hun kinderen wordt het beroep van Teye vermeld, dat is achtereenvolgens: koopman, wagenaar, arbeider, koemelker, vrachtrijder, en bij overlijden weer koemelker. Teye en Afke kregen de volgende, in St. Nicolaasga geboren, kinderen met de achternaam Bosma: Harmke (1868), Thiemen (1869), Johannes (1871),  Egbert (1873), Ynskje (1875), Ynskje (1876), Dirk, (1878) en Siebrigje (1880).

4.3.  Roelofje Bouwhuis, geboren te Follega op 17 mei 1838, zij was 31 jaar oud en huishoudster te Westhem toen zij op 7 mei 1870 trouwde met de 23-jarige Hotze Symensma, timmerman, geboren te Westhem, zoon van Symen Thomas Symensma en Trijntje Joukes Bouma. Na het huwelijk is hij veehouder te St. Nicolaasga en Doniaga, later weer timmerman. Uit dit huwelijk de kinderen: Siemen (1872), Catharina (1873), Harmke (1874), Thiemen (1875), Harmke (1876), Thomas (1878), Teye (1879), Rein (1881)

4.4.  Aart Bouwhuis, geboren te Follega op 29 april 1840, aangifte wordt gedaan door Ferdinandus Visser, genees- heel- en vroedmeester, de vader is koopman en thans voor zijn beroep afwezig.  Aart is overleden te Heeg op 4 april 1887, 46 jaar oud. Aart is 28 jaar oud en dienstmeid te Nijega als zij op 9 mei 1868 trouwt met Age Walta, boereknecht, geboren te Abbega, zoon van Douwe Jarigs Walta en Wilhelmina Mous. Age is overleden in 1924, 83 jaar oud. In 1880 is Age schipper. Aart en Age kregen 9 kinderen waarvan er 5 op jonge leeftijd zijn overleden.

4.5.  Egbert Bouwhuis, geboren te Follega op 27 februari 1842, zie 2.

4.6.  Dirk Bouwhuis, geboren te Eesterga op 1 januari 1844. Wordt vermeld in het militieregister. In 1871 is hij koopman te St. Nicolaasga. Overleden te Diemen op 15 november 1924. In de overlijdensakte worden zijn ouders vermeld, geen echtgenote. Hij woonde te Amsterdam.

4.7.  Sjoerdje Bouhuis, geboren te Follega op 12 april 1846, overleden te St. Nicolaasga op 7 mei 1906, 60 jaar oud, weduwe. Zij, dienstmeid in Tjerkgaast, trouwde op 22 oktober 1870 met Jouke Symensma, boerenknecht, wonende te Tjerkgaast, geboren te Westhem, zoon van Symen Thomas Symensma en Trijntje Joukes Bouma. Een jaar later is Jouke veehouder in Tjerkgaast, in 1873 is hij veehouder in St. Nicolaasga, in 1878 is hij dagloner. Jouke is overleden in 1895, 50 jaar oud, beroep arbeider. Kinderen van Sjoerdje en Jouke: Catharina (1871), Harmke (1872), Siemen (1873), Thiemen (1875), Thomas (1876), Jacobus (1877), Roelofje (1878), Jantje (1880), Egbert (1882), Geertje (1883), Egbert (1886), Jarigje (1888), Siemen (1892).

4.8.  Jantje Bouhuis, geboren te Eesterga op 29 maart 1848. Zij is 33 jaar oud en dienstmeid te Greonterp als zij op 7 mei 1881 trouwt met Yme Symensma, arbeider, geboren en wonende te Westhem, zoon van Symen Thomas Symensma en Trijntje Joukes Bouma. Yme is weduwnaar van Trijntje Huitema, hij verloor in één jaar tijd zijn vrouw en de 3 jongste kinderen, zijn oudste 3 kinderen zijn: Klaaske (1874), Symon (1875) en Katharina (1876). Na het huwelijk van Jantje en Yme komen zij allebei niet meer voor in de gegevens van de burgerlijke stand. Waarschijnlijk geëmigreerd.

4.9.  Egbert Bouwhuis, geboren te Eesterga op 29 juni 1849. Hij was 29 jaar oud en boereknecht te Oosterzee toen hij op 16 mei 1879 trouwde met de 23-jarige Bootje de Jong, dienstmeid in St. Nicolaasga, geboren te Oldeouwer, dochter van Pieter Meintes de Jong, dagloner, en Jacobje Roelofs de Ree. Uit dit huwelijk de kinderen, geboren te Oldeouwer: Thiemen (1880-1881), Pieter (1881-1883), Jacobje (1883), Harmke (1884), geboren te St. Nicolaasga: Pieter (1886-1887), Pieter (1888), geboren te Amsterdam: Pietronella (omstreeks  1895), en Egbertus (omstreeks 1901).

4.10.  Levenloos dochtertje, geboren 27 juni 1851.

4.11.  Antje Bouwhuis, geboren te Follega op 23 maart 1853, in de geboorte-akte: Vader afwezig, is koopman. Antje is overleden te Amsterdam op 8 maart 1926. Zij trouwde 22 jaar oud op 23 april 1875 met de 30-jarige Wietze Zwaga, koopman, wonende te Oldeouwer, weduwnaar van Tetje Cornelis van der Velde, zoon van Douwe Siebes Zwaga en Afke Wietzes Portiek. Uit zijn 1e huwelijk heeft Wietze 5 kinderen: Douwe (1867), Kornelis (1869), Jan (1871) en de tweeling Johanna (1873-1873) en Klaas (1873-1874), een week na de geboorte van de tweeling is hun moeder overleden. Wietze Douwes Zwaga is overleden te Amsterdam op 14 juli 1922. Kinderen van Antje en Wietze, geboren te Oldeouwer: Harmke (1876), Thiemen (1877), geboren te Doniaga: Afke (1878), geboren te St. Nicolaasga: Tietje (1879), Attje (1881), geboren te Amsterdam: Siebe (1882), Titus (1883), Jeltje (1887), Egbertus (1888), Anna (1891).

4.12.  Akke Bouhuis, geboren te Follega op 9 september 1854, overleden 3 dagen oud.

5.  Harmke Teyes de Boer, geboren te Nijemirdum op 6 december 1812, overleden te St. Nicolaasga op 7 juli 1875. Dochter van Teije Durks de Boer en Attje Jacobs van der Hoff. Na het overlijden van Tiemen is Harmke “veehoudersche” te St. Nicolaasga.

 

1871 Lemmer, notaris F. Schaafsma
Gemeente: Lemsterland
Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 771
- Harmke Teyes de Boer te St. Nicolaasga, weduwe van Tiemen Egberts Bouwhuis,
verkoper; en kinderen
Bron : Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 97062
Repertoirenr.: 162 d.d. 10 oktober 1871

1871 Lemmer, notaris F. Schaafsma
Gemeente: Lemsterland
Veiling en finale toewijzing
Betreft de verkoop van hooiland te Langweer
- Harmke Teyes de Boer te St. Nicolaasga, weduwe van Tiemen Egberts Bouwhuis, verkoper, tevens als moeder van en voogd over Egbert en Antje Tiemens Bouwhuis
- Teye Tiemens Bouwhuis, koopman te St. Nicolaasga, verkoper
- Hotze Symens Symensma, boer te St. Nicolaasga, gehuwd met Roelofje Tiemens Bouwhuis, verkoper, tevens als toeziend voogd
- Age Douwes Walta, werkman te Heeg, gehuwd met Atje Tiemens Bouwhuis, verkoper
- Egbert Tiemens Bouwhuis, boer en koopman te Lemmer, verkoper
- Dirk Tiemens Bouwhuis, koopman te St. Nicolaasga, verkoper
- Jouke Symens Symensma, boer te Tjerkgaast, gehuwd met Sjoerdje Tiemens Bouwhuis, verkoper
- Jan Tiemens Bouwhuis te Joure, verkoper
Betreft de koop van hooiland te Langweer, koopsom fl. 2715
- Tjitze Epkes Leenstra, landbouwer te Doniaga, koper
Betreft de koop van hooiland te Langweer, koopsom fl. 2714
- Sibbele Harmens de Lange, landbouwer te St. Nicolaasga, koper
Bron : Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 97062
Repertoirenr.: 191 en 206 d.d. 23 november 1871

6. Yde Teyes Tinga, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 23 april 1800, overleden te St. Nicolaasga op 10 september 1866. Zoon van Teye Cobus Tinga, en Isjen Ydes Agricola. Beroep: veehouder. Hij trouwde op 29 december 1837 met Uilkje Klazes Hagedoorn. Kinderen van Yde en Uilkje, geboren te St. Nicolaasga:

6.1. Isjen Tinga, geboren op 10 januari 1839, overleden 2 maanden oud.

6.2. Teye Tinga, geboren 6 juli 1840, hij trouwde op 2 mei 1873 met Trijntje van der Meer uit Ypecolsga, dochter van Rauke Lammerts van der Meer en Hendrina Douwes Draayer. Kinderen van Teye en Trijntje: Uilkje (1874), Hendrina (1875), Yde (1877).

6.3. Yda Tinga, geboren 21 november 1842, zie 3.

7.  Uilkje Klazes Hagedoorn, r.k. gedoopt te Heeg op 13 juli 1801, overleden te St. Nicolaasga op 25 maart 1854, dochter van Klaas Paulus Hagedoorn en Intje Arriens.

 

Generatie 4, overgrootouders

 

8.   Egbert Durks, geboren te Ousterhaule, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 6 juni 1767, zoon van Durk Egberts, timmerman, en Antje Rienks. Egbert is overleden te St. Nicolaasga op 19 september 1811, enkele maanden vóór de verplichte registratie van achternamen. Hij werd 44 jaar oud. Beroep: arbeider. Hij trouwde in de r.k. kerk te Joure op 29 juni 1794 met Roeltje Hendriks. Kinderen van Egbert en Roeltje, allemaal gedoopt in de r.k. par. Op de Heide, St. Nicolaasga:

8.1.  Jantje, gedoopt op 28 juni 1795, aanwezig: Antje Durks.

8.2.  Antje, gedoopt op 16 januari 1797, aanwezig Antje Hendriks. Antje Egberts Bosma trouwde op 8 juni 1820 met Anne Hylkes Hylkema uit Heeg, arbeider, zoon van Hylke Piers Hylkema en Janke Luitzens. Zij kregen 5 kinderen.

8.3.  Durk, gedoopt op 17 oktober 1798, aanwezig: Lolke Durks. Durk Egberts Bosma is overleden te Lemmer op 23 januari 1870, 71 jaar oud. Beroep: aannemer van werken. Hij trouwde (1), 25 jaar oud, arbeider, op 29 februari 1824 te Lemmer met de 39-jarige Claaske Meinderts Krol, geboren te Koudum, dochter van Meindert Jans Krol en Lysbeth Sipkes. Bruidegom, bruid en moeder van de bruidegom hebben de huwelijksakte niet ondertekend, zij verklaarden niet te kunnen schrijven. Uit het huwelijk van Durk en Claaske: Lijsbeth Bosma, geboren te Follega op 30 april 1825, overleden te Eesterga op 14 juli 1826, 1 jaar oud. Zij woonden te Follega en vader is arbeider.

Hij trouwde (2), 50 jaar oud, aannemer te Lemmer, op 4 februari 1849 met de 36-jarige Cornelia Egberts Vogelvang, geboren te Heerenveen, dochter van Egbert Rienks Vogelvang en Clara Hendriks Kerkhof. Deze keer heeft Durk de huwelijksakte wel ondertekend. Kinderen van Durk en Cornelia, geboren te Lemmer:

8.3.1.  Clara Bosma, geboren 19 september 1849. Zij trouwde op 27 november 1868, 19 jaar oud, te Lemmer met de 23-jarige Johannes Dooper, geboren in de Hommerts, zoon van Luitzen Johannes Dooper en Froukje Pieters Zwart. Johannes is overleden in 1880 in Nederhorst den Berg waar hij polderwerker was. Clara is dan werkster in St. Nicolaasga. Clara is overleden te IJsbrechtum op 17 februari 1921, 71 jaar oud. Kinderen van Clara en Johannes, geboren te Lemmer: Froukje (1869), Cornelia (1870-1870), Cornelia (1872).

8.3.2.  Roelofje Bosma, geboren 24 augustus 1851, overleden te St. Nicolaasga 26 mei 1929, 77 jaar oud. Zij, dienstmeid te Heeg, trouwde 27 jaar oud in 1879 te Heeg met de 62-jarige Johannes van der Heyden, geboren te Bergen op Zoom, timmerman te Heeg, weduwnaar. Johannes is overleden in 1891. Roelofje trouwde (2) in 1893 met Jitte Leenstra uit Doniaga. Uit beide huwelijken geen kinderen.

8.3.3.  Jantje Bosma, geboren 18 september 1855, overleden op 5 januari 1930 te St. Nicolaasga, 74 jaar oud. Zij trouwde 22 jaar oud op 6 juni 1878 met de 27-jarige Harmen Werkman, dagloner, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Thijs Harmens Werkman en Antje Willems Asma. Zij kregen in St. Nicolaasga de volgende kinderen: Thijs (1878), Kornelia (1880), Durk (1882), Antje (1884), Willem (1886), Antje (1890), Thijs (1894), en Hendrik (1897).

8.3.4.  Hendrik Bosma, geboren 3 augustus 1857, overleden 10 april 1942, 84 jaar oud. Beroep: werkman. Hij trouwde 31 jaar oud op 31 augustus 1888 te Lemmer met de 35-jarige Klara Visser, weduwe, geboren te Lemmer, dochter van Steven Jelles Visser en Susanne Gerrits ter Velde. Klara had uit haar 1e huwelijk met Jan Martens van der Heide uit Joure, beroep postiljon, de in Lemmer geboren kinderen: Susanne (1877), Marten (1879-1881), Trijntje (1880), Steven (1882-1883), Martinus (1883). Kinderen uit het huwelijk van Hendrik en Klara, geboren te Lemmer:

8.3.4.1.  Durk Bosma, geboren 11 juli 1889, overleden 3 juli 1972.  Beroep: visventer. Durk trouwde 27 februari 1919 met Marijke Swart, geboren te Joure, dochter van Auke Andries Swart en Tetje Halma.

 

Durk Bosma, als zijn overgrootvader een paar maanden later was overleden dan had hij de achternaam Bouwhuis gehad.

 

Op 13 december 1811 liet de betovergrootvader van Durk, Durk Egberts, in St. Johannesga de naam Bouwhuis registreren voor zijn kinderen en kleinkinderen. Oudste zoon Egbert Durks was op 19 september 1811 overleden en Durk Egberts vergat de kinderen van deze oudste zoon ook de naam Bouwhuis mee te geven. Wie hen de achternaam Bosma gaf is niet teruggevonden. Egberts zoon Tiemen was al getrouwd en vader van 2 kinderen toen hij deze vergissing liet rechtzetten en zich voortaan Bouwhuis liet noemen. Egberts zoon Durk, grootvader van Durk, hield de achternaam Bosma.

8.3.4.2.  Steven Bosma, geboren 4 februari 1891, hij heeft aan de Oude Sluis in Lemmer de viswinkel van zijn ouders voortgezet. Steven was ongehuwd.

8.3.4.3.  Cornelis Bosma, geboren 10 mei 1892, overleden te Sneek op 29 maart 1977, begraven te Lemmer. Cornelis was ongehuwd.

8.3.4.4.  Berendina Bosma, geboren 18 november 1894, zij trouwde in Amerika met de uit Balk afkomstige Siebrand Dooper, beroep: legerofficier. Na zijn overlijden te San Francisco in 1951 kwam Dina Bosma terug naar Lemmer om voor haar broers te zorgen. Zij is overleden te Lemmer op 29 januari 1976.

8.4.  Hendrik, gedoopt op 2 oktober 1801, aanwezig: Jitske Durks. Hendrik is overleden te St. Nicolaasga op 27 november 1815, 14 jaar oud, beroep: boereknecht. Vermeld als Hendrik Egberts, met patroniem dus, zonder achternaam.

8.5.  Tiemen, gedoopt op 9 september 1804, aanwezig: Akke Hendriks. Zie 4.

8.6.  Jitske, gedoopt 1 februari 1808, aanwezig: Akke Hendriks.

9.   Roeltje Hendriks, r.k. gedoopt te Lemmer op 2 november 1770, doopnaam Rudolpha, dochter van Hendrik Tiemens en Jantje Johannes. Roeltje woont in 1824 in Lemmer, zij is dan weduwe.

10.  Teije Durks de Boer, geboren + 1765 te Wyckel, overleden 28 april 1831 te Nijemirdum, 66 jaar oud. Beroep: landbouwer. Zoon van Durk Teijes en Sjoerdje Cornelis. Hij trouwde 18 november 1810 in Balk met Attje (Aat) Jacobs van der Hoff. Zij zijn dan allebei afkomstig van Nijemirdum. De kinderen uit dit huwelijk worden geboren te Nijemirdum en r.k. gedoopt te Balk, dat zijn:

10.1.  Sjuttie de Boer, geboren 11 juni 1811. Zij trouwde op 23 november 1834 met Joannes Wytzes Patiek (Portyk), werkman, wonende te Wijckel, geboren te Oudehaske, zoon van Wytze Jans Patiek en Jeltje Ydes Agricola. Kinderen uit dit huwelijk hebben de achternaam Portyk, dat zijn: Teye (1835), Wytze (1837), Jeltje (1838), Aat (1840), Hielke (1842) en Durkje (1844). Op 11 november 1859 trouwt de 51-jarige Joannes Wietses Portyk (2) met de dan 43-jarige Durkje Teyes de Boer, zus van Sjutje.

10.2.  Harmke de Boer, geboren 6 december 1812, zie 5.

10.3.  Jantje de Boer, geboren 16 december 1813. Zij was 18 jaar oud en dienstmeid toe ze op 1 december 1832 trouwde met Meindert Joukes Bouwma, boer, geboren te Nijemirdum, zoon van Jouke Reins Bouwma en Jantje Jans Krol. Kinderen uit dit huwelijk hebben de achternaam Bouma, dat zijn: Durkje (1834), Jouke (1841), Teye (1843), Jantje (1845).

10.4.  Durkje de Boer, geboren 14 maart 1816, overleden 25 januari 1869.  Zij is boeremeid als ze op 28 juni 1837 trouwt met Hendrik Attes Bakker, boereknecht, geboren te Harich, zoon van Atte Jans Bakker en Grietje Bouwes Coldeweyer. Kinderen van Durkje en Hendrik: Grietje (1840), Teye (1841), Durk (1847), Jacob (1856). Durkje trouwde (2) op 1 november 1859 met Joanes Wietses Portiek, weduwnaar van haar zus Sjutje.

10.5.  Japikje de Boer, geboren 28 maart 1820. Zij was 18 jaar oud toen ze op 10 december 1838 trouwde met de 39-jarige Petrus (Pieter) Ooyers Folmer, werkman, wonende te Oudemirdum, geboren te Harich, zoon van Ooyer Berends Folmer en Elisabeth Pieters Postma. Petrus is weduwnaar van Geeske Reins Bouma en van Popkje Douwes Bosma.

Kinderen van Japikje (Jacobje) en Pieter: Durk (1839),  Rein (1840), Aat (1842), Dirk (1844), Geeske (1846) en Reinskje (1849). Japikje is overleden op 11 maart 1849, 2 weken na de geboorte van Reinskje.

 

10.6.  Durk de Boer, geboren 1 januari 1826, overleden 22 maart 1831, 5 jaar oud.

11.  Attje (Aat) Jacobs van der Hoff, geboren in Huiteburen, Oudemirdum, r.k. gedoopt te Bakhuizen op 12 januari 1787, dochter van Jacob Gerrits van der Hoff en Harmke Lammerts Roodhof. Aat is overleden te Nijemirdum op 31 augustus 1840, weduwe, 52 jaar oud. Na het overlijden van Teye in 1831 is zij boerin.

12.  Teye Cobus Tinga, gedoopt te St. Nicolaasga op 26 februari 1775, zoon van Cobus Annes Hollander en  Janke Teyes. Overleden te Koudum op 27 november 1816, 41 jaar oud. Beroep: boer. Hij trouwde op 14 mei 1797 in de Rooms-katholieke parochie Op de Heide te St. Nicolaasga met Isjen Ydes Agricola, getuigen: Cobus Annes en Jeltje Ydes. Zij kregen de volgende kinderen, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga:

12.1.  Janke Teyes Tinga, gedoopt op 9 oktober 1798, meter: Janke Teyes. Zij was dienstmeid toen ze 42 jaar oud op 14 mei 1841 trouwde met de 26-jarige Klaas Siebes de Boer, schipper, geboren te Lemmer, zoon van Siebe Jolles de Boer, boer te Eesterga, en Grietje Wiebrens Dijkman.

12.2.  Yde Teyes Tinga, gedoopt op 23 april 1800,  zie 6.

12.3.  Fenne Teyes Tinga, gedoopt op 30 oktober 1802, meter: Egbertjen Cobus. Zij trouwde 33 jaar oud op 11 december 1835 met de 27-jarige Berend Kesekamp, arbeider, geboren te Kuinre, zoon van Jurian Gerrits Kesekamp en Maria Coop.

12.4.  Jacobus, gedoopt te Joure op 3 november 1806, aanwezig Jan Claassens. Kobus Teyes Tinga is overleden te St. Nicolaasga op 10 juli 1829, 22 jaar oud, beroep: boereknecht.

12.5.  Marijke Teyes Tinga, gedoopt op 13 juni 1810, meter: Jantje Gerrits. Marijke was naaister toen zij op 16 november 1832 trouwde met Siebe Jelles Bosma, bakkersknecht, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Jelle Harmens Bosma en Berber Gosses van der Heide. Kinderen van Marijke en Siebe: Berber (1835), Isjen (1836), Berber (1838), Antje (1840), Teye (1843), Berber (1844), Teye (1847). Siebe is overleden in 1847, 39 jaar oud. Marijke hertrouwde in 1858 met Harmen Pieters Veldman, slager te St. Nicolaasga.

12.6.  Antje Tinga, geboren 22 oktober 1812, zij trouwde 22 jaar oud op 27 mei 1835 met de 32-jarige Ane Jans Monkelbaan, boereknecht, geboren te Harich, zoon van Jan Johannes Monkelbaan en Jantje Jans Postma. Antje was toen al moeder van dochtertje Teike, geboren in 1832. Kinderen van Antje en Ane, geboren te Sloten: Jan (1836), Jacobus (1838), Jacobus (1839), Harmen (1840). Antje is overleden op 1 augustus 1840, 2 dagen na de geboorte van Harmen, 27 jaar oud. Vier dagen later is ook Harmen overleden.

Naamsaanneming 1811

Langweer, deel 1 folio 18
Tinga, Teye Cobus, Doniaga
Kinderen:
Ide 11, Kobus 5, Janke 12, Finne 8, Marijke 1

13.  Isjen Ydes Agricola, gedoopt te St. Nicolaasga op 24 september 1776, en daar ook overleden op 18 april 1837, 61 jaar oud, beroep boerin.  Dochter van Yde Bruins en  Fenne Gerrits.

14.  Klaas Paulus Hagedoorn, geboren te Heeg op 2 november 1771, overleden op 19 december 1839 te Heeg. Zoon van Paulus Klazes Hagedoorn en Uilkjen Huites. Beroep: Scheepstimmermansknecht. Hij trouwde op 2 juni 1799 met Intje Ariens, afkomstig van Folsgare. Kinderen van Klaas en Intje, r.k. gedoopt te Heeg:

14.1.  Adrianus, (Arjen) gedoopt op 24 mei 1800, meter: Jacoba Ariens. Hij, boereknecht, trouwde op 13 mei 1826 met Sjoukje Taekes de Boer, geboren te Tzum, dochter van Taekes Lourens de Boer en Taetske Jacobs Mulder.

14.2.  Ulck, gedoopt op 30 juli 1901, meter: Teetske Paulus.  Zie 7.

14.3.  Paulus, gedoopt op 22 november 1802, aanwezig: Tjeedske Paulus. Beroep: scheepstimmermansknecht. Hij trouwde op 19 mei 1827 met Catharina Ariaans Bijvoets uit IJlst, dochter van Ariaan Pieters Bijvoets, koperslager, en Ruurdtje Jans Koten. In 1839 is Paulus scheepstimmerknecht te Amsterdam.

14.4.  Huite, gedoopt op 7 september 1804, aanwezig: Claas Heutes. Beroep: boereknecht. Hij trouwde op 16 oktober 1831 Teakje Taekes de Boer, dienstmeid, geboren te Tzum, dochter van Taekes Lourens de Boer en Taetske Jacobs Mulder.

14.5.  Johannes, gedoopt 28 april 1806, aanwezig: Kerst Ariens. Overleden 6 maanden oud. 

14.6.  Johannes, gedoopt op 23 oktober 1807, aanwezig: Jacob Ariens. Hij was boereknecht te Nijhuizum toen hij op 21 januari 1834 trouwde met Jetske Jacobs Brouwer, dienstmaagd te Nijhuizum, geboren te Westhem, dochter van Jacob Feikes Brouwer, boer, en Aaltje Doekes Wijngaarden.

Intje Arriens is overleden op 27 oktober 1807, 4 dagen na de geboorte van Johannes. Klaas trouwde (2) op 21 oktober 1810 te Heeg met Richtje Harmens Stoelinga. Uit dit huwelijk:

14.7.  Intje, geboren 6 november 1811, aanwezig: Jan Pieters. Zij was dienstmaagd te Gaastmeer toen zij op 14 mei 1836 trouwde met Herman Reins Roodhof, werkman, wonende te Mirns en Bakhuizen, geboren te Langweer, zoon van Rein Lammerts Roodhof en Baukje Jelles.

14.8.  Harmen, geboren op 1 april 1813, overleden te Heeg, 3 jaar oud.

14.9.  Antje, geboren 26 april 1815, overleden 2 weken oud.

14.10.  Klaas, geboren 14 augustus 1816. Hij, scheepstimmermansknecht te Harlingen, trouwde op 18 mei 1845 te Harlingen met Margrieta Drost, geboren te Harlingen, dochter van Hendrik Drost en Geertruida Harmens.

14.11.  Harmen, geboren te Heeg op 29 juli 1819. In 1839 is hij scheepstimmerknecht te Harlingen.

15.  Intje Ariens, geboren te Folsgare op 26 oktober 1774, overleden te Heeg op 27 oktober 1808. Dochter van Arjen Karstes en Johanna Jakobs.

 

Generatie 5, betovergrootouders

 

16. Durk Egberts, gedoopt in de r.k. par. Op de Heide, St. Nicolaasga op 11 maart 1740, zoon van Egbert Gerrits en Ytske Dirks. Aanwezig: Jan Gerrits. Waarschijnlijk is hij de Dirk Egberts die is overleden op 10 mei 1815, helaas in de overlijdensakte geen namen van ouders en/of echtgenote. Beroep: timmerman. Hij trouwde op 11 november 1766 in de Rooms-katholieke parochie Op de Heide te St. Nicolaasga met Antje Riencks. Getuigen bij dit huwelijk waren: Roelif Joannis en Anna Gert Mulders. Kinderen uit dit huwelijk allen r.k. gedoopt te St. Nicolaasga:

16.1. Egbert Durks, geboren te Ousterhaule, gedoopt 6 juni 1767, zie 8.

16.2. Rienk Durks, gedoopt op 16 februari 1769, aanwezig: Griet Rienks. Beroep: timmerman. Hij trouwde met Akke Jans, zij woonden in Nijehaske en later in Rotsterhaule waar hij is overleden op 1 oktober 1826, 58 jaar oud. In de naamsregistratie hieronder worden zijn kinderen genoemd, daarna nog geboren: Egbert (1812).

Naamsregistratie 1811
Haske, deel 1 folio 104
Bouwhuis, Rienk Durks Nijehaske
Kinderen:
Durk 13, Nijehaske, Afke 11, Nijehaske, Jan 8, Nijehaske, Hielke 6, Nijehaske, Andries 4, Nijehaske, Egbert 2 dgn., Nijehaske

16.3. Lolke Durks, gedoopt op 12 juni 1770, aanwezig: Diuke Gerrits. Hij is overleden te Jubbega op 22 januari 1833, 62 jaar oud. Beroep: timmerman. Hij was getrouwd met Wimke Jans, hun kinderen worden genoemd in onderstaande naamsregistratie. Daarna nog geboren: Hendrik (1813), Durk (1817) en zoon Anne (1820)

16.4. Andries Durks, gedoopt op 6 juli 1772, aanwezig: Griet Rienks. Overleden vóór 1811.

16.5. Ytske Durks, gedoopt 17 maart 1781, aanwezig Diuke Gerrits. Overleden op 24 november 1858 te Oudega, 77 jaar oud, weduwe. Zij trouwde op 16 december 1804 met Jan Poorten, arbeider, afkomstig van Oudehaske. Hun kinderen: Durk (1805) Joure, Durk (1806) Joure, Durk (1807) Joure, Poorten (1808-1812) Heerenveen, Aaltje (1813) Koudum, Antje (1817) Balk, Durkje (1822) Aengwirden.

Naamsregistratie 13 december 1811
St. Johannesga, deel 1 folio 134
Bouwhuis, Dirk Egberts, Rotsterhaule
Kinderen:
Rienk 38, Oude Haske, Lolke 36, Compagnie van Schoterland, Jitske 26, Terband
Kindskinderen:
(v. Rienk) Dirk 14, Andries 10, Jan 6, Mike 8, Jantje 2
Kindskinderen:
(v. Lolke) Jan 13, Andries 6, Dirk ½

Bij deze naamsregistratie heeft grootvader Durk Egberts er blijkbaar niet aan gedacht óók de kinderen van zijn in september 1811 overleden zoon Egbert de achternaam Bouwhuis te geven.

17Antje Rienks, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 19 juni 1741, dochter van Rienk Ellers en Griet Andries. Aanwezig: Mary Andries. Vermoedelijk overleden in Doniawerstal op 23 mei 1806.

18. Hendrik Tiemens, geen zekerheid over wie zijn ouders zijn. Mogelijk is hij de op 11 januari 1735 te Joure r.k. gedoopte zoon van Tiemen Berends en Antje Jans. Naar het zich laat aanzien is die familie afkomstig uit de kop van Overijssel. Hendrik woonde al in Lemmer toen hij op 31 januari 1759 te Lemmer trouwde met Jantje Jans, eveneens afkomstig van Lemmer. Bij het r.k. kerkelijk huwelijk zijn hun getuigen Elizabeth Stalmeyer en Zitzke Wauters. Hendrik en Jantje lieten in Lemmer 4 kinderen r.k. dopen, dat zijn:

18.1. Acke Hendriks, gedoopt op 22 november 1759, aanwezig: Joan Tiemens. Akke Hendriks is overleden te Lemmer op 23 oktober 1825, weduwe, beroep: visvrouw. Zij is afkomstig van Oldemarkt als zij op 23 november 1788 in Lemmer trouwt met Hille Johannes Jagering (de Jager), viskoopman, geboren te Lemmer, zoon van Joannes Harmens en Totje Deddes.

18.2. Anna (Antje) Hendriks, gedoopt op 5 september 1761, meter: Afke Tiemens. Overleden te Lemmer op 25 oktober 1828, weduwe, beroep: “winkeliersche”. Zij trouwde op 15 juni 1800 te Joure met Durk Hendriks. Durk is overleden in Haskerland op 23 oktober 1808. Uit dit huwelijk één zoon:

18.2.1. Hendrik Durks, r.k. gedoopt te Joure op 24 augustus 1800, peter: Wilm Hendriks.

Memories kantoor Lemmer, overl. jaar 1838
Gemeente Lemsterland
Overledene : Alida Egberts Hottinga
Overleden op: 15 maart 1838
Wonende te : Eesterga
Tekst: boerin; enige testamentair erfgenaam is bij haar inwonende knecht Hendrik Durks Bosma; zuster van Gosse Egberts Hottinga, winkelier (vader van minderjarige Rinskje, Egbert en Yme Gosses Hottinga: samen legaat van fl. 500,-); verder legaat voor RK-pastoor J. Hebben (fl. 200,-). Saldo fl. 1.383,17. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
Bron: Memories van successie 1837-1839
Toegangsnr. : 42 Inventarisnr. : 12011

Alida Egberts Hottinga was ongehuwd. Haar eveneens ongehuwde broer Teye was overleden in 1835. Haar broer Gosse was winkelier te Lemmer. Alida werd r.k. gedoopt te Lemmer op 9 januari 1774, dochter van Egbert Teyes en Renske Gosses. Reynsk Gosses was een Hottinga, gedoopt op 2 mei 1737, dochter van Gosse Jouckes, boer te Eesterga, en Aleyt Willems.
Egbert Teyes is een zoon van Teye Dircks en Egbertje Egberts (zie 40 – 41)

Met deze erfenis was Hendrik niet langer knecht, hier begon zijn leven als boer te Eesterga. Hij trouwde, 38 jaar oud, op 4 november 1838 met Djoeke Jans Spijkerman, dienstmeid wonende te Eesterga, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Jan Hendriks Spijkerman, arbeider, en Geesje Lucas.

18.3. Timen Hendriks, gedoopt op 25 oktober 1764, peter: Joannes Ipens.

18.4. Rultjen Hendriks, gedoopt op 2 november 1770, meter: Afke Timens. Zie 9.

19. Jantje Johannes, geboortedatum onbekend. Zij trouwde op 31 januari 1759 te Lemmer met Hendrik Tiemens. Zij is een halfzus van Yme en Jacob Jans Kuiper, Yme is geboren omstreeks 1752 en Jacob is r.k. gedoopt te Lemmer op 23 december 1748, zoon van Jan Jacobs en Janke Nolkes, peter: oom Yme Jacobs. Jan Jacobs en Janke Nolkes zijn getrouwd in 1745 te Sloten, de woonplaats van Janke, Jan Jacobs was afkomstig van Lemmer. Janke Nolkes trouwde (1) in 1735 te Sloten met Jan Feites. Jantje Johannes kan een dochter zijn uit dat huwelijk. Van Jan Jacobs, gedoopt Johannes (1723), zoon van Jacob Jans en Antje Ymes, is geen eerder huwelijk gevonden, wat echter niet wegneemt dat Jantje wel zijn dochter zou kunnen zijn. De familie van Jan Jacobs in Lemmer gebruikt vanaf omstreeks 1770 de achternaam Cuper.

Jantje is bij de quotisatie in 1749 de oudste van de 2 kinderen.

Quotisatiekohieren 1749
Jan Jacobs, Lemsterland
Plaats: Lemmer
Omschrijving: matroos
Gezin volw: 2 en kind: 2
Aanslag: 11-13-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Lemsterland, fol. 21

Kantoor Lemmer, overl. jaar 1823
Overledene : Yme Jans Kuiper
Overleden op: 8 januari 1823
Wonende te : Sloten
Tekst: broer van Jacob Jans Kuiper, te Joure; halfbroer van wijlen Antje Jans (moeder van Akke, wed. Hille Johannes, te Lemmer, Antje, wed. Dirk Hendriks, aldaar en Roeltje Hendriks, wed. Eybert Durks, aldaar). Saldo fl. 4.187,10.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Bron: Tresoar Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr.: 42 Inventarisnr.: 12002 Dagregisternr.: 184

Tiemen Hendriks en Jantje Johannes zijn ook voorouders van de Lemster families de Jager, Bosma en van Schoot. Deze nakomelingen worden vermeld in bijlage 1. Parenteel Tiemen Hendriks & Jantje Jans.

20Durk Teijes, r.k.  gedoopt te Joure op 28 februari 1730, zoon van Teye Dircks en Egbertje Egberts, meter: Popke Meintes. Durk is overleden te Wijckel op 23 december 1804. Uit zijn huwelijk met Sjoerdje Cornelis de volgende kinderen, r.k. gedoopt te Bakhuizen/Balk:

20.1.  Teije Durks de Boer, geboren + 1765 te Wyckel,  zie 10

20.2.  Cornelis, geboren te Wijckel, gedoopt op 13 juni 1768.

20.3.  Pieter Durks de Boer, geboren te Wijckel, gedoopt te Balk op 23 april 1771, overleden te Workum op 17 november 1846. Beroep: boer. Hij trouwde in 1797 te Workum met Reinskje Tjeerds Buwalda.

20.4.  Egbert Durks (Oud)Hornstra, geboren te Wijckel, gedoopt op 15 november 1774 te Balk. Hij trouwde op 18 november 1810 r.k. te Balk met Trijntje Meinderts, eveneens afkomstig van Wijckel, zij is overleden op 10 september 1811, 36 jaar oud. Egbert, boer te Wijckel,  trouwde (2) op 25 november 1813, 38 jaar oud, te Langweer met de 56-jarige Imkje Meyes Rijpkema, dochter van Meye Tjitskes Rijpkema en Hylkje Cornelis. Imkje is overleden te Wijckel in 1829, Egbert is overleden te Follega in 1858, 83 jaar oud. In zijn overlijdensakte zijn de namen van zijn moeder en van zijn overleden echtgenote verwisseld. Egbert had geen kinderen.

20.5.  Antje, geboren te Wijckel, gedoopt (overleden) te Balk op 25 oktober 1778.

21Sjoerdje Cornelis, (Siurtke) r.k. gedoopt te Bakhuizen op 25 november 1737, dochter van Cornelis Johannes en Yb (Iepkje) Cornelis. Sjoerdje is overleden vóór 1804.

22Jacob Gerrits van der Hoff, geboren te Oudemirdum, r.k. gedoopt op 31 mei 1759 te Bakhuizen, zoon van Gerrit Lammerts en Aatje Lieuwes. Overleden te Oudemirdum op 9 mei 1831, weduwnaar, 71 jaar oud. Beroep: boer, landbouwer.  Hij trouwde op 18 juli 1785 te Bakhuizen met Harmke Lammerts. Kinderen uit dat huwelijk, r.k. gedoopt te Bakhuizen:

22.1.  Ath, geboren in Huiteburen, Oudemirdum, gedoopt op 5 september 1785, overleden voor januari 1787.

22.2.  Attje (Aat) Jacobs van der Hoff, geboren januari 1787 te Oudemirdum,  zie 11.

22.3.  Gerrit Jacobs van der Hoff, gedoopt op 15 juni 1788, overleden te Oudemirdum op 10 maart 1741. Hij trouwde met Pietje Hessels Bouma.

22.4.  Geertje Jacobs van der Hoff, gedoopt op 13 januari 1790, overleden op 12 mei 1829 te Mirns, 39 jaar oud. Zij trouwde met Johannes Harmens Bergman.

22.5.  Lambert, gedoopt 8 juli 1792, overleden te Oudemirdum 26 januari 1809, 17 jaar oud.

22.6.  Wiebe Jacobs van der Hoff, gedoopt op 17 april 1794, overleden te Oudemirdum op 4 oktober 1826, 32 jaar oud, ongehuwd, beroep: landbouwer.

22.7.  Bernardus Jacobs van der Hoff, (Berend) gedoopt op 6 oktober 1795, overleden op 23 januari 1865 te Hemelum. Hij trouwde met Piertje Meines van der Sluis.

22.8.  Johannes, gedoopt op 18 november 1797, overleden voor de naamsaanneming in 1811.

22.9.  Akke Jacobs van der Hoff, gedoopt op 6 november 1799. Zij trouwde met Johannes Harmens Bergsma, weduwnaar van haar zus Geertje.

22.10.  Tjitse Jacobs van der Hoff, gedoopt op 25 februari 1802, overleden te Follega op 11 december 1857, 53 jaar oud, ongehuwd en zonder beroep.

22.11.  Lieuwe Jacobs van der Hoff, gedoopt op 31 december 1803, overleden te Sloten op 12 oktober 1884, 80 jaar oud, gehuwd, beroep landbouwer te Sloten. Hij trouwde met Jantje Harmens Huizinga. Kinderen uit dit huwelijk: zie bijlage 2.

Jacob Gerrits van der Hoff en Harmke Lammerts zijn ook voorouders van de Lemster families van der Hoff en Huitema.

Deze nakomelingen worden vermeld in bijlage 2. Parenteel Jacob Gerrits van der Hoff & Harmke Lammerts

23Harmke Lammerts Roodhof, geboren te Oudemirdum, r.k. gedoopt te Bakhuizen op 23 juli 1761, dochter van Lammert Berends en Geertje Reins. Overleden op 8 juni 1822, 62 jaar oud.

24. Cobus Annes Hollander, r.k. gedoopt te Makkum op 1 november 1741, zoon van Anne Hendriks en Marijke Cobus. Overleden te St. Nicolaasga op 6 oktober 1826, 84 jaar oud, weduwnaar. Hij trouwde te St. Nicolaasga op 2 mei 1768 met Janke Teyes. Kinderen uit dit huwelijk, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga:

1. Marijke, gedoopt op 9 februari 1771, aanwezig: Stientje. Overleden te Oudega als Marijke Kobus op 4 juli 1829, 57 jaar oud, gehuwd. Zij trouwde te St. Nicolaasga op 7 september 1797 met Jan Claeses. Jan was winkelier te Oudega. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

2. Anne, gedoopt op 20 september 1772, aanwezig Claes Claeses

3. Teye Cobus Tinga, gedoopt te St. Nicolaasga op 26 februari 1775, zie 12.

4. Anne, gedoopt op 4 december 1776, aanwezig: Egbert Teyes.

5. Anne, gedoopt op 7 november 1778, aanwezig: Hinke Claeses

6. Egbertje, gedoopt op 15 juli 1784, aanwezig: Durk Teyes. Egbertje Jacobus Hollander is overleden op 11 september 1843, 59 jaar oud, weduwe. Zij trouwde op 12 oktober 1806 te St. Nicolaasga met Meye Tjitskes Rijpkema, zoon van Tjitske Meyes Rijpkema en Froukje Epkes. Meye is boer te Doniaga.

Naamsaanneming 1811
Langweer, deel 1 folio 43 verso
Hollander, Kobus Annes, St. Nicolaasga
Kinderen:
Tije 37, Doniaga, Marijke (?), Doniaga, Egbertje (?)
Kindskinderen:
(v. Tije) Ide 11, Kobus 5, Janke 13, Finne 9, Maria 1

Naamsaanneming 1811
Langweer, deel 1 folio 18
Tinga, Teye Cobus, Doniaga
Kinderen:
Ide 11, Kobus 5, Janke 12, Finne 8, Marijke 1

Cobus Annes Hollander en Janke Teyes zijn ook voorouders van de Lemster families Bosma, Beljon, en ook van Asma. Deze nakomelingen worden vermeld in bijlage 3. Parenteel Cobus Annes Hollander & Janke Teyes

25Janke Teyes, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 24 april 1747, dochter van Teye Dirks en Egbertje Egberts. Vermoedelijk overleden in 1809.

26Yde Bruins, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 30 oktober 1734, overleden te St. Nicolaasga op 22 juni 1792. Zoon van Bruyn Johannes en Sjouk Ydes. Hij trouwde op 5 oktober 1767 te St. Nicolaasga met Fenne Gerrits, getuigen hierbij waren Lolke Harms en Albert Jois. De kinderen van Yde en Fenne werden r.k. gedoopt te St. Nicolaasga, dat zijn:

26.1.  Jeltje, gedoopt op 12 juni 1768, meter: Jeltje Gerrits. Jeltje Ydes Agricola is overleden op 23 mei 1827, 60 jaar oud. Zij trouwde te St. Nicolaasga op 12 november 1797 met Wietze Jan (Potiek), kinderen uit dit huwelijk: Yde (1799), Jan (1800), Afke (1802), Hielke (1805) en Joannes (1808).

26.2.  Sjouk, gedoopt te St. Nicolaasga op 7 maart 1770, meter: Sjouk Bruens. Overleden te St. Nicolaasga op 31 december 1827. Zij trouwde te St. Nicolaasga op 11 mei 1793 met Lykle Harmens, afkomstig van Haskerhorne. Zij kregen 9 kinderen.

26.3.  Bruen, gedoopt te St. Nicolaasga op 6 december 1771, peter: Bruen Bruens. Overleden te St. Nicolaasga op 21 oktober 1842, 70 jaar oud. Bruin was boer te St. Nicolaasga. Hij trouwde op 7 mei 1812 met de 36-jarige Wikjen Willems Hollander, dochter van Willem Kobus en Aaltje Jacobs. Wikjen is overleden op 29 maart 1852, 76 jaar oud, weduwe, beroep boerin. Bruin en Wikje kregen 2 kinderen.

26.4.  Gerrit, r.k.. gedoopt te St. Nicolaasga op 5 juli 1773, meter: Akke Bruens. Overleden te St. Nicolaasga op 13 november 1849, 76 jaar oud, weduwnaar. Beroep: arbeider, boer. Gerrit trouwde op 14 mei 1801 te St Nicolaasga met Jantje Lubberts, geboren te Eesterga, r.k. gedoopt te Lemmer op 25 juni 1775, dochter van Lubbert Joannis en Engel Jans. Jantje is overleden te St. Nicolaasga op 11 mei 1844, 69 jaar oud. Zij kregen 9 kinderen.

26.5.  Isjen Ydes Agricola, gedoopt op 24 september 1776,  zie 13.

26.6.  Johanneske, gedoopt te St. Nicolaasga op 9 oktober 1778, meter: Grietje Wierds. Overleden te St. Nicolaasga op 15 maart 1829, 49 jaar oud. Zij trouwde op 1 januari 1808 in de r.k. kerk te Joure met Wiepke Wietses, in Joure worden ook 2 kinderen gedoopt, zoon Yde op 27 april 1809 en dochter Durkje op 30 december 1810. Durkje woont in Oosterzee als zij op 7 december 1834 trouwt met Klaas Jelles Kelder, boereknecht te Oosterzee, geboren te Wolvega, zoon van Jelle Klazen Kelder en Geertjen Idzes Swier. Ten tijde van dat huwelijk is Wiepke Wietzes de Haan schipper met een thuisadres in Zaandam. Durkje en Klaas krijgen in Oosterzee 3 kinderen: Jelle Kelder (1833), Wiepke Kelder (1834) en Geertje Kelder (1841).

26.7.  Saake, gedoopt te St. Nicolaasga op 12 februari 1781, peter: Wiebe Wierds. Overleden te St. Nicolaasga op 20 september 1859, 78 jaar oud. Beroep: arbeider, later herbergier te Oudeschoot. Hij trouwde r.k. te St. Nicolaasga op 24 april 1803 met Sibbeltje Claeses. Sibbeltje Klazes de Boer is overleden te St Nicolaasga op 29 april 1840, 59 jaar oud. Saake trouwde (2) 63 jaar oud op 26 mei 1844 met de 46-jarige Trientje Sjoerds Pot, dienstmeid te Joure, dochter van Sjoerd Mintjes Pot en Hielkje Sakes Veltman.

Sake laat in 1811 de familienaam Agricola niet registreren, dat hoefde ook niet want de familie had die achternaam al veel eerder, die was alleen in ongebruik geraakt. Bij de geboorteaangifte van de eerste twee kinderen na 1811 laat hij die niet inschrijven met de achternaam Agricola maar in plaats daarvan Landbouwer. Saake en Sibbeltje kregen 7 kinderen.

26.8.  Johannes, gedoopt te St. Nicolaasga op 1 april 1785, peter: Bruen Bruens. Verder geen gegevens. Waarschijnlijk is hij overleden vóór 1811.

 

Yde Bruins en Fenne Gerrits zijn ook voorouders van de Lemster families Nijholt, Wierdsma, en ook Agricola. Deze nakomelingen worden vermeld in bijlage 4. Parenteel Yde Bruins & Fenne Gerrits

27Fenne Gerrits, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 31 januari 1739, dochter van Gerrit Harmens en Jeltje Rennerts. Overleden in Doniawerstal op 29 oktober 1809. Moeder van Isjen Ydes Agricola, zie 13.

28Paulus Klazes Hagedoorn, geboren omstreeks 1739, in zijn overlijdensakte staat dat hij geboren is te Sloten, hij staat echter niet ingeschreven in de doopboeken van Sloten of Gaasterland. Paulus is 87 jaar oud overleden op 6 augustus 1826 te Sloten, hij woonde in Heeg. In de overlijdensakte worden zijn ouders niet vermeld. Paulus was scheepstimmerman. In december 1818 verkoopt hij zijn scheepstimmerhelling en bijbehorende huizen aan het Var te Heeg. Hij trouwde r.k. te Heeg op 13 mei 1770 met Uilk Huites. Uit dit huwelijk de te Heeg r.k. gedoopte kinderen:

28.1.  Klaas Paulus Hagedoorn, gedoopt 2 november 1771, aanwezig: Klaas Klazes. Zie 14.

28.2.  Hoite, gedoopt te Heeg op 7 september 1773, aanwezig: Klaas Hoytes.

28.3.  Teedske, gedoopt te Heeg op 30 september 1774, aanwezig: Joost Hoytes.

28.4.  Teedske, gedoopt te Heeg op 23 februari 1776, aanwezig: Joost Hoytes.

28.5.  Teedske, gedoopt te Heeg op 26 maart 1777, aanwezig: Klaas Hoytes. Zij trouwde op 8 mei 1803 te Heeg met Sietze Hielkes uit Heeg. Sietze neemt de achternaam Veldman aan. Kinderen uit dit huwelijk: Hoite (1804), Aafke (1806), Paulus (1809), Ulck en Hielke (1811).

28.6.  Heute, gedoopt te Heeg op 25 november 1778, aanwezig: Joost Hoytes.

29Uilkjen Huites, dochter van Hoyte Klazes en Taetske Sybes. In haar overlijdensakte staat dat zij is geboren te Heeg op 24 augustus 1741. De r.k. doopboeken van Heeg beginnen met het jaar 1747, van haar doop dus geen registratie en geen informatie over ouders, deze worden in haar overlijdensakte ook niet genoemd. Onderstaande memorie van successie maakt wel duidelijk uit welke familie Uilkje komt. Uilkje is overleden te Heeg op 20 november 1818, 77 jaar oud. Uilkje is de moeder van Klaas Paulus Hagedoorn, zie 14.

 

Memories kantoor Sneek, overl. jaar 1836
Overledene  : Baukje Huites Huitema
Overleden op: 16 februari 1836
Wonende te  : Heeg
Tekst: boerin; zuster van Tjerk, boer Tjerkwerd, wijlen Tjitte (vader van Lieuwe, idem
te Idzega en Rients Tjittes Huitema, idem Hieslum) en wijlen Fonger Huites
Huitema (man van Jantje Johannes Bouma, boerin Hartwerd; vader van Pietje,
vrouw van Gerrit Klazes Kramer, boer Longerhouw, Huite, idem te Nijland,
Tietje, weduwe van Pieter Pieters Postma, aldaar, Marijke, vrouw van Anne
Kornelis Koopmans, boer aldaar, Teetske, te Hartwerd, Johanna, aldaar, Baukje
aldaar en minderjarige Johannes en Klaaske Fongers Huitema) (3 staken elk ab
intestato 1/4; erven testamentair elk 1/3); halfzuster van wijlen Uilkje (vrouw
van wijlen Paulus Klazes Hagedoorn, in leven scheepstimmermansknecht; moeder
van Teetske, vrouw van Sietze Hylkes Veltman, arbeider en Klaas Paulus
Hagedoorn, scheepstimmermansknecht), wijlen Joost, in leven boer (vader van:
zie ad a) en wijlen Romke Huites Huitema, in leven arbeider Woudsend (vader van
Huite, idem aldaar, Pier, winkelier aldaar en Bauke Romkes Huitema,
boerenknecht) (3 staken elk 1/12 samen ab intestato 1/4: elke staak erft alleen
legaat fl. 400,-). Saldo fl. 6.543,41. - ad a (Joost Huites Huitema, vader
van): Wiebe, arbeider Workum, Epke, boer St.Niklaasga en wijlen Huite Joostes
Huitema (vader van Aaltje, dienstmeid, Zwaantje, idem Tjerkwerd, Antje, idem
Scharnegoutum, Joost, boerenknecht Nijland, Jeltje en Ytje Huites Huitema)
(samen alleen legaat fl. 400,-).
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Bron:
Memories van successie 1836
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14041
Dagregisternr.: 433

30Arjen Karstes, geboren te Tjerkwerd, r.k. gedoopt te Blauwhuis op 26 februari 1748, zoon van Karst Hilkes en Attien (Aatje) Riemers. Overleden te Folsgare op 23 juni 1795. Hij trouwde op 27 mei 1770 te Folsgare met Johanna Jacobs. Uit dit huwelijk de te Folsgare geboren kinderen: Jacobus (1771), Petrus (1772), Matthias (1776), Attie (1777), Cecilia (1779), Kerst (1785) en Intje Ariens, geboren te Folsgare op 26 oktober 1774, zie 15. 

31Johanna Jakobs, geboren te Folsgare, r.k. gedoopt te Roodhuis op 29 augustus 1745, dochter van Jacob Piers en Entje Oenes. Overleden op 12 januari 1803, weduwe. Moeder van Intje Ariens, zie 15. 

 

Generatie 6

 

32.  Egbert Gerrits, geboorteplaats en datum niet met zekerheid gevonden. Zoon van een verder onbekende Gerrit. Egbert is overleden te St. Nicolaasga op 12 februari 1767. Beroep: wever. Hij trouwde op 10 mei 1736 in St.Nicolaasga met Ytske Dirks, getuigen: Jan Gerrits, Sjouk Jans.  Uit dit huwelijk 2 kinderen:

32.1.  Gerrit Egberts, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 3 februari 1737, aanwezig: Jan Gerrits. Zoon van Egbert Gerrits en Ytske Dirks. Gerrit is overleden te Ousterhaule op 22 juli 1812, 75 jaar oud. Beroep: wever. Hij trouwde r.k. te St. Nicolaasga op 26 januari 1759 met Dieuwke Cornelis. Uit dit huwelijk 12 kinderen allen gedoopt in de r.k. par. Op de Heide, St. Nicolaasga. 

32.2.  Dirk (Durk) Egberts, r.k. gedoopt op 11 maart 1740, aanwezig: Jan Gerrits.  Zie 16.

Doniawerstal: Omschrijvinge van familiën in Friesland, 1744
Gemeente Doniawerstal, Halle
Eybert Gerryts
Opm.: man, vrouw en twee kinderen
Toegezegde bijdrage £  2 :0:0
Aantal personen: 4
Bron: Tresoar Toegang: 5
Invnr. : 1630 Pagina : 003

Doniawerstal Quotisatie 1749
Plaats: Ouwsterhaule
Omschrijving : sobre wewer
Perso(o)n(en): Egbert  Gerryts
Aant. volw.  : 2
Aant. kind.  : 2
Aanslag  : 14:13:00
Verhoging  : -
Vermogen : -
Bron: Tresoar Toegang: 5
Invnr.: 6475 Folio  : 6

33.  Ytske Dirks, geboorteplaats en datum niet bekend. Dochter van Dirk Ytes en onbekende moeder. Zij trouwde op 10 mei 1736 in St. Nicolaasga met Egbert Gerrits. Zij is overleden in Doniawerstal op 13 maart 1753, daarbij wordt geen leeftijd vermeld.

34Rienk Ellers, (Jillerts) waarschijnlijk geboren te Idskenhuizen, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 12 april 1719. Beroep: herbergier. Hij trouwde op 13 februari 1740 met Griet Andries. Uit dit huwelijk: Antje Rienks, zie 17.

Doniawerstal Quotisatie 1749
Plaats: Idskenhuizen
Omschrijving : herbergier, sober
Perso(o)n(en): Rienk  Jillerts
Aant. volw.  : 2
Aant. kind.  : 1
Aanslag  : 13:1:00
Verhoging  : -
Vermogen : -
Bron : Tresoar Toegang: 5
Invnr. : 6475 Folio  : 23

35Griet Andries, geen gegevens over geboorteplaats en ouders, moeder van Antje Rienks, zie 17.

40Teye Dircks, geboorteplaats en ouders onbekend. Ten tijde van zijn huwelijk is hij afkomstig van Oudehaske. Beroep: Boer. Hij trouwde op 5 juni 1729 te Nijehaske met Egbertje Egberts, afkomstig van Westermeer. Kinderen van Teye en Egbertje zijn:

40.1.  Dirck Teijes, r.k. gedoopt te Joure op 28 februari 1730, meter: Popke Meintes. Zie 20.

40.2.  Janke, r.k. gedoopt te Joure op 5 maart 1733, meter: Trinke Hilkens

40.3.  Egbertus, r.k. gedoopt te Joure op 22 mei 1735, peter: Meinte Wiebes. Hij trouwde op 12 augustus1771 te St. Nicolaasga met Rensk Gosses, dochter van Gosse Jouckes, boer te Eesterga, en Aleyt Willems. De kinderen van Egbert en Renske worden gedoopt te Lemmer, dat zijn: Teye (1772), Aaleid (1774), Gosse (1775), Egbertje (1776) en gedoopt te Eesterga Gosse (1777). Zij gebruiken hun moeders familienaam, Hottinga.

40.4.  Marijke, geboren omstreeks 1744.

40.5.  Christyn, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 24 april 1747, meter: Barber Siebes.

40.6.  Janke Teyes, gedoopt te St. Nicolaasga op 24 april 1747, meter: Barber Siebes. Zie 25.

40.7.  Styntje, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 4 april 1751, meter: Barber Siebes.

41. Egbertje Egberts, geboorteplaats en ouders onbekend. Ten tijde van haar huwelijk is zij afkomstig van Westermeer. Moeder van Durk Teijes, zie 20 en Janke Teyes, zie 25.

Doniawerstal Quotisatie 1749
Plaats: (Ouwster) Nijega
Omschrijving : welgestelde boer
Perso(o)n(en): Teye Dirks
Aant. volw. : 4
Aant. kind. : 2
Aanslag : 44:00:00
Verhoging : -
Vermogen : -
Bron : Tresoar Toegang: 5
Invnr. : 6475 Folio : 8

42Cornelis Johannes, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Cornelis trouwde op 23 oktober 1736 te Hemelum met Yb Cornelis. Kinderen uit dit huwelijk:

42.1.  Siurtke, (Sjoerdje) geboren te Bakhuizen, r.k. gedoopt op 25 november 1737, zie 21.

42.2.  Grytje, (Grietje) geboren te Bakhuizen, r.k. gedoopt op 11 september 1739, zij trouwde op 26 maart 1758 met Jan Melcherts Vogelsang, afkomstig van Oudemirdum. Zij zijn betovergrootouders van Jan Vogelzang die op 24 mei 1894 te Lemmer trouwde met Rinske Wierdsma, dochter van Wierd Wierdsma en Akke Agricola. Jan was stoombootkapitein, hij woonde in het Leeg. Zie ook: Frisian Vogelzang Family

42.3.  Cornelia, geboren te Rijs, r.k. gedoop te Bakhuizen op 7 februari 1742, zij trouwde op 15 mei 1764 met Willem Jans.

43Yb (Iepkje) Cornelis, geen gegevens over geboorteplaats en ouders, moeder van Sjoerdje Cornelis, zie 21.

44. Gerrit Lammerts, geboren te Bakhuizen, r.k. gedoopt op 28 januari 1732, zoon van Lammert Lammerts en Sietske Watses. Hij trouwde in februari 1758 r.k. te Bakhuizen met Aatje Lieuwes. Kinderen uit dit huwelijk:

44.1. Jacob Gerrits van der Hoff, geboren te Oudemirdum in 1759, zie 22.

44.2. Lammert, volgens de overlijdensakte is hij geboren te Wijckel op 8 december 1764. Lammert Gerrits van der Hof is overleden te Oudemirdum op 5 februari 1827, 62 jaar oud, ongehuwd, beroep: boer.

44.3. Lieuwe, geboren te Wijckel, r.k. gedoopt te Bakhuizen op 1 of 5 december 1766, hij staat 2 keer ingeschreven in het doopboek. Lieuwe is overleden te Mirns en Bakhuizen op 15 februari 1826, 59 jaar oud. Beroep: winkelier. Hij trouwde te Bakhuizen op 12 mei 1801 met Gooitske Annes (Jongstra). Kinderen uit dit huwelijk: Gerrit (1802), Gerrit (1803), Antje (1805), Anne (1809), Aat (1812), Fettje (1814), Johannes (1816), Grietje (1819), Wybe (1822) en Rink (1825).

44.4. Akke, geboren te Wijckel, r.k. gedoopt te Balk op 19 augustus 1769. Akke trouwde (1) op 11 mei 1788 met Durk Sietses uit Oudemirdum. Uit dit huwelijk de kinderen: Siouckje (1789), Gerrit (1790), Dirck (1791), daarbij in de doopgegevens de opmerking dat de vader al is overleden. Akke trouwde (2) op 27 januari 1794 r.k. te Bakhuizen met Beerent Lamberts uit Oudemirdum, uit dat huwelijk werd op 4 december 1794 dochter Berentke geboren, en ook hier de opmerking: De vader is al overleden, de doopnaam is Bernardina. Akke trouwde (3) op 28 mei 1797 met Tielke Jans, boer te Oudemirdum. Akke is overleden te Scharl op 17 april 1848, 81 jaar oud, weduwe.

Naamsaanneming op 21 december 1811
Balk, deel 1 folio 35
Hof, Akke Gerrits van der, Oudemirdum
Kinderen:
Sjouwkjen 23, huisvrouw van Itte Harmens te Scharl, Beerntie 16
Kindskinderen:
(v. Sjouwkjen) Attie ½

Naamsaanneming op 29 december 1811
Stavoren, deel 1 folio 48 verso
Roodhof, Itte Harmens, Scharl
Kinderen:
Attje 9 mnd.

44.5. Beernt, geboren te Wijckel, r.k. gedoopt te Balk op 29 augustus 1774. Hij trouwde op 9 mei 1802 te Bakhuizen met Rinske Iemes. Berend was boer te Wijckel. Kinderen van Berend en Rinske zijn: Ath (1803), Hendrikje (1805), Gerrit (1807), Ymkje (1808), Sibble (1811), Hendrikje (1813), Joannes (1816), Durk (1820

45Aatje Lieuwes, zij werd hervormd gedoopt op 4 november 1736 in Warns en Scharl, dochter van Lieuwe Jacobs en niet genoemde moeder. Lieuwe was op 1 januari 1733 te Warns getrouwd met Akke Wiebes.

46Lammert Berends, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. De 3e proclamatie van zijn huwelijk was op 10 februari 1743 te Wijckel, waar hij trouwde met Gertje Reyns, zelf was hij ten tijde van het huwelijk afkomstig van Sondel. Kinderen uit dit huwelijk:

46.1.  Joannes, geboren te Oudemirdum, r.k. gedoopt te Bakhuizen op 20 april 1752. Hij trouwde in Bakhuizen op 9 mei 1785 met Elske Siouckes.

46.2.  Hermannus, geboren te Oudemirdum, r.k. gedoopt te Bakhuizen op 26 november 1756. Hij trouwde r.k. te Bakhuizen op 3 oktober 1785 met Attje Ittes. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend:

46.2.1.  Itte Harmens, geboren te Warns, gedoopt te Bakhuizen op 19 september 1786, hij trouwde op 2 mei 1811 in de kerk van Bakhuizen met Sjouk Dirks, dochter van Akke Gerrits van der Hof, zie 44.4.

46.2.2.  Lambert Harmens Roodhof, geboren te Warns, gedoopt te Bakhuizen op 21 november 1787, hij trouwde op 20 juni 1824 met Marijke Jans Schaper.

46.3.  Harmke Lammerts Roodhof, geb. Oudemirdum, gedoopt 23 juli 1761, zie 23.

46.4.  Berend, geboren te Nijemirdum, gedoopt te Balk op 3 april 1767. Hij trouwde op 27 januari 1794 met Akke Gerrits, zie 44.4., 2e huwelijk.

47Geertje Reins, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Moeder van Harmke Lammerts Roodhof, zie 23.

48. Anne Hendriks, geboortedatum en ouders niet met zekerheid vast te stellen. Vermoedelijk, gezien de namen van zijn kinderen, is hij een zoon uit onderstaand huwelijk:

Hennaarderadeel, huwelijken 1683
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 september 1683
Bruidegom: Hendrik Meier afkomstig van Makkum
Bruid: Peerck Annes afkomstig van Nijland
Opmerking : getuigen: Hendrick Annes en Margareta Jannincx
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Roodhuis

Er zijn geen doopgegevens gevonden van kinderen uit bovengenoemd huwelijk.

Anne Hendriks is overleden te Makkum op 23 augustus 1744. Hij, afkomstig van Makkum, trouwde op 25 mei 1726 voor het Gerecht in Wonseradeel met Trijntje Wienses, afkomstig van Edens. Zij trouwden eveneens op 25 mei in de r.k. kerk te Bolsward, met als getuigen Auke Mintes en Akke Gosses. Anne en Trijntje woonden in Makkum, hun kinderen zijn:

48.1. Wiensen, r.k. gedoopt te Makkum op 10 januari 1729, peter: Hindrik Meijkes, in wiens plaats Antie Meykes.

48.2. Peerkie, r.k. gedoopt te Makkum op 13 februari 1730, meter: Marijke Hendriks.

Op 14 augustus 1734 trouwde Anne Hendriks (2) voor het Gerecht in Wonseradeel met Marijke Cobus, afkomstig van Sint Nicolaasga. Daarbij de opmerking: hij is weduwnaar, zij is weduwe. Zij trouwden op 15 augustus in de r.k. kerk te Makkum, waar zij ook de volgende kinderen lieten dopen:

48.3. Perkie, gedoopt op 26 december 1735, peter: Hendrick Meijkes, in wiens plaats Thrintje Hendriks.

48.4. Peerkie, gedoopt op 14 januari 1737, peter: Hendrik Meijkis, in wiens plaats Thrintie Hendriks.

48.5. Hendrik, gedoopt op 9 juli 1738, doopheffer: Thrintje Hendriks.

48.6. Jacob, Cobus Annes Hollander, 1741, meter: Hauk Johannis. Zie 24.

48.7. Romke, gedoopt op 11 maart 1744, meter: Thrintje Hendriks.

49Marijke Cobus, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Zij trouwde (1) op 29 januari 1730 r.k. te St. Nicolaasga met Ypke Reijenerts, getuigen: Jan van Putten en Wits Jolles. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. Zij trouwde (2) op 14 augustus 1734 met Anne Hendrix, uit dit huwelijk Cobus Annes Hollander, zie 24. Zij trouwde (3) op 5 maart 1746 met Claas Claasen afkomstig van Makkum.

50Teye Dirks, vader van Janke Teyes, zie 25  =  40 Teye Dirks.

51Egbertje Egberts, moeder van Janke Teyes, zie 25  =  41Egbertje Egberts

52 Bruyn Johannes, geboren omstreeks 1700, overleden 15 juni 1740 in St. Nicolaasga. Zoon van Johannes Agricola en Yssien Saeckes. Hij trouwde r.k. te St. Nicolaasga op 20 december 1730 met Sjouk Ydes, getuigen bij dit huwelijk waren: Jan van Putten en Anna Mulder. Hun kinderen werden geboren in Ouwsterhaule, en r.k. gedoopt in St. Nicolaasga.

52.1.  Joannes, gedoopt op 27 april 1731, aanwezig: Jouk Ruurts.

52.2.  Saake, gedoopt op 13 oktober 1732, aanwezig: Anna Mulder

52.3.  Yde, gedoopt op 30 oktober 1734, zie 26.

52.4.  Eesjen, gedoopt op 13 september 1737, aanwezig: Bregt Ydes

52.5.  Saake, gedoopt op 15 september 1738, aanwezig: Bregt Ydes

52.6.  Bruyn, gedoopt op 2 september 1740, overleden te St. Nicolaasga op 25 oktober 1826, 86 jaar oud, weduwnaar.  Hij trouwde (1) r.k. te St. Nicolaasga op 20 februari 1770 met Akke Douwes. Akke is overleden op 7 april 1783. Bruyn trouwde (2) r.k. te St. Nicolaasga op 20 juni 1785 met Antje Rienks. Antje is overleden op 9 september 1806.

Voor meer nakomelingen en connecties met Lemster families zie bijlage 5, parenteel van  Bruyn Johannes en Sjouk Ydes  

53 Sjouk Ydes, dochter van onbekende ouders. Overleden 19 september 1762 te St. Nicolaasga. Moeder van Yde Bruins, zie 26.

54.  Gerrit Harmens, geen duidelijkheid over geboorteplaats en ouders. Op 6 oktober 1737 is in Wijckel de 3e proclamatie van zijn huwelijk met Jeltje Rinnerts, afkomstig van Wijckel. Gerrit is dan afkomstig van St. Nicolaasga. Gerrit en Jeltje laten in St. Nicolaasga 3 dochters r.k. dopen:

54.1  Fenne Gerrits, gedoopt op 31 januari 1739, aanwezig: Johannes Harmens. Zie 27.

54.2.  Henrikjen, gedoopt op 7 december 1740, aanwezig: Berend Harmens

54.3.  Aaltje, gedoopt op 4 maart 1742, aanwezig: Johannes Harmens.

Jeltje is overleden op 17 juni 1742. Op 1 mei 1746 trouwde Gerrit, dan afkomstig van Idskenhuizen, met Rutjen Tietes afkomstig van Oldeouwer. Uit dit huwelijk de te St. Nicolaasga gedoopte kinderen:

54.4.  Jeltje, gedoopt op 2 maart 1747, aanwezig: Doetje Joannis.

54.5.  Hendrik, gedoopt op 18 augustus 1751, aanwezig Lolke Harmens.

54.6.  Antje, gedoopt op 4 oktober 1753, aanwezig Lolke Harmens.

55Jeltje Rinnerts, (Rennerts) ouders en geboorteplaats niet bekend. Moeder van Fenne Gerrits, zie 27.

58Hoyte Klazes, geboren + 1710, zoon van Klaas Dirks en Tierck Hoitedr.  Overleden te Heeg in 1768. Hoyte trouwde op 17 februari 1737 te Heeg met Teatske Sybes. Hoyte trouwde (2) op 30 mei 1756 met Tjitske Tjittes.

Hoyte kreeg 10 kinderen uit 2 huwelijken:

58.1.  Klaas, geboren in 1738 te Heeg, overleden 11 februari 1827 te Heeg.

58.2.  Siebe, geboren in 1740 te Heeg.

58.3.  Joost, geboren in 1743, hij trouwde met Aaltje Epkes, dochter van Epke Riemers en Frouck Tjallings. Na het overlijden van Aaltje trouwde Joost Hoytes, 65 jaar oud, op 6 april 1807 te Heeg met de dan 38 jarige Idje Deddes, dochter van Dedde Sjoerds en Antje Harmens. In 1811 neemt Joost te Heeg voor zichzelf en zijn zonen Hoite 32 jaar, Wijbe 21 jaar, en Epke 7 maanden, de familienaam Huitema aan.

58.4.  Ulck, geboren in 1745 te Heeg, zie 29.

58.5.  Romke, geboren in 1753 te Heeg, beroep: Stoelwinder. Overleden op 25 oktober 1826 te Woudsend. In 1813 heeft Romke, wonende te Woudsend verklaard dat hij aanneemt de naam Huitema en dat hij heeft de volgende kinderen: Huite 31 jaar, wonende te Woudsend; Pier, 29 jaar, wonende te Lemmer; Bauke, 22 jaar, wonende te Woudsend. Romke trouwde r.k. te St. Nicolaasga op 21 september 1778 met Grietje Piers.

58.6.  Tjerk, geboren in 1757 te Heeg, overleden in 1845 te Heeg. Hij trouwde met Agnietje Ates Kuipers, uit dit huwelijk 8 kinderen.

58.7.  Tjitte Hoyte Huitema, geboren in 1758 te Heeg, overleden in 1796, hij trouwde met Wietske Rientses Brouwer, uit dat huwelijk 4 kinderen.

58.8.  Baukjen, geboren in 1761, overleden in 1836 te Wymbritseradeel, ongehuwd.

58.9.  Fonger, geboren in 1762 te Idzega, zoon van Hoyte Klazes en Tjitske Tjittes. Overleden  in 1833 te Hartwerd-Oldeclooster, hij trouwde in 1796 met Jantje Johannes Bouma, zij kregen 10 kinderen.

58.10.  Jan Hoytes Huitema, geboren 1766, overleden 1829 in Wymbritseradeel.

 

Zie bijlage 6 voor meer nakomelingen van Hoyte Klazes en Taetske Sybes en connecties met de Lemster families van der Hoff, Huitema, de Lange, Molenaar, Rijpkema, Zonderland.  

59Taetske Sybes, datum van geboorte onbekend, overleden vóór 1756. Dochter van Sybe Joostes en Sibbeltje Gosses. Moeder van Uilkjen Huites, zie 29.

60Karst Hilkes, geboren omstreeks 1720, zoon van Hielke Arjens en Frouck Sibbeles. Hij trouwde r.k. te Roodhuis op 5 november 1745 met Aatje Riemers. Uit dit huwelijk de in Blauwhuis gedoopte kinderen: Aarien (1746), Riemer (1749), Frouck (1751), Hilke (1753), Akke (1755), Sibbel (1758), tweeling Marijke en Pieter (1760), Marijke (1761), Marijke (1764) en Arjen Karstes, gedoopt 26 februari 1748, zie 30.

61Attien (Aatje) Riemers, geboren te Heeg omstreeks 1720, dochter van Riemer Ruurds en Acke Meynerts. Moeder van Arjen Karstes, zie 30.

62Jacob Piers, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Hij trouwde r.k. te Roodhuis op 12 mei 1726 met Entje Oenes. Getuigen daarbij waren Albert Martens en Jildou Obbes. De kinderen van Jacob en Entje werden geboren te Folsgare en gedoopt te Roodhuis: Oene (1727), Jelle (1729), Cietske (1731), Pier (1733), Tjaltje (1735), Severus (1737), Joannes (1740), Ringertje (1742) en Johanna Jakobs geboren 1745, zie 31.

63Entje Oenes, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Moeder van Johanna Jakobs, zie 31.

 

Generatie 7

 

64Gerrit NN, geboorteplaats en datum onbekend, evenals ouders en echtgenote. Vader van Jan Gerrits en Egbert Gerrits, zie 32.

66Dirk Ytes, geboortedatum, ouders en echtgenote onbekend. Waarschijnlijk is hij de Dirk Ytes die landbouwer was te Dijken, die is overleden na 1749. Vader van Ytske Dirks, zie 33

88Lammert Lammerts, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Hij trouwde r.k. te Bakhuizen op 26 oktober 1726 met Tiets Wattzes (Sietske), zij lieten in Bakhuizen 3 kinderen dopen:

88.1.  Fim, gedoopt op 22 januari 1728

88.2.  Fetje, gedoopt op 28 mei 1730

88.3.  Gerrit Lammerts, gedoopt 28 januari 1732. Zie 44.

89Sietske Watses, (Tietje), geboren omstreeks 1705, dochter van Watze Hylckes en Fetje Sjoukes. Moeder van Gerrit Lammerts, zie 44.

90Lieuwe Jacobs, hervormd gedoopt in Warns en Scharl in maart 1711, zoon van Jakob Lieuwes Menalda, meester, en niet genoemde moeder. Jacob was in 1696 getrouwd met Aat Sijnis, en omdat Lieuwe zijn oudste dochter de naam Aat geeft mag aangenomen worden dat Aat Sijnis de moeder is van Lieuwe. Lieuwe Jacobs trouwde op 1 januari 1733 te Warns met Akke Wiebes. Uit dit huwelijk de te Warns en Scharl hervormd gedoopte kinderen:

90.1.  Japik, gedoopt op 12 juli 1733

90.2.  Aat Lieuwes, gedoopt op 4 november 1736, zie 45 

90.3.  Wiebe, gedoopt op 16 november 1738

90.4.  Neeltje, gedoopt op 17 december 1741

90.5.  Johannes, gedoopt op 3 november 1743

91Akke Wiebes, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Uit haar huwelijk met Lieuwe Jacobs: Aat Lieuwes, zie 45.

104Johannes Agricola, geboren omstreeks 1642, overleden in 1709 te Joure. Zijn beroep was chirurgijn. Ouders niet gevonden, wel een boek, geschreven door Joannes Agricola, uitgegeven te Antwerpen in 1663, daarin staat:

 

Is de schrijver van dit boek misschien zijn vader of grootvader ?

Johannes was chirurgijn te Idskenhuizen. Hij trouwde (1) in 1686 in Doniawerstal met Siucke Rinties afkomstig van Sneek. Uit dit huwelijk waarschijnlijk geen kinderen.

Hij trouwde (2) op 2 mei 1693 in Doniawerstal met Yssien Sakes afkomstig van de Heide, zij was weduwe van Ruurd Pieters. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend:

104.1.  Bruin Johannes Agricola, zie 52.

104.2.  Hessel Johannes Agricola.

Doniawerstal, huwelijken 1686
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 februari 1686
Man : Johannes Agricola afkomstig van Idskenhuizen
Vrouw : Siucke Rinties afkomstig van Sneek
Opmerking : Mr. Chirurgijn
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Doniawerstal 1665-1800

2e huwelijk:

Doniawerstal, huwelijken 1693
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 mei 1693
Man : Johannes Agricola afkomstig van Idskenhuizen
Vrouw : IJsien Sakes afkomstig van de Heide
Opmerking : Mr. Chirurgijn
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Doniawerstal 1665-1800

105Yssien Saeckes, geboren omstreeks 1660, overleden te St. Nicolaasga op 10 november 1728. Dochter van Sake Jans en Geeske Bruins. Uit haar 1e huwelijk met Ruurd Pieters de kinderen Zacharias (Sake, hij trouwde met Hylkje Tjeerds uit Westermeer) en Jouck.

Zij trouwde (2) op 2 mei 1693 met Joannes Agricola, chirurgijn te Idskenhuizen, weduwnaar van Siucke Rintjes. Uit het huwelijk van Yssien en Johannes Agricola de kinderen Bruyn (zie 52) en Hessel Johannes.

116Klaas Dirks, ouders onbekend. Hij woonde in Heeg. Klaas trouwde met Tierck Hoitedr, afkomstig uit Balk. Uit dit huwelijk: Hoyte Klazes Huitema (zie 58) en Fonger Klazes, geboren omstreeks 1705.

117Tierck Hoitedr., geboren te Oudega omstreeks 1680, als 2e kind van Hoyte Rinckes en Trijntje Feddes. Moeder van Hoyte Klazes Huitema (zie 58)

118Sybe Joostes, geboortedatum en ouders onbekend. Bij zijn huwelijk op 25 februari 1714 met Sibbeltje Gosses komt hij van Indijk en zij van Heeg. Vader van Teatske Sybes, zie 59

119Sibbeltje Gosses, geboortedatum en ouders onbekend. Moeder van Teatske Sybes, zie 59.

120Hielke Arjens, hervormd gedoopt te IJlst op 3 november 1678, zoon van Arrien Ariaens en Foockel Tiercks. Hij trouwde op 29 april 1703 te IJlst met Frouck Sibles, afkomstig van Oosthem. Uit dit huwelijk: Karst Hilkes, geboren omstreeks 1720, zie 60.

121Frouck Sibbeles, geen gegevens over ouders. Toen zij trouwde met Hielke Arjens was zij afkomstig van Oosthem. Moeder van Karst Hilkes, zie 60.

122Riemer Ruurds, (Huitema), geboren omstreeks 1700 te Heeg, zoon van Ruurd Tietes en Atje Gosses.  Overleden na 1780. Riemer trouwde op 14 april 1720 te Heeg met Acke Meynerts uit Idzega. Riemer was huisman aan de Gaastmeer en later te Idsega op nr. 6. In 1749 welgestelde boer te Oudega, in 1780 nog te Oudega en al over de 80 jaar.

Riemer Ruurds was in 1728 meier te Ypecolsga op stemnummer 19. In 1738 was hij te Idsega  meier op drie van de vier sates land die eigendom waren van wijlen zijn schoonvader Meinert Jans Heslinga. Stemnummer 6, 7, 8 en 9, floreen nummer 5. In 1748 was hij met zijn zwagers Claes Doyes en Wybe Olpherts, en schoonzus Elbrich Meinerts elk voor 1/4 part erfgenaam/eigenaar van de vier sates, groot totaal 270 pm. In 1768, 1778 en 1788 is Riemer Ruurds geheel eigenaar van stemnummer 6 te Idsega. Ook is hij in 1758, 1768, en 1778 eigenaar van stemnummer 21 te Heeg, de sate van zijn overleden vader Ruurd Tietes, met 70 pm land, waarvan zijn zoon Epke Riemers de meier is. In 1788 zijn Epke Riemers en zijn broer Ruurd Riemers de eigenaren.

Kinderen van Riemer en Acke zijn:

122.1.  Atje Riemers, geboren te Heeg omstreeks 1720, zie 61.

122.2.  Epke Riemers, geboren omstreeks 1726 te Idsega, overleden op 9 mei 1802 te Balk. Epke trouwde op 10 mei 1746 r.k. te Blauwhuis met Frouck Tjallings (van der Zee).

122.3.  Ruurd Riemers (Hoytema), geboren omstreeks 1730 te Idsega, overleden vóór 1808. Hij trouwde op 11 februari 1755 in Blauwhuis met Anske Gerckes uit Oudega, dochter van Gercke Siouckes van Hoytema en Idske Sioerts. Ruurd was boer te Idsega. Ruurd en Anske kregen 8 kinderen.

122.4.  Meinert Riemers (Smakman), geboren omstreeks 1735, overleden na 1790. Meinert was schipper en woonde te Heeg. Hij is op 23 oktober 1763 r.k. getrouwd te Heeg met Froukje Meinerts, dochter van Meindert Tjerks en Dirkje Ates. Op 14 maart 1780 kopen zij een kofschip. Uit dit huwelijk zijn tien kinderen geboren, waarvan de meeste jong zijn overleden. Zoon Wiebe nam deel aan de slag bij Waterloo.

122.5.  Wopke Riemers (Rauwerda), geboren omstreeks 1735, overleden te Heeg op 22 maart 1801. Beroep: boer en dijkopziender. Hij trouwde (1) in 1762 r.k. te Heeg met Idske Hendriks, zij is overleden vóór 1777. Uit dit huwelijk 5 kinderen. Hij trouwde (2) in 1777 r.k. met Akke Sybrens, dochter van Sybren Tjebbes en Sibbeltje Wytses. Uit dit huwelijk 9 kinderen.

123Acke Meynerts (Rauwerda), geboren in 1695 te Idsega, dochter van Meinert Jans Heslinga (Rauwerda) en Acke Rommerts Krasburg. Overleden na 1769. Moeder van Atje Riemers, zie 61.

 

Generatie 8

 

178Watze Hylckes, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Watze was afkomstig van Rauwerd toen hij op 10 juni 1691 voor het Gerecht van Rauwerderhem trouwde met Fettie Siouckes eveneens afkomstig van Rauwerd. Uit dit huwelijk: Sietske Watses, (Tietje), geboren omstreeks 1705, zie 89.

179Fetje Sjoukes, ouders onbekend. Toen zij trouwde met Watze Hylckes was zij afkomstig van Rauwerd. Moeder van Sietske (Tietje) Watses, zie 89.

180. Jakob Lieuwes Menalda, geboren omstreeks 1670, zoon van Lieuwe Menalda en onbekende moeder. Op 5 juli 1696 trouwde in Warns Jacob Lieuwes, afkomstig van Warns, met Aat Sijnis afkomstig van Balk. Opmerking daarbij: Hij is schoolmeester. Zij lieten in de Hervormde gem. Warns en Scharl de volgende kinderen dopen:

180.1. Sioukje, gedoopt op 7 augustus 1698.

180.2. Siouke, gedoopt 18 februari 1700.

180.3. Lieuwe, gedoopt op 4 januari 1702.

180.4. Lieuwe, gedoopt op 6 april 1704

180.5. niet genoemd, gedoopt op 18 juni 1706

180.6. Sioukjen, gedoopt op 25 maart 1708

180.7. Lieuwe Jacobs, gedoopt in maart 1711, zie 90.

180.8. Sioukje, gedoopt op 15 september 1713

180.9. Sioukje, gedoopt op 27 september 1715

180.10. Jinne, gedoopt op 24 december 1719.

Over de schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd in de loop der tijden (bron Fryske Akademy)
Warns: “Op 5 juli 1696 trad Jacob Lieuwes Menalda schoolmeester te Warns in het huwelijk met Aat Sijmens uit Balk. Hij was in hetzelfde jaar uit Nijega gekomen en was in 1708 nog in Warns
als schoolmeester.”
Opm. Ook in 1715 is hij nog schoolmeester.

Nijega en Elahuizen: “In 1580 moest Lubbertus Joannes, "ludimagister te Niega", vluchten. In 1657 was hier mr. Sijmen Heijns. Hij stond hier in 1673 nog. In nov. 1695 was Japick Lieuwes hier als schoolmeester. Hij vertrok in 1696 naar Warns.
Op 27 maart 1701 trouwde mr. Rienck Lieuwes Menalda met Griet Wighles. Hij werd op 15 juli 1716 omschreven als "schooldienaer tot Nyega en Elahuysen". Op 26 nov. 1718 was Rienck Menalda, schoolmeester en dorprechter te Nijega, 43 jaar oud. Hij hertrouwde op 15 maart 1744 met Trijntie Heijns. Hij was hier in 1745 nog.”

Genoemde Rienck Lieuwes Menalda is een broer van Jakob (Japick) Lieuwes Menalda.

181Aat Synes, (Sijnis), hervormd gedoopt te Balk op 24 maart 1675, dochter van Syne Sibles en Siouk Jacobs. Moeder van Lieuwe Jacobs, zie 90.

210Sake Jans, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Hij was afkomstig van Nijeholtwolde toen hij op 2 februari 1661 voor het Gerecht in Doniawerstal trouwde met Geesje Bruins, afkomstig van de Heide. Hij is de vader van Yssien Saeckes, zie 105.

211Geeske Bruins, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Moeder van Yssien Saeckes, zie 105.

234Hoyte Rinckes, geboren tussen 1643 en 1650, is r.k. gedoopt, zoon van Rincke Rinckes en Fonger Hoytedr. Overleden in 1694. Hoyte was boer te Oudega. Hij trouwde vóór 1673 met Tierck Lollisdr. Uit dit huwelijk: Fonger Hoytes. Hij trouwde (2) in 1676 met Trijntje Fetses. Uit dat huwelijk: Jansen Hoytedr, Tierck Hoytedr (zie 117), Ymck Hoytedr, Jeltje Hoytes, en Wypck Hoytes.  Hoyte was boer op het familiebedrijf te Oudega, groot 80 pdm., dat in 1676 voor 1/9 deel eigendom is, de rest wordt gehuurd.  Na zijn overlijden in 1694 staan zijn kinderen voor 2/3 deel als eigenaar te boek. Age Yntes is dan meier (huurder) van de plaats.

235Trijntje Feddes, geen duidelijkheid over haar ouders, 2e vrouw van Hoyte Rinckes en moeder van Tierck Hoitedr (zie 117).

240Arrien Ariaens, gedoopt te Overpelt op 7 september 1643 als Adrianus Ariaens Praets, zoon van Ariaen Praets en Maria den Smedt (bron *¹). Hij trouwde op 8 december 1673 te IJlst met Foockel Tiercks. Uit dit huwelijk de te IJlst hervormd gedoopte kinderen:

240.1.  Maria, gedoopt op 17 september 1674.

240.2.  Arian, gedoopt op 24 oktober 1676.

240.3.  Hielke Arjens, gedoopt op 3 november 1678, zie 120.

240.4.  Marya, gedoopt op 22 april 1683. Zij trouwde op 14 oktober 1703 te IJlst met Dirk Gerbens afkomstig van Joure.

240.5.  Lysbeth, gedoopt op 15 november 1685. Doopheffer: Fedt Rients, grootmoeder. Zij trouwde op 2 september 1708 te IJlst met Berend Hendriks, afkomstig van IJlst.

240.6.  Tierck, gedoopt op 21 juni 1688, doopheffer Fed Tiercks, grootmoeder. Hij trouwde op 2 november 1722 r.k. te Workum met Marij Ages. Uit dit huwelijk 3 kinderen, r.k. gedoopt te Blauwhuis:

240.6.1.  Arien, geboren te Tjerkwerd, gedoopt op 19 augustus 1723, meter: Liesbet Ariens.

240.6.2.  Atse, geboren te Tjerkwerd, gedoopt op 20 oktober 1725, peter: Hielke Ariens.

240.6.3.  Willem, geboren te Tjerkwerd, gedoopt op 1 mei 1730, meter: Marye Ryns.

241Foockel Tiercks, hervormd gedoopt te IJlst op 18 november 1649, dochter van Tierck Hylkes en Fed Ipkes. Moeder van Hielke Arjens, zie 120.

244Ruurd Tietes, geboren omstreeks 1670, zoon van Tiete Hoytes Hoytema (bron *³) en onbekende moeder. Overleden omstreeks 1733. In 1698 was hij gebruiker, boer, van de zate met stemnummer 18 te Heeg. In 1728 was hij eigenaar en gebruiker van stemnummer 21 te Heeg. Hij trouwde (1) rond 1690 in Wymbritseradeel met Atje Gosses, uit dit huwelijk:

244.1.  Tjitte Ruurds, geboren rond 1695, overleden te Workum op 9 februari 1775. Hij trouwde (1) in 1723 te Workum met Bauckje Idses uit Oudega, hij trouwt (2) in 1741 met Trijntje Engels. Uit het 1e huwelijk 10 kinderen en uit het 2e huwelijk 8 kinderen.

244.2.  Gosse Ruurds, geboren rond 1698, hij trouwde r.k. te Blauwhuis op 20 april 1727 met Renske Atses.

244.3.  Riemer Ruurds, geboren rond 1700, welgestelde boer, (zie 122).

244.4.  Age Ruurds, is geboren voor 1706

244.5.  Itske Ruurds, is geboren voor 1706

244.6.  Jentje Ruurds, is geboren voor 1706, hij was boer te Ypecolsga. Jentje trouwde (1) rond 1728  met Antje Wybrens uit Sexbierum. Uit dit huwelijk: Ruurd Jentjes (1733), Tjeerd Jentjes, en Pier Jentjes. Jentje trouwde (2) in 1757 met Aaltje Sytses.

Ruurd trouwde (2) op 15 november 1706 met Tjeerdje Yges en hij trouwde (3) op 24 november 1709 met Houck Gerbens. Uit dit huwelijk:

244.7.  Gerben Ruurds Fluitman, hij trouwde op 16 april 1741 te Woudsend met Uilkjen Sytses. Uit dit huwelijk 8 kinderen. Gerben is overleden op 1 april 1815 te Woudsend, 106 jaar oud.

245Atje Gosses, dochter van Gosse Riemers en Iets Jentjes. Zij was de 1e vrouw van Ruurd Tietes, moeder van Riemer Ruurds (zie 122)

246Meinert Jans Heslinga (Rauwerda), geboren rond 1663 te Rauwerd, zoon van Jan Jans (Haxta) en Elbrich Meinerts. Beroep: boer, wonende te Idzega, waar hij eigenaar was van vier sates land met de stemnummers 6, 7, 8 en 9 die “de Grote Bratte” genoemd werd, totaal 270 pm. Meynert trouwde op 12 mei 1686 te Gaasterland met Acke Rommerts Krasburgh uit Balk. Uit dit huwelijk: 

246.1.  Acke Meinerts (zie 123)

246.2.  Elbrich Meinerts, geboren rond 1700. Zij trouwde in 1723 te Workum R.K. met Sake Wilkes. Uit dit huwelijk 3 kinderen: Sikke Sakes (1724) is jong overl., Sikke Sakes (1725) en Meinert Sakes (1727) Sake is overleden in 1731. In 1733 trouwde Elbrig te Workum met Sible Douwes, koopman en afkomstig uit Workum. Hij was eerder getrouwd geweest met Lieuwkje Ages en met Trien Sinnen. Hij is te Workum overleden op 22 maart 1745. Uit het huwelijk van Sible en Elbrig wordt nog een  zoon geboren: Jan Douwes, RK gedoopt te Workum op 31 december 1735. In 1749 was Elbrich winkelierse te Workum. In 1752 verkoopt Elbrig Meinerts Rauwerda, haar 1/4 part van de sate onder Idsega, genaamd "de Kleine Bratte", groot 130 pm land met pro quota, het huis, schuur, hiem en watermolen aan haar zuster Meins en haar man Wybe Olpherts voor 175 cg.

246.3.  Rinske Meinerts, geboren rond 1710 en overleden rond 1755. Zij trouwde in 1733 te Bakhuizen R.K. met Claes Doyes uit Oudega, uit dit huwelijk 6 kinderen: Hauk Claeses (1733), Johannes Claeses (1735), Meinert Claeses (1736), Antie Claeses (1738), Pieter Claeses (1740) en Anna Claeses (1740).

246.4.  Meins Meinerts, trouwde (1) met Wybe Olpherts, zij trouwde (2) met Hoyte Fongers een zoon van Fonger Hoytes (halfbroer van Tierck Hoytedr, zie 117) en Acke Clases.

247Acke Rommerts Krasburg, geboren te Balk, dochter van Rommert Folckerts Krasburg en Gepke Hiddes. Acke is overleden tussen 1738 en 1748. Moeder van Acke Meinderts (zie 123)

 

Generatie 9

 

360.  Lieuwe Menalda, geen gegevens over ouders. Vermoedelijk is hij de Lieuwe Jacobs die op 6 november 1670 in Menaldumadeel trouwde met Romkje Teekes uit Beetgum. Kinderen van Lieuwe:

360.1.  Jakob Lieuwes Menalda, zie 180.

360.2.  Rienck Lieuwes Menalda, geboren omstreeks 1675. Rienck was schoolmeester te Nijega en Elahuizen, en dorpsrechter. Hij trouwde op 27 maart 1701 met Griet Wigles, zij zijn dan beiden afkomstig van Nijega. Uit dat huwelijk de hervormd gedoopte kinderen:

360.2.1.  Lieuwe Riencks Menalda, gedoopt op 18 december 1701.
 
360.2.2.  Romckje Riencks Menalda, gedoopt op 15 april 1703.
 
360.2.3.  Wighle Riencks Menalda, gedoopt op 25 april 1706.

Wie de ouders van Lieuwe Menalda zijn is niet duidelijk. De naam Menalda komt zo’n 400 jaar voor zijn geboorte al voor. In het Biographisch Woordenboek der Nederlanden (door van der Aa) staat:

362Syne Sibles, geen gegevens over ouders. Hij trouwde op 22 maart 1668 te Balk, waar zij allebei woonden, met Siouk Jacobs. Uit dit huwelijk de in Balk hervormd gedoopte kinderen:

362.1.  Jottie (Jetse), gedoopt op 6 maart 1670. Hij liet op 14 april 1700 te Wijckel een zoon dopen met de naam Syne.

362.2.  Aet, gedoopt op 17 april 1670. Zij zou dan een tweelingzusje van Jottie moeten zijn, mogelijk was zij te zwak om eerder mee te nemen om gedoopt te worden. Of ze werd een jaar later geboren en staat dan met verkeerd geboortejaar in het doopboek.

362.3.  Aet, gedoopt op 25 augustus 1672.

362.4.  Aet, gedoopt op 20 november 1673.

362.5.  Aet Synes, gedoopt op 24 maart 1675, zie 181.

363Siouk Jacobs, geen gegevens over ouders. Moeder van Aet Synes, zie 181.

468Rincke Rinckes, zoon van Rincke Bientses en Ympck Grealds. Rincke was boer, in 1640 eigenaar/gebruiker van stemnummer 25 te Goëngarijp. Hij trouwde (1) met Eets Haije Elingsdr te Goëngarijp. Uit dit huwelijk 2 kinderen, Rincke Rinckes en Ympck Rinckdr.  Hij trouwde (2) op 16 oktober 1642 met Fonger Hoytedr. Uit dit huwelijk: Hoyte Rinckes (zie 234), Homme Rinckes, en mogelijk ook Goyts Rinckes.

469Fonger Hoytedr, geboren rond 1620, r.k. gedoopt, dochter van Hoyte Hommez en Dirckien Fongersdr. Moeder van Hoyte Rinckes (zie 234)

480Ariaen Praets, gedoopt te Overpelt op 18 februari 1607, zoon van Antonius Scepers en Margaretha Praets. Vader van Arrien Ariaens, zie 240.

481Maria den Smedt, gedoopt te Overpelt op 2 juli 1616, dochter van Arnoldus Den Smeet en Elisabetha Loukens. Moeder van Arrien Ariaens, zie 240

482Tierck Hylkes, ouders niet gevonden. Uit zijn huwelijk met Fed Ipkes: Foockel Tiercks, zie 241

483Fed Ipkes, geen gegevens over ouders. Uit haar 1e huwelijk met Tierck Hylkes: Foockel Tiercks, zie 241. Zij trouwde (2) op 30 september 1683 met Rienk Riencks.

488Tiete Hoytes Hoytema, zoon van Hoyte Tietes Hoytema (bron *³) en Doedt Sjouckes. Overleden na 1694. Uit een onbekende relatie zoon: Ruurd Tietes, zie 244.

490Gosse Riemers, geboren onstreeks 1606, zoon van Riemer Gosses en Jid Murcks. Beroep: Boer, wonende te Oosthem. Vader van Atje Gosses (zie 245)

491Iets Jentjes, geboortedatum en ouders onbekend, moeder van Atje Gosses (zie 245).

492Jan Jans (Haxta), geboren te Huizum, overleden na 1676. Zoon van Jan Tjalles en Tjam Sjoerds Haxta. Jan trouwde op 12 december 1656 in Rauwerderhem met Elbrich Meinerts. Uit dit huwelijk: Meinert Jans Heslinga (zie 246)

493Elbrich Meinerts, dochter van Meynert Simmes Suffena en Rints van Rheen. Moeder van Meinert Jans Heslinga (zie 246)

494Rommert Folckerts Krasburg, geboortedatum en ouders onbekend. Hij trouwde (1) in 1643 te Sloten met Gepke Hiddes. Hij trouwde (2) op 14 november 1673 te Gaasterland met Antie Walrighs. Uit zijn huwelijk met Gepke Hiddes:

494.1.  Acke Rommerts Krasburg (zie 247)

494.2.  Folckert Rommerts Krasburg, hij trouwde in 1682 in Sneek met Trijntje Gerbens Haantium uit Loënga.

494.3.  Hidde Rommerts Krasburg, woonachtig te Balk, hij trouwde in 1696 te Gaasterland met Trijn Annis Rookliff uit Stavoren.

495Gepke Hiddes, geboortedatum en ouders onbekend. Moeder van Acke Rommerts Krasburg (zie 247)

 

Generatie 10

 

936Rincke Bientses, ouders onbekend. Hij trouwde met Ympck Grealds. Uit dit huwelijk: Rincke  Rinckes (zie 468)

937Ympck Grealds, ouders onbekend, moeder van Rincke  Rinckes (zie 468)

938Hoyte Hommez, geboren tussen 1580 en 1590, r.k., zoon van Homme Riemersz. en onbekende moeder. Hij trouwde met Dirckien Fongersdr.  Uit dit huwelijk: Fonger Hoytedr (zie 469). Hoyte en Dirckien hebben de boerderij overgenomen van haar vader Fonger Fongers, in de pre-kadastrale atlas van Wymbritseradeel is nummer 6 terug te vinden, het huidige adres is De Band 10 te Oudega.

939Dirckien Fongersdr., geboren rond 1590, dochter van Fonger Fongersz en Goyts Nannedr. Overleden na 1640. Moeder van Fonger Hoytedr (zie 469).

960Antonius Scepers, geboren omstreeks 1570, overleden te Overpelt op 10 november 1647. Uit zijn huwelijk met Margaretha Praets: Ariaen Praets, gedoopt te Overpelt op 18 februari 1607, zie 480.

961Margaretha Praets, geboren omstreeks 1570, overleden te Overpelt op 16 september 1639. Moeder van Ariaen Praets, zie 480.

962Arnoldus Den Smeet, geen gegevens over ouders. Overleden voor 1641. Uit zijn huwelijk met Elisabetha Loukens: Maria den Smedt, zie 481.

963Elisabetha Loukens, geen gegevens over ouders. Overleden voor 1646. Moeder van Maria den Smedt, zie 481.

976Hoyte Tietes Hoytema, zoon van Tiete van Hoytema (bron *²) en Ath Ndr. In 1624 was hij kerkvoogd in de Hommerts en staat dat jaar vermeld op de kerkklok aldaar. Hoyte was getrouwd met Doedt Sjouckes. Uit dit huwelijk:

976.1.  Sjoucke van Hoytema, geboren omstreeks 1627, overleden 15 jan 1649, begraven te Heeg.

976.2.  Tiete Hoytes van Hoytema, zie 488.

976.3.  Doedt van Hoytema.

976.4.  Fedt van Hoytema. 

977Doedt Sjouckes, geen gegevens over ouders. Moeder van Tiete Hoytes van Hoytema, zie 488.

980Riemer Gosses, ouders onbekend, vader van Gosse Riemers (zie 490)

981Jid Murcks, dochter van onbekende ouders, moeder van Gosse Riemers (zie 490)

984Jan Tjalles, zoon van Tjalle Wybrens en Dieu Pieters, overleden in 1627. Jan trouwde met Tjam Sjoerds Haxta. Zij woonden te Roordahuizum.Uit dit huwelijk:

984.1.  Jan Jans Haxta (zie 492)

984.2.  Dieuwke Jans Haxta, geboren te Reduzum in 1614, overleden na 11 april 1693. Zij boerde met haar (2e) man Isbrants Jarichs Meylema op Haxta-state.

985Tjam Sjoerds Haxta, geboren rond 1575, overleden 1627. Dochter van Sjoerd Gosses Haxta en Ypckjen Everts Heslinga. Moeder van Jan Jans Haxta (zie 492)

986Meynert Simmes Suffena, zoon van Simme Johaens en Elbrich Meinerts. Meynert was gehuwd met Rints van Rheen. Uit dit huwelijk: Elbrich Meinerts (zie 493)

987Rints van Rheen, dochter van Wytze Hettes van Rheen en Jelck Riencxs Andringa. Moeder van Elbrich Meinerts (zie 493)

 

Generatie 11

 

1876Homme Riemersz, geboren omstreeks 1560, ouders onbekend. Vader van Hoyte Hommez, zie 938

1878Fonger Fongersz, geboren rond 1560, zoon van Fonger Wabbez en N.N., zij wordt in officiële stukken niet met name genoemd, alleen als vrouw van en als weduwe van. Fonger woonde te Oudegaband op stemnummer 6, waar hij is overleden vóór 1623. Fonger trouwde op 4 april 1596 met Goyts Nannedr, weduwe van Wabbe N. van wie zij 2 kinderen had. Kinderen van Fonger en Goyts:

1878.1.  Wabbe Fongersz, hij trouwt met Aet Hommedr, zus van Hoyte Hommez (zie 938)

1878.2.  Dirckien Fongersdr, zie 939

1879Goyts Nannedr, ouders onbekend, overleden in 1624 te Oudega. Moeder van Dirckien Fongersdr, zie 939. Goyts was eerder getrouwd met Wabbe, zijn ouders worden niet genoemd, maar gezien de naam van de oudste zoon lijkt het aannemelijk dat hij een zoon is van Hijlka, zoon van Buwa Wabbaz.  Kinderen uit dat huwelijk: Hylcke Wabbez en Hen Wabbedr.

1952Tiete van Hoytema, overleden na 1595, zoon van Reyn van Hoytema en Fopck Broersdr van Hylckema. Hij was vermoedelijk als Tiberius Hoytema student te Leuven in 1570. Tiete was gehuwd met Ath Ndr. Uit dit huwelijk 6 kinderen waaronder: Hoyte Tietes Hoytema, zie 976.

1953Ath Ndr, dochter van onbekende ouders. Moeder van Hoyte Tietes Hoytema, zie 976

1968Tjalle Wybrens, zoon van Wybren Hanses en Bauck Tyaerts, hij trouwt omstreeks 1580 met Dieu Pieters, in 1592 is hij boer te Wirdum. Uit dit huwelijk 8 kinderen waaronder Jan Tjalles (zie 984)

1969Dieu Pieters, ouders onbekend, moeder van Jan Tjalles, (zie 984)

1970Sjoerd Gosses Haxta, geboren Ter Zool omstreeks 1555, zoon van Gosse Sjoerdts en Frouckjen. Hij woonde te Terzool, waar hij boer was en eigenaar van Haxta-state. Hij trouwde vóór 1592 met Ypckjen Everts Heslinga. Uit dit huwelijk: Tjam Sjoerds Haxta (zie 985) en ook een zoon Evert, geb. 1595. Everts 1e vrouw is op 28-jarige leeftijd overleden, hij trouwde nogmaals. Evert is overleden op 16 februari 1633 in Leeuwarden, 38 jaar oud, hij werd terechtgesteld voor moord en onthoofd. Evert had 2 dochters.

 

........”In zijn jonge jaren raakte Evert betrokken bij een ruzie in een café in Roordahuizum. In het heetst van de ruzie stak hij zijn tegenstander dood met een mes. Daarna vluchtte hij en verbleef een tijd in Nes op Ameland. Hij leidde daar een teruggetrokken en verborgen leven. Toen hij weer op het vaste land woonde (in Blija en later in Oostermeer) werd hij toch nog gearresteerd. In 1630 werd hij voor het hof van Friesland voorgeleid en later veroordeeld tot de doodstraf. In die tijd werden de ter dood veroordeelden meestal opgehangen. Maar omdat Evert adellijke voorouders had en de laatste jaren een fatsoenlijk leven had geleid, werd toegestaan de doodstraf te voltrekken door onthoofding. De familie mocht het lijk daarna ook meenemen en begraven. Gebruikelijk was dat het lijk werd tentoongesteld ter afschrikking van het publiek”.

1971Ypckjen Everts Heslinga, dochter van Evert Jacobs en Tjamck Gaeles Heslinga. Moeder van Tjam Sjoerds Haxta (zie 985)

1972Simme Johaens, zoon van Johaen Johaensz Johaens en onbekende moeder. Simme is overleden na 19 juni 1621. Hij trouwde met Elbrich Meinerts. Uit dit huwelijk: Meynert Simmes Suffena (zie 986)

1973Elbrich Meinerts, dochter van Meinert Formersz Scarwier en vermoedelijk Hil Elbrich is overleden voor 10 maart 1625 te Idaard. Uit haar huwelijk met Simme JohansMeynert Simmes Suffena (zie 986)

 

Op 10 maart 1625 vindt de inventarisatie plaats van de nalatenschap van Elbrich. Tot de nalatenschap behoren een huis, hooiberg en watermolen c.a, vee, schulden, etc.
IDA J3, folio 179, 10 maart 1625: Beschrijving van goederen gedaan in den dorpe Idaerd, ten huyse van Simme Johaens, t'echte gehadt hebbende Elbrich Meinerts, ten versoecke van Hille ende Ipe Ipes zoonen en Trijn Ipesdr, voor haer selven, Jacob Jacobs voor hem selven, Baucke Feddes, als vader ende wettige administrator over sijne kijnderen in echte geprocreert bij Anne Jacobsdr, Meinert Simmes voor hem selven, Geert Simmesdr echte huysvrouwe van Hoeyte Pieters..alle als erfgenamen van hun moeder Elbrich Meinertsdr, haer salige moeder en in qualiteit requiranten ter eenre zijde en Simme Johaens ter andere sijde.

1974Wytze Hettes van Rheen, wonende te Idaard, is overleden vóór 1602. Zoon van Hette Lolckes van Rheen en Jildu Simons van Hoytema. Wytze was gehuwd met Jelck Riencxs Andringa. Uit dit huwelijk: Rints van Rheen (zie 987)

1975Jelck Riencxs Andringa, dochter van Rienick Tyaerdts Tyallema en Bauck Syurdts. Jelck is overleden in 1630. Moeder van Rints van Rheen (zie 987)

 

Generatie 12

 

3756Fonger Wabbez, geboren rond 1520, zoon van Wabba Buwas en Dirckien. Overleden tussen 1577 en 1580. Fonger was boer te Oudega en in 1574-1577 houder van 7 zwanenmerken. Zijn vrouw wordt niet met naam genoemd. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend:

3756.1.  Wabbe Fongers

3756.2.  Fonger Fongers, zie 1878

3904Reyn van Hoytema, geboren voor 1511, overleden 1 februari 1589, begraven te Oudega. Zoon van Hoyte Lulofs van Hoytema en Teth Aggema van Harinxma. Reyn was bijzitter en mederechter van Wymbritseradeel in 1562. Hij wordt vermeld op Hoytemastate te Oudega in 1546 en 1552. Hij procedeerde in 1551 met zijn broers Lulof en Taecke en zijn zusters Jel, Reynsck en Hen. Reyn trouwde met Fopck Broersdr van Hylckema. Uit dit huwelijk 10 kinderen waaronder Tiete van Hoytema, zie 1952.

3905Fopck Broersdr van Hylckema, geboren omstreeks 1510, overleden 16 juli 1586, begraven te Oudega. Dochter van Broer van Hylckema en Doedt Ndr. Moeder van Tiete van Hoytema (zie 1952).

3936Wybren Hanses, ouders onbekend, overleden Omstreeks 1566, hij trouwde vóór 1556 met Bauck Tyaerts, zij woonden in Wirdum. Uit dit huwelijk: Tjalle Wybrens (zie 1968)

3937Bauck Tyaerts, ouders onbekend, moeder van Tjalle Wybrens (zie 1968)

3940Gosse Sjoerdts, geboren te Terzool omstreeks 1535, zoon van Sjoerdt Gosses en onbekende moeder. Gosse trouwde met Frouckjen. Uit dit huwelijk  Sjoerdt Gosses Haxta (zie 1970)

3941Frouckjen, ouders onbekend. Moeder van Sjoerdt Gosses Haxta (zie 1970)

3942Evert Jacobs, ouders onbekend. Beroep: boer, in Terzool. Evert was gehuwd met Tjamck Gaeles Heslinga. Uit dit huwelijk: Ypckjen Everts Heslinga (zie 1971)

3943Tjamck Gaeles Heslinga, geboren rond 1540, dochter van Geale Jarichs Haaghstra van Heslinga en Luits Aylva. Moeder van Ypckjen Everts Heslinga (zie 1971)

3944Johaen Johaensz Johaens, wonende te Grouw. Zoon van onbekende ouders. Met wie hij getrouwd was is evenmin bekend. Hij is de vader van Simme Johaens (zie 1972)

3946Meinert Formersz Scarwier, ouders onbekend. Meinert is geboren omstreeks 1525 en overleden rond 15 april 1589. Meinert is 2 keer getrouwd, uit het eerste huwelijk (vermoedelijk met Hil): Elbrich Meinerts (zie 1973)

3948Hette Lolckes van Rheen, zoon van Lolcke Hessels Toe Rheen en Hack Tjercksdr. Roorda. Overleden 27 maart 1572 te Goutum. Hette trouwde met Jildu Simonsdr Hoytema. Uit dit huwelijk: Wytze Hettes van Rheen (zie 1974)

3949Jildu Simons van Hoytema, dochter van Simon Hotzes van Hoytema en Gerck Wytzes van Beyma. Overleden op 7 december 1572 te Goutum. Moeder van Wytze Hettes van Rheen (zie 1974)

3950Rienick Tyaerdts Tyallema, boer, wonende te Goutum, zoon van Tiaerdt Feykes Goerda en Jelck. Overleden tussen 1600 en 1602. Rienick was gehuwd met Bauck Syurdts. Uit dit huwelijk: Jelck Riencxs Andringa (zie 1975)

3951Bauck Syurdts, ouders  onbekend, overleden rond 1600. Moeder van Jelck Riencxs Andringa (zie 1975)

 

Generatie 13

 

7512Wabba Buwas, geboren omstreeks 1485, zoon van Buwa Wabbaz en Vytty. Wabba was boer te Oudega. Naar alle waarschijnlijkheid was hij getrouwd met Dirckien, aangezien deze naam voorkomt onder nakomelingen van zowel Fonger als Eecke. Behalve de hieronder genoemde kinderen waren zij mogelijk ook de ouders van Goytsen Wabbes en Siurdt Wabbes.

7512.1.  Buwe Wabbez, in 1552 weerbaar te Oudega met “speidts en deghen” evenals Fonger Wabbez die meteen na Buwe in het register genoemd wordt. Een mogelijke dochter van Buwe zou kunnen zijn Jancke Buuedr, geboren rond 1550, getrouwd (1) met Sibolt Birdez en (2) met Lolle Piersz die in 1581 dorpsrechter was te Oudega.

7512.2.  Fonger Wabbez, zie 3756

7512.3.  Eecke Wabbez, boer, wonende te Sandfirden, is geboren tussen 1520 en 1530, overleden te Sandfirden in 1598. In 1574 was hij houder van een zwanenmerk te Sandfirden, in 1579 volmacht van Oudega, Sandfirden en Heeg. Hij trouwde met Tierck Fongersdr. Hobbema. Uit dit huwelijk 9 kinderen.

7513Dirckien, ouders onbekend, moeder van Fonger Wabbez  (zie 3756)

7808Hoyte Lulofs van Hoytema, overleden vóór 1511, zoon van Lulolf van Hoytema en Rints van Epema. Hij woonde op Hoytemastate te Oudega met 63 pm. land, later stem 17 te Oudega. Zijn kinderen/erfgenamen, hebben ook bezit te Heeg en Idzega. Hoyte was getrouwd met Teth Aggema van Harinxma. Zij wordt in 1511 vermeld als weduwe op Hoytemastate te Oudega, met veel bezit o.a. te Oosthem, Oudega, Ypecolsga en Heeg. Uit dit huwelijk zijn 12 kinderen bekend waaronder: Reyn van Hoytema, zie 3904.

7809Teth Aggema van Harinxma, overleden voor 1537, dochter van Tjaert Aggema van Harinxma en Riem Riencksdr van Popma. Moeder van Reyn van Hoytema, zie 3904.

7810Broer van Hylckema, zoon van Jelle Broers Hylckama en onbekende vrouw. Broer was Grietman van Schoterland. Uit zijn huwelijk met Doedt: Fopck Broersdr van Hylckema (zie 3905). Uit een ander huwelijk een zoon Jelle Broers Hylckama, die rechten studeerde in Franeker en Grietman werd van Haskerland.

 

In opdracht van Jelle Broers Hylckama, destijds grietman van Haskerland, werd destijds De Broeresloot gegraven, een kanaal met een lengte van 3 km. Het is één van de twee verbindingen tussen de Tjonger en het Tjeukemeer. De Broeresloot ligt op de gemeentegrens van de gemeenten Skarsterlân en Lemsterland.

7811Doedt Ndr., vermoedelijke achternaam Amama, ouders niet bekend. Moeder van Fopck Broersdr van Hylckema (zie 3905)

7880Sjoerdt Gosses, geboren te Terzool rond 1505, overleden te Terzool na 1578. Beroep: boer.  Sjoerdt is de vader van Gosse Sjoerdts (zie 3940)

7886Geale Jarichs Haaghstra van Heslinga, geboren tussen 1482 en 1486 op Haxta-state, zoon van Jarich Haxta en Tjam Gealedr. van Heslinga. In 1511 was hij boer op Haxta-state te Terzool, in 1543 op Heslinga-state te Poppingawier. Gaele is overleden vóór 1550. Hij trouwde met Luits Syurds Aylva. Uit dit huwelijk: Tjamck Gaeles Heslinga (zie 3943)

7887 Luits Syurds Aylva, geboren te Skraard omstreeks 1502, overleden na 1555. Dochter van Syurd Epeszn. Aylva en Syts Watzes Walta. Moeder van Tjamck Gaeles Heslinga (zie 3943)

7896Lolcke Hessels Toe Rheen, zoon van Hessel Lolkes Rheen en Bauck Taeckes Bootsma. Lolcke was getrouwd met Hack Tjercksdr. Roorda. Uit dit huwelijk: Hette Lolckes van Rheen (zie 3948)

7897Hack Tjercksdr. Roorda, dochter van Tjerck Popckes Roorda en onbekende moeder. Moeder van Hette Lolckes van Rheen (zie 3948)

7898Simon Hotzes van Hoytema, zoon van Hotse Hoytes van Hoytema en Wypck. Simon is overleden op 14 maart 1525 te Oudega. Hij was getrouwd met Gerck Wytzes van Beyma, uit dit huwelijk: Jildu Simonsdr. Hoytema (zie 3949)

7899Gerck Wytzes van Beyma, vermoedelijk een dochter van Wytze Lieuwes van Beijma en onbekende moeder. Gerck is de moeder van Jildu Simonsdr. Hoytema (zie 3949)

7900Tiaerdt Feykes Goerda, boer, wonende te Goutum, eigenaar van Goerda State, Menaldum, overleden voor 1537. Zoon van Feyka Tziards Andringa en Katherina Juwama. Tiaerdt was gehuwd met Jelck. Uit dit huwelijk: Rienick Tyaerdts Tyallema (zie 3950)

7901Jelck, Ouders onbekend. Overleden na 1545. Moeder van Rienick Tyaerdts Tyallema (zie 3950)

 

Generatie 14

 

15.024Buwa Wabbaz, boer te Sandfirden. Overleden vóór 1511. Buwa was getrouwd met Vyttye, zij wordt in 1511 genoemd als zijn weduwe. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend: Wabba Buwaszie 7512, en Hijlcka Buwas.

15.025Vytty, (= Oedske of Wytske), moeder van Wabba Buwas,  zie 7512.

 

Kaart: Sandfirden.

 

Buwa Wabbaz  is overleden vóór 1511. Sandfirden lag toen nog niet zo geïsoleerd als nu. De Vlakke- brekken en de Oudegaster-brekken zijn ontstaan tijdens de stormvloed  van 1 november 1570. De dijken braken door en grote delen van Friesland kwamen onder water te staan, grond en huisjes werden weggevaagd. Er zijn toen alleen al in Friesland 20.000 mensen verdronken. Dat deze voorouders dit overleefd hebben is te danken aan het feit dat Sandfirden een natuurlijke verhoging in het landschap was, een zandrug. Ten tijde van die stormvloed woonde Eecke Wabbes, kleinzoon van Buwa, met vrouw en 9 kinderen te Sandfirden, zijn broer Fonger woonde te Oudega. Van de kinderen van Eecke zijn er veel op Sanfirden blijven wonen.

15.616Lulolf van Hoytema, overleden na 1473, zoon van Hoyte van Hoytema en Eesck van Hiddema. Hij woonde te Oudega op Hoytemastate. In 1458 was hij zegelaar bij een overeenkomst en in 1473 grietman van Wymbritseradeel. Lulolf  trouwde (1) met  Rints Taeckesdr van Epema. Lulolf trouwde (2) met Jel van Solckema. Hij trouwde (3) met Ydt Keimpesdr van Donia, dochter van Keimpe van Donia en Ydt Feytesdr van Galama. Uit zijn huwelijk met Rints zijn 2 kinderen bekend:

1.  Hoyte Lulofs van Hoytema, zie 7808.

2.  Syts Lulofdr van Hoytema, zij was getrouwd met Gerrit van Harinxma, zoon van Agge Douwes van Harinxma.

15.617Rints Taeckesdr van Epema, afkomstig van Nijland, ouders onbekend. Moeder van Hoyte Lulofs van Hoytema, zie 7808.

15.618Tjaert Aggema van Harinxma, zoon van Agge van Harinxma en onbekende vrouw. Hij woonde te Woudsend. Vader van Teth Aggema van Harinxma (zie 7809)

15.619Riem Riencksdr van Popma, dochter van Rienck van Popma en Gaets Ndr.  Moeder van Teth Aggema van Harinxma (zie 7809)

15.620.  Jelle Broers Hylckama, geboren te Broek, Haskerland. Overleden in 1550. Zoon van Broer Rouckes of Broer Hylckes. Jelle was grietman van Haskerland vanaf 1539. In 1546 weigerde hij de eed van trouw aan de koning van Spanje af te leggen; hij wordt afgezet als Grietman. Zijn vrouw wordt in de ban gedaan en is verplicht om binnen de dorpen Westermeer en Joure te verblijven. Zij moet elke zondag of feestdag naar de kerk gaan en zo gaan zitten dat iedereen haar goed kan zien. Haar naam wordt niet genoemd. Uit het huwelijk werden 3 dochters geboren en 1 zoon: Broer van Hylckema (zie 7810)

15.772.  Jarich Haxta, boer, geboren te Terzool in 1455, wonende op Haxta State in Terzool, overleden voor 1511. Hij trouwde na 1482 met Tjam. Gaeledr.  Uit dit huwelijk: Gaele Jarichs (Haaghstra) van Heslinga (zie 7886)

15.773.  Tjam Gealedr. van Heslinga, geboren in 1450, dochter van Gaele Buthe Zen (Heslinga van Galama) en onbekende moeder. Zij is (1) getrouwd met Douwe Jelles Sjaarda, hij werd op 27 februari 1482 vermoord op Heslinga-state te Poppingawier door Wybe Jarichs Jelkema van Akkrum. Zij trouwde (2) met Jarich Haxta, uit dit huwelijk: Gaele Jarichs Heslinga (zie 7886)

15.774.  Syurd Epeszn. Aylva, geboren omstreeks 1470, zoon van Epe Epezn Aylva en Ebel Juwsma. Hij woonde in 1496 op Sibrandastate te Skraard, hij is verdronken toen hij een knecht en vee wilde redden bij de overstroming op 26 september 1509.

Syurd trekt met anderen uit Westergo (27-04-1500) op ter belegering van Franeker, waar Hertog Hendrik van Saksen de regering voor zijn vader waarneemt, doch hij breekt in de nacht van 15 juli op en keert huiswaarts. Zijn broer Epe tekent voor hem in 1504 de reversaalbrief. Syurd wordt in 1505 genoemd als edelman te Wonseradeel, “een godvruchtig, wijs, cloeck, sachtmoedig en welsprekend man.” Hij trouwde in 1479 met Syts Watzesdr van Walta. Van Sjoerd en Syts zijn tien kinderen bekend:

1.  Auck Aylva, begijn in Nijeklooster.

2.  Teth Syurds Aylva, jong overleden.

3.  Ypke Syurds Aylva, jong overleden.

4.  Johan Syurds Aylva, overleden op 25 december 1567, is begraven te Schraard. Johan was gehuwd met Ulck Gabbesdr van Scheltema, dochter van Gabbe van Scheltema en Tjets Keimpesdr Van Ydsma.

5.  Rienck Syurds Aylva, overleden op 4 juni 1545, begraven te Genum. Rienck trouwt (kerk) in 1534 met Hil (Hylk) Sijdsdr. van Roorda, dochter van Syds Roorda en Eesck Donia. In 1543 woonden zij op Roordastate te Genum.

6.  Ebel Syurds Aylva, Ebel was gehuwd met Taeke Hobbes van Hermana.

7.  Watze Syurds Aylva, overleden op 29 mei 1541. Watze was gehuwd met Sytske  Johannesdr. Roorda, dochter van Johan Roorda en Anna Hesseldr Hanckema. Zij woonden op Berrum te Tzum.

8.  Luitz Syurds Aylva. (zie 7887)

9.  Alef  Syurds Aylva, was rechter te Wûns en getrouwd met Bauck van Offenhusen uit Achlum, dochter van Hans Douwes van Offenhusen en Saeck Popckema. Alef is overleden te Witmarsum op 13 maart 1540.

10.  Eelck Syurds Aylva. Eelck was gehuwd met Ulbe Ulbetszn. van Rispens, Schepen en armvoogd te Bolsward.

15.775.  Syts Watzes Walta, is geboren te Skraard, is overleden na 1531, dochter van Watse Agges Walta en Auck. Moeder van Luits Syurds Aylva (zie 7887)

15.792.  Hessel Lolkes Rheen, zoon van Lolcke Hessels Rheen en Jel Rispens. Hij trouwde met Bauck Taeckes Bootsma. Uit dit huwelijk: Lolcke Hessels Toe Rheen (zie 7896)

15.793.  Bauck Taeckes Bootsma, dochter van onbekende ouders, moeder van Lolcke Hessels Toe Rheen (zie 7896)

15.794.  Tjerck Popckes Roorda, overleden voor 1511. Zoon van Popcke Ruurts Roorda en Ath Siercks Donia. In 1502 was Tjerck Grietman van Idaarderadeel. Vader van Hack Tjercksdr. Roorda (zie 7897)

15.796.  Hotse Hoytes van Hoytema, zoon van Hoyte Goslicksz van Hoytema en Eelck Hiddema. Vader van Simon Hotzes van Hoytema (zie 7898)

15.797.  Wypck, afkomstig van Rauwerd, dochter van onbekende ouders, moeder van Simon Hotzes van Hoytema (zie 7898)

15.800.  Feyka Tziards Andringa, zoon van Tyard Jorrits Andringa en onbekende moeder. Feyka woonde in 1496 op Goerda State te Menaldum, hij is overleden voor 1511. Feyka trouwde met Katherina Juwama. Uit dit huwelijk: Tiaerdt Feykes Goerda (zie 7900)

15.801.  Katherina Juwama is geboren te Kammingabuur onder Leeuwarden. Dochter van Juw Syouckazn en Doed Goerda. Moeder van Tiaerdt Feykes Goerda (zie 7900)

 

Generatie 15

 

31.232Hoyte van Hoytema, zoon van Goslick van Hoytema en Tjal Tjallema. Hij was getrouwd met Eesck van Hiddema, afkomstig van Nijland. Zij woonden op Hoytemastate te Oudega. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend. Een dochter wiens voornaam niet genoemd wordt was getrouwd met Haring van Popma, hij is overleden op 16 juli 1500, hij sneuvelde in de slag bij Franeker. En 3 zonen: Hotze, Goslick, en Lulof van Hoytema, zie 15.616.

31.233Eesck (Eelck) van Hiddema, geboren omstreeks 1420, dochter van Bocke Hiddinga en onbekende moeder. Moeder van Lulolf van Hoytema, zie 15.616.

31.236.  Agge van Harinxma, overleden na 1462. Zoon van Douwe van Harinxma en onbekende vrouw. Agge woonde in Oldegarijp, Oudega, en wordt daar genoemd in 1462. Van Agge zijn 3 zonen bekend, Sicke, Gerrit en Tjaert Aggema van Harinxma (zie 15.618)

31.238.  Rienck van Popma, overleden na 1467, zoon van Poppe van Popma en onbekende moeder. Uit zijn huwelijk met Gaets:

1.  Popck Riencksdr van Popma, afkomstig van Terschelling, overleden na 1497. Zij trouwde  met Douwe van Gerbranda, zij woonden op Gerbrandastate te Almenum bij Harlingen, later op Sickemastate te Herbayum. In 1436 wordt  Douwe vermeld als mederechter van Franekeradeel. Douwe werd in 1453 vermoord bij Bolsward door Johan van Roorda. Popck hertrouwde met Haring van Harinxma, Grietman van Wymbritseradeel.

2.  Foppe van Popma, hij trouwde met zijn oomzegster Wilsck van Gerbranda, dochter van Douwe van Gerbranda en Popck Riencksdr van Popma. Wilsck was weduwe

3.  Laes van Popma, hij was getrouwde met Jel Ndr.

4.  Wybe van Popma, hij trouwde met zijn oomzegster Bauck van Gerbranda, dochter van Douwe van Gerbranda en Popck Riencksdr van Popma. Zij kregen 8 kinderen.

5.  Riem Riencksdr van Popma ( zie 15.619)

31.239.  Gaets Ndr, ouders onbekend. Moeder van Riem Riencksdr van Popma (zie 15.619)

31.546.  Gaele Buthe Zen (Heslinga van Galama), (zen=zoon), is geboren vóór 1439, zoon van Botthe Heslinghe van Galama en Eelck Sickes van Albada. Hij had 5 kinderen waarvan de moeder niet genoemd wordt, de zonen Eko en Buto en 3 dochters. Gaele woonde met zijn gezin op de stins Hesselingahuys te Poppingawier tot deze in 1482 wordt veroverd, waarbij hun zwager Douue Jellez Syarda wordt gedood. Buto en Eke heroveren de Stins maar nog hetzelfde jaar wordt het huis met geweld ingenomen en met de grond gelijk gemaakt. Vader van Tjamck Gaeles Heslinga (zie 15.773)

31.548.  Epe Epezn Aylva, geboren omstreeks 1440, zoon van Epe Tiaerdzn Aylva en Teda Hermana. Hij woonde in Witmarsum, was grietman van Wonseradeel en raadsheer van potestaat Juw Juwinga. Overleden rond 1495. Hij trouwde met Ebel Juwsma. Uit dit huwelijk:

1.  Douwe Epes Aylva, overleden 1494/1495. In 1488 wordt hij vermeld als Grietman van Wonseradeel. In 1494 wordt hij als gevangene naar Sneek gebracht. Hij is kinderloos overleden.

2.  Epe Epes Aylva, overleden vóór 1542, hij trouwde met Beatrix van Walta, dochter van Watse Agges Walta en Auck. In 1489, 1527 en 1535 was hij Grietman van Wonseradeel. In 1505 staat hij met zijn broer Sjoerd op de lijst van Friese edelen. In 1514 werd hij met Jancke van Oenema van Blija tot Hopman verkozen over de vijfhonderd krijgsknechten, door de Friesche Heerschappen, op eigene kosten ten dienste van den Hertog van Saksen uitgerust. Van Epe en Beatrix zijn 4 kinderen bekend.

3.  Gerlandt Epesdr van Aylva, zij was kloosterlinge.

4.  Ints Epesdr Aylva, zij trouwde met Alef Aggema van Walta (overl. voor 1505), zoon van Pieter van Walta en Bauck Douwesdr van Hiddinga. Zij woonden op Aggemastate te Witmarsum.

5.  Rienck Epes Aylva, was getrouwd met Jetz, is kinderloos overleden na 1514.

6.  Syurd Epes Aylva (zie 15.774)

7.  Tied Epesdr Aylva, zij trouwde voor 1495 met Douwe van Hiddema, edelman. In 1495 woonden zij op Hiddemastate te Pingjum. Zij hadden geen kinderen.

8.  Tryn Epesdr van Aylva, zij was kloosterlinge

31.549.  Ebel Juwsma, geboren te Rinsumageest in 1433, overleden in 1498, dochter van Juw Juwsma, ook Bottema genoemd, en onbekende moeder. Moeder van Syurd Epes Aylva (zie 15.774)

31.550.  Watse Agges Walta, geboren omstreeks 1445 te Schraard, zoon van Aggha Sybrens Walta en Beatrix Bauck Van Hiddinga. Overleden na 1479. Watse was gehuwd met Auck. Van Watze en Auck zijn twee kinderen bekend:

1.   Beatrix van Walta. Beatrix was gehuwd met Epe Epesz. van Aylva, broer van Syurd Epeszn. (zie 15.774)

2.   Syts Watzes, (zie 15.775)

31.551.  Auck, dochter van onbekende ouders, moeder van Syts Walta (zie 15.775)

31.584.  Lolcke Hessels Rheen, ouders onbekend, in 1413 woonde hij op de Rheenstate te Rien/Lutkewierum. Lolcke was getrouwd met Jel Rispens. Uit dit huwelijk: Hessel Lolkes Rheen (zie 15.792)

31.585.  Jel Rispens, ouders onbekend. Moeder van Hessel Lolkes Rheen (zie 15.792)

31.588.  Popcke Ruurts Roorda, zoon van Ruurt Goffes Roorda en Foeck Keympes Unia. Overleden na 1445. Hij trouwde met Ath Siercks Donia. Uit dit huwelijk: Tjerck Popckes Roorda (zie 15.794)

31.589.  Ath Siercks Donia, dochter van Sierck Haringhs Harinxma thoe Heeg en Auck Benedictus Donia. Moeder van Tjerck Popckes Roorda (zie 33.458)

31.592.  Hoyte Goslicksz van Hoytema  =  31.232Hoyte van Hoytema.

Vader van Hotse Hoytes van Hoytema (zie 15.796)

31.593.  Eelck Hiddema  =  31.233Eesck (Eelck) van Hiddema.

Moeder van Hotse Hoytes van Hoytema (zie 15.796)

31.600.  Tyard Jorrits Andringa, geboren vóór 1425, ouders onbekend, boer, wonende te Akkrum, overleden tussen 1472 en 1476.  Grietman van Akkrum. Vader van Feyka Tziards Andringa (zie 15.800)

31.602.  Juw Syouckazn, ouders onbekend, hij trouwde met Doed Goerda. Uit dit huwelijk: Katherina Juwama (zie 15.801)

31.603.  Doed Goerda, ouders onbekend, moeder van Katherina Juwama (zie 15.801)

 

Generatie 16

 

62.464Goslick van Hoytema, zoon van Hoyte van Hoytema. Goslick was Heerschap te Oudega en Idsega. Hij was getrouwd met Tjal van Tjallema, uit dit huwelijk: Hoyte van Hoytema, (zie 31.232.) 

62.465Tjal Tjallema, ouders onbekend. Moeder van Hoyte van Hoytema, (zie 31.232.)

62.466.  Bocke Hiddinga, geboren omstreeks 1370, geen gegevens over ouders en echtgenote. Hij is de vader van Eesck (Eelck) van Hiddema (zie 31.233)

62.472.  Douwe van Harinxma, overleden na 1454, zoon van Haring van Harinxma en Jelck NdrHij was de jongste zoon van Haring en wordt met zijn drie broers genoemd in 1422. In 1454 is hij Grietman van Wymbritseradeel, hoofdeling te Heeg, en Schieringer. Douwe was vermoedelijk getrouwd met ene Tietke, dochter van onbekende ouders. Van Douwe zijn de volgende kinderen bekend:

 

1.   Tryn Douwesdr van Harinxma, zij was getrouwd met Gale van Galama, vetkoper, geboren 1410, overleden 1470, zoon van Yge van Galama. Vlak voor zijn dood in 1470 is Gale nog mede afgevaardigde geweest naar de hertog van Bourgondië (Karel de Stoute 1467-1477) om een nieuwe oorlog te voorkomen. Zij woonden te Koudum. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend. De zonen Douwe en Hartman worden genoemd als edelman. Zoon Yge Gales van Galama, bijnaam "het woudzwijn", werd na een gevecht tegen de Schieringers bij Workum terechtgesteld op 25 januari 1492.

 

..........”De  omstreeks 1450 geboren  Ygo Gales Galama,  bijgenaamd "het woudzwijn", is  één der beruchtste vechtersbazen uit de familie. De muren van zijn slot te Oudega, iets ten noorden van de kerk, waren naar men zegt, 15 voet dik, ruim 4 meter! Andere bronnen hebben het over 14 steen, ruim 2 meter; ook nog behoorlijk.

 

Hij was een rijk, machtig en oorlogskundig Vetkoper (dit is een aanduiding van de politieke gezindheid van Ygo Gaeles. In de tijd van de twisten tussen Schieringers  en Vetkopers in Friesland, was  Westergo, waar Koudum toe behoorde Schierings gezind). Meest bekend is zijn voortdurende strijd met abt Agge van het St. Odulfklooster te Hemelum. De strijd was begonnen met een twist over de huuropbrengst van diverse landerijen. Jaren strijd waren het gevolg en Ygo werd op een gegeven moment zelfs in de (kerkelijke) ban gedaan! Ygo vond echter dat hij het recht aan zijn kant had, immers al meer dan twintig jaar ontving hij de huur.

 

Uiteindelijk sneuvelde hij op 25 januari 1492 te Workum, na een gevecht met de Schieringers, waarin hij waargewond was geraakt. Door de knechten van Lieuwe Beijma werd hij daarop wreedaardig vermoord - hij had eerst nog wel even mogen biechten...!  

 

(“Zijn broeder Douwe en de andere vetkoopers vlugtten vermomd naar Bolsward en andere plaatsen; doch zochten hulp bij de Woudlieden en de Leeuwarders, op hoop van den dood van Ygo te wreken, en hetgeen verloren was weder te winnen. Zij trokken onder den Leeuwarder Hopman Symon Recalf, op. De Sneekers echter bragten spoedig veel volk van de Schieringers partij op de been, hetwelk wel toegerust uit Sneek naar Wommels trok.

 

Omtrent Bozum, werden zij door Douwe Galama, met de vetkoopers en de Leeuwarders, ontmoet, op wie zij, na dat er van wederzijden hardnekkig gevochten was, wederom de overwinning behaalden; terwijl er vele hunnen vijanden sneuvelden en vele gevangen mede naar Sneek gevoerd werden. Douwe Galama zelf werd van eenen Sneeker burger gevangen genomen; doch Douwe gaf hem een stuk gelds en zijnen zilveren gordel daar zijn zwaard aanhing, waarop de burger hem losliet en wegliep.”)

 

Overigens: abt Agge is op 16 september 1494 aan de pest overleden.In 1498 komt Friesland onder het bewind van de Habsburgers (Maximiliaan van Oostenrijk) en wordt Albrecht van Saksen Gouverneur en Potestaat van Friesland. Hiermee komt er een einde aan de strijd tussen de Schieringers en Vetkopers. Tegenwoordig is er nog een Ige Galemawei te Oudega.

 

2.   Bauck Douwesdr van Harinxma, zij was getrouwd met Hans van Tietema, Schieringer. Zij woonden te Elahuizen. Van hen zijn 6 kinderen bekend. Hun zoon Douwe van Tietema, geboren omstreeks 1485, was in 1528 raadsheer van het Hof van Friesland.

 

3.   Eets (Jets) Douwesdr van Harinxma, trouwde met Jancke Douwes van Douma, overleden Irnsum 1476, zoon van Douwe van Douma en Foeck Janckes van Fockema. Jancko Douwama woonde op Fockemastate te Langweer. Als Vetkoper valt hij in 1463 samen met Gale Galema de Albada's te Irnsum en Akkrum aan.

 

4.  Agge van Harinxma, zie 31.236

 

5.   Lisck Douwesdr van Harinxma, overleden 1501. Zij was getrouwd met Oene van Juwsma, afkomstig van Wirdum, overleden in 1492, zoon van Juw van Juwsma en Auck Siercksdr van Donia. Zijn naam staat op de kerkklok van Wirdum uit 1472. In 1492 wordt hij genoemd bij het verbond tussen Oostergo en Westergo. Hij is dan Grietman van Idaarderadeel en sluit zich aan bij het verbond met Groningen.

 

6.   Edzart van Harinxma, overleden in 1450. In 1450 genoemd te Heeg als grietman van Wymbritseradeel. Vermoedelijk ongetrouwd gebleven.

 

7.  Ysck Douwesdr van Harinxma, zij was getrouwd met Freerck Douwes van Fercksma.

 

8.   Haring van Harinxma, overleden 1476, begraven Heeg. In 1460 en in 1475 was hij Grietman van Wymbritseradeel. Haring was getrouwd met Popck Riencksdr van Popma, afkomstig uit Terschelling, overleden in 1497, weduwe van Douwe van Gerbranda, dochter van Rienck van Popma (31.238) en Gaets Ndr.

62.476.  Poppe van Popma, zoon van Sjoerd van Popma. Hij was Heer van Terschelling en wordt genoemd in 1421. Overleden voor 23 juni 1467, op die datum wordt hij genoemd als de overleden Poppa Poppama over wiens testament de zoon Rienck en schoondochter Ebel een geschil hebben.  Van Poppe en een onbekende echtgenote zijn 2 zonen bekend: Rienck van Popma (zie 31.238), en Sjoerd van Popma, hij trouwde met Ebel van Sjaerda.

63.092.  Botthe Heslinghe van Galama, geboren omstreeks 1395 te Jorwerd, zoon van Geale Heslema van Galama en Jildu Binnerda. Hij woonde te Poppingawier en Boornzwaag. Hij trouwde (1) met Rencke, uit dit huwelijk: Hette Bottes Heslinga. Hette wordt in 1446 door zijn vader uitgeboedeld. Botthe trouwde (2) met Eelck Sickes van Albada, uit dat huwelijk 2 zonen: Gawka Buthaz en Gaele Buthe Zen (zie 31.546)

63.093.  Eelck Sickes van Albada, dochter van Sicke Ruyrdts van Albada en Catharijn Riencks Popma.  Moeder van Gaele Buthe Zen (zie 31.546)

63.096.  Epe Tiaerdzn Aylva, geboren te Witmarsum in 1411, zoon van Tiaerd  Epezn Aylva  en Swob Juwsma. Epe is overleden na 1468. Hij zorgt samen met Douwe van Sjaerda, als Schieringers, voor een blokhuis tegen de Vetkopers (Makkum 1450). Hij was grietman van Wonseradeel in 1456. Hij trouwde met Teda Hermana. Uit dit huwelijk:

 

1.  Tjaert Epeszn van Aylva, overleden na 1487, in dat jaar wordt hij genoemd als Grietman van Wonseradeel. Hij trouwde met Auck van Aesgema, ook van Haerda genoemd. Tjaert en Auck zijn in 1456 erfgenamen van grootmoeder Gerlant van Ockinga en hebben dan een dochter Katharina. Hun kinderen:

 

1.1.  Katharina van Aylva, geboren voor 1456, overleden te Jorwerd, in 1533 werd  haar boedel verdeeld. Zij trouwde met Lieuwe Doeckes van Fons uit Jorwerd, zoon van Doecke Fons. Lieuwe is overleden op 16 juli 1500, hij sneuvelde bij de opstand tegen de hertog van Saksen in de slag bij Franeker.

 

1.2.  Gerlant Tjaertsdr van Aylva, zij trouwde met Hartman van Harinxma thoe Heeg, zoon van Haring van Harinxma thoe Heeg en Popck Riencksdr van Popma.

 

1.3.  Juw van Aylva, overleden op 28 mei 1521, begraven in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Hij woonde op de Scheltemastate te Huizum. In 1505 wordt hij genoemd onder de edelen van Leeuwarderadeel. Hij trouwde (1) met Tjemck en (2) met Syts Hommesdr van Oedsma, dochter van Homme Hommes van Oedsma. Uit dit huwelijk een zoon: Sytse van Aylva, geboren 1481, overleden op 7 september 1548, begraven in de Grote Kerk van Dokkum. In 1517 werd hij aangesteld als Grietman van Westdongeradeel, later ook van Achtkarspelen. Sytse was Raadsheer bij het Hof van Friesland in 1523, en wordt als Olderman van Dokkum genoemd in 1531, 1533 en 1543. Hij is 2 keer getrouwd en er zijn 2 kinderen van hem bekend: Frans van Aylva, geboren omstreeks 1513, en Bjuck van Aylva die trouwde met Watze van Cammingha.

 

2.  Epe Epeszn Aylva (zie 31.548)

 

Na het overlijden van Teda is Epe opnieuw getrouwd, uit dat huwelijk:

 

3.  Peter Epes van Aylva, overleden na 1477, in dat jaar was hij Grietman van Wonseradeel. Hij was getrouwd met Rixt van Aebinga uit Hijum, dochter van Schelte van Aebinga en Hylck van Donia.

 

4.  Sjoerd van Aylva is waarschijnlijk ook een zoon van Epe Tiaerdzn. Sjoerd is overleden te Akmarijp op 13 juni 1461, hij werd samen met Rienck van Camstra gedood bij de belegering van het Galamahuis te Akmarijp.

63.097.  Teda Hermana, geboren in 1415, dochter van Wilbrand Gerbranda (Hermana) en Gerland Ockinga. Overleden vóór 1456. Moeder van Epe Epeszn Aylva (zie 31.548)

63.098.  Juw Juwsma, ook Bottema genoemd, geboren omstreeks 1400, zoon van Hessel Juwsma en Ebel. Hij woonde te Rinsumageest. Vader van Ebel Juwsma (zie 31.549)

63.100.  Aggha Sybrens Walta, zoon van Sybren van Walta en onbekende moeder. Hij woonde te Schraard, is overleden na 1480. Hij trouwde met Beatrix Bauck van Hiddinga. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend waaronder Watse Agges Walta (zie 31.550)

63.101.  Beatrix Bauck Van Hiddinga, ouders onbekend. Moeder van Watse Agges Walta (zie 31.550)

63.176.  Ruurt Goffes Roorda, geboren omstreeks 1398, zoon van Goffe Johans Roorda en onbekende moeder. Overleden na 1445. Hij trouwde (1) met Ath Jaersum, uit dit huwelijk:

 

1.  Johan Ruurts Roorda, Johan trouwde met Rints Juwsdr Juwinga. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend: Watze Johans Roorda, hij trouwde in 1486 met Tjets Keympesdr Unia, en Juw Johans Roorda, hij trouwde met Trijn Taeckesdr Hermana.

 

2.  Goffe Ruurts Roorda, Goffe trouwde met Trijn Sjaerdema, uit dit huwelijk is een zoon bekend: Goffe Goffes Roorda, deze Goffe trouwde (1) met Ymck Fredericksdr van Hommema en (2) met Both Riencksdr van Glins.

 

Ruurt trouwde (2) met Foeck Keympesdr Unia, uit dit huwelijk:

 

3.  Popcke Ruurts Roorda (zie 31.588)

63.177.  Foeck Keympes Unia, geboren omstreeks 1403, dochter van Keympe Unia en onbekende moeder. Moeder van Popcke Ruurts Roorda (zie 31.588)

63.178.  Sierck Haringhs Harinxma thoe Heeg, geboren omstreeks 1374, zoon van Haringhs Harinxma thoe Heeg en Jelck. Overleden voor 1458. Sierck, ook wel Sirik of Tjerck, woonde in het Doniahus in Oostereind, "hoveling en hearskip to Easterein". Hij trouwde met Auck Benedictusdr Donia. Uit dit huwelijk:

 

1.  Auck Syrcksdr van Donia. Overleden in 1446. Zij trouwde (1) met Juw Juwsma. Auck trouwde (2) met Sybrant Pieters Auckama.

 

2.  Keimpe Syrckszn van Donia, hij trouwde met Ydt Feytesdr Galama. Keimpe was Grietman van Leeuwarderadeel, hij werd vermoord, samen met zijn vrouw in de "Donia oorlog" in 1463. Van Keimpe en Ydt zijn 2 kinderen bekend: Ydt Keimpesdr van Harinxma van Donia, zij trouwde met Pieter Pieters Douwes van Walta; en Sierck Keimpes van Donia, overleden omstreeks 1533.    

 

3.  Agga Syrckszn. Harinxma. Hij trouwde met een Doytzesdr Albada. Hij heeft in 1453 Hero Binnertsma doodgeslagen in de stad Sloten als wraak op de moord van Wybo Heres. In 1487 ondertekende hij een verbond tussen de steden, de "dielen" en de "stimmen" van Westergo. Agge kon de macht van zijn neef Watze niet dulden. Om meer heerschappij te verkrijgen verliet hij de partij van de Schieringers en ging over naar de Vetkopers, die streden onder leiding van Janco Douwama van Langweer.

 

4.  Benedictus Syrckszn van Donia, hij trouwde met Jouckien Johannesdr., uit dit huwelijk is een zoon bekend: Johan van Donia.

 

5.  Ath Siercks Donia (zie 31.589)

 

6.  Hotze Syrckszn van Donia, hij trouwde met Aeltien Juckema. Hij was grietman van Hennaarderadeel.

 

7.  Bauckien Syrcksdr van Donia, zij trouwde met Botte Eeskes.

 

8.  Ael Syrcksdr van Donia, zij trouwde met Merck, uit dit huwelijk is een zoon Syrck bekend. Van deze Syrck is één zoon, Marck Syerckxs bekend, geboren omstreeks 1475, overleden omstreeks 1524. Hij kwam in 1502 voor op de lijst van Saksisch gezinde edellieden, maar werd in 1514 Gelders grietman van Stellingwerf-Schoterland en bleef dat tot 1523, ook genaamd Marck Siercks en Merck Siex Sicco´s, krijgsheer en grietman, edelman van Zevenwouden, grietman van Schoterland en Stellingwerven.

 

9.  Rienk Syrckszn. van Donia, geestelijke, overleden omstreeks 1459 in Oostereind.

 

10.  Haring Syrckszn van Donia, grietman van Wymbritseradeel 1455 tot 1460, overleden omstreeks 1462.

 

11.  Syrck Syrckszn Harinxma van Donia, overleden omstreeks 1477. Vader van een zoon Sierk Donia.

63.179.  Auck Benedictus Donia, dochter van Benedictus Donia en Etteke. Moeder van Ath Siercks Donia (zie 31.589).

 

Generatie 17

 

124.928Hoyte van Hoytema, geen gegevens over ouders. Van Hoyte zijn, uit een onbekende relatie, 2 zonen bekend: Hinne en Goslick van Hoytema, zie 62.464

124.944.  Haring van Harinxma, geboren in 1323, Potestaat, Stamvader van de Harinxma's. Hij is in 1398 volmacht van Wapenbrugge (Zuidwesthoek van Friesland) tegenover de Hollandse graaf Albrecht van Beijeren. In 1399 wordt hij tot potestaat voor Westergo gekozen, met Sjoerd Wiarda voor Oostergo. Sluit in 1401 mede de vrede van Bolsward tussen Holland en Friesland.

 

- - Yn 1399 ward "Harinck in den Haegh (=Heeg) daer Haerincxka haeren naem van hebben" kaezen as aanfieder fan Westergo, foar it geval dat de Hollanners werom komme.- -

 

Haringh, ook Haring Donia genoemd, was getrouwd met Jelck. Uit dit huwelijk:

 

1.  Agge Haringhs Harinxma, hij trouwde met His Riencksdr Bockema, dochter van Rienck Bockema, ridder van Sneek, kruisvaarder en oprichter van het klooster Thabor. Agge en His kregen 2 kinderen.

 

2.  Sierck Haringhs Harinxma thoe Heeg (zie 63.178). Overleden voor 1458. Sierck, ook wel Sirik of Tjerck, "hoveling en hearskip to Easterein", woonde in het Doniahus in Oostereind. Hij trouwde met Auck Benedictusdr Donia.

 

3.  Epe Haringhs Harinxma, was Opperrechter te IJlst. Uit zijn huwelijk met Jel Hettinga zijn twee kinderen bekend.

 

4.  Hotze Haringhs Harinxma, was Geestelijke.

 

5.  Douwe Haringhs Harinxma thoe Heeg van Donia, zie 62.472

 

6.  Ymck Haringhs, zij trouwde met Homme van Hommema. Hij tekende als Schieringer in 1422 een zoenbrief tussen Vetkopers en Schieringers. In 1424 maakte hij met zijn schoonzoon Foppe van Sjaerda een tocht naar het Heilige Land. Hij was als Humme Hummingha grietman van Wymbritseradeel.

124.945.  Jelck Ndr., geboren omstreeks 1327, ouders onbekend. Moeder van Douwe Haringhs Harinxma, zie 62.472.

124.952.  Sjoerd van Popma, hij zou nakomeling zijn van een Sjoerd van Popma, die in 1330 een kapel stichtte te Oosterend op Terschelling. Zoon van Sjoerd is Poppe van Popma (zie 62.476)

126.184.  Geale Heslema van Galama, in 1380 woonde hij te Poppingawier. Hij zou een zoon zijn van Hette Gaeles Galama en onbekende moeder. Hij trouwde met Jildu Binnerda. Uit dit huwelijk: Botthe Gaeles Heslinga van Galama (zie 63.092)

 

Er zijn meerdere  onderzoekers die verdere afstammingsgegevens van Geale Hettes Heslema van Galama op internet gepubliceerd hebben. Hun gegevens ontwijken elkaar niet veel Opvallend is wel dat er 2 generaties lijken te ontbreken en dat Jildu Binnerda soms aan de  verkeerde echtgenoot gekoppeld lijkt. Evengoed lijkt het niet onwaarschijnlijk dat verdere gegevens kunnen kloppen, deze gaan via Radboud I van Friesland (Redbad), geboren omstreeks  648, terug tot koning Richoldus I Van Friesland, geboren omstreeks 359.

126.185.  Jildu Binnerda, dochter van niet gevonden ouders. Moeder van Botthe Gaeles Heslinga van Galama (zie 63.092)

126.186.  Sicke Ruyrdts van Albada, Ridder, geboren omstreeks 1375, zoon van Riuerdt Aggez Albada en Magdalena Douwes Ziaerda (Sjaerdema) overleden te Goënga in 1426. Hij trouwde met Catharina Popma. Uit dit huwelijk:  Eelck Sickes van Albada (zie 63.093).  Uit dit huwelijk is ook een zoon bekend: Doijtie/Doitia Abbinga of Abbema, die zich, volgens zijn testament, ook van Albada schreef, en te Irnsum, alsmede op Flansum bij Rauwerd, gewoond heeft, in 1426 was hij Grietman van Wonseradeel. Hij was getrouwd met Saepk Douwema, een zuster was van Jancko Douwema.

126.187.  Catharijn Riencks Popma (Poppinga), dochter van Rienck Poppingha en Tyets Rotterda van Deersum. Overleden te Goënga 1432, begraven te Deersum. Moeder van Eelck Sickes van Albada (zie 63.093)

126.192.  Tiaerd Epezn Aylva, geboren omstreeks 1380, zoon van Epe Douwes Aylva en onbekende moeder. Tiaerd is overleden na 1424. Hij woonde in Witmarsum en behoorde tot de vetkopers. Hij wordt genoemd bij een geschil met het Haskerconvent in oktober 1419, en hij verdreef in 1420 de Hollanders met een list uit Makkum. Tiaerd trouwde met Swob (van) Juwsma. Uit dit huwelijk:

 

1.  Epe Tiaerdzn Aylva (zie 63.096)

 

2.  Douwe Tiaerdzn Aylva, overleden in 1481. Na zijn huwelijk met Edwer van Sjaerda (dochter van Sicke van Sjaerda en Both van Hobbema) nam hij de naam Sjaerda aan en stichtte met zijn vrouw in1449 het Sjaerdemahuis te Franeker. Douwe had 2 onwettige zoons: Tjaerd Groestera en Rienck. Uit zijn huwelijk:

 

2.1.  Swob Douwesdr van Sjaerda, zij trouwde met Jarich van Hottinga, zoon van Epe Jarichs van Kee en Foockel Goslicksdr van Hottinga, Jarich was in 1450 grietman van  Hennaarderadeel.

 

2.2.Tjaert van Sjaerda, overleden op 18 april 1491. Hij trouwde met Catharina van Harinxma, dochter van Feycke van Harinxma thoe Slooten en Luts Feyckes van Oenema. Uit dit huwelijk is een dochter bekend: Luts (Louise) Tjaertsdr van Sjaerda, overleden 31 maart. 1532, begraven in de kerk van Franeker. Zij was getrouwd met Gerrolt van Herema, raadsheer bij het Hof van Friesland (1515-1538), zoon van Taecke van Herema en Ath van Roorda.

 

2.3.  Sicke van Sjaerda, overleden te Franeker in 1487. Op 10 oktober 1481 sluiten Sicke en zijn broer Tjaert een verbond met Leeuwarden. In 1487 wordt hij genoemd als Grietman van Wonseradeel. Hij was getrouwd met Luts van Harinxma, dochter van Juw van Harinxma en Wyts Wopckesdr van Juwsma. Uit dit huwelijk: Douwe van Sjaerda, geboren in 1478, overleden in 1506, ongehuwd.

 

3.  Ydt Tiaerdsdr Aylva, overleden na 23 april 1473. Zij trouwde (1) met Eelcke van Heringa, afkomstig van Rauwerd, waar zij woonden op Heringastate. In haar testament worden alleen een zoon Haye en een dochter Eelck met zoon Sascker genoemd. Ydt trouwde (2) met Sascker van Jelmera, overleden 1448, zoon van Ritscke van Jelmera en Ael. Sascker noemde zich ook Donia en had uit een eerder huwelijk de zonen Romke en Keimpe. Op 24 juni 1450 maken Haye en Romke een overeenkomst inzake de erfenis door Saeck Donia aan hun grootvader Ritske op Ameland nagelaten.

126.193.  Swob Juwsma, geboren omstreeks 1390, dochter van onbekende ouders. Swob is overleden vóór 1439. Zij was afkomstig uit Westergo. Haar kinderen erven in 1439 van Upke van Doyema te Marssum. Moeder van Epe Tiaerdzn Aylva (zie 63.096)

126.194. Wilbrand Gerbranda (Hermana), geboren omstreeks 1385, zoon van Hobbe Gerbranda en Katarina Wiarda. Overleden in 1427. Hij noemt zich naar zijn 1e vrouw Hermana. Wibrand trouwt (1) met Sytz Tzierckdr Hermana, uit dit huwelijk:

1. Douwe van Gerbranda, overl. in 1453. Hij woonde op Gerbrandastate te Almenum bij Harlingen, maar later bewoner van Sickemastate te Herbayum. In 1431 en 1436 wordt hij vermeld als mederechter van Franekeradeel. Hij is in 1453 vermoord bij Bolsward door Johan van Roorda. Douwe was gehuwd (1) met Bauck Pybes Tzymmingha, uit Oosterbierum. Douwe was gehuwd (2) met Popck Riencksdr van Popma, van Terschelling. In 1497 blijkt zijn vrouw hertrouwd te zijn met Haring van Harinxma in Heeg. Douwe wordt daar genoemd als vader van Eda.

2. Catharina Wybrandsdr van Gerbranda, zij trouwde met Pybe van Sickema. Hij wordt genoemd te Herbayum op Sickemastate en was in 1426 mederechter van Franekeradeel. Het jaar daarop werd hij vermoord.

3. Hobbe van Hermana, overleden voor 1456. Hij woonde te Minnertsga op Hermanastate. Hij trouwde met (Bauck) Takesdr van Camstra, zij hadden één zoon en één dochter.

4. Rixt Wybrandsdr van Hermana, overleden in 1468. Rixt was gehuwd met Ritscke van Juckema, overleden in 1466, zoon van Lieuwe van Juckema.

Wibrand trouwde (2) met Gerlant Ockinga, Uit dit huwelijk: Teda Hermana (zie 63.097). Zij woonden op de State Groot Hermana te Minnertsga. De State stond iets ten noordoosten van de kerk aan de tegenwoordige Hermanawei.

“.........Volgens de legenden zou al in 807 de Hermana stins door een overstroming verwoest zijn. Of dat klopt is twijfelachtig, maar het geslacht Hermana moet oud geweest zijn. Al in die zelfde 9e eeuw werd Hessel Hermana gekozen tot Potestas van Friesland. In die functie had hij het bestuur over heel Friesland… voor zover dat de andere ‘Vrije Friezen’ (hoofdelingen) welgevallig was uiteraard. De potestaat werd niet voor niets de ‘eerste onder zijns gelijken’ genoemd. Ook zouden de Hermana’s hebben meegedaan aan de kruistochten.


Voor wat concreter historische feiten moeten we echter naar de 14e eeuw. Rond 1380 komen we een Tziercks of Tiercks Hermana tegen. Met wie hij getrouwd was weten we niet, en vermoedelijk had hij maar één (erf)dochter: Syts.


Deze Sytzs Tziercks Hermana, geboren rond 1380, trouwde ca 1400 met Wibren Hobbesz Gerbranda. Waarschijnlijk ging Sytzs pas na de dood van haar vader, samen met haar man en kinderen, op de stins wonen. De familienaam van haar man werd toen veranderd in Hermana. Twee kinderen, Douwe Wibrandsz Gerbranda, Katryn Gerbranda waren toen al geboren, terwijl de derde, Hobbe Wybrandsz, waarschijnlijk op Groot Hermana geboren is (ca 1415-1420) en meteen de achternaam Hermana kreeg. Alleen de kinderen van Hobbe heten Hermana.


Na de dood van Syts hertrouwt haar weduwnaar Wybren Hobbesz Gerbranda met Gerland Ockinga, die zich ook Hermana gaat noemen. Zij krijgen een dochter, Teda [Wybrens], die we zowel met de achternaam Hermana en Gerbranda tegen komen. In het testament van Gerland uit 1456 laat zij het een en ander na aan de kerk van Minnertsga en alle geestelijken van het dorp. De stins wordt geërfd door de jongste zoon Hobbe Wybrens Hermana, die weer opgevolgd wordt door zijn zoon Wybren Hobbesz Hermana.”

126.195.  Gerland Ockinga, geboren omstreeks 1390, dochter van Lolle Ockinga en Bauck. Zij trouwde (1) met Take van Camstra, uit dit huwelijk een dochter (Bauck) Takesdr van Camstra die trouwde met Hobbe van Hermana, haar stiefbroer. Gerland trouwde (2) met Wilbrand Gerbranda (Hermana), de vader van haar dochter Teda Hermana (zie 63.097). Zij woonde te Minnertsga, toen in 1456 haar testament werd opgemaakt. 

126.196.  Hessel Juwsma, geboren omstreeks 1370, overleden na 1421, want dan wordt hij genoemd te Rinsumageest. Ouders onzeker. Uit zijn huwelijk met Ebel: Juw Juwsma (zie 63.098)

126.197.  Ebel, ouders onbekend, moeder van Juw Juwsma (zie 63.098)

126.200.   Sybren van Walta, zoon van onbekende ouders, vader van Aggha Sybrens Walta (zie 63.100).  Sybren en daarna zijn zoon Agge woonden op Walta-State te Wieuwerd. Er was ook nog een Walta-State te Tjerkwerd en in Bozum.

 

“......Deze Walta's waren grootgrondbezitters en machtige notabelen die heersten over hun gebied. De States waren het middelpunt van de veldslagen waarbij veel bloed vergoten werd. Er zijn bronnen uit 1514 die getuigen van de verwoesting van de Walta-State in Wieuwerd.

 

In de kerk van Wieuwerd is informatie te krijgen over deze adellijke familie (van) Walta. Drie  kleindochters van Pieter Douwes van Walta (Anna, Maria en Lucia van Aerssen) waren lid van de kloosterachtige geloofsgemeenschap de Labadisten ("een gereformeerde en van de wereld  afgescheiden gemeente", zoals zij zichzelf omschreven), volgelingen van Jean de Labadie.

 

Later hebben de Labadisten de Walta-State van Wieuwerd in eigendom gekregen als klooster. In de kelder van de kerk zijn nog enige mummies uit die tijd te bezichtigen. De grafkelder onder de kerk was het familiegraf van de adellijke familie Walta. Het is niet bekend wie de mummies zijn die er liggen. Misschien Walta's, misschien Labadisten. Uiteindelijk zijn de adellijke families Walta  uitgestorven en de States waren verwoest of gingen in andere handen over...”.

126.352.  Goffe Johans Roorda, geboren omstreeks 1373, zoon van Johan Roorda en onbekende moeder. Vader van Ruurt Goffes Roorda (zie 63.176)

126.354.  Keympe Unia, Edelman, geboren omstreeks 1378, zoon van Unia en Rixt Ammama. Uit zijn huwelijk met een niet genoemde vrouw zijn 3 kinderen bekend:

 

1.  Feycke Unia, vader van zoon

 

1.1.  Keympe Feickez Unia, die woonde op de Unia stins te Wirdum. Deze Keympe trouwde (1) met Bauck Martena, uit dit huwelijk:

 

1.1.1.  Hessel Unia

 

1.1.2.  Tjebbe Unia

 

1.1.3.  Werp (Worp) Unia

 

Hij trouwde (2) met His (familienaam wordt niet genoemd), uit dit huwelijk:

 

1.1.4.  Feycke Keympes Unia, hij trouwt met Jetscke Sjoerds van Grovestins, die uit een eerder huwelijk met Rienck van Camstra (van Andla), overleden in 1486, 7 kinderen meebracht:  Sjoerd, Athy, Jadts, Sytze, Aede, Hessel, en Bauckje van Andla.

 

Hij trouwde (3) met Frouck Amama, uit dit huwelijk:

 

1.1.5.  Aucke Keympes van Unia, hij trouwt met Ansck Tjerckdr Juwinga van Walta.

 

1.1.6.  Abbe Unia, geboren omstreeks 1460

 

1.1.7.  Tjets Keympesdr Unia, zij trouwt in 1486 met Watze Johans Roorda. Zij trouwde (2) met Dr. Tiaerdt Renicks Burmania, zoon van Rienck Upkes Burmania en Aeck Douwes Burmania. Uit dit huwelijk: Joost van Burmania en Renyck van Burmania.

 

1.1.8.  His Keimpes van Unia, geboren omstreeks 1465.

 

1.1.9.  Sjouck Unia, zij trouwde op 22 augustus 1486 met Doecke Martena, zoon van Syds Martena en Jel Harinxma. Doecke werd in 1499 grietman van Baarderadeel. In 1504 was hij een der gezanten, die George, Hertog van Saksen van het plan afbrachten om de roerende goederen der Heerschappen in Friesland leenroerig te maken. Doecke en Sjouck woonden op de voorvaderlijk Martenastate te Cornjum. Zij hadden vier zonen: Keimpe*, Aede, Tjebbe en Epo (Ype) Martena.

 

KEIMPE MARTENA, geboren circa 1487. In 1508 studeerde Keimpe te Orleans letteren en mogelijk ook rechten. Karel V, wiens partij hij koos, benoemde hem in 1515 tot Raad in het Hof van Friesland en liet hem door stadhouder Floris van Egmond tot ridder slaan. Op last der Staten schreef hij het "Annael", of "Land boek". Dit geeft de geschiedenis weer van 1498 tot 1530. Het werd bewaard in een kist met drie sloten, die weer bewaard werd in een andere kist met drie sloten te Franeker. De tekst werd later afgedrukt in het Charterboek (II, 1-208) en bevat o.a. ordonnanties, instructies, belastingstaten e.d. In 1517 werd hij grietman van Tietjerkstradeel. In 1521 woonde hij de Rijksdag te Worms bij. Hij had een broer Ype en een oom Hessel, die meeging met een kruistocht. Keimpe huwde (1e) met Peije Lieuwesdr uit Groningen, die in 1531 overleed. Hij huwde (2e) met Magdalene Schenck van Tautenburgh, die op 02-04-1537 overleed en (3e) met Anna Walta van Heerma, die in 1577 overleed. Hij maakte een testament op 06-05-1538 en overleed waarschijnlijk op 08-11-1538. Vermoedelijk werd hij in de Galileeerkerk te Leeuwarden begraven, waar ook zijn tweede vrouw was begraven.

 

1.1.10. Catharijn Keympes van Unia, geboren te Wirdum, overleden in 1585. Zij trouwde (1) met Pybe Aedes Wiarda (geb. 1528), veehouder bij Wirdum, die uit zijn 1e huwelijk een in 1554 geboren zoontje Aede meebracht. Catharijn en Pybe kregen de volgende 9 kinderen: Trijn, Fedt, Yescke, Tzalling, Uelck, Aucke, Keimpe, Doeijtse en Ansck. Pybe is overleden in 1579. Catharijn trouwt (2) met Pybes oudste zoon Aede, de uit dat huwelijk geboren zoon noemen ze Pybe, geboren 1580, overleden in 1635 te Oudeschoot, deze Pybe trouwde in 1605 met Lutske Hebbes Cammingha.

 

2.  Tieth Keympesdr Unia, zij trouwde met Rienck Pieters Camstra, uit dit huwelijk een zoon die trouwde met Syts Foppe-Foppesdr Sjaerdema.

 

3.  Foeck Keympedr Unia (zie 63.177)

 

Tekening van de Unia State door M.F. van Peski uit ca 1720. Bewoond door: 1443 Keimpe Unia, ca 1500 Worp Keimpes Unia, fam. Tyara, 1616 Tjaerd Tyara, ca 1705 Tiaerd Cathius, 1756 Hobbe baron van Aylva.

 

Omstreeks 1400 laat Keympe van Unia in Leeuwarden het Uniahuis bouwen. In een schrijven over "Leeuwarden als hoofdstad van Friesland onder de Saksische regering" staat: nu had in het begin van die eeuw een edelman Keimpo Unia, later Grietman van Leeuwarderadeel, een sterk kasteel laten bouwen. Het wordt beschreven als een "huys of slot ende schoon getimmerd van playsance, genoegh starck uit het water opgewracht of door eene gracht omgeven, ja het werd zelfs voor de schoonste en sterkste van alle stinzen der stad Leeuwarden gehouden!

 

Het waren roerige tijden en de families die rondom Leeuwarden woonden in sterke stinzen hielden zich volop bezig met de politieke machtsverhoudingen in die tijd. Een groot deel van de familie van Unia was aanhanger van de Schieringer partij. De Leeuwarders waren meer gecharmeerd van de Vetkoperse partij. Het was allemaal heel onduidelijk hoe het een en ander in elkaar zat: de Schieringers waren  vaak voorstander van de Friese vrijheid en de Vetkopers waren soms genegen om vreemde overheersing te accepteren. Maar ook de Schieringers waren hier niet wars van als het zo uit kwam.

 

Zo gebeurde het dat Albrecht van Saksen een van zijn veldheren stuurde om orde op zaken te stellen, Graaf Willebrord von Schaumburg. Met Aucke en Werp van Unia wordt overeengekomen dat zij het Uniahuis tijdelijk, en wel van 24 Julij 1498 tot St. Michiel (den 14 December) daaraanvolgende, afstaan aan de graaf en zijn kornuiten voor onderdak, onder belofte, dat hij het huis op dien dag zoo goed of beter zou verlaten dan hij het ontvangen had.  De hertog blijkt andere plannen te hebben. Hij zond, heimelijk, een wagen met geschut, kruid en lood van Sneek naar Leeuwarden, ter versterking van Uniahuis.

 

Hoewel hij de vaten kruid met boter had laten besmeren, en het geschut met riet overdekken, werd deze verradelijke handelwijze, toen de wagen reeds voor de poort der stins was gekomen, ontdekt door eenige kinderen, die daaromheen speelden. Deze deelden hunne bevindingen aan eenige voorbijgangers mede, en nu was de kreet van eenige burgers:” wij zijn verraden!" genoeg, om de geheele verontwaardigde gemeente Leeuwarden  tegen Uniahuis en de daarop liggende zwakke bezetting in beweging te brengen. Het gevolg hiervan was, dat velen, zonder voorkennis van de Regering, de stins aanvielen, plunderden, en door een groot gat in den muur te stooten haar weerloos maakten.

126.356.  Haringhs Harinxma thoe Heeg  =  124.944.  Haring van Harinxma.

Ook de vader van Sierck Haringhs Harinxma thoe Heeg (zie 63.178).

126.357.  Jelck  =  124.945.  Jelck Ndr.

Ook de moeder van Sierck Haringhs Harinxma thoe Heeg (zie 63.178).

 

Generatie 18

 

252.372.  Riuerdt Aggez Albada, Ridder, zoon van Agge Riurdz Albada en niet genoemde moeder. Geboren omstreeks 1350, overleden 1423 te Goënga op de stins van Vryeborch ofwel Albadahuys, begraven in het Klooster van Anjum. Hij trouwde met Magdalena Ziaerda, uit dit huwelijk: Sicke Ruyrdts van Albada (zie 126.186)

252.373.  Magdalena Douwes Ziaerda (Sjaerdema), geboren te Franeker omstreeks 1353, dochter van Douwe Sickes Sjaerdema en Katryn van Roorda. Overleden in 1424 in het Zyaerdahuys gelegen onder de clockeslag van Franeker, begraven in het klooster van Anjum. Moeder van  Sicke Ruyrdts van Albada (zie 126.186)

252.374.  Rienck Poppingha, ook wel Popma of Poppama genaamd was een rijk man, samen met zijn vrouw bezat hij 16 stinsen. Hij was de stichter van de kerk te Poppingawier. Hij was in vrouwelijke lijn een afstammeling van de graven van Holland, in mannelijke lijn waarschijnlijk een nakomeling van de Heren van Terschelling. Hij trouwde met Tjets Ruyrdts Rotterda, uit dit huwelijk geen zonen, wel de dochter:  Catharijn Riencks Popma (zie 126.187) 

252.375.  Tyets  Rotterda van Deersum, geboren te Gauw omstreeks 1352, dochter van Ruyrdt Rottaerda en Wyts Benedixma. Moeder van Catharijn Riencks Popma (zie 126.187). 

252.384.  Epe Douwes Aylva, geboren omstreeks 1350, zoon van Douue Aylva en onbekende moeder. Hij woonde te Witmarsum en is overleden na 1416. Van Epe zijn 2 kinderen bekend met onbekende moeder: Catharina Epes Aylva en Tiaerd Epes Aylva (zie 126.192)

252.388. Hobbe Gerbranda, geboren omstreeks 1350, ouders onbekend. Hij woonde op Gerbrandastate te Almenum. Hij trouwde met Katarina Wiarda. Uit dit huwelijk:

1. Wilbrand Gerbranda (Hermana) (zie 126.194)

2. Tjets van Gerbranda.

3. Edwert Hobbesdr van Gerbranda, zij trouwde (1) met Goffe van Sjaerda (Sjaerdema), met wie zij woonde op Sjaerdemahuis te Franeker. Uit dit huwelijk:

3.1. Ebel van Sjaerda, overleden na 1467. Zij trouwde met Sjoerd van Popma, van Terschelling, overleden voor 23 juni 1467, zoon van Poppe van Popma.

3.2. Sicke van Sjaerda, hij trouwde met Both van Hobbema, zij kregen 3 kinderen waaronder Edwer van Sjaerda die trouwde met Douwe Tjaerts van Aylva, zoon van 126.192. Tiaerd Epezn Aylva, na zijn huwelijk nam Douwe de naam Sjaerda aan.

252.389.  Katarina Wiarda, geboren omstreeks 1355, ouders onbekend. Moeder van Wilbrand Gerbranda (Hermana) (zie 126.194)

252.390.  Lolle Ockinga, geboren omstreeks 1360 te Burgwerd, zoon van Epe Ockinga en onbekende moeder. Hij trouwde met Bauck Ndr.  Uit dit huwelijk: 

 

1.  Gerlant Ockinga (zie 126.195)

 

2.  Geel Ockinga, zij trouwde met Upcke Riencks, zoon van Renick Burmania. Zij woonden te Hitzum, Franekeradeel.

 

3.  Epe Ockinga, hij trouwde met Trijn Hesseldr., zij woonden in Burgwerd.

252.391.  Bauck Ndr., moeder van Gerlant Ockinga (zie 126.195)

252.704.  Johan Roorda, geboren omstreeks 1348, ouders onbekend. Vader van Goffe Johans Roorda (zie 126.352)

252.708.  Unia, voornaam en ouders onbekend. Hij trouwde met Rixt Ammama, uit dit huwelijk: Keympe Unia (zie 126.354)

252.709.  Rixt Ammama, ouders onbekend, moeder van Keympe Unia (zie 126.354)

 

Generatie 19

 

504.744.  Agge Riurdz Albada, zoon van Riurd Sickes Albada en onbekende moeder, overleden te Goënga na 1382. Van Agge zijn 3 kinderen bekend, hun moeder wordt niet genoemd.

 

1.  Here Albada, was getrouwd met Mary Jungema. Hun dochter His trouwde met Lolle Ockinga, beiden begraven te Burgwerd.

 

2.  Riuerdt Aggez Albada (zie 252.372)

 

3.  Siouck Albada, zij trouwde met Take Regnalda, beiden overleden in 1413 en begraven te Thabor. Hun enige dochter Tiets trouwde met Riurd Roorda.

504.746.  Douwe Sickes Sjaerdema, geboren Franeker ca 1328, zoon van Sicke Sjaerdema en Edwert. Overleden te Franeker in 1416, vader van  Magdalena Douwes Sjaerdema (zie 252.373)

504.747.  Katryn van Roorda, geboren in Tzummarrum, overleden te Franeker en begraven te Anjum. Ouders onbekend, moeder van Magdalena Douwes Sjaerdema (zie 252.373)

504.750.  Ruyrdt Rottaerda, geboren omstreeks 1325, trouwde met Wyts Benedixma, uit dit huwelijk: Tyets Rotterda van Deersum (zie 252.375)

504.751.  Wyts Benedixma, moeder van Tyets Rotterda van Deersum (zie 252.375)

504.768.  Douue Aylva, geboren te Witmarsum. Ouders onbekend. Overleden na 1370. Vader van Epe Douwesz Aylva (zie 252.384)

Van der Aa schrijft:

504.780.  Epe Ockinga, geboren omstreeks 1330, zoon van de verder onbekende Lolle Ockinga en onbekende moeder. Hij woonde op Ockinga State te Burgwerd. Vader van Lolle Ockinga (zie 252.390)

 

Generatie 20

 

1.009.488.  Riurd Sickes Albada, zoon van Sicke Albada en onbekende moeder. Van Riurd zijn 2 kinderen bekend, hun moeder wordt niet genoemd.

 

1.  Agge Ruyrdts Albada (zie 504.744)

 

2.  Site Albada, zij trouwde met Hille Pierz Bonninga. Uit dit huwelijk één dochter, Perck Bonninga, die trouwde met Foppe Siaerda.

1.009.492.  Sicke Sjaerdema, geboren Franeker ca 1290, gesneuveld in de Slag bij Warns op 17 september 1345, in de oorlog tegen de Hollanders. Sicke Sjaerdema is waarschijnlijk een nakomeling van Sicko Sjaerdema. Hij was getrouwd met Edwert, waarmee hij woonde op Sjaerdemahuys te Franeker. Uit dit huwelijk: Douwe Sickes Sjaerdema (zie 504.746)

 

Gedenksteen Slag bij Warns.


De Slag bij Warns was een veldslag tussen graaf Willem IV van Holland en de Friezen, september 1345. De Hollanders, onder wie ook Willems oom, hertog Jan van Beaumont, voeren vanuit Enkhuizen met een vloot de Zuiderzee over en landden bij Stavoren en Laaxum. Ze wilden het Sint-Odulphusklooster bij Stavoren gebruiken als vesting. De Hollandse ridders droegen een harnas, maar hadden geen paarden, omdat daarvoor geen ruimte was aan boord van de schepen, die waren volgeladen met werkvolk, bouwmateriaal, en voorraden.

 

De troepen van graaf Willem staken het verlaten Laaxum en Warns in brand en trokken op naar Stavoren. Bij Warns werden ze aangevallen door de plaatselijke bevolking. Door hun zware harnassen waren ze geen partij voor de woedende boeren en vissers. De vluchtweg die de ridders kozen, leidde naar het Rode Klif. In het moerassige landschap bij het klif werden de Hollanders verpletterend verslagen. Ook graaf Willem kwam tijdens de slag om het leven. Toen de troepen van de hertog van Beaumont in Stavoren hoorden wat er was gebeurd, vluchtten ze naar de schepen, achtervolgd door de Friezen. Slechts een kleine groep overlevenden kwam in Amsterdam aan.

Op het Rode Klif bij Warns bevindt zich sinds 1951 een monument, een grote zwerfkei met de tekst: “leaver dea as slaef” (liever dood dan slaaf). De weg naar Scharl wordt door de plaatselijke bevolking nog altijd de ferkearde wei genoemd (de verkeerde weg), omdat dit de weg was die de Hollandse ridders kozen, wat tot hun ondergang leidde.

Naast het Sjaerdemahuis, het tegenwoordige Camminghahuis, bezaten de Sjaerdema's nog een tweede Stins in Franeker. Deze tweede heette "het Slot op Kalehay", de kale hoogte, gesticht door Edwert Sjaerdema en haar man Douwe van Aylva (zoon van 126.192) tussen 1446 en 1449.

 

Sjaerdema-slot.


Het Sjaerdemaslot was een waterburcht, de burcht domineerde de stad en dit werd nog versterkt toen het westerbolwerk om het Sjaerdemaslot heen aangelegd werd en het kasteel een soort citadel werd.


Er is een spionagerapport bewaard gebleven in opdracht van Karel de Stoute, hertog van Bourgondië en graaf van Holland, opgesteld. Willem Salomonsz. meldt daarin in 1468 dat Franeker een versterkte stad met grachten en houten poorten was en dat er een slot was waar jonge Douwe (Douwe van Aylva) woonde en "die welcke die van den stadt obediëren vor horen here".

Edwert Sjaerdema, in 1481 weduwe geworden, bewoonde het slot tot 1510. Intussen was zij gedwongen geweest het in 1498 af te staan en aan de Hertog van Saksen, die er zijn hof en zetel vestigde, waarom haar erven nog in 1531 hiervoor en voor het gebruik van hare " artillerye, munitie ende meubelen", 13.000 ponden schadevergoeding van Keizer Karel eisten. Bij haar testament had zij het huis vermaakt aan de dochter van haar overleden zoon Tjaard, Luts Sjaerdema, gehuwd met Gerrolt van Herema, die het tot 1536 bewoonde, vervolgens ging hun dochter Edwert er wonen.

 

Deze was gehuwd met Aesge van Hoxwier, grietman van Franekeradeel, en in 1546 door Keizer Karel benoemd tot Ridder van het gulden vlies. Zij vermaakte het slot aan de twee kinderen van haar zuster Luts, getrouwd met Minne van Camminga, waarvan een dochter Luts het bewoonde met haar echtgenoot Carel van Sternzee, na wiens overlijden in 1615 hun aangenomen zoon Bocke van Humalda, genaamd Sternzee, het een tijdlang betrok. De eigendom was echter overgegaan op de dochter van haar broer Gerrolt, Edwert van Camminga, gehuwd met Ruurd van Juckema. Omdat deze, evenals zijn zoon en opvolger Gerrolt van Juckema, ook eigenaar was van het slot Cammingaburcht bij Leeuwarden, waar zij allebei woonden, werd het Sjaerdemaslot verhuurd.
In de zomer van 1629 werd het slot verhuurd aan de Franse filosoof René Descartes die er 3 jaar bleef.

Gerrolt van Juckema laat het slot na aan zijn enig kind Eduarda Lucia, die getrouwd was met Duco Martena van Burmania. Duco Martena is ook eigenaar van Epema-State te Ysbrechtum. Hun kleinzoon Duco Gerrolt van Burmania verkoopt de Stins vóór 1725 op afbraak, omdat het zeer bouwvallig was geworden.

1.009.493.   Edwert, was getrouwd met Sicke Sjaerdema, moeder van Douwe Sickes Sjaerdema (zie 504.746)

 

Generatie 21

 

2.018.976.  Sicke Albada, ouders onbekend, zou een afstammeling zijn van de Hollandse graven. Volgens een oorkonde uit 1409 had Sicke 3 kinderen wiens moeder niet genoemd wordt:             

 

1.  Aesge Albada

 

2.  Riurd Sickes Albada (zie 1.009.488)

 

3.  Butke Albada, getrouwd met Aucke Hillez Bonninga.

 

Sicke heeft in 1374 recht op inkomsten uit de grafelijke tol bij te Staveren. Dit recht had hij verkregen van Alaert Simonsz die ze op zijn beurt had geërfd van zijn vader Simon Alardsz, die er in 1334 door de graaf mee was beleend. Behalve rechten te Staveren heeft Sicke waarschijnlijk ook in de omgeving van Sneek een machtspositie. Samen met zijn neef Feicke Sickinga  dreigt hij de Hamburger kooplieden die de tol niet betaalden te water en te land schade toe te brengen.

Sicke woonde waarschijnlijk te Goënga, ten noorden van het dorp lag de Albadastate. Evenals bij Sickingastate lag ernaast een stinswier, een herinnering aan de militaire machtspositie van vroegere bewoners.

Sicko Sjaerdema.

 

Het is niet bekend wie de ouders waren van Sicke Sjaerdema (1.009.492). Waarschijnlijk is hij een (achter)kleinzoon van de in 1260 overleden Sicko Sjaerdema, die de 8e potestaat van Friesland was. Deze Sikko, Sikke of Sicka Syarda (Sjaerdema, Sjaardema) kwam uit IJlst en werd in 1237 tot Potestaat gekozen.

 

Graaf Willem II van Holland bood Sicko de (erf)heerschappij over de Frieslanden aan, dit aanbod wees hij af.  De antwoordbrief van Sicko aan Graaf Willem II van Holland en Rooms Koning, geschreven in oud Fries, getuigt van grote verontwaardiging, de tekst is te vinden in de Winsemius Kroniek.

 

Een stukje in vertaling (vertaler onbekend):

Grootmagtige Koning ! Wil u niet te vergeefs vermoeijen; meent gij dat ik, om mij en mijn geslacht te verheffen, een verrader wil zijn, en de nakomelingen van die vrijheid berooven, welke onze Voorouders boven alle goederen geschat hebben ? Verre zij van mij een geldgierig en oneerlijk hart! Vaarwel! En wil mij met uwe brieven niet meer begroeten in dier voege, want ik wil na dezen geene van u ontvangen. Uit onzen huize Sjaardema den 9 Augustus 1239.”    

 

Juni 2015.

Doorke Rijpkema.

 

Eventuele vragen of reacties s.v.p. mailen naar doorke@home.nl

Als aanvulling op bovenstaande kwartierstaat van Tiemen Bouwhuis volgen hieronder nog 7 bijlages met parentelen van in de kwartierstaat genoemde voorouders:

 

Bijlage 1               Parenteel van Hendrik Tiemens & Jantje Jans, in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 18 en 19

Families de Jager, Bosma en van Schoot.

 

Bijlage 2               Parenteel Jacob Gerrits v.d. Hoff & Harmke Lammerts, in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 22 en 23

Families van der Hoff en Huitema.

 

Bijlage 3               Parenteel van Cobus Annes Hollander & Janke Teyes, in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 24 en 25

Families Bosma, Beljon, en ook van Asma.

 

Bijlage 4               Parenteel van Yde Bruins  &  Fenne Gerrits, in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 26 en 27

Families Nijholt, Wierdsma, en ook Agricola.

 

Bijlage 5               Parenteel van Bruyn Johannes  &  Sjouk Ydes, in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 52 en 53

Families Agricola, Hofmeyer, Sterk, Engwerda

 

Bijlage 6               Parenteel van Hoyte Klazes  &  Teatske Sybes, in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 58 en 59

Families van der Hoff, Huitema, de Lange, Molenaar, Rijpkema, Zonderland.  

 

Bijlage 7               Parenteel van Riemer Ruurds  &  Acke Meynerts, in kwartierstaat Bouwhuis voorouders 122 en 123

Families Rijpkema, Meyer, Nijholt, de Lange, Bosma, Zonderland.

Bronvermelding:

 

Will Visser – Pelsma, kleindochter van Tiemen Bouwhuis en Meintje Sterk.

 

Databases van:

-  Tresoar

-  allefriezen.nl

-  Genlias

-  Stamboomzoeker.nl

-  r.k. archief Bolsward

-  Graftombe.nl

-  wiewaswie

-  watwaswaar

 

Genealogische jaarboeken

*  Fryske Akademy: Schoolmeesters in de loop der tijden.

*¹  huizekuipers

*²  simonwierstra / Hoytema

*³  Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel

 

Home

 

 

 


Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of op andere wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.