Historie

Friesland

Lemmer

 

Welkom bij Spanvis.

 

Wie zoekt Wie

Zoekfoto

Genealogie

 


 

De van Teyens, nalatenschap.
 
Een onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de testamenten van erflater en bezwaarden.
Is een onderzoeksproject van: M. Langereis & M. T. L. Scholten & M. Langeveld.
Destijds studenten aan de Universiteit van Amsterdam. (scriptie van juli 1986).

 

 

● Keuzemenu.

 

De van Teyens nalatenschap.

 

Beschrijving van de gebeurtenissen.

 

Luyden van eren: Voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650)

 

Deels historisch, deels fictief verhaal in het Fries over de Van Teyens, door Henk F. Hansma

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Getekend portret van Oeno van Teyens.


■ Oeno van Teyen was een rijk man, bijna alle landerijen in de buurt van Beetsterzwaag waren zijn eigendom. Plus de boerenhofsteden en een dorp vol huizen. Waarde: zon negentig millioen gulden! Oene vermaakte (in 1866) , alles aan zijn buurman Ún dokter: dr. Tonckens.

De familie Teyens, Beetsterzwaag.

 

Overlijden Oeno van Teyens, geboorte van erfeniszaak.

In Beetsterzwaag, stierf waar hij aan de noordkant van de  buorren een herenhuis bewoonde, de rijke particulier en in zijn laatste levensjaren als zonderling bekend staande, Oeno van Teyens.

 

Hij stamde uit een geslacht van Opsterlandse eigenerfden verveners en notabelen dat waarschijnlijk oorspronkelijk uit Duurswoude, kwam en dat met deze in 1798 geboren ambteloze burger uitstierf.

 

Bleef de naam van de familie bewaard in de in 1858 gestichte Van Teyens Fundatie, met de dood van Oeno werd tegelijk een
erfeniskwestie geboren, die met als inzet een groot fortuin, tot hardnekkige processen aanleiding gaf in 1867, 1892, 1912, 1929 en 1935.

 
 

 


Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of op andere wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.