Historie

Friesland

Lemmer

 

Welkom bij Spanvis.

 

Wie zoekt Wie

Zoekfoto

Genealogie

 


 

Tinie Mulder-Hooghiem, vertelt over haar herinneringen van haar tijd dat zij in Lemmer woonde.

 
 

Ik ben 1949 geboren in Lemmer, en heb daar gewoond tot mijn 18de jaar. Daarna ben ik naar Veendam verhuisd omdat daar mijn vriend woonde.
Inmiddels ben ik (als we het nog mogen beleven) dit jaar 40 jaar getrouwd. Wij zijn toen nog in het oude gemeentehuis van Lemmer getrouwd.

Ik ben geboren in de oude boerderij die stond aan de Flevostraat 9, deze boerderij was opgedeeld in volgens mij 6 woonruimtes.
Wij woonden daar met Ibeltje Bootsma, haar man en 2 dochters, dochter Trijnie daar heb ik nog mee op de lagere school 'De Dam' gezeten.
Familie Arie en Imkje Thijseling woonden er ook met hun twee zonen Douwe  en Henk. Deze broers runnen volgens mij De Fuik, en het Vooronder.
Ook woonde Theunis de Flapper achter ons en als ik mij goed herinner ook een Familie Rippen.

Ik zie in gedachten nog het bordje op de muur hangen van ons huis waarop stond "ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONING".
Dit vond ik toen heel erg, want je wist niet waar je naar toeging. Maar ook dat kwam goed, we verhuisden later naar de 3de Parkstraat nr. 81. De laatste jaren dat ik in Lemmer heb gewoond was aan de Lijnbaan 67.

Mijn eerste baan was bij fam. Beersma in de Schans, deze hadden een textiel manufacturen winkel.
Eerst heb ik in de huishouding gewerkt, en eventjes in de winkel, daarna  kreeg ik een baan bij Fam. v.d. Veen aan de Turflaan, dit was  een groentezaak.
Destijds werkte er een Hannie bij fam. Beersma, deze is toen vertrokken naar Monster.

De winkel van Beersma in de Benedenschans.

Pieterburen en de Singel.

In mijn denken woonden Ellie en Wietse Mulder aan de Pieterburen met hun zoon Rennie en dochter Anneke. Ik paste daar wel eens op met mijn vriendin Frieda Sloothaak uit de 4de Parkstraat. Zij is een zus van Lammert die de schilderijen maakt en Wietse was een broer van de moeder van Lammert en Frieda.
Ook kwam ik veel bij Andries en Aukje Visser in de Pietersburen, zei hadden twee dochters, Hiltje en Pietje. Hiltje was getrouwd met Wopke Kuiper en woonden in het laatste huisje van de toenmalige Singel.

Ook de familie Roel en Pietje Akkerman woonden aan de Pietersburen, en familie Bles, ze hadden een zoon Auke, die momenteel in Berlijn woont, en een dochter Hanneke. Lummigje woonde ook daar in de buurt, zij was volgens mij de Oma van Trijnie Koornstra. Deze Lummigje (Lum) die heeft mijn moeder geholpen met de geboorte van mijn zus Ellie, Lummigje was baakster.

Lum Rottiné Rienksma

Het Achterom.

Als klein meisje kwam ik in 'US Honk', daar hadden we soms kerkdiensten. Ook kwam ik later bij de Fam. Spoelstra in het Achterom, ik was bevriend destijds met Joukje Spoelstra waar ik mee op school zat (later verhuisd naar Stroobos)
Nog weer later toen ik bij de familie Beersma werkte ging ik via het Achterom naar de woning.

In mijn herinnering ging ik door een steeg naar het Achterom en aan het  begin van die steeg woonde volgens mij aan de ene kant bakker Haverman en  aan de andere kant de fam. Muurling. Deze fam. Muurling hadden een dochter Mattje, zei was leidster van de Padvinderij in de Lemmer.

Ook zaten daar Johanna Poepjes, Foekje Sloothaak, Alie Gaal, Meintje Visser, Oppie Vlig, Aukje Bootsma, Loesje Koornstra, Frieda Sloothaak, Annie Hooghiem, Trijnie Vlig, meisje Meijer, Remie Vink, Roelie Balsma, Trijnie Bootsma, Pietje Snijder en nog een paar waar ik de namen niet meer van ken, op deze vereniging. We zijn samen ook een keer een weekend naar Gaasterland geweest in een vakantie kamp. Martsje Koopman is toen getrouwd met Wouter ?.

Tinie Mulder-Hooghiem

Foto van Loesje Bootsma Koornstra: Voorste rij v.l.n.r. Roelie Gaal, Klaas Lammers, Jurjen Bootsma, Tinus Brouwer, Wietse de Haan, Japie Vledder, Jouke de Boer, toen wonend in het trambrug-wachtershuis in Follega. Zijn tweelingzuster was Tryntsje, Harm Wouda, (volgens klasgenoot Klaas Jansma is het Johan Platte, maar het kan ook Vlig zijn),Thijs Lijgt, Hennie Lemsma, Klaas Piet de Boer, Marten Bijlsma.

 

2e rij. Klaas Jansma, Tonnie Bonnejette, Johan Platte, Ane Visser, ? Spoelstra, Tinie Hooghiem, Alie Bijlsma, ? Zwart, Jantje Lammers, Trijnie Coehoorn, Hannie Poepjes, Frieda Sloothaak.

 

3e rij. Gauke Bootsma, Wiepie Visser, Trijnie Dijkstra, Trientje Dijkstra, Jannie Alberda, Meester Kloosterman, Aukje Bootsma, Loesje Koornstra, Neeltje Scheffer, onbekend, ? Boersma, Liesje Vlig, Pietje Snijder, onbekend, onbekend.

 

Bovenste rij. Lucas Bijlsma, Tjalling de Vries, ? Zijlstra, Thijs Nederhof, Gerrit van der Meulen, Pieter van der Bijl, ? Schuren.

 

Home

 

 

 


Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of op andere wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.